Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
... Đại hội biểu với tỷ lệ 100% phiếu thuận Nội dung 7: Đại hội giao HĐQT Cơ quan điều hành: Quyết định chế, thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi người lao động Công ty ... xám đội ngũ cán quản lý, nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn định lực lượng lao động Đại hội biểu với tỷ lệ 100% phiếu thuận ...
 • 2
 • 19
 • 0

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2009 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 06-05-2009 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
... trả cổ tức năm 2009 : Đại hội biểu thông qua kế hoạch mức chi trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 20% vốn Điều lệ trả tiền mặt Trong : Chi trả cổ tức đợt 8% vào dịp Quốc khánh 2/9/2009 chi trả cổ tức ... trả cổ tức đợt vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Công ty 28/4/2010 VI Tổng số tiền thù lao cho thành viên HĐQT ban kiểm soát năm 2009 mức thù lao năm 2008 VII - Đại hội giao HĐQT quan điều hành ... thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi ngời lao động Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đội ngũ cán quản lý, nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, công nhân lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn...
 • 2
 • 19
 • 0

10 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)

10 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)
... Công ty đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp sở chức nhiệm vụ giấy phép kinh doanh định thành lập công ty Công ty kinh doanh ngành nghề chủ yếu sau: - Thiết kế đơng ... động công ty Cổ Phần Thơng mại Kỹ thuật Châu kết hợp với lý luận đợc học tập nghiên cứu trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội em nhận thấy đợc tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế toán công ... thành phát triển Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật Châu Công ty Cổ phần Thơng mại Kỹ thuật Châu doanh nghiệp đợc thành lập có giấy phép kinh doanh số 0103 001514 cấp ngày 10 tháng 10 năm 2002 thay...
 • 64
 • 354
 • 3

220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)

220 Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng Đèn - Phích Nước Rạng Đông (Thương mại)
... Công ty đợc chủ động kinh doanh hạch toán kinh tế theo luật doanh nghiệp sở chức nhiệm vụ giấy phép kinh doanh định thành lập công ty Công ty kinh doanh ngành nghề chủ yếu sau: - Thiết kế đơng ... động công ty Cổ Phần Thơng mại Kỹ thuật Châu kết hợp với lý luận đợc học tập nghiên cứu trờng Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội em nhận thấy đợc tầm quan trọng việc tổ chức công tác kế toán công ... điểm tổ chức công tác kế toán công ty cổ phần thơng mại kỹ thuật Châu: 2.1.4.1 Chính sách kế toán đợc áp dụng * Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán Đồng Việt Nam * Chế độ kế toán doanh nghiệp...
 • 64
 • 373
 • 2

Phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện năng của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện năng của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
... phẩm bóng đèn tiết kiệm điện Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông Với hy vọng việc nghiên cứu đề tài góp phần vào phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện công ty Rạng Đông, ... vào thực trạng phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông, thành tựu hạn chế phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện công ty từ đề ... phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện vấn đề lý thuyết liên quan đến phát triển thương mại sản phẩm, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại sản phẩm bóng đèn tiết kiệm điện...
 • 56
 • 374
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập