Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)

bài giảng toán 5 chương 3 bài 12 diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương

bài giảng toán 5 chương 3 bài 12 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
... toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích toàn phần hình lập phương ... xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Tính diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 5cm Bài giải Diện tích mặt hình lập phương là: x = 25 (cm2) Diện tích toàn phần hình lập phương...
 • 10
 • 742
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (2)
... có cạnh 5cm 5cm b, Tính diện tích toàn phần hình đó? Giải 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: 5cm x x = 150 (cm2) Diện tích mặt Đáp số: 150 cm2 Hoặc Diện tích toàn phần hình lập phương ... = 150 (cm2) S xq S đáy Đáp số: 150 cm2 Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1 ,5 m Bài giải Cách Cách Diện tích xung quanh : Diện tích xung quanh : 1 ,5 ... 2012 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương c a b Có mặt a Có đỉnh Có 12 cạnh a a Gợi ý: -Dựa vào cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật -Dựa vào đặc điểm mặt hình...
 • 10
 • 463
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (3)
... tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: (1) (1) (3) (4) (2) (5) (6) (3) (4) (5) (6) (2) - Diện tích xung quanh của hình - Diện tích xung quanh ... cộng lại: x 5+ + + = 100 (cm2) Cách 2: Lấy diện tích một mặt rồi nhân với ( ) x = 100 (cm2) cm (1) (3) (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh của hình ... 1 ,5 m Bài giải: 1 ,5 m Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = (m2) Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (1 ,5 x 1 ,5) x = 13 ,5 (m2) Đáp số: DTXQ:...
 • 14
 • 690
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (4)
... Tính diện tích xung quanh 5cm diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh cm? 5cm Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương ... xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích toàn phần hình lập phương diện tích...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (6)
... toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài ... Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích toàn phần hình lập phương ... phương diện tích mặt nhân với Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với *Diện tích...
 • 9
 • 227
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (8)
... (4) (5) (6) 5x5 5x5 5x5 5x5 (2) Diện tích Diện tích xung mặtquanh hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập ... Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình hộp Diện tích xung quanh của chữ nhật: hình lập phương: ... lập phương Thứ ba ngày 14 tháng năm 2012 Toán Bài: Diện tích xung quanh diện tích toàn phần lập phương a Diện tích xung quanh hình lập phương: Ví dụ: Một hình lập phương có cạnh là 5cm...
 • 19
 • 820
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (9)
... năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Các mặt hình lập phương hình vuông nên: - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần ... hình lập phương diện tích mặt nhân với Thứ … ngày … tháng … năm… Toán DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương ... TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƢƠNG Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài giải Diện tích xung quanh hình lập phƣơng là: (1 ,5  1 ,5)  = (m2) Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 236
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5 (10)
... 22cm2 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = (a x a) x Toán Diện tích xung quanh diện ... x Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập ... diện tích toàn phần hình lập phương Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích toàn phần...
 • 12
 • 260
 • 0

Bài giảng bài diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5

Bài giảng bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương toán 5
... tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài 1: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m 1,5m Diện tích xung quanh hình lập phương là: (1 ,5 x 1 ,5) ... 2011 TOÁN Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ Stp = ? cm² 5cm Diện tích toàn phần hình lập phương là: (5 x 5) x = 150 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích ... 2011 TOÁN Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Ví dụ Sxq = ? cm² 5cm Diện tích xung quanh hình lập phương là: (5 x 5) x = 100 cm² Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011 TOÁN Diện tích...
 • 10
 • 273
 • 0

Bài 107. Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 107. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
... năm 2010 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương - Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với - Diện tích toàn phần hình lập phương diện tích mặt nhân với ... năm 2010 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích xung quanh Sxq = ... quanh diện tích toàn phần hình lập phương Diện tích toàn phần Stp = (a x a) x Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2010 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Stp = ? cm² 5cm Diện tích...
 • 13
 • 1,690
 • 3

Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
... thêm cho HS giỏi (nếu thời gian) Diện tích toàn phần hình lập phơng 216 cm2 Tính cạnh hình lập phơng đó? Sau HS làm , chữa Củng cố: Nêu qui tắc tính Sxq Stp hình lập phơng Dặn dò: nhà học qui tắc ... tính Sxq Stp hình lập phơng em làm ntn? Luyện tập: Bài 1: Củng cố kĩ vận dụng công thức ( tiến hành tơng tự trên) Bài 2: Nhận xét * Hộp nắp dạng hình lập phơng có mặt? * Muốn tính diện tích miếng...
 • 2
 • 4,203
 • 10

Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG pps

Giáo án Toán lớp 5 - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG pps
... Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương - Vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương để giải số ... nhà xem lại Toán (Tiết 109): LUYỆN TẬP CHUNG A Mục tiêu: Giúp HS : - Ôn tập, củng cố quy tắc công thức tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hình lập phương - Củng cố ... tính - HS diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương * HS nhận xét GV đánh giá II/ Bài mới: Giới thiệu bài: Luyện tập – ghi bảng 2.Thực hành - Luyện tập Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề -...
 • 9
 • 3,050
 • 19

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG docx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG docx
... (1’) T.gi Hoạt động giáo viên an Hoạt động học sinh 15 HĐ 1: Hình thành quy tắc tính ’ diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương -GV tổ chức cho Hs quan sát mô hình trực quan nêu ... quanh diện tích mặt đáy hộp, tức diện tích mặt nhân với -Làm vào -Nhận xét -Yêu cầu Hs làm vào -Chấm, sửa bài, nhận xét 02 ’ -Trả lời HĐ 3: Củng cố, dặn dò -Hỏi: Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh ... làm vào -Nhận xét -Chấm, sửa bài, nhận xét Bài 2/111: -Gọi Hs đọc đề -Yêu cầu Hs nêu hướng giải - ọc đề -Nêu hướng giải toán: Vì hộp nắp lên diện tích bìa dùng để làm hộp tổng diện tích xung quanh...
 • 5
 • 1,797
 • 3

dien tich xung quanh va toan phan cua hinh lap phuong

dien tich xung quanh va toan phan cua hinh lap phuong
... 2008 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Bài tập Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 1,5m Bài giải Diện tích xung quanh hình lập phư ... Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2008 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với ... Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2008 Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương Các mặt hình lập phương hình vuông nên: *Diện tích xung quanh hình lập phương diện tích mặt nhân với...
 • 10
 • 356
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bài giáo án điện tử hay nhất dien tich xungquanh va dien tich toan phan cua hinh lap phuonggiáo án toán lớp 5 diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương ppsgiai toan lop 5 dien tinh xung quanh va dien tich toan phan cua hinh lap phuongdiện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phươngtính diện tích toàn phần của hình lập phươngcách tính diện tích toàn phần của hình lập phươngdiện tích toàn phần của hình lập phươngdiện tích 1 mặt của hình lập phươngtính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh dài 7 2dmhình lập phương a có cạnh dài gấp đôi cạnh của hình lập phương b tìm tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình lập phương b so với diện tích toàn phần của hình lập phương amột hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 360m2 tính cạnh của hình lập phương đótính diện tích xung quanh của hình lập phươngdiện tích xung quanh của hình lập phươngcách tính diện tích xung quanh của hình lập phươngtính diện tích xung quanh của hình lập phương có chu vi đáyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM