ĐỀ CƯƠNG DỰ BÁO THỦY VĂN

ĐỀ CƯƠNG dự báo THỦY văn

ĐỀ CƯƠNG dự báo THỦY văn
... hình sóng lũ lớn Dự báo phụ thuộc dự báo độc lập - Dự báo phụ thuộc: Xây dựng biểu đồ dự báo với việc sử dụng 2/3 số liệu - Dự báo độc lập (dự báo kiểm tra): Lấy biểu đồ dự báo phụ thuộc để kiểm ... án dự báo: Là tỷ số số lần dự báo đạt yêu cầu tổng số lần dự báo Phương án dự báo : Là cách làm cụ thể để tìm trị số dự báo Phương pháp dự báo : Là công cụ kĩ thuật sử dụng để tìm trị số dự báo ... Nếu S = η = → thay đổi yếu tố dự báo xác định nhân tố dự báo - Nếu S = σ η = → nhân tố dự báo không ảnh hưởng đến yếu tố dự báo Bảng Chỉ tiêu đánh giá phương án dự báo Độ xác phương án S σ Tốt...
 • 26
 • 12
 • 0

đề cương ôn tập thuỷ văn

đề cương ôn tập thuỷ văn
... với lưu vực có diện tích lớn 100km2 sử dụng công thức triết giảm, công thức Xôkôlốpxki   Công thức triết giảm Q p = q100  n 100   λp F δ  F   Công thức Xôkôlốpxki QP = 0,278( H T − H ) K ... Y2 = 0,025Q 3/7 ( D 2/3 W ) m YX = Y2 - YO Sử dụng công thức tính xói chung NẾU VC > V, SẼ CÓ XÓI NƯỚC TRONG; NẾU VC < V, SẼ CÓ XÓI NƯỚC ĐỤC CÔNG THỨC VC = 6,19 Y1/6 D501/3 XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ TỚI ... SAU: II.2/ PHÂN TÍCH XÓI CỤC BỘ a Trường hợp thông thường Richardson y xcb = 2,0K 1K K K a 0,65 y1 0,35 Fr1 0,43 ; K4 = b Tính xói cục trụ cầu theo công thức Trần Đình Nghiên, Nguyễn Xuân Trục (trường...
 • 4
 • 1,056
 • 17

Dự báo thuỷ văn

Dự báo thuỷ văn
... Trong dự báo thuỷ văn đòi hỏi phải đánh giá chất lượng phương pháp dự báo phương án dự báo Việc đánh giá sai số dự báo dựa vào việc so sánh giá trị dự báo với giá trị thực đo yếu tố cần dự báo ... Phương pháp dự báo Kết dự báo Đánh giá dự báo (Đánh giá phương án dự báo; Đánh giá kết dự báo) Phân tích kết Công bố tin dự báo cho người sử dụng Cập nhật kết thực đo so với giá trị dự báo, chuẩn ... báo thuỷ văn môn khoa học cung cấp cho ta kiến thức nguyên lý, phương pháp, kỹ dự báo thuỷ văn nghiệp vụ 3 Bài toán dự báo thuỷ văn: • • • • • • • • Mục đích/mục tiêu dự báo Địa điểm cần dự báo...
 • 11
 • 316
 • 4

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 8 pdf

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 8 pdf
... không khí dự báo Quy trình lập dự báo sau: 1) Trước lập dự báo cần tính hệ số khai triển trường nhiệt độ nước trường khí áp 2) T rên sở dự báo synop tính cân nhiệt mặt biển qua ngày Nếu dự báo synop ... Δt w = kΔQ , k − hệ s ố tỷ lệ phụ thuộc vào độ sâu biển Đồ thị mối phụ thuộc có dạng hình 8. 2 82 Δtw 2 -2 -4 -6 -1 600 ΔQ -8 00 80 0 1600 Hình 8. 2 Phụ thuộc biến đổi nhiệt độ nước vào cân nhiệt ... tích trường nhiệt độ vào ngày lập dự báo, τ − thời hạn dự báo, ngày Các phương trình dự báo tìm phương pháp phân tích tương quan Để xây dựng phương trình dự báo người ta sử dụng đồ phân bố nhiệt...
 • 5
 • 163
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 7 pps

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 7 pps
... chứng tỏ khả sử dụng phương pháp tính toán dự báo dòng chảy đại dương 79 Hình 7. 5 Thí dụ trường dòng chảy tính theo sơ đồ Sarkisian 7. 3 DỰ BÁO DÒNG CHẢY Ở BIỂN KHƠI THEO TRƯỜNG KHÍ ÁP Từ lý thuyết ... m) Để xác định đại lượng k 76 β Soskin xây dựng toán đồ (hình 7. 1 7. 2) Khi H < 35 m) (hình 7. 1) k β phụ thuộc vào độ sâu biển hướng gió Với trường hợp H > 35 m (hình 7. 2) k β định theo hướng gió ... phương trình dự báo nhân tố định gió, građien khí áp, đặc trưng số trị trường khí áp, giá trị vận tốc dòng chảy có sẵn Trong mục liệt kê thí dụ xây dựng dự báo dòng chảy biển theo phương...
 • 6
 • 182
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 6 pps

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 6 pps
... mối phụ thuộc dự báo sau: H = f ( H , G0 ), (6. 1) 72 H − mực nước dự báo, H − mực nước thời điểm lập dự báo, G0 − građ ien áp suất thời điểm lập dự báo Những mối phụ thuộc dạng xây dựng cho nhiều ... cần dự báo người ta tính nhiều građien hiệu dụng (hình 6. 3) Khi xây dựng đồ thị biến đổi građien khí áp mực nước tìm lệch pha hai trình lệch pha dùng làm thời gian báo trước dự báo Bước xây dựng ... đổi trình mực nước Nếu tính tới đặc điểm vừa nêu phương trình dự báo mực nước biểu diễn dạng H n = f ( H n −1 , ΔGn −1,n ), (6. 2) H n − mực nước dự báo, H n −1 − mực nước thời điểm lập dự báo, ...
 • 5
 • 164
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 5 potx

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 5 potx
... 7,2 6,4 5, 6 4,8 4,0 3,2 2,3 1 ,5 220 200 180 160 1 35 110 90 70 50 6,4 5, 8 5, 2 4,6 4,1 3 ,5 2,8 2,0 1,3 350 310 2 75 240 2 05 170 140 110 75 5,2 4,9 4,6 4,2 3,7 3,1 2,6 1,7 0,8 4 75 430 380 3 35 290 240 ... gi cao súng ban u, (m) 12 18 24 30 10 8.3 7 .5 6.7 5. 9 5. 1 4.3 3.3 2.4 1.7 6.8 6.2 5. 6 5. 1 4.4 3.6 2.9 2.2 1.6 5. 9 5. 5 5. 1 4.4 4.0 3.2 2.6 2.1 1 .5 5.2 4.7 4.3 3.7 3.2 2.8 2.4 2.0 1.4 4.6 3.9 3.6 ... tớnh th eo cỏc cụ ng thc: h = 0,0205v (5. 7) T = 0 ,52 6v (5. 8) Trong thc hnh tớnh cỏc yu t súng nhng cụ ng th c trờn õy c xõy dng t hnh cỏc toỏn (cỏc hỡnh 5. 2 5. 5) tớnh cỏc yu t súng theo ph ng...
 • 10
 • 158
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 3 pdf

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 3 pdf
... -1 04 -6 3 -3 -4 35 -3 82 189 280 -1 -1 89 -2 96 -1 65 -1 -1 31 5  P 3 -5 6 52 63 -3 5 -4 1 63 3  Pψ  Pϕ2 = 3  Pψ  Pϕ1 = −29  P 3 = 46  Pϕ1 ϕ2  Pϕ A00 = ψ1 0 -1 11 13 12 10 P P 4 9 ϕ1 -1 1 ... 12 -1 0 -1 -6 14 14 12 10 −29 38 4 = −0,115, = 6,095, A10 = 28 ⋅ 7⋅9 A02 = -2 4 -6 12 53 92 97 85 70 -4 -3 -2 -1 96 -1 5 12 -1 2 92 194 255 280 A01 = -1 4 33 6 35 13 -7 8 108 0 -9 -8 28 -1 3 -1 261 -7 -5 95 ... 0,5 1,5 2,5 3, 5 4,5 5,5 55 25 −17 −29 35 35 −29 −17 25 55 33 21 25 19 −7 −19 −25 −21 33 33 −27 3313 12 28 28 12 − 13 33 −27 33 33 57 21 −29 −44 −20 20 44 29 −21 −57 33 11 31 11 25 −20...
 • 15
 • 144
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 2 ppt

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 2 ppt
... 11 12 13 14 15 16 17 18 26 ,2 26,4 26 ,1 26 ,2 25,5 25 ,2 23,0 21 ,2 19,8 21 ,2 21,7 22 ,4 22 ,4 Hiệu nhiệt độ sau ngày sau ngày − 0 ,2 −0,3 0,1 −0,7 −0,3 2, 2 −1,8 −1,4 0,4 0,5 0,7 0,0 − − −0,1 −0 ,2 −0,6 ... lập dự báo, đặc điểm lập dự báo hình thức đưa dự báo Theo nội dung tất dự báo chia thành hai nhóm: dự báo tượng thủy văn đặc trưng cho trình động lực biển dự báo trình thủy văn đặc trưng cho trình ... lập dự báo dự báo phân thành dự báo theo kế hoạch dự báo đặc biệt Những hình thức đưa dự báo khác Các dự báo trình bày thành văn bản, biểu bảng, đồ đồ thị 2. 3 NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG...
 • 21
 • 181
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 1 pot

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 1 pot
... khác trình độ phương pháp nghiên cứu dự báo biển ngày hoàn thiện Hai mặt quan hệ hữu với thúc đẩy phát triển CÁC KHÁI NIỆM THÔNG TIN THỦY VĂN BIỂN VÀ DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN Các thông tin thủy văn biển ... hoàn cảnh, tình thủy văn biển (như sóng, hải lưu, nhiệt độ, phân bố băng ) Nếu không quán xuyến trạng thái biển thời điểm lập dự báo hoàn cảnh thủy văn biển tương lai Dự báo thủy văn biển đoán trước, ... thể Tập hợp công việc quan dự báo biển để thoả mãn kịp thời, 11 đầy đủ tài liệu thủy văn cho sở kinh tế gọi đảm bảo thủy văn Về phương diện này, tài liệu thủy văn biển chia làm hai loại: tài...
 • 10
 • 153
 • 0

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 9 docx

Giáo trình DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN - Chương 9 docx
... ác trình khí tượng thủy văn Tóm quy luật sử dụng dự báo biển dài hạn gồm: 1) Tính kế thừa phát triển trình khí tượng thủy văn 2) Quán tính trình 3) Phát giống phát triển trình (chọn loại suy) 9. 2 ... nhận thấy th ế kỷ 20 dòng hải lưu El-Nino phát triển hoàn toàn ba lần vào thời kỳ mùa hè n ăm 192 5-1 92 6, 194 0-1 94 1, 195 7-1 95 8 Ản h 91 hưởng dòng hải lưu El-Nino tác độ ng lên hoàn lưu khí khô ... phương trình qt = Km,1qt−m + Km,2qt −m−1 + + Km,θ qt −m−θ +1 , (9. 1) m − thời gian báo trước dự báo, gọi tắt thời hạn dự báo, m = 1, 2, ; θ − số lượng giá trị biết đại lượng q dùng phương trình dự...
 • 10
 • 139
 • 0

DỰ BÁO THỦY VĂN Nguyễn Văn Tuần - Đoàn Quyết Trung - Bùi Văn ĐứcNXB Đại ppsx

DỰ BÁO THỦY VĂN Nguyễn Văn Tuần - Đoàn Quyết Trung - Bùi Văn ĐứcNXB Đại ppsx
... Nguyễn Văn Tuần - Đoàn Quyết Trung - Bùi Văn Đức GIÁO TRÌNH DỰ BÁO THUỶ VĂN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ BÁO THUỶ VĂN ... 1.1 Dự báo thủy văn - Một phần thuỷ văn học 1.2 Sơ lược lịch sử phát triển dự báo thuỷ văn 1.2.1 Sơ lược lịch sử phát triển dự báo thuỷ văn nước 1.2.2 Sơ lược lịch sử phát triển dự báo ... 1.3.4 Dự báo thủy văn phục vụ hệ thống thuỷ nông 22 1.4 Dự báo thuỷ văn phục vụ chống thiên tai, lũ lụt 22 1.5 Phân loại dự báo thuỷ văn 23 1.5. 1- Phân loại dự báo thuỷ văn theo...
 • 7
 • 87
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: PEPTIT 2017 PHIÊN bản 1 THẦY HUYĐề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánBAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCESXây dựng và sử dụng bài tập tình huống để dạy Sinh học 10 trung học phổ thôngQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)Gioi thieu ban than bang tieng nhat khi phong van xin viecPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lựcSKKN: Vận DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO NHÓM NHỎ để GIẢNG dạy môn TIN học 10 TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG học PHỔ THÔNGPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICABánh dân gian đồng bằng sông Cửu Long trong phục vụ du lịchPhát triển bền vững môi trường làng nghề tại huyện Củ Chi - TpHCMVăn hoá học đường của trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam Sài GònQuản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayPP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnTội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)Vị thế chính trị của Asean ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nayCẩm Nang Viết Khảo Luận, Luận Văn, Luận ÁnToán học trong hoạt động thư viện thông tinGiáo trình lịch sử việt nam tập IV từ 1858 đến 1918Các hệ thống thông tin quản lý giáo trình dành cho sinh viên ngành quản lý văn hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập