Tài liệu về : “Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537 doc

Bài tập kinh tế vi kèm giải-0537.doc

Bài tập kinh tế vi mô có kèm giải-0537.doc
... -0,2Es = 1,541. Phương trình đường cung, đường cầu? Pcb?Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau:QS = aP + bQD = cP + dTa lại công thức tính độ co dãn cung, cầu:ES = (P/QS).(∆Q/∆P) ... nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm thuế, trợ cấp ...). Vì thế chính phủ sẽ chọn cách đánh ... đổi trong thặng dư của mọi thành vi n sẽ như thế nào?6. Theo các bạn, giữa vi c đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn .Bài giảiP QSQD2002 2 34 312003 2,2...
 • 31
 • 19,207
 • 144

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi kèm bài giải docx

Tài liệu Bài tập Kinh tế vi mô có kèm bài giải docx
... = 108 triệu USD Bài 5: Với tư cách là chủ một câu lạc bộ tennis duy nhất ở 1 cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải quyết định lệ phí hội vi n và lệ phí cho mỗi buổi tối chơi. hai loại khách ... hình cung với: • Q= (Q+(Q+Q))/2• P=(P+(P+P))/2Thế vào (1) ta có: E(P)= (Q/ P) x (2P+P)/(2Q+Q) (2)Theo đề bài ta có: • E(P)=-1• P=2• P=2• Q=10.000/2 =5000 Thế vào ( 2 ) ta tính ... phẩm của phụ nữ này sẽ thay đổi: Tương tự ta công thức tính độ co giản của cầu theo thu nhập E(I)= (Q/ I) x (2I+I)/(2Q+Q) (3)Theo đề bài ta có: • E(I)= 0.5• I=25.000• I=5.000• Q=2.500Thế...
 • 31
 • 2,468
 • 38

Bài tập kinh tế vi đáp án

Bài tập kinh tế vi mô có đáp án
... 1,54 1. Phương trình đường cung, đường cầu? P cb ? Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau: Q S = aP + b Q D = cP + d Ta lại công thức tính độ co dãn cung, cầu: E S = (P/Q S ... nếu đánh thuế nhập khẩu chính phủ sẽ thu được lợi ích từ thuế. Thu nhập này thể được phân phối lại trong nền kinh tế ( ví dụ như giảm thuế, trợ cấp ...). Vì thế chính phủ sẽ chọn cách đánh ... đổi trong thặng dư của mọi thành vi n sẽ như thế nào? 6. Theo các bạn, giữa vi c đánh thuế xuất khẩu và áp dụng quota xuất khẩu, giải pháp nào nên được lựa chọn. Bài giải P Q S Q D 2002 2 34 31...
 • 31
 • 4,887
 • 68

BÀI TẬP KINH TẾ LỜI GIẢI

BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ CÓ LỜI GIẢI
... 1,54 1. Phương trình đường cung, đường cầu? P cb ? Ta có: phương trình đường cung, đường cầu dạng như sau: Q S = aP + b Q D = cP + d Ta lại công thức tính độ co dãn cung, cầu: E S = (P/Q S ... xu/pao. Điều này tác động đến lợi ích của mọi thành vi n ra sao? So sánh với trường hợp hạn ngạch, theo bạn chính phủ nên áp dụng biện pháp gì? Bài giải Q s = 11,4 tỷ pao Q d = 17,8 tỷ pao P = 22 ... Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao…Ở những giá cả và số lượng ấy hệ số co dãn...
 • 3
 • 8,924
 • 232

Bài tập kinh tế lời giải chi tiết

Bài tập kinh tế vĩ mô có lời giải chi tiết
... biệt kinh tế học vi kinh tế học vĩ mô, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc? Cho các ví dụ minh hoạ.2. TTại sao người ta nói : sự khác nhau giữa các nền kinh tế ngày nay chỉ ... Cho biết số liệu một nần kinh giản đơn : 2. - Phân biệt kinh tế học vi và vĩ chủ yếu từ đối tượng và phạm vi nghiên cứu.- Phân biệt kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc từ tính ... chính phủ. Cơ sở kinh tế của vấn đề này là gì?b4.Những nhận định nào dưới đây là vấn đề quan tâm của kinh tế học vi mô, Những nhận định nào là vấn đề quan tâm của kinh tế học vĩ mô: a. Mức tăng...
 • 30
 • 26,500
 • 53

Bài tập kinh tế vi (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)
... thuyết, các số liệu thực tế, những định hướng chính sách và xác suất trong kinh tế học.3. Một môn khoa học bất kỳ thể là “khách quan” ở mức độ nào? Một môn khoa học xã hội thể là “khách quan” ... giá cung cấp giải pháp cho vấn đề sản xuất cho ai trong nền kinh tế thị trường như thế nào. Trong nền kinh tế Vi t Nam hiện nay, các yếu tố quan trọng nào khác?2. Cung và cầu2.1 Chọn câu ... bằng vi c làm dịch chuyển đường cung.c. nghĩa là cung và cầu không ảnh hưởng gì đến vi c xác định giá.d. nghĩa là thu nhập danh nghĩa không ảnh hưởng đến cầu.e. Không được tả...
 • 113
 • 3,543
 • 2

Bài tập kinh tế cầu, cung và co giãn

Bài tập kinh tế vĩ mô  cầu, cung và co giãn
... ( đơn vị tính của giá P: USD)(i) Vẽ đường cầu và đường cung.(ii) Thuật ngữ “ceteris paribus” nghĩa là gì trong đường cung ở trên?(iii) Tính giá cân bằng của X, số lượng cầu cung tại điểm ... phương trình đường cung:QS = -7 + 4P(i) Tính giá và sản lượng cân bằng mới.(ii) Sự sụt giá làm dịch chuyển đường cung, đường cầu và tăng tiêu dùng sản phẩm X?2. Giả sử đường cầu và đường ... thặng dư sản xuất và tính giá trị của nó tại mức giá cân bằng.4. Giả định số lượng cung, cầu ở Victoria tại các mức giá được cho như sau:Giá xe đạp (USD) Số lượng cầu trong năm Số lượng cung120...
 • 2
 • 4,744
 • 104

Bài Tập Kinh Tế 1 -Có lời giải

Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô 1 -Có lời giải
... BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ 1 Bài 1:Cho các đại lượng sau:C = 70 + 0.75Yd; TA = 0.2Y; I = 100; G = 150; TR = 60Đơn ... đổi như thế nào? Bài 2:Nền kinh tế mở với giả định MPC = 0.8; MPM = 0.2; không xét đến thuế và trợ cấp; ban đầu cán cân thương mại quốc tế cân bằng.1/ Cán cân thương mại quốc tế sẽ thay đổi ... Cán cân thương mại quốc tế sẽ thay đổi như thế nào nếu bây giờ kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 100 (chứ không phải do đầu tư tư nhân tăng thêm)? Bài 3:Nền kinh tế đóng các số liệu sau: C =...
 • 3
 • 25,786
 • 751

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ.doc

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ.doc
...  BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ - BT KINH TẾ VI MÔMột hãng sản xuất hàm cầu là:Q=130-10Pa) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính ... lượng cân bằng mới thay đổi ntn ?Bài 2Một nền kinh tế các thông số sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Ya. Xác định mức sản lượng cân bằng nhận xét gì về tình trạng ... trong bài này sẽ là :Y = 100 + Yd + 225 + 325 (do kinh tế đóng nên kô NX)= 100 + (1-t)Y + 225 + 325với t= 0.4 thì Y = 1625ngân sách thu vào 1625*0.4 =650. Trong khi đó chi tiêu chính phủ chỉ có...
 • 22
 • 24,916
 • 214

Bai tap kinh te vi mo.doc

Bai tap kinh te vi mo.doc
... Hay Sinh Bài tập kinh tế vi - 15 -Bài 35. Một DN độc quyền, hàm chi phí biến đổi VC = 1/10 Q2 + 400 Q và chi phí cố đònh FC = 3.000.000. Sản phẩm của DN được bán trên thò trường hàm cầu ... đổi số lượng sản phẩm Z? Vi t phương trình và vẽ đường cầu cá nhân của ngưòi tiêu dùng đối với sản phẩm Z ( TS. Hay Sinh Bài tập kinh tế vi - 6 -giả sử đường cầu này dạng tuyến tính).( NẾU ... nào? Kết hợp X,Y nào tối đa hoá ích lợi của người đó? TS. Hay Sinh Bài tập kinh tế vi - 7 -Bài 14 Một người tiêu thụ khoản thu nhập 50 USD để chi mua hai sản phẩm A và B. Giá đơn vò sản...
 • 18
 • 6,932
 • 109

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP