Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
... (33 ,876,509,474) 84 ,33 4,877 (2,298,500,000) 31 2,261,561 (35 ,778,4 13, 036 ) 240 ,30 9,201,178 (249,6 43, 931 ,5 83) 34 4,961,192 (8,989,769,2 13) 3, 131 ,126,9 73 9,870 ,30 6 ,33 7 13, 001, 433 ,31 0 195,449 ,31 9, 236 ... Cộng 03 Hàng tồn kho 13, 001, 433 ,31 0 9,870 ,30 6 ,33 7 30 /09 /2009 31 /12/2008 VND VND 30 ,604,587 20,654,048 1, 535 ,895, 435 1 ,37 1,817,766 1,566,500,022 1 ,39 2,471,814 30 /09 /2009 31 /12/2008 VND - Hàng ... 659,277,580 (26,8 53, 362,758) 12,742,6 83, 905 54, 237 , 936 (39 6,596, 438 ) 8, 238 ,221,508 30 ,666, 433 ,975 (3, 392,169,859) 40,172,621 4,141,845,479 (1 ,32 5 ,32 3,622) (9,517,099,7 93) (161,8 43, 416) 776,2 43, 264 21,228,258,649...
  • 11
  • 142
  • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
... (277,0 63, 478) 28.227,494, 035 12,6 83, 312.275 8 ,34 1, 232 ,294 8,485,&61,2 23 9,0 63. 412.740 (722,180,446) 9.0 63, 412,~40 (577,551,517) 1,llUi,222,7111 22,491,657,800 1,186 ,39 6,520 (1 73, 729) 27,2 23, 338 ,600 ... 16,4W.080,454 (4,9 53, 8 13, 578) (l.779,m,58D) 8, 238 ,221,508 30 ,5 0-1 ,871,106 27,169,908,OJO (17,785,1 53. 845) (29,608,892,797) (10,197,5 63, 63 I) (10,745,907,867) 11,810,648,185 537 ,570, 233 43, 241, 939 , 039 (12,507.970,499) ... 5,480, 139 ,918 31 112f2009 V]'I;J> VI'W 4S,00'J,0J0 261,174,000 )(1,1(19 /2010 31 fl2l2009 VNll xli If Bio hitm y It" - Bio 13, 708 ,36 5 30 10W2010 VNO - TIli 5.201.599,00 35 0, 730 ,100 lUi", d Mi (3lS,266, 937 )...
  • 13
  • 128
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: VŨ TRỤ TRONG MẮT TÔI Chúng ta có thực sự tồn tại?CHUONG 12 động cơ đốt trongCHUONG 5 động cơ đốt trongCHUONG 3 động cơ đốt trongCHUONG 4 động cơ đốt trongHighly Recommended 2: WorkbookNghiên cứu ảnh hưởng của mn và si trong thành phần thuốc hàn thiêu kết hệĐánh giá mức độ công nghệ của xe con sản xuất tại việt nam so với nướcKhảo sát ảnh hưởng của các thông số công nghệ và dao đến độ nhám bề mặt điện cực khi phay cao tốc bằng máy GSFD 3540Khảo sát động lực học hệ thống truyền lực có truyền động thủy lựcKhảo sát và tính toán động lực học hệ thống dẫn động phanh ô tô bằng khí nénMô hình hoá và mô phỏng hệ truyền động điện cho ô tô điện sử dụng 4 động cơ đặt trong bánh xeNghiên cứu an toàn chuyển động ô tô ở việt namNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong công nghệ dập thủy cơ các chi tiết có hình dạng phức tạp trong sản xuất vỏ ô tôNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn đến sự hình thành mối hàn và lượngNghiên cứu ảnh hưởng của tỷ số truyền trong hệ thống truyền lực có cấp tới mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tôNghiên cứu ảnh hưởng của thành phần mẻ liệu đến tính công nghệ hànCảm biến vị trí bướm ga - Tài liệu, ebookBáo cáo thực tập tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh hà nội tài liệu, ebook, giáo trìnhNGHIÊN cứu bôi TRƠN và KHẢO sát hƣ HỎNG DO mỏi ổ lăn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập