Giáo trình hành vi con người và môi trường

Giáo trình hành vi con người môi trường

Giáo trình hành vi con người và môi trường
... chung 18 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái CHƯƠNG 2: HÀNH VI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Những vấn đề chung hành vi người 1.1 Khái niệm hành vi Theo từ điển Tiếng Vi t ... môi trường, ta phải đứng đối tượng định đối tượng chịu tác động thành phần môi trường bao quanh Đối tượng không thiết người (loài người, cá thể người 12 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường ... 78 Giáo trình: Hành vi người môi trường Trường Cao đẳng nghề Yên Bái CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Khái niệm chung người 1.1 Tính sinh học - xã hội người Khái niệm người dùng để...
 • 78
 • 3,519
 • 23

hành vi con người môi trường xã hội

hành vi con người và môi trường xã hội
... TÁC TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CÁC LỰC XÃ HỘI Chính trị Kinh tế Môi trường Ý thức hệ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI HỆ THỐNG TRUNG MÔ Gia đình Nhóm HỆ THỐNG VĨ MÔ Các sở định chế Văn hoá HỆ THỐNG VI MÔ Các tổ ... cách ứng xử tiêu cực Chẳng hạn mời nhóm vi n nói lên cảm xúc họ hành vi người mời nhóm vi n khác giúp cho người đó, tập cho người hành vi Những hành vi người ta nói mang tính chức nhiều hơn, ... khích người một, khuyến khích thành vi n phát biểu ý kiến phát biểu dùm người khác - Các thành vi n nhóm cư xử mực, họ chịu trách nhiệm hành vi mình, tâm đủ đến thành vi n khác, cảm xúc thành vi n...
 • 97
 • 5,505
 • 6

Hành vi con người môi trường xã hội

Hành vi con người và môi trường xã hội
... người môi trường hội: Tác động hành vi người đến môi trường hội, tác động môi trường hội đến hành vi người giai đoạn lứa tuổi; Các biện pháp tác động đến hành vi người; hành vi hợp chuẩn ... dung thuyết hành vi cổ điển, thuyết hành vi ứng dụng chúng - Giải thích khái niệm hành vi người; loại hành vi môi trường hội - Mối quan hệ tác động qua lại hành vi người môi trường hội biện ... môi trường tự nhiên 1.2.2 Tác động môi trường tự nhiên đến hành vi người 1.3 Môi trường văn hóa hội 1.3.1.Khái niệm môi trường văn hóa hội 1.3.2.Tác động môi trường văn hóa hội đến hành...
 • 28
 • 9,192
 • 10

Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Lan

Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Lan
... phát triển nhận thức Yếu: -Phương pháp không phù hợp -Trắc nghiệm không chắn -Nhấn mạnh tới tình dục tuổi trẻ em  Ứng dụng  Cơ sở sinh học để phân tích hình thành hành vi mối quan hệ với nghiên ... ý thức Lãnh điạ ý thức: người biết thời điểm d Tiếp cận giai đoạn      Miệng: < tuổi Hậu môn: < tuổi Tượng dương vật: < tuổi Tiềm tàng < 1 1- 12 tuổi Dậy thì: > 1 1- 12 tuổi Giai đoan Miệng ... giải tỏa Năng lượng tâm lý đạt tới căng thẳng phải giải thoát hành vi để đạt tới khoái cảm (đói-mút tay…) Tiếp cận động    Cơ thể người có phần (gọi xung sinh lý), mâu thuẫn với lý trí, bao...
 • 20
 • 614
 • 2

Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội - TS. Nguyễn Thị Lan

Bài giảng Lý thuyết hành vi con người trong môi trường xã hội - TS. Nguyễn Thị Lan
... tâm lý: con- người- siêu nhân Con: những nhu cầu cần có để tồn Người (sau sinh):kiểm soát suy nghĩ hành vi người Siêu nhân ( 3-5 tuổi) :lý giải đúng-sai Cơ chế hoạt động -Phần muốn làm phần người kiểm ... sinh Lĩnh vực tâm Trạng thái trình tâm Tiểu hệ thống hành vi Mục tiêu 1.Tìm hiểu:Tác động yếu tố HTXH HT người để dẫn đến hành vi cá nhân đó: -Sự tác động môi trường sống, t/c, sách… -Sự ... 9-1 0 ngày Điểm cao tốt Các kiến thức Tâm l - XH 1.Các thuyết tâm phát triển nhân cách 2 .Thuyết phát triển trí lực 3 .Thuyết gắn bó I.Các thuyết tâm 1 .Thuyết phân tâm Freud: Cấu trúc tâm lý: ...
 • 67
 • 1,299
 • 2

Giáo trình con người môi trường - part 10 docx

Giáo trình con người và môi trường - part 10 docx
... Bảo vệ môi trường phát triển bền vững thực thắng lợi luôn đặt người vào vị trí trung tâm Đó vấn đề mấu chốt giáo trình "Môi trường Con người" 177 Câu hỏi gợi ý Cơ sở khoa học để bảo vệ môi trường ... Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, 1999, Môi trường Con người Tủ sách trường Đại học Khoa học Tự nhiên PGS Văn Thái tập thể, 1999, Môi trường Con người Nhà xuất Giáo dục Lê Huy Bá, 1998, Môi trường Khí hậu thay đổi ... Lê Huy Bá, 1997, Môi trường Tập I NXB Khoa học Kỹ thuật Lê Huy Bá, 1997, Quản trị môi trường NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Khắc Cường ,Giáo trình Môi trường Bảo vệ Môi trường Trường ĐH Kỹ thuật...
 • 22
 • 367
 • 0

Giáo trình con người môi trường - part 9 pdf

Giáo trình con người và môi trường - part 9 pdf
... thể chất tinh thần người, trả lại cân vốn có môi trường xem bảo vệ môi trường giảm đến mức thấp gây ô nhiễm môi trường xử lý môi trường bị ô nhiễm Một xu hướng bảo vệ môi trường phát triển bền ... tiến hóa sinh Tác động người vào môi trường khác với động vật chỗ hoạt động sáng tạo thể qua trình sản xuất Con người tỏ rõ sức mạnh tự nhiên, từ chỗ hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, bất lực ... tồn đọng đất bị lôi vào chu trình: đất-cây-động vật -người Một số chất bị nghi nguyên nhân bệnh ung thư V NGUY CƠ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG HIỆN NAY Trong thành phần sinh quyển, người thành phần đặc...
 • 19
 • 393
 • 0

Giáo trình con người môi trường - part 8 pdf

Giáo trình con người và môi trường - part 8 pdf
... 6,00 50 55 11 Pb2+ mg/l 0,01 ...
 • 19
 • 359
 • 0

Giáo trình con người môi trường - part 7 doc

Giáo trình con người và môi trường - part 7 doc
... thoái môi trường làm thay đổi chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống người thiên nhiên 2.Sự cố môi trƣờng Sự cố môi trường tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người ... thái môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến người thông qua đường thức ăn, nước uống không khí ảnh hưởng gián tiếp tới người thay đổi điều kiện vật lý hóa học suy thoái môi trường Ô nhiễm môi trường ... phóng xạ 3.Khả chịu đựng môi trƣờng Khả chịu đựng môi trường (hay sức chứa môi trường) khả loài tiếp nhận chất dinh dưỡng tiến hành hoạt động môi trường có giới hạn, khả số người có khoảng không...
 • 17
 • 445
 • 1

Giáo trình con người môi trường - part 6 potx

Giáo trình con người và môi trường - part 6 potx
... 18,8 1 .68 8,5 19 ,6 Đồng sông Hồng 895,0 2,0 22,7 0,3 Khu Bốn cũ 5. 262 ,0 11,9 1.4 26, 8 16, 5 Duyên hải miền Trung 5.978,0 13,5 1.490,1 17,3 18.7 36, 0 42,3 3.3 96, 7 39,4 Đông Nam 2 .63 5,0 5,9 527 ,6 6,1 ... 37.775 20.257 40.209 21 .68 8 14.4 36 25.898 Miền núi trung du Bắc 6, 06% 16, 22% 14,79% 13 ,66 % 21,73% 11,21% Đồng sông Hồng 0,01% 0,12% 0,00% 0, 06% 0,12% 0,01% Khu Bốn cũ 7 ,69 % 3,97% 4,23% 21,89% 1,29% ... chủng hoạt động người, đặc biệt việc đốn gỗ phá rừng làm đất nông nghiệp Cảnh báo châu Á có nguy hết chim đưa vào thời điểm loài người rầm rộ kỷ niệm ngày Môi trường giới, 05 /6/ 2001 Trong số...
 • 19
 • 355
 • 0

Giáo trình con người môi trường - part 5 potx

Giáo trình con người và môi trường - part 5 potx
... (triệu người) Mật độ (người/ km2) Năm Dân số (triệu người) Mật độ (người/ km2) 1 950 2 .55 6 19 ,5 1990 5. 277 40,3 1 955 2.780 21,2 19 95 5.682 43,4 1960 3.039 23,2 1999 5. 996 45, 8 19 65 3.3 45 25, 5 2000 ... 1 95 0-1 955 47,10 37 ,5 17,90 19,60 1 95 5- 1 960 53 ,46 35, 6 17,20 18,40 Thời kỳ 77 196 0-1 9 65 63,32 35, 2 15, 20 20,00 196 5- 1 970 72,29 33,9 13,30 20,60 197 0-1 9 75 76,19 31 ,5 12,20 19,30 197 5- 1 980 73,78 28,3 ... 11,00 17,30 198 0-1 9 85 81 ,54 27,9 10,40 17 ,50 198 5- 1 990 88, 15 27,0 9,70 17,30 199 0-1 9 95 92,79 26,0 9,20 16,80 199 5- 2 000 93,80 24,3 8,70 15, 60 200 0-2 0 05 92,00 22,6 8,30 14,30 200 5- 2 010 92,27 21,4...
 • 21
 • 412
 • 0

Giáo trình con người môi trường - part 3 docx

Giáo trình con người và môi trường - part 3 docx
... I chƣơng II Mục đích môn học Môi trường Con người Đối tượng nghiên cứu môn học Môi trường gì? Có loại môi trường? Những đặc điểm môi trường Ý nghĩa nghiên cứu môi trường đời sống? Nhân tố sinh ... môi trường Thành phần đặc trưng môi trường Sinh thái học gì? Vai trò sinh thái học đời sống kinh tế? 10 Vị trí người môi trường Đặc điểm tác động người tới môi trường Hậu tác động 11 Vì nói người ... phần ăn hàng ngày (kcal) (%) Bắc Mỹ 3. 318 1 .32 4 40 Tây Âu 3. 133 1.102 35 Châu Đại dương 3. 261 1.190 15 Châu Mỹ La tinh 2.528 4 43 17 Trung Cận Đông 2.495 236 9,4 Châu phi 2.188 141 6,4 Đông Nam...
 • 19
 • 487
 • 3

Giáo trình con người môi trường - part 2 pptx

Giáo trình con người và môi trường - part 2 pptx
... phối bốn kiểu môi trường môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí môi trường sinh vật khác (sinh vật kị khí) Dựa vào nguồn gốc đặc trưng tác động yếu tố sinh thái, người ta chia ... Phi lớn tai voi Châu Á 28 Chương 02 MÔI TRƢỜNG VÀ CON NGƢỜI I QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƢỜI Điểm sơ qua trình tiến hóa loài người, hiểu rõ lịch sử tác động người vào môi trường sống Bộ động ... biệt với môi trường môi trường sống người chứa đựng nhiều đặc thù, khác với sinh vật khác Ngoài môi trường tự nhiên vốn có sẵn diễn biến tác động qua lại với người môi trường xã hội thân người...
 • 17
 • 435
 • 2

Giáo trình con người môi trường - part 1 docx

Giáo trình con người và môi trường - part 1 docx
... với môi trường mà tồn tại-không có sống tồn môi trường ngược lại, môi trường sống Không có sống tồn môi trường mà lại không thích ứng Con người vừa thực thể sinh học, vừa thực thể văn hóa -môi trường ... trường dân số xã hội, môi trường nhân văn, môi trường đô thị, môi trường nông thôn, môi trường ven biển v.v… Các loại môi trường lấy người trung tâm, thành phần vật chất môi trường khác liên quan ... thuộc vào môi trường tự nhiên mà cải tạo môi trường, bắt môi trường phục vụ cho sống Vì vậy, từ thành phần môi trường không vô sinh hữu sinh mà có người hoạt động sống họ Từ xuất dạng môi trường...
 • 17
 • 350
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: hành vi con người và môi trường xã hộimôn hành vi con người và môi trường xã hộisách hành vi con người và môi trường xã hộibài giảng hành vi con người và môi trường xã hộihanh vi con nguoi va moi truong xa hoigiáo trình môn con người và môi trườnggiáo trình con người và môi trường lê văn khoagiáo án môn con người và môi trườngcon người và môi trườngcon người và môi trường địa lígiáo trình pháp luật tài nguyên và môi trườnggiáo trình kỹ thuật an toàn và môi trườngmối quan hệ con người và môi trườngquan hệ giữa con người và môi trườngmôn con người và môi trườngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP