Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... nam 2 012 44.484.684.257 44.484.684.257 L6 narn 2 013 12 4.072.947. 915 12 4.072.947. 915 L6 nam 2 014 11 0 .15 8.785. 211 11 0 .15 8.785. 211 L6 nam 2 015 21. 663 .15 5.8 21 CQng 300.379.573.204 278. 716 . 417 .383 ... . - 72.297.329.0 51 VI.27 - 70 .16 1.627.726 2 .13 5.7 01. 325 - VI.28 4.753.873 17 .639. 612 .570 - - - 17 .625. 612 .570 1. 774.450.039 - - - 4.3 71. 784.776 20 .15 9.954.374 ... 09 10 11 12 13 14 15 16 Luu chuyin tiRn thulin tir hOflt Ilvng kinb doanb 02 03 15 ,048,348,970 14 ,878,440,032 17 ,625, 612 ,570 20 ,14 8,668,092 10 ,999,284,594 (24, 313 ,337,728) 1, 088,8 61, 800 13 , 314 ,9 71, 344...
  • 28
  • 14
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... phitlu 70 - - - - BIEU - - 4 /17 /2 014 - - - 20 .15 9.954.374 - - - 20 .14 8.668.092 - - - - 78.967.884 - - - - - - - - ( 31. 490.587.777 )1 - - 43.880.336 - - 4.278.9 21. 985 (26.666.260.040) ... - 9. 616 .053 - 22.792. 915 .987 1. 274.772.668 - 3 .12 2.8 41. 202 - - - 22.7 41. 244.467 - 2.025.543.3 71 - - - 35.087.548 - 4. 917 . 714 - - 53.464 .13 1 - - - - - (48.546. 417 - (26.6 31. 172.492 ... l~i - - - - - 35.087.548 - 50 - - 43.880.336 14 T6ng lQi nhu~n k€ toan truce thu€ (50=30+40) - - - - - - - - 4. 917 . 714 - - 53.464 .13 1 - - (48.546. 417 - - - - - 60 18 LAi...
  • 27
  • 64
  • 0

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai
... nước Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh 14 0 14 1 14 9 15 0 15 1 15 2 15 4 15 8 V .1 Số cuối kỳ Số đầu năm 19 4,9 41, 552,578 15 8 ,12 3,443,208 20,6 41, 517 ,6 61 20,6 41, 517 ,6 61 3,592,499,8 91 3,592,499,8 91 - - - V.2 ... 46,375,974 - - B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 309,445,749,886 300,787,682,646 I 10 11 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 306,456,948, 410 18 1,490,980,000 76,827,250,400 11 ,243,3 01, 309 6,890,640, 317 ... 1, 184,424,902 1, 020 ,17 5,778 - V.6 CƠNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 4, Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 31 tháng năm 2009 1, 184,424,902...
  • 10
  • 22
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tính coppa tham khảo khá hayPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCĐỀ CƯƠNG KHỐI 11TÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU một số tác PHẨM KINH điển của c mác, PH ĂNG GHEN v i lê NIN và hồ CHÍ MINH về KINH tế học, KINH tế CHÍNH TRỊAjax và ứng dụng tại công ty điện thoại hà nội 1Các kỹ thuật giải bài toán ra quyết địnhCông nghệ agent thông minh và ứng dụngCông nghệ ảo hóa máy chủCông nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyếnCông nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng card đồ họa trong diễn họa1Đánh giá hiệu quả của giải thuật di truyền giải bài toán cây khung truyền thông tối ưu với các kỹ thuật mã hóa câyGiải thuật di truyền giải bài toán phủ đỉnh nhỏ nhấtNghiên cứu triển khai thử nghiệm và ứng dụng giải pháp tích hợp sinh trắc vào PKIKiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng trong chính phủ điện tử hà nộiNghiên cứu giải pháp hệ thống truyền dòng video qua kênh vệ tinh VSATNghiên cứu mô hình giao tiếp máy não và ứng dụngNghiên cứu suy diễn xác suất trong các hệ trị thức f luậtNghiên cứu ứng dụng CPLD9500 thiết kế modul điều khiển vị tríPhân cụm các đối tượng phức tạp trong một lớp đối tượngPhân cụm mờ với đại số gia tử và ứng dụng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập