khảo sát khả năng kháng khuẩn của cây ổi

khảo sát khả năng kháng khuẩn của cây ổi

khảo sát khả năng kháng khuẩn của cây ổi
... giống Ổi khác Ở Việt Nam, Ổi ăn phổ biến, Ổi trồng khắp địa phương, vùng đồng lẫn miền núi, trừ vùng cao 1500m Có khoảng từ – 10 giống Ổi khác như: Ổi trâu, Ổi bo, Ổi sẻ, Ổi mỡ, Ổi găng, Ổi đào, Ổi ... máu  Tác dụng kháng khuẩn Joseph Priya (2011) khảo sát tác dụng kháng khuẩn kháng nấm cách sử dụng kỹ thuật khuếch tán thạch Staphylococcus aureus (vi khuẩn gram dương), hai vi khuẩn gram âm ... thành phần hóa học cao chiết Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa phương pháp DPPH, tìm giá trị IC50 (Half-maximal Inhibitory Concentration) Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, tìm giá trị MIC (Minimum...
 • 87
 • 150
 • 0

luận văn tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y khảo sát khả năng kháng khuẩn của lá các dòng bàng (terminalia catappa l.)

luận văn tốt nghiệp ngành bác sĩ thú y khảo sát khả năng kháng khuẩn của lá các dòng bàng (terminalia catappa l.)
... KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Khảo sát khả kháng khuẩn dòng Bàng (Terminalia catappa L.) Sinh viên thực hiện: Phạm Hồng Sáng, thực phòng Dược lý Thú Y phòng thí ... thêm hoạt tính kháng khuẩn thuốc n y, đồng ý môn Thú Y – khoa Nông Nghiệp & SHƯD, trường Đại Học Cần Thơ, tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát khả kháng khuẩn dòng Bàng (Terminalia catappa L)” ... Xét theo dòng khả kháng khuẩn chủng vi khuẩn dòng Bàng khác nhau, nhận định sau: Dòng Bàng có hoạt tính kháng khuẩn mạnh với MIC=128 µg/ml Edwardsiella tarda, chủng vi khuẩn khác Staphylococcus...
 • 55
 • 201
 • 0

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây ổi (psidium guajaval.), cây dâu tằm (morus acidosagriff) và cây khổ qua

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây ổi (psidium guajaval.), cây dâu tằm (morus acidosagriff) và cây khổ qua
... THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ MIC CỦA CAO DÂU TẰM 31 4.4 KÉT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ MIC CỦA CAO KHỔ QUA 34 4.5 KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ MIC CỦA ... cao khổ qua chủng vi khuẩn uri 35 4.5 KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ MIC CỦA CAO ỔI Kết thử hoạt tính kháng khuẩn cao Ổi trình bày qua bảng 4.7 Bảng 4.7: Kết thử tính kháng khuẩn cao Ổi ... tài: khảo sát hoạt tính kháng khuẩn Ổi (Psidium guajava L.), Dâu Tằm (Morus acidosa Griff) Khổ qua( Momordica charantia L.)” với mục tiêu:  Khảo sát khả kháng khuẩn loại cao với số loại vi khuẩn...
 • 59
 • 496
 • 2

khảo sát khả năng kháng khuẩnkháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam
... tài: Khảo sát khả kháng khuẩn kháng nấm dịch trích ly từ nha đam 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định điều kiện xử lý khả kháng khuẩn, kháng nấm dịch trích ly từ nha đam vi khuẩn, nấm mốc phân lập từ ... KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA DỊCH NHA ĐAM TRÊN VI KHUẨN VÀ NẤM MỐC ĐÃ ĐƢỢC PHÂN LẬP 4.3.1 Kết khảo sát khả kháng khuẩn dịch nha đam môi trƣờng PCA Hoạt tính kháng khuẩn ... có khả kháng khuẩn kháng nấm - Các giống vi khuẩn nấm mốc đƣợc phân lập từ xoài chanh áp dụng vào trình khảo sát khả kháng khuẩn kháng nấm dịch trích ly từ nha đam - Dịch trích ly từ nha đam xử...
 • 53
 • 115
 • 0

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây bàng (terminalia catappa), cây từ bi (pluchea indica) và cỏ bạc đầu lá ngắn

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây bàng (terminalia catappa), cây từ bi (pluchea indica) và cỏ bạc đầu lá ngắn
... tài “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY BÀNG (Terminalia catappa), CÂY TỪ BI (Pluchea indica) VÀ CỎ BẠC ĐẦU LÁ NGẮN (Killinga brevifolia)” Đề tài có hai mục tiêu chính: xác định vòng vô khuẩn ... ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY BÀNG (Terminalia catappa), CÂY TỪ BI (Pluchea indica) VÀ CỎ BẠC ĐẦU LÁ NGẮN (Kyllinga brevifolia) Giáo viên hướng ... 5.1.KẾT LUẬN - Cây Bàng hoạt tính kháng khuẩn cao Cây Từ Bi cỏ Bạc Đầu ngắn hoạt tính kháng khuẩn thấp - Chủng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri mẫn cảm mẫu (MIC = 128µg/ml) - Chủng vi khuẩn Salmonella...
 • 34
 • 444
 • 1

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ hôi (ageratum conyzoides), cây diếp cá (houttuynia cordata) và cây sâm đại hành

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ hôi (ageratum conyzoides), cây diếp cá (houttuynia cordata) và cây sâm đại hành
... hình Trang Cây cỏ hôi Cây diếp Cây sâm đại hành Cây cỏ hôi Cây diếp Cây sâm đại hành Các loại cao sau cô quay Vòng vô khuẩn loại cao vi khuẩn S faecalis Vòng vô khuẩn loại cao vi khuẩn S aureus ... tiến hành thực đề tài: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cỏ hôi (Ageratum conyzoides), diếp (Houttuynia cordata), sâm đại hành (Eleutherine subaphylla)” nhằm cung cấp thông tin tính kháng khuẩn ... CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn cỏ hôi (Ageratum conyzoides), diếp (Houttuynia cordata), sâm đại hành (Eleutherine subaphylla)”...
 • 63
 • 1,276
 • 2

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ sữa nhỏ lá (euphorbia thymifoliaburn), chó đẻ thân xanh (phyllanthus niruri linn) và cây tía tô

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ sữa nhỏ lá (euphorbia thymifoliaburn), chó đẻ thân xanh (phyllanthus niruri linn) và cây tía tô
... dung Trang Hình 2.1 Cây chó đẻ thân xanh Hình 2.2 Cây chó đẻ thân xanh Hình 2.3 Cây tía Hình 2.4 Cây tía Hình 2.5 Cỏ sữa nhỏ 11 Hình 2.6 Cỏ sữa nhỏ 11 Hình 3.1 Cây cỏ sữa nhỏ sân văn phòng ... nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY CỎ SỮA NHỎ LÁ (Euphorbia thymifolia Burn), CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus niruri Linn) VÀ CÂY TÍA TÔ (Perilla frutescens L Britton) ... thạch cao cỏ sữa nhỏ lá, chó đẻ thân xanh tía thử hoạt tính kháng khuẩn xác định nồng độ ức chế tối thiểu Kết đạt được: Cây cỏ sữa nhỏ chó đẻ thân xanh làm thí nghiệm có phổ kháng khuẩn mạnh,...
 • 66
 • 286
 • 0

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây nhọ nồi, cây chua me đất hoa vàng và cây cỏ lá xoài

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây nhọ nồi, cây chua me đất hoa vàng và cây cỏ lá xoài
... 3.2.2 Nguyên liệu Cây Nhọ nồi: phận dùng toàn (trừ rễ) Cây Chua me đất hoa vàng: phận toàn Cây Cỏ xoài: phận dùng toàn (trừ rễ) Nhọ nồi, Chua me đất hoa vàng, Cỏ xoài thu mẫu vào buổi sáng khu ... Chua me đất hoa vàng cao Cỏ xoài thể bảng 4.2: Bảng 4.2: Ẩm độ cao Nhọ nồi, cao Chua me đất hoa vàng cao Cỏ xoài Tên cao Ẩm độ (%) Nhọ nồi 7,97 Chua me đất hoa vàng 16,57 Cỏ xoài 17,87 Qua kết ... TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 vi DANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1 Hiệu suất chiết cao Nhọ nồi, Chua me đất hoa vàng, Cỏ xoài 36 Bảng 4.2 Ẩm độ cao Nhọ nồi, Chua me đất hoa vàng, Cỏ xoài 36 Bảng...
 • 58
 • 819
 • 0

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây rau mương (ludwigia hyssopifolia ), cây rau dừa nước (jussisaea repens l.) và cây cỏ xước

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây rau mương (ludwigia hyssopifolia ), cây rau dừa nước (jussisaea repens l.) và cây cỏ xước
... Ngành: THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÂY RAU MƯƠNG (Ludwigia hyssopifolia ), CÂY RAU DỪA NƯỚC (Jussisaea repens L.) VÀ CÂY CỎ XƯỚC (Achyranthes aspera L.) Giáo viên hướng dẫn: ... sát hoạt tính kháng khuẩn Rau Mương (Ludwigia hyssopifolia) , Rau Dừa nước (Jussisaea repens L ), Cỏ Xước (Achyranthes aspera L ) thực Mục tiêu : xác định hiệu kháng khuẩn Rau Mương, Rau Dừa Nước ... xác định hoạt tính kháng khuẩn cỏ xước (Achyranthes aspera L .), rau mương (Ludwigia hyssopifolia) rau dừa nước Jussisaea repensL .), cao thô chiết methanol dùng để thử hoạt tính chủng vi khuẩn bao...
 • 50
 • 759
 • 0

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây trầu không, cây sống đời và cây mơ lông

khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây trầu không, cây sống đời và cây mơ lông
... cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông 30 B ng 4.2 m ñ c a cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông .30 B ng 4.3 K t qu th tính kháng khu n c a cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông ... t cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông Xác ñ nh m ñ cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông Kh o sát ñư ng kính vòng vô khu n có ñư c, tính kháng khu n m nh hay y u tùy thu c vào ñư ng kính ... TH TÍNH KHÁNG KHU N D a vào s hi n di n c a vòng vô khu n, k t qu th tính kháng khu n ñư c trình bày b ng 4.3: B ng 4.3 K t qu th tính kháng khu n c a cao Tr u không, cao S ng ñ i cao lông...
 • 59
 • 271
 • 1

khảo sát khả năng tái sinh của cây đậu xanh (vigna radiata (l.) wilczek)

khảo sát khả năng tái sinh của cây đậu xanh (vigna radiata (l.) wilczek)
... nghiệm Khảo sát môi trƣờng điều kiện cho hạt đậu xanh nảy mầm in vitro 21 3.3.2 Thí nghiệm Khảo sát khả tạo mô sẹo thân, , mầm 22 3.3.3 Thí nghiệm Khảo sát khả tái sinh chồi ... mầm đậu xanh Tiếp tục nghiên cứu, theo dõi loại chất điều hòa tăng trƣởng để tìm môi trƣờng thích hợp cho tái sinh chồi từ mô sẹo đậu xanh để tìm quy trình tái sinh đậu xanh hoàn chỉnh Khảo sát ... 27 4.1 Sự nảy mầm hạt đậu xanh 27 4.2 Khả tạo mô sẹo thân, , mầm 29 4.3 Khả tái sinh chồi từ mô sẹo đậu xanh 31 4.4 Quy trình tái sinh đậu xanh từ phôi 32...
 • 50
 • 136
 • 0

khảo sát khả năng diệt khuẩn của ethanol đối vớic hủng vi khuẩn listeria monocytogenes tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia

khảo sát khả năng diệt khuẩn của ethanol đối vớic hủng vi khuẩn listeria monocytogenes tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia
... CA KH KH DI KHU ETHANOL I VI CHNG VI KHUN CH KHU LISTERIA MONOCYTOGENES TI CễNG TY C PHN U T V PHT TRIN A QUC GIA PH U PH TRI QU Giỏo vi n hng dn Giỏ vi ng Sinh vi n thc hin vi th hi Ts Lấ ... "Kho sỏt kh nng dit khun ca ethanol i vi chng vi "Kh kh di khu i ch khun Listeria monocytogenes ti Cụng ty C phn u t v Phỏt trin a khu ph u Phỏ tri Quc Gia" sinh vi n Phm Th Mai thc hin theo ... khun ca cn etylic i vi chng khun Listeria monocytogenes sau kho sỏt cú th c kt lun rng: Cn cú th tiờu dit hon ton Listeria monocytogenes nng 700 vi t l cn : huyn phự bng 6:7 thi gian 60 giõy...
 • 57
 • 57
 • 0

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cây cỏ lào ( chromolaena adorata L)

Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cây cỏ lào ( chromolaena adorata L)
... lào hi u su t chi t xu t cao cao nh t nhóm C lào (5 ,492%) th p nh t nhóm C lào (4 ,372%) Cao C lào c ch vi khu n S aureus (5 12 µg/ml MIC 1024 µg/ml), ó cao C lào nhóm c ch m nh nh t C nhóm C lào ... aeruginosa, A hydrophila E coli (MIC= 2048 µg/ml); y u nh t Sal spp S faecalis (2 048 µg/ml MIC 4096 µg/ml) Trong nhóm C lào C lào m nh nh t, ti p theo C lào cu i C lào khóa: c lào, kháng khu n, n ng x c ... ampicillin (1 00%), tetracycline (2 6%), oxacillin (1 00%), penicillin (1 00%), bacitracin 19 (1 00%), streptomycin (2 6%), dalacinC-clindamicin (4 3%), nalidixic acid (2 6%), rifampicin (4 %), trimethoprim (9 %),...
 • 57
 • 32
 • 0

khảo sát khả năng chịu mặn của cây tràm chua melaleuca leucadendra l

khảo sát khả năng chịu mặn của cây tràm chua melaleuca leucadendra l
... phải l m tăng khả chịu mặn tràm chua, giúp chống chịu với điều kiện bất l i Từ l trên, đề tài Khảo sát khả chịu mặn tràm chua Melaleuca leucadendra L. ” thực Mục tiêu nghiên cứu Khảo sát khả chịu ... cứu công dụng tràm Melaleuca leucadendra L Kết nghiên cứu cho thấy tràm chua (Melaleuca leucadendra L. ) loài sinh trưởng nhanh, suất cao tràm ta (Melaleuca cajuputi) có khả sử dụng l m cọc cừ xây ... hóa học L tràm Melaleuca leucadendra L có tinh dầu chứa cineol 5,0 – 6,5%, a- terpineol ester nhóm, L- a-pinen, L- limonen, dipenten, sesquiterpen, azulen, sesquiterpen alcol, aldehyd valerianic...
 • 98
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát khả năng kháng khuẩntách chiết saponin và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây cỏ mựckhả năng kháng khuẩn của một số cây dược liệukhảo sát khả năng sinh bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập trên nem chuakhả năng kháng khuẩn của chitosannghiên cứu khả năng kháng khuẩn của cao chiếtkhao sat hoat tinh khang khuan cua tinh dau gungnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghien cuu kha nang khang khuan cua chitosan phân tử thấpphieu dieu tre khao sat kha nang tu duy cua trenghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchkhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxkhảo sát khả năng kiểm soát tuyến trùng bướu rễ cây hồ tiêu của chế phẩm nemaitb ở điều kiện nhà lưới và bước đầukhảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết lá cây lá dứa pandanus amaryllifolius roxbkhảo sát khả năng sinh hoạt chất đối kháng của các chủng nấm sợiphân lập đượcSurvey of accounting 3rd ed thomas edmondsCải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh phú thọNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã phúc chu, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênĐánh giá khả năng thích hợp của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã hòa bình, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyênStrategic management KEVAN WILLIAMSOPERATIONS RESEARCH AN INTRODUCTION 8e YAHAResearch methods for business students 5th edition mark saundersResearch methods for the behavioral charles stangor wadsworthStrategic management of professional service firms theory and practiceStrategic management 9e, 2008 hill and jonesGiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo độ tuổi và tình hình sức khỏeBài tính tỉ lệ bonjean và đường cong thủy tĩnhbài giảng điện tử Tìm số chiaBài 9 thứ tự kể trong văn tự sựBài 8 ngôi kể trong văn tự sựTuần 9 điều ước của vua mi đátbài giảng điện tử Unit 6 placesQui trinhf tao graphene TPHCMtự chọn toán 6 chủ đề ước và bội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập