Bài giảng các quá trình cơ học chương 14 hạt và khối hạt

Bài giảng các quá trình học chương 14 hạt khối hạt

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 14 hạt và khối hạt
... =n1 hi ∆φ i ∑ D i =1 hi TÍNH CHẤT CỦA KHỐI HẠT 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt 4.1.1 Góc nghiêng tự nhiên α 4.1.2 Góc ma sát β 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt (tt) 4.1.3 Góc đổ γ 4.1.4 Góc ... cân lượng vật liệu bị giữ lại mặt rây trình bày theo hai bảng 14 bảng 14. 4 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.3 Các phép tính đường kính ... Kích thước hạt (tt) Có phương pháp đo kích thước hạt: • Với hạt lớn 5mm ⇒ Đo dụng cụ học • Với hạt từ (0,5 ÷ 5)mm ⇒ Đo microscope • Với hạt nhỏ 0,5mm ⇒ Đo kích thước trung bình đường kính...
 • 21
 • 489
 • 0

Bài giảng các quá trình học chương 10 lắng

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 10 lắng
... tốc lắng trọng lực II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG II.2) Thiết bị lắng hệ khí: II.1.1)Buồng lắng bụi Tính diện tích buồng lắng II.1.2 Thiết bị lắng nhiều ngăn (tầng) II.2)Thiết bị lắng ... lắng hệ lỏng II.2.1) Thùng lắng II.2.2) Thiết bị lắng nghiêng II.2.3)Thiết bị lắng hình nón II.2.4) Thiết bị lắng kiểu hố ga II.2.5 ) Thiết bị lắng kiểu cào bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • ... bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • Thiết bị tuyển cấp khí phương pháp học • Thiết bị tuyển cấp khí đầu khuếch tán III) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG LY TÂM III.1) Cyclon đơn III.1.1) Cấu tạo nguyên...
 • 23
 • 871
 • 0

Bài giảng các quá trình học chương 1 sở lý thuyết của lưu chất

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 1  cơ sở lý thuyết của lưu chất
... 1. 12 trang 17 – T1- [7] Ta có: ρ = 1, 0986 m Bài Tìm độ nhớt động lực nước 10 oC 60 oC Cách giải Tra bảng 1. 102 trang 94 – T1 – [7] Ta có: N S m2 - 10 = 1, 308 .10 -3 - µ60 = 0,4688 .10 -3 N S m2 ... [M.L-1T -1] N S = 1Poa (Viết tắt P) 10 m 10 −3 N m S = 1centiPoa (Viết tắt cP) BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng NH3 lỏng 20 oC ? Cách giải kg Tra bảng – trang – T1- [7] ta có ρ = 610 m3 Bài Tìm ... oC Cách giải Tra bảng 1. 5 trang 11 – T1- [7] Ta có: - ρ20 = 998,23 - ρ70 = 977, 81 kg m3 kg m3 BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng dung dịch HCl – H2O 40 oC nồng độ 22% Cách giải kg Tra bảng 1. 12...
 • 8
 • 651
 • 2

Bài giảng các quá trình học chương 5 khái niệm thuyết đông dạng phương pháp phân tích thư nguyên

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên
... Định số đồng dạng hình học chiều dài k =  MH kA A TB = A MH ; Định số đồng dạng diện tích hình học VTB kV = ; Định số đồng dạng thể tích hình học VMH Giữa định số đồng dạng hình học có mối quan ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN  Định lý Pie “Quan hệ hàm số n biến số tượng, mà biến số chứa m thứ nguyên, biểu diễn hiệu số (n – m) tạo nhóm đại lượng không thứ nguyên, cân hết thứ nguyên ta ... nghĩa: Là tập hợp đại lượng có thứ nguyên tác động vào tượng vật lý để tạo thành đại lượng không thứ nguyên gọi chuẩn số đồng dạng Tác giả tìm chuẩn số đồng dạng chuẩn số mang tên tác giả 1.2.1...
 • 10
 • 460
 • 1

Bài giảng các quá trình học chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt
... THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi nhiều tầng sôi CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi tầng sôi nhiều ngăn BÀI TẬP Bài Hạt thạch anh hình cầu d = 0,9mm, ρr = 2659kg/m3 chịu ... độ nhớt 1,5.10-5 Pa.S ? • Tính hệ số tầng sôi? Bài giải tập Bài giải tập (tt) Bài giải tập (tt) BÀI TẬP Bài Dùng thiêt bị tầng sôi để sấy muối bột xuất khẩu, biêt kích ... công thức (9 – 5): Ar = d g( ρ r - ρ) ρ μ2 Bài giải ( 0 ,9. 10 - ) ( 26 59 - 1000)1000.10 = = , 18 10 (10 -3 ) Ở nước ở 200C là: µ = 1cP và ρ = 1000 kg/m3 Tìm giản đồ hình (H9.2) – đường...
 • 29
 • 615
 • 0

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot
... = µ υ Từ công trình nghiên cứu cho kết luận: -Dòng chảy tầng Re < 2320 -Dòng chảy độ 2320 < Re < 104 -Dòng chảy rối Re > 104 Ý nghĩa vật lý của chuẩn số Reynolds: Là tỉ số lực quán tính lực ... Giá trị λ của vùng độ vùng chảy rối thường tìm thực nghiệm sau:  Khi dòng chảy phủ kín gồ ghề của ống (hay gọi thành trơn) 2.2 Dòng chảy quá độ (tt)  Khi dòng chảy phủ không kín gồ ghề ... (-) có ý nghĩa ma sát dòng τ= μ ; dr m nguyên tố giảm dần từ thành tâm ống Từ rút quy luật phân bố vận tốc sau:     r U=U 1− max   r   o      2     ; m s Tóm lại với dòng chảy...
 • 26
 • 709
 • 4

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot
... 3.1 Bơm ly tâm Bơm động lực gồm loại sau đây: bơm ly tâm, bơm hướng trục, bơm turbin,… dùng rộng rãi ngành kinh tế dân dụng - Lưu chất qua bơm nhận thêm công lực ly tâm sinh nhờ rôto thân bơm ... at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 -Lưu chất là nước có ρ = 1000 kg/m3 - Bỏ qua trở lực qua bơm Tính công suất của bơm và thời gian bơm ... khác gồm bơm bánh răng, bơm cánh trượt, bơm trục vít 2.2.1 Bơm bánh ( ) π.b.n Q= D1 − D η ;m3/s Năng suất xác định theo: 240 2.2.2 Bơm trục vít Năng suất tính theo: BƠM ĐỘNG LỰC BƠM ĐỘNG...
 • 42
 • 1,636
 • 2

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc
... Trong đó: Vậy: H = Htĩnh = hhút + hđẩy + C2 Hđộng= 2g C 2g Thế vào từ công thức bơm (6 - 14) ta có: H lt = ϕ U 2 − ϕ1U1 ;mH g Và áp suất thực (cho ϕ1 = 0) H thuc = Ψ.ρ.U ;mH2O O...
 • 10
 • 435
 • 1

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot
... tiêu hao trình : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén cấp II.3) Tính suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ... công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI: ...
 • 29
 • 944
 • 0

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc
... PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã dao III.4) Máy ly tâm tháo bã piston III.5) ... kW • Công suất tháo bã : Ntb= Nb + N1 + N2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy phân ly loại đĩa ... tâm tháo bã piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất máy ly tâm thường , ta chọn giá trị lớn ba giá trị sau • Công suất mở máy : NM= NR + N1 + N2 ; kW • Công suất nhập...
 • 20
 • 1,049
 • 4

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx
... Ht= 3m, chiều cao mức chất lỏng bình Hh = 2,8m, sử dụng cánh khuấy turbin hở dk = 0,8m, số vòng quay cánh khuấy n = 124,8 v/phút, bình không gắn ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3, ... vòng quay n = 132v/phút, bình khuấy không gắn ngăn, biết nồng độ khối lượng pha rắn x = 4% Quá trình khuấy gián đoạn, suất G = 180 kg/mẻ Tính: • Chiều cao bình khuấy Ht • Tính hk1 biết độ ngập ... phù cách trộn CaCO3 có khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m3 độ nhớt động lực µ = 1cP thiết bị khuấy hình trụ D=0,6m, tỷ số chứa β = 0,8 Dùng loại cánh khuấy...
 • 30
 • 4,196
 • 29

Các quá trình học-Chương 8 -Máy nén pdf

Các quá trình cơ học-Chương 8 -Máy nén pdf
... tiêu hao trình : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén cấp II.3) Tính suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ... suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI: ...
 • 20
 • 507
 • 1

bài giảng các quá trình gia công khí

bài giảng các quá trình gia công cơ khí
... 1 gia công siêu âm (Ultrasonic machining) ThS Trần Anh Vàng Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện KTQS 1.1 Nguyên lý gia công 1.2 Thiết bị dụng cụ 1.3 Chế độ gia công 1.4 Khả công nghệ` 03/05/15 ... hợp loãng dùng gia công lỗ sâu, khe hẹp Có thể gia công vật liệu cứng, giòn, nh gốm, thủy tinh, carbide, vật liệu dai, nh thép không gỉ, hợp kim Ti Có thể gia công bề mặt không gian phức tạp, ... liệu giòn (gốm, thủy tinh, carbide, ) dễ gia công Có thể gia công vật liệu không dẫn điện Khả công nghệ: Tỷ số chiều sâu/đờng kính lỗ: 40:1; Có thể gia công lỗ nhỏ (0,3mm), tròn không tròn, tâm...
 • 50
 • 457
 • 0

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot
... tiếp) 1.3 VẬN CHUYỂN QUA MÀNG: 1.3.1 Mở đầu: Sự sống gì? Đặc trưng tế bào (tiên đề sinh học) thể sống: thể đơn đa bào (virus thể sống? ) thể người: 50-100 ngàn tỉ tế bào (L ~ 10 µm) 1.3.2 ... thước khác nhau? Các phế nang xẹp dần để giảm diện tích mặt (và giảm lượng trì bong bóng) → Chất hoạt diện! Trẻ sinh thiếu tháng phải thở máy xẹp phổi thiếu chất Fractal - hình học sống Nguyên lý ... 1.1 CHẤT LỎNG VÀ DÒNG CHẤT LỎNG 1.1.1 Mở đầu: 1.1.2 Áp suất thủy tĩnh: P = F/S = mg/S = ρVg/S = ρgh Áp suất thủy tĩnh phụ thuộc vào chiều cao cột nước, không phụ thuộc vào tiết diện bình...
 • 84
 • 1,283
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài tập các quá trình cơ họcbài giảng các quá trình và thiết bị cơ họcbài giảng các quá trình gia công cơ khíbài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệt chương 2bài giảng các quá trình và thiết bị truyền khốibài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệtcác quá trình cơ họccac qua trinh co hoc trong thuc phamchuyên đề 1 các quá trình cơ học và cơ thể sốngbài tập các quá trình và thiết bị cơ họctài liệu bài tập hóa chương 4 hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học pptxcác hoạt động giải bài tập vật lí phần cơ học chương trình vật lí 10 nâng caobài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học vũ đăng độ đại học quốc gia hà nội 2010cơ sở lý thuyết các quá trình hóa họccac qua trinh co ban cua nhiet dong hocBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ