ga day them toan 10 van thao

ga day them toan 10 van thao

ga day them toan 10 van thao
... tg(a+ π 2π ) + tg (a + ) 3 π 2π tga + tg 8tga tga + tga - 3 tga + + = tga + + = tga + = π 2π - 3tg a - 3.tga + 3tga - tga.tg - tga.tg 3 tga + tg 3(3tga - tg a) = = 3tg3a - 3tg2a a (1 + cosa).tg ... 2a - tg a - tg 2a.tg a VT = = tg3a.tga ( tg 2a + tga )( tg2a - tga) tg 2a + tga tg2a - tga = = tg3a.tga (1 - tg2a.tga)(1 + tg2a.tga) - tg2a.tga + tg 2atga h) sin(a+b+c) =sina.cosb.cosc + cosa.sinb.cosc ... cos a = 1 - cosa a a = sin tg + cosa 2 a cos P= cotga + tga cot ga - tga 1 + tga tga + tg a cos a = = = = 2 cos a - sin a cos 2a - tga - tg a tga cos a Q = (1 + 2cos2a + 2cos4a + 2cos6a).sina =...
 • 43
 • 211
 • 0

ĐÂYGA DẠY THÊM TOÁN 7.doc

ĐÂY LÀ GA DẠY THÊM TOÁN 7.doc
... thương x y HS làm vơí dấu "+" Hs đằng trước x y dấu dấu "-" đằng Cho HS làm trước x y " khác - Yêu cầu HS lµm : a) -3,116 + 0,263 dấu " a) -0,408 : ( -0,34 ) = Hs lớp làm vào học sinh làm vào bảng ... Yêu cầu HS làm BT 18/15 = 7,992 HS lớp làm BT 18 Kết a) -5,639 b)-0,32 c) 16,027 d) -2,16 x x ≥ Luyện tập - củng cố Nêu công thức giá trò tuyệt đối x = x x ...
 • 10
 • 259
 • 1

GA dạy thêm toán 8 T 2-19

GA dạy thêm toán 8 T 2-19
... Làm t p 61, 66, 67/ 28, 29, 30 SBT IV R t kinh nghiệm: tuần 20 Trờng THCS Liêm Hải Ngày kí duy t: 5/1/2009 Giáo án dạy thêm toán Ngày soạn: 1/1/2009 Ngày dạy: 5/1/2009 Vũ Thị Thuỷ ôn t p diện t ch ... dạy thêm toán Vũ Thị Thuỷ tuần 22 Ngày soạn: 17/1/2009 Ngày dạy: 19/1/2009 Ngày kí duy t: 19/1/2009 ôn t p hình học: định lí ta l t hệ định lí I Mục tiêu: - Ôn t p cho HS t p định lí ta let ... câu a có nghiệm Trờng THCS Liêm Hải Ho t động HS 2)Bài -HS trình bày miệng 3)Baì3 _ HS trả lời miệng Giáo án dạy thêm toán Vũ Thị Thuỷ t p hợp M: Trong cửa hàng bán thực phẩm, T m thấy cô bán hàng...
 • 14
 • 320
 • 9

Giáo án dạy thêm Toán 10

Giáo án dạy thêm Toán 10
... = ⇔ 10y − 30y + 10 =   x =  x = − 2y x = ⇔ ⇔ V  y = y = y = y = Vậy nghiệm hệ phương trình (3, 1); (1, 2) Trang - 24 - Giáo Viên: Nguyễn Việt Bắc Giáo án dạy thêm Toán Đại Số 10 x ... Hàm số có dạng y = ax2 + bx + c với a ; b; c∈ R a ≠ a>0 Trang - 10 - a x + 1” x2 − c) P(x) : “ = x+ 2” x−2 x) P(x): “x2-3x + > 0” §2: ÁP DỤNG MỆNH ĐỀ VÀO PHÉP SUY LUẬN TOÁN...
 • 27
 • 1,752
 • 48

GA dạy thêm toán 6

GA dạy thêm toán 6
... 542 771 67 8 = 566 248 571 b) 32 4 56 + 97 68 5 + 238 947 = 369 088 VD3: - HS lên bảng làm Ta có: - dới làm vào 18.a = 18.37 037 037 = 66 6 66 6 66 6 27.a = 27.37 037 037 = 999 999 999 9.b = 98 765 432 ... ={1;2;3;5 ;6; 10;15;30} Vậy x = 6; 10; 15 Bài 4: .=> a BC(39 ,65 ,91) 4000 < x < 60 00 Mà 39 = 3.13 65 = 5.13 91 = 7.13 => BCNN(39 ,65 ,91) = 3.5.7.13 = 1 365 => BC (39 ,65 ,91) = B(1 365 ) ={0;1 365 ;2730;4095;5 460 ;68 25; } ... 26 + 34 + 63 a) 57 + 26 + 34 + 63 = (57 + 63 ) + ( 26 + 34) b) 199 + 36 + 201 + 184 + 37 = 120 + 60 c) 24 + 25 + + 30 + 31 = 180 d) + + + 100 b) 199 + 36 + 201 + 184 + 37 = (199 + 201) + (36...
 • 80
 • 417
 • 4

GA dạy thêm toan 7

GA dạy thêm toan 7
... a, 34 74 34 .74 68 = = 37 85 37. ( 85) 85 34 74 37 85 27 b, 30 : c, 18 a, hiện, học sinh duới lớp làm vào nhận xét c, 27 4.5. 27 = = 30 3.6.30 18 (5).18 10 : = = = 18 9.( 7) -Giáo ... -Học sinh quan sát dới h- 2225 = ( 23 )75 = 875 2225 3150 ớng dẫn giáo viên - Gv hớng dẫn 3150 = (32 )75 = 975 2225 = ( 23 )75 = 875 8...
 • 46
 • 333
 • 0

Bài giảng GA day them toan 9

Bài giảng GA day them toan 9
... b»ng: A ; B – ; C hc – ; D vµ - C©u 2: C©u nµo sai c¸c c©u sau: A ( − 19) = 19 ; B ( − 19) = − 19 ; C − ( − 19) = − 19 ; D 19 = 19 C©u 3: Sè cã c¨n bËc hai sè häc cđa nã b»ng lµ: A – ; B ; C – 81 ; D ... 3x ⇔   − 2x = 9( 3x)  x≥  < = >  ⇔ x=  x = 29 29 Trêng THCS Minh Khai – GADT To¸n – GV: Ngun ThÞ H¬ng 20 09 – 2010 27 /9/ 20 09 C¨n bËc hai C©u1: ... chọn nghiệm kết luận Bài 9: Năm , tuổi bố gấp lần tuổi Hoàng Nếu năm tuổi bố gấp lần tuổi Hoàng ,Hỏi năm Hoàng tuổi ? Trêng THCS Minh Khai – GADT To¸n – GV: Ngun ThÞ H¬ng 20 09 – 2010 ...
 • 55
 • 209
 • 1

GA day them toan 7

GA day them toan 7
... + ữ 17 34 34 25 50 + 33 14 + 11 + 225 = : = 34 50 E = 0,8 .7 + ( 0,8 ) 1, 25 .7 1.25 ữ+ 31, 64 = 0,8. (7 + 0,8).1, 25. (7 0,8) + 31, 64 = 0,8 .7, 8.1, 25.6, + 31, 64 = 6, 24 .7, 75 + 31, ... xy2x = x2y b./ 7xy2x2y4 = 7x3y6 c./ -8x5yy7x = - 8x6y8 d./ -3xy2zyz3x = - 3x2y3z4 Nhân a./ -x2y 7x3y6 = -7x5y7 b./ - 8x6y8 (- 3)x2y3z4 = 24 x8y11z4 5./ Tính tổng đại số a./ 3x2 + 7xy - 11xy + ... = 5x2y b)( -7) xy + (-1/2xy) + 10xy = [( -7) + (-1/2) + 10].xy =5/2 xy c)12xyz + 8xyz +(-5)xyz =[12 + + (-5)].xyz = 15xyz Bài 4: Thu gọn: a./ xy2x = x2y b./ 7xy2x2y4 = 7x3y6 c./ -8x5yy7x = - 8x6y8...
 • 45
 • 93
 • 0

GA DAY THEM TOAN 6 (3 cot)

GA DAY THEM TOAN 6 (3 cot)
... số chia thương + Bài tập 161 / 63 Tìm số tự nhiên x : a) 219 – 7(x + 1) = 100 (x + 1) = 219 – 100 7(x + 1) = 119 x + = 119 : = 17 x = 17 – = 16 b) (3x – 6) = 34 (3x – 6) = 81 3x – = 81 : = 27 ... tập 162 / 63 (3x – 8) : = 3x – = = 28 3x = 28 + = 36 x = 36 : = 12 - Tổ thực - Tổ thực - Học sinh đọc kỷ đề viết đẳng thức để tìm số tự nhiên theo yêu - Tổ thực cầu đề + Bài tập 163 / 63 Lúc ... thực b) 15 + – = 15 + – = 120 + 36 – 35 = 121 c) : + 23 2 = 53 + 25 = 125 + 32 = 157 - Tổ thực d) 164 53 + 47 164 = 164 (53 + 47) = 164 100 = 164 00 17 - Học sinh nhắc lại cách tìm số...
 • 20
 • 277
 • 1

GA day them toan 6 (2011-2012)rat hay

GA day them toan 6 (2011-2012)rat hay
... 0,3 mol M X = 19,3 : 0,3 = 64 ,33 MA < M X < MB MB < M X < MA Mà MA ≈ MB Vậy A Zn (65 ) B Cu (64 ) X kim loại có hoá trị Hoà tan hoàn toàn 6, 082g X vào dd HCl thu 5,6l khí (đkc) a) Tìm kim loại ... – mBa 23 – 14,385 = 8 ,6 < mhh < 23 – 12,33 = 10 ,67 Theo pư cộng H2O : nhh = nH2 = 2(0,25 – nBa) = 0,5 – 2nBa ⇒ 0,5 – (2.0,105) = 0,29 < nhh < 0,5 – (2.0,09) = 0,32 8 ,6 10 ,67 ⇒ 0,32 < M < 0,29 ... Trong hỗn hợp ban đầu: mZn = 0,002 .65 = 0,195 g mCu = 0,387 – 0,195 = 0,192 g Trong hỗn hợp C : mCu (còn dư) = 0,192 – 64 .0,002 = 0, 064 g mAg = 1,144 – 0, 064 = 1,080 g 2.Phương pháp giá trị trung...
 • 58
 • 94
 • 0

GA dạy thêm toán 7- chuẩn

GA dạy thêm toán 7- chuẩn
... đờng thẳng song song II Hoạt động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài toán 1: Hãy điền vào hình sau số đo góc lại: a b Từ hình vẽ a//b nên ta có: a b Bài toán 2: Biết hai đờng a b vuông với ... giác 1800 - áp dụng vào tam giác vuông -vận dụng định lí góc vào giải toán II Họat động dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò Bài toán 1: Cho tam giác ABC biết Bài 1: Ta có 0 A = 35 B = 75 ... 70 Bài toán 2: Cho tam giác ABC có A = 80 B C =20 Tính góc B, C Bài 2: Từ giả thiết B C =200 B = 20 + C Trong ABC ta có: 0 A + B + C = 180 80 +20 + C + C =1800 0 Bài toán 3:...
 • 27
 • 395
 • 14

GA: Day them toan 6

GA: Day them toan 6
... + 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 14: (VN)Tính cách hợp lí nhất: a) 32 47 + 32 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 b) c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 c) 123.4 56 ... 765 0, 267 00, 765 125 a, Số chia hết cho 124; 3544; 267 00 b, Số chia hết cho là: 267 00; 765 0 c, Số chia hết cho là: 267 00 d, Số chia hết cho : 765 0, 267 00; 765 125 e, Số chia hết cho 2, 3, 5, 765 0 ... [(6x- 72): 2- 84] 28= 562 8 Giáo viên hớng dẫn học sinh làm tập (6x- 72): 2- 84 = 562 8 : 28 (6x- 72): 2- 84 = 201 (6x- 72): = 201 + 84 (6x- 72): = 285 6x- 72 = 285 6x- 72 = 570 6x = 570 + 72 6x...
 • 201
 • 115
 • 0

GA day them Toan 7 ca nam

GA day them Toan 7 ca nam
... I; e) Bµi 6:So s¸nh: a) 3 ,73 7 373 7 373 … vµ 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 vµ -0,1841 47 c) 6,8218218… vµ 6,6218 d) -7, 321321321… vµ -7, 325 Bµi 7: tÝnh hỵp lý a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} b) B = ... thực từ cực Bắc Hà Giang đến mũi Cà Mau km? Bài 11: Lớp 7A, 7B, 7C trồng 3 87 Số lớp 7A trồng 11/5 số lớp 7B trồng Số lớp 7B trồng 35/ 17 số lớp 7C trồng Hỏi lớp trồng hỏi lớp trồng cây? Bài 12: Hãy ... Ba ủoọi maựy ca y cuứng ca y trẽn ba ca nh ủồng nhử ẹoọi thửự nhaỏt hoaứn thaứnh cõng vieọc ngaứy, ủoọi thửự hai hoaứn thaứnh cõng vieọc ngaứy, ủoọi thửự ba hoaứn thaứnh cõng vieọc ngaứy Bieỏt...
 • 77
 • 374
 • 24

TAI LIEU DAY THEM TOAN 10 ( HAY )

TAI LIEU DAY THEM TOAN 10 ( HAY )
... a) C=[1;5] D =( 3; 2) (3 ; 7) b) C =( 5; 0) (3 ; 5) D =( 1; 2) (4 ; 6) 4.8 Xác định tập sau a) ( 3;5] ∩ ¢ b) (1 ; 2) ∩ ¢ c) [−3;5] ∩ ¥ 4.9 Xác định tập sau a) ¡ \(( 0; 1) (2 ; 3)) b) ¡ \(( 3; 5) (4 ; 6)) c) ... (2 ; 3)) b) ¡ \(( 3; 5) (4 ; 6)) c) ( 2; 7)\ [1;3] d) (( −1; 2) (3 ; 5)) \(1 ; 4) 4 .10 Xác định tập sau 1 11 27 a) ( ∞; ) ( ;+ ) b) ( ; 7) ( 2; ) 2 c) (0 ;1 2)\ [5;+ ) d) ¡ \[−1; 1) BÀI TẬP THÊM Cho tập hợp : ... f/ (1 − x2 )( 1 + x 2) + = 2/ Giải biện luận phương trình sau a) (m+ 2 )( x- 2) + = m2 b) (x+ 2 )( m+ 3) + = m2 c) (1 -m3)x+1+ m + m2 = d) (m+1)x + m2-2m + = (1 -m2)x -x e) x+(m- 1)2 -2mx = (1 -m)2 + mx f) x...
 • 146
 • 252
 • 12

GA Day them toan 8

GA Day them toan 8
... 124 - 24) = 12,6 100 = 1260 b 18, 6.45 + 18, 6.55; b/ 18, 6.(45 + 55) = 18, 6 100 = 186 0 www.VIETMATHS.com 10 www.VIETMATHS.com c 14.15,2 + 43.30,4 c/ 15,2.( 14 + 86 ) = 15,2 100 = 1520 GV gợi ý: ... dõi a) 972-32 =(97-3)(97+3)=9400 nhận xét,bổ sung b) 412 +82 .59+592=(41+59)2=10000 -Giáo viên nhận xét ,nhắc lỗi học c) 89 2- 18. 89+92= (89 -9)2=6400 sinh hay gặp Bài 9.Biết số tự nhiên x chia cho ... (a+b)2=(a-b)2+4ab=62+4.16=100 (a+b)2=100 a+b=10 a+b=-10 Bài 8. Tính nhanh: a) 972-32 www.VIETMATHS.com b) 412 +82 .59+592 www.VIETMATHS.com Học sinh : c) 89 2- 18. 89+92 -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt Giải ...
 • 80
 • 214
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập