Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ

Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc

Phiếu mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ
... công trình nghiên cứu luận văn, luận án công bố nước không? 3 Kết cấu hình thức luận văn ... học: Người phản biện (Ghi rõ học hàm, học vị): Ý KIẾN PHẢN BIỆN Bản nhận xét luận văn cần đánh giá vấn đề sau: Tính cấp thiết thực tiễn đề tài nghiên cứu ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 201 PHIẾU PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: .Lớp CH: Chuyên ngành: .Mã số: Tên đề...
 • 7
 • 233
 • 0

MẪU HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC

MẪU HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
... Mẫu bìa luận văn Thạc có in chữ mầu nhũ, khổ A4 (210x297mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 200 Mẫu ... - 200 Mẫu trang phụ luận văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành *: Chuyên ngành**: Mã số***: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA ... bìa "Tóm tắt luận văn" (khổ 140 x 200 mm) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Họ tên tác giả luận văn TÊN CỦA LUẬN VĂN Ngành: Chuyên ngành: Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội -...
 • 8
 • 303
 • 1

NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CỦA TRẦN NHÂN TÔNG - LUẬN VĂN THẠC VĂN HỌC

NGHIÊN CỨU NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT THƠ VĂN CỦA TRẦN NHÂN TÔNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC
... - Nghiên cứu văn học trung đại - So sánh văn học Ngoài phương pháp trình nghiên cứu sử dụng số thao tác thống kê, phân tích, tổng hợp Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Thư mục luận ... góc độ tác phẩm văn học thuộc mảng văn học chức văn học trung đại Việt nam Nhiệm vụ, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Nhiệm vụ Luận văn có nhiệm vụ tìm hiểu người, tư tưởng, tài văn chương, đóng ... thơ văn ông nói riêng văn học trung đại Việt Nam nói chung Tác phẩm có giá trị không lĩnh vực tư tưởng trị xã hội mà lĩnh vực văn học Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp là: -...
 • 106
 • 594
 • 2

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC SĨ
... giả luận văn tên đề tài luận văn luận văn thạc Ghi chú: Tuỳ theo ngành mà ghi - Nếu ngành Kinh tế ghi Luận văn thạc Kinh tế - Nếu ngành Địa chất thăm dò, Địa chất thủy văn ghi Luận văn thạc ... đề cơng luận văn thạc Các quy định đề tài luận văn thạc sĩ, ngời hớng dẫn, điều kiện đợc bảo vệ luận văn hội đồng chấm luận văn thạc thực theo điểm c khoản Điều ... tài luận văn Chuyên ngành: Mã số: luận văn thạc Ghi chú: Nh trang bìa in chữ nhũ ngời hớng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn A PGS.TS Phạm Văn B Tên thành phố - Năm luận văn thạc Luận văn...
 • 10
 • 1,297
 • 4

Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc

Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... ca giao dch phỏi sinh ti Vi!t Nam 55 3.2 Nh+n &nh kh nng ỏp dng giao dch quyn chn c phiu t!i Vi%t Nam 55 3.3 iu ki%n &) ỏp dng giao dch quyn chn c phiu t!i Vi%t Nam ... b o v! Hỡnh 2.1 : Giao dch quyn chn trờn sn giao dch quyn chn CBOE Hỡnh 2.2 : Giao dch quyn chn sn giao dch quyn chn LIFFE Hỡnh 2.3 : Giao dch quyn chn trờn sn giao dch quyn chn ... ỏp d0ng giao dch quyn chn ch)ng khoỏn trờn TTCK Vi!t Nam) 43 2.2.4.2 Khú kh4n ca vi!c ỏp d0ng giao dch quyn chn ch)ng khoỏn trờn TTCK Vi!t Nam 44 2.2.5 M/t s giao dch...
 • 87
 • 78
 • 0

Chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc

Chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... ay thông tin khác i 2.1 Chính sách c t c c a doanh nghi p - thu - - Ch tài 2.1.1 Chính sách l i nhu n gi l i th - ng - có 2.1.2 Chính sách c t c ti n m t nh 10 2.1.3 Các sách chi tr c t c khác ... quan h gi a bi ng giá c phi u sách c t c Bài nghiên c u s tuân theo khung lý thuy t c a Baskin (1989) v sách c t c bi ng giá c phi u Mô hình h i quy phát tri n v ng giá v a sách c t c tr c t ... di v y, nh i tri n v ng t c sách c t 3.3 c l i Do n giá tr c phi u ng bi n 3.3.1 Bi ng giá c phi u (P-Vol) Bi c phi u ng giá c phi u khác công ty khác nhau, bi ng giá công ty có quy mô nh khác...
 • 74
 • 108
 • 0

Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở Việt Nam Luận văn thạc 2014

Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014
... 56 59 60 64 12 Thông qua , - T , ch C 1.1 lên - tháng 07 i 2000, khu m lên sách khoán 1.2 1.2.1 c 1.2.2 -Index, HNX-Index hay không? - 1.3 1.3.1 X 1.3.2 X-Index, ... nghiê h sách Md Mahmudul Alam Md Gazi Salah Uddin (2009) 20 (Australia, Bangladesh, Malaysia, Mexico, Philippine, Nam Phi, Tây Ban Nha Venezuela) Bài nghiên rõ ràng g n c c hay không? c sách 21 ... 8 qua thao hì c ng c Chính c c c c c lãi * * c 10 * * t u hàng hóa, tình 11 2.1.2 tính nh sau: Rj=aj+bjRm+ej (2.1) Rj: j aj bj j Rm: ej j t Rm a quy b rm 8,9% lên 7,1% ri b b beta Rise Run...
 • 129
 • 142
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC HÓA HỌC

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC
... sát ảnh hưởng nồng độ hạt nano đến biến đổi hóa học lớp phủ trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo 3.2 Ảnh hưởng hạt nano R-TiO2 ZnO đến biến đổi nhóm chức trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo Ảnh hưởng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN NGỌC TÚ HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HẠT NANO ĐẾN BIẾN ĐỔI HÓA HỌC CỦA LỚP PHỦ ACRYLIC TRONG MÔI TRƯỜNG THỜI TIẾT NHÂN TẠO Chuyên ... nghiệm thời tiết nhân tạo 41 Hình 3.10 Ảnh hưởng nồng độ hạt nano R-TiO2 đến thay đổi nhóm CH trình thử nghiệm thời tiết nhân tạo .44 Hình 3.11 Ảnh hưởng nồng độ hạt nano ZnO đến thay đổi nhóm...
 • 63
 • 67
 • 0

luận văn thạc Áp dụng pháp luật trong xét xử án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai

luận văn thạc sĩ Áp dụng pháp luật trong xét xử án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai
... LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1 Khái niệm, đặc điểm áp dụng pháp luật hoạt động xét xử án hình Tòa án nhân dân 1.2 Vai trò áp dụng pháp luật ... điểm áp dụng pháp luật, giai đoạn áp dụng pháp luật yếu tố bảo đảm áp dụng pháp luật xét xử vụ án hình Hai là: Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật xét xử án hình Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ... LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN 1.1.1 Khái...
 • 112
 • 241
 • 0

Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẩn này của nhà đầu tư Luận văn thạc

Sự mâu thuẫn về nhận thức và cách thức giải quyết những mâu thuẩn này của nhà đầu tư Luận văn thạc sĩ
... n c hai cách th c ph n ng nêu 3.2.2 Cách th c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c chi n l Nh c d ng l ng m i quan h gi a cách th c ng phó chi c c d ng l ng h p c phi u gi m giá sau mua vào, ã s ... o sát 31 3.2 Phân tích s mâu thu n v nh n th c hi u ng phân b tài kho n 32 3.2.1 Chi c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c 32 3.2.2 Cách th c ng phó v i s mâu thu n v nh n th c chi c d ... c a N a s h i ti c t c a n i tâm s mâu thu n v nh n th c gây Nhà tâm lý h c xã h i Leon Festinger ã ch r ng i ng hành gi m b t s mâu thu n v nh n th c m t cách b t h p lý nh ti p nh n thông tin...
 • 77
 • 78
 • 0

Luận văn thạc Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)

Luận văn thạc sĩ Sử dụng mô hình jones để nhận diện diều chỉnh lợi nhuận trường hợp các công ty niêm yết ở hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 (full)
... DƯƠNG SỬ DỤNG MÔ HÌNH JONES ĐỂ NHẬN DIỆN ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT HOSE PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU NĂM 2013 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ... chỉnh lợi nhuận: trường hợp công ty niêm yết Hose phát hành thêm cổ phiếu năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhận diện hành động quản trị lợi nhuận nhà quản trị phát hành thêm cổ phiếu ... nghiên cứu vận dụng hình Modified Jones coi hình ưu việt để nhận diện hành động điều chỉnh lợi nhuận trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ...
 • 91
 • 557
 • 7

Kỳ vọng và cảm nhận về chất lượng dịch vụ mẫu giáo của phụ huynh tại TPHCM Luận văn thạc 2014

Kỳ vọng và cảm nhận về chất lượng dịch vụ mẫu giáo của phụ huynh tại TPHCM Luận văn thạc sĩ 2014
... S c n thi t c U u: - -2014 ng khang trang; 1.2 - ut n ch - ng d ch v m t gi a k v t i TP.HCM m nh n th c t c a d ch v m u t i TP.HCM - D t qu g ch ng d ch v m ng gi t i TPHCM 1.3 u: k v m nh ... g ch ng d ch v m ng gi t i TPHCM 1.3 u: k v m nh n v ch ng d ch v m c a ph huynh t i TP.HCM Ph c th c hi i t pm tu iv huynh t i n tu i) v i m c th c hi n t 14 3 1.4 1.4.1 u c th c hi n b c th ... p Trong nh tr ng b n nhi c ph huynh Nhu c u g i tr v ng s t nh n tr t n tu n cho tr ch ng d ch v th c t ts mb is Trong cu c c ch ng m ng d ch v , t o ni iv c ph huynh m kh ut n ch ch v d ch v...
 • 122
 • 139
 • 0

Luận văn thạc Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau

Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau
... 2 , N N c 23,3 ;c , 3 (2012) 3 , Tuy y N N theo theo y y ( ) 4 , ;D ; l l quan Mau au T ;T S ;T 2.1 - , 2.1 , S : , Nha s s YHCT CN K s k c Y KTV sinh KTV KTV KTV Xquang Nha XN PHCN ... 2011 24 30 11 2012 35 29 2013 45 15 146 101 26 18 trung b ( Theo y Trong k cho trung 19 - ph h y 20 quen (41 truy , 21 , 76%) , N khai y ban 22 , 15 C - 15 23 N N , M N C , , 24 V , ... ADB (2003, tr.12) 13 cho c 14 THEO Tr - h Khoa VH - TC - NT, PL XHNV 2006 3 2007 2008 28 2009 TDTT 2 22 32 55 18 15 2010 2011 20 10 67 17 31 15 35 28 16 177 15 y inh c Kinh/ ts HL 2009 4 7/10...
 • 50
 • 156
 • 0

Luận văn Thạc 2014 Phân tích tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ 2014 Phân tích tác động của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên TTCK Việt Nam
... lên TTCK 15 2.2.5 i t giá 2.3 Các nghiên c u t i Vi t Nam v ng lên TTCK 16 ng nhân t th ng ch ng khoán 19 2.3.1 ng c a l m phát lên TTCK 19 2.3.2 ng c a giá vàng lên TTCK ... "Phân tích th tr thành m i ch nh nhân t m t v ng Vi t Nam nh giá y thách th c vi nh ki m nan gi i Chính v y, vi c nghiên c u ng c a nhân t tài n t su t sinh l i c phi u ng ch ng khoán Vi t Nam" ... Effects Model) TSSSL : T su t sinh l i TTCK : Th ng ch ng khoán VAR : Mô hình t h i quy Vector (Value At risk) VN : Vi t Nam DANH M C B NG B ng 2.1: Tóm t t k v a nhân t i TTCK B ng 3.1: Tóm t t bi...
 • 102
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bản nhận xét luận văn thạc sĩnhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫnnhận xét luận văn thạc sĩcách nhận xét luận văn thạc sĩbảng nhận xét luận văn thạc sĩmẫu báo cáo luận văn thạc sĩmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtmẫu trình bày luận văn thạc sĩnhận làm luận văn thạc sĩmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tếmẫu đề cương luận văn thạc sĩ y họcmẫu đề cương luận văn thạc sĩ hành chính côngmẫu nhận xét luận văn tốt nghiệpnhận làm luận văn thạc sĩ kỹ thuậtmẫu tóm tắt luận văn thạc sĩNghiên cứu nồng độ HBsAg, HBV DNA ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành nội khoathực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứu nồng độ nt probnp của bệnh nhân suy tim mạn tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương từ tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứu sán lá (trematoda) ký sinh ở một số loài cá biển ven bờ từ hải phòng đến quảng bìnhNghiên cứu thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên đại học điều dưỡng đa khoa năm 4 trường đại học kĩ thuật y tế hải dương tháng 4 2015 6 2015Nghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửVai trò của chụp cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối trên máy cộng hưởng từ 1 5 teslaThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Tích hợp giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh lớp 12, địa bàn miền núi qua dạy học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô HoàiTổ chức dạy học dự án nội dung kiến thức phần máy điện chương Dòng điện xoay chiều sách giáo khoa Vật lí lớp 12 nâng cao trung học phổ thôngđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabđánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của bệnh nhân phong tại bệnh viện phong chí linh tháng 5 năm 2015Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng mua hàng may mặc nội địa của người tiêu dùng Việt Nam ở các thành phố (LA tiến sĩ)500 câu trắc nghiệm về hàm sốTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam Đảonấm ăn nấm dược liệusan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập