Tài liệu về : “hợp đồng dịch vụ thu gom rác

hợp đồng dịch vụ thu gom rác

hợp đồng dịch vụ thu gom rác
... Sau khi bàn bạc & thỏa thu n hai bên nhất trí ký hợp đồng thu gom rác gồm các điều khoản sau: Điều 1: bên thu gom rác (gọi tắt là bên B) Bên A đồng ý cho bên B lấy rác từ tổ:....................... ... thu gom rác 1 lần. Không để quá 02 (hai) ngày \. Bên B tự thu tiền rác, cân đối chi trả lương cho công nhân thu gom rác. Việc nhận và quyết toán thu chi tiền lấy rác hàng tháng của tổ dòch vụ ... vụ phải do tổ trưởng tổ dòch vụ chòu trách nhiệm trước UBND phường về các khoản chi tiền thu được từ việc làm dòch vụ thu gom rác của các hộ dân, và khi thực hiện thu tiền phài có biên lai theo...
 • 3
 • 6,397
 • 189

Xác định mức sẵn lòng trả (WTP) cho dịch vụ thu gom rác tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định

Xác định mức sẵn lòng trả (WTP) cho dịch vụ thu gom rác tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
... đặc biệt là việc thu gom rác. Thành phố cần phải cải tiến dịch vụ thu gom rác để có thể phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Hiện nay thành phố đã tổ chức thu gom rác một tuần 3 lần nhưng ... của người dân. Thành phố đang định sẽ nâng tần suất thu gom rác lên và nâng cao dịch vụ thu gom rác chẳng hạn như sẽ đi đến tận từng nhà để thu gom thay vì tập trung tại những chỗ cố định kể cả ... để xác định giá trị của việc cải thiện dịch vụ thu gom rác. 3. Phạm vi nghiên cứu:Nghiên cứu này chỉ nghiên cứu mức sẵn sàng trả cho dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại thành phố Quy Nhơn...
 • 10
 • 1,286
 • 10

Báo cáo thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xnk nói chung và lô hàng keo và nước xử lý nhập khẩu của công ty TNHH Thành Hưng nói riêng trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giao nhận giữa công ty TNHH Thành Hưng với công ty CP Vinaship

Báo cáo thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xnk nói chung và lô hàng keo và nước xử lý nhập khẩu của công ty TNHH Thành Hưng nói riêng trên cơ sở hợp đồng dịch vụ giao nhận giữa công ty TNHH Thành Hưng với công ty CP Vinaship
... TTĐB)Trị giá tính thu GTGT = Trị giá tính thu hàng nhập khẩu * Tiền thu Tiền thu thu GTGT = Trị giá tính thu GTGT * Thu suất thu GTGTNhưng lô hàng này thu c đối tượng không chịu thu GTGT theo ... TẬP NGHIỆP VỤ GVHD: Đoàn Trọng HiếuÔ 27: Thu nhập khẩu: Thu suất thu nhập khẩu:• Thu suất đối với hàng hóa nhập được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thu suất ưu đãi, thu suất ưu ... trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu nhập khẩu); hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, trong đó quy định giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thu nhập khẩu (đối với trường hợp uỷ...
 • 47
 • 174
 • 1

Hợp đồng dịch vụ an ninh

Hợp đồng dịch vụ an ninh
... phải được lập thành văn bản dưới hình thức là một phụ lục hợp đồng không thể tách rời của hợp đồng này.ĐIỀU 12 : THỜI HẠN HỢP ĐỒNG Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày / /2004 ... hoặc cho chuyển nhượng hợp đồng. ĐIỀU 9 : ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 9.1. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng thông qua một trong ba phương cách sau đây :9.1.1 Qua thỏa thu n bằng văn bản giữa ... hiện trách nhiệm của mình theo hợp đồng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. 9.1.3 Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng bằng văn bản gửi cho Bên B và yêu cầu Bên B ngừng cung cấp dịch vụ...
 • 7
 • 148
 • 0

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
... hình…Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: [SO TIEN] đồng (viết bằng chữ).Trong đó bao gồm:- Phí dịch vụ quảng cáo là: [SO TIEN] đồng - Chi phí ... hai bên đồng ý ký hợp đồng quảng cáo với những nội dung và điều khoản sau:Điều 1: Nội dung công việcHình thức: Bên A thu bên B làm dịch vụ quảng cáo [TEN HÀNG HÓA, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ) bằng ... Chức vụ: [CHUC VU] Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [CHUC VU] ký.Trong hợp đồng này gọi tắt là bên ABÊN NHẬN DỊCH VỤ QUẢNG...
 • 3
 • 266
 • 1

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.
... hình…Điều 3: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán1 – Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng là: [SO TIEN] đồng (viết bằng chữ).Trong đó bao gồm:- Phí dịch vụ quảng cáo là: [SO TIEN] đồng - Chi phí ... của hợp đồng .Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thu n trong hợp đồng. Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ ... hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).- Bên A có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ...
 • 3
 • 174
 • 3

Chế độ pháp lý về hợp đồng dịch vụ- thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH Mộc Dũng.doc

Chế độ pháp lý về hợp đồng dịch vụ- thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH Mộc Dũng.doc
... thành dịch vụ. Cụ thể: bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành đúng thời hạn đã thỏa thu n trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thu n về thời hạn hoàn thành dịch vụ thì bên cung ứng dịch vụ ... nghiệp+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; + Phạt vi phạm hợp đồng; + Các nội dung khác;Sau khi các bên đàm phán và ghi trong hợp đồng, mọi thỏa thu n ghi trong hợp đồng giàng buộc các bên. Hợp đồng ... vấn, dịch vụ thiết kế, dịch vụ giám định, dịch vụ thu , cho thu …Tuỳ từng đặc điểm của doanh nghiệp mà có kinh doanh những ngành dịch vụ tương ứng.Như trên đã nói, hoạt động dịch vụ là một...
 • 70
 • 317
 • 2

Những hợp đồng dịch vụ du lịch mang bản chất là hợp đồng dân sự

Những hợp đồng dịch vụ du lịch mang bản chất là hợp đồng dân sự
... Khái niệm hợp đồng dịch vụ. Trong BLDS 2005, hợp đồng dịch vụ là một hợp đồng có những đặc điểm riêng. Các quy phạm của hợp đồng dịch vụ điều chỉnh các loại dịch vụ cụ thể như: Dịch vụ sửa chữa ... bên thu dịch vụ đến nhận hoặc giao trực tiếp cho bên thu dịch vụ. - Hợp đồng dịch vụ hợp đồng có đền bù. Bên thu dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch ... niệm về dịch vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với việc nghiên cứu các các hoạt động về dịch vụ du lịch và hợp đồng dịch vụ du lịch. 1.2.2.2. Khái niệm dịch vụ hợp đồng dịch vụ. a). Dịch vụ. Có...
 • 91
 • 362
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP