Bài giảng các quá trình cơ học chương 1 cơ sở lý thuyết của lưu chất

Bài giảng các quá trình học chương 1 sở thuyết của lưu chất

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 1  cơ sở lý thuyết của lưu chất
... 1. 12 trang 17 – T1- [7] Ta có: ρ = 1, 0986 m Bài Tìm độ nhớt động lực nước 10 oC 60 oC Cách giải Tra bảng 1. 102 trang 94 – T1 – [7] Ta có: N S m2 - 10 = 1, 308 .10 -3 - µ60 = 0,4688 .10 -3 N S m2 ... [M.L-1T -1] N S = 1Poa (Viết tắt P) 10 m 10 −3 N m S = 1centiPoa (Viết tắt cP) BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng NH3 lỏng 20 oC ? Cách giải kg Tra bảng – trang – T1- [7] ta có ρ = 610 m3 Bài Tìm ... oC Cách giải Tra bảng 1. 5 trang 11 – T1- [7] Ta có: - ρ20 = 998,23 - ρ70 = 977, 81 kg m3 kg m3 BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng dung dịch HCl – H2O 40 oC nồng độ 22% Cách giải kg Tra bảng 1. 12...
 • 8
 • 651
 • 2

Bài giảng các quá trình học chương 10 lắng

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 10 lắng
... tốc lắng trọng lực II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG II.2) Thiết bị lắng hệ khí: II.1.1)Buồng lắng bụi Tính diện tích buồng lắng II.1.2 Thiết bị lắng nhiều ngăn (tầng) II.2)Thiết bị lắng ... lắng hệ lỏng II.2.1) Thùng lắng II.2.2) Thiết bị lắng nghiêng II.2.3)Thiết bị lắng hình nón II.2.4) Thiết bị lắng kiểu hố ga II.2.5 ) Thiết bị lắng kiểu cào bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • ... bã II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển • Thiết bị tuyển cấp khí phương pháp học • Thiết bị tuyển cấp khí đầu khuếch tán III) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG LY TÂM III.1) Cyclon đơn III.1.1) Cấu tạo nguyên...
 • 23
 • 870
 • 0

Bài giảng các quá trình học chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 5 khái niệm thuyết đông dạng và phương pháp phân tích thư nguyên
... Định số đồng dạng hình học chiều dài k =  MH kA A TB = A MH ; Định số đồng dạng diện tích hình học VTB kV = ; Định số đồng dạng thể tích hình học VMH Giữa định số đồng dạng hình học có mối quan ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ NGUYÊN  Định lý Pie “Quan hệ hàm số n biến số tượng, mà biến số chứa m thứ nguyên, biểu diễn hiệu số (n – m) tạo nhóm đại lượng không thứ nguyên, cân hết thứ nguyên ta ... nghĩa: Là tập hợp đại lượng có thứ nguyên tác động vào tượng vật lý để tạo thành đại lượng không thứ nguyên gọi chuẩn số đồng dạng Tác giả tìm chuẩn số đồng dạng chuẩn số mang tên tác giả 1.2.1...
 • 10
 • 460
 • 1

Bài giảng các quá trình học chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 9 trạng thái tâng sôi khối hạt
... THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi nhiều tầng sôi CẤU TẠO THIẾT BỊ TẦNG SÔI (tt)  Thiết bi tầng sôi nhiều ngăn BÀI TẬP Bài Hạt thạch anh hình cầu d = 0,9mm, ρr = 2659kg/m3 chịu ... độ nhớt 1,5.10-5 Pa.S ? • Tính hệ số tầng sôi? Bài giải tập Bài giải tập (tt) Bài giải tập (tt) BÀI TẬP Bài Dùng thiêt bị tầng sôi để sấy muối bột xuất khẩu, biêt kích ... công thức (9 – 5): Ar = d g( ρ r - ρ) ρ μ2 Bài giải ( 0 ,9. 10 - ) ( 26 59 - 1000)1000.10 = = , 18 10 (10 -3 ) Ở nước ở 200C là: µ = 1cP và ρ = 1000 kg/m3 Tìm giản đồ hình (H9.2) – đường...
 • 29
 • 615
 • 0

Bài giảng các quá trình học chương 14 hạt và khối hạt

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 14 hạt và khối hạt
... =n1 hi ∆φ i ∑ D i =1 hi TÍNH CHẤT CỦA KHỐI HẠT 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt 4.1.1 Góc nghiêng tự nhiên α 4.1.2 Góc ma sát β 4.1 Các góc đặc trưng khối hạt (tt) 4.1.3 Góc đổ γ 4.1.4 Góc ... cân lượng vật liệu bị giữ lại mặt rây trình bày theo hai bảng 14 bảng 14. 4 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.1.Trình tự thí nghiệm (tt) Bảng 14 3.3 Các phép tính đường kính ... Kích thước hạt (tt) Có phương pháp đo kích thước hạt: • Với hạt lớn 5mm ⇒ Đo dụng cụ học • Với hạt từ (0,5 ÷ 5)mm ⇒ Đo microscope • Với hạt nhỏ 0,5mm ⇒ Đo kích thước trung bình đường kính...
 • 21
 • 489
 • 0

bài giảng các quá trình gia công khí

bài giảng các quá trình gia công cơ khí
... 1 gia công siêu âm (Ultrasonic machining) ThS Trần Anh Vàng Khoa Hàng không vũ trụ, Học viện KTQS 1.1 Nguyên lý gia công 1.2 Thiết bị dụng cụ 1.3 Chế độ gia công 1.4 Khả công nghệ` 03/05/15 ... hợp loãng dùng gia công lỗ sâu, khe hẹp Có thể gia công vật liệu cứng, giòn, nh gốm, thủy tinh, carbide, vật liệu dai, nh thép không gỉ, hợp kim Ti Có thể gia công bề mặt không gian phức tạp, ... liệu giòn (gốm, thủy tinh, carbide, ) dễ gia công Có thể gia công vật liệu không dẫn điện Khả công nghệ: Tỷ số chiều sâu/đờng kính lỗ: 40:1; Có thể gia công lỗ nhỏ (0,3mm), tròn không tròn, tâm...
 • 50
 • 457
 • 0

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 7 ppsx

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 7 ppsx
... độ Isocratic • Nhược: – Khả tách kém, đặc biệt mẫu phức tạp – Việc khảo sát thay đổi thành phần pha động cho phù hợp thành phần mẫu thực nhanh – Thời gian phân tích dài muốn tách tốt – Nếu trộn ... thấp) thành phần pha động thay đổi theo thời gian để lâu 63 Ưu nhược điểm chế độ Gradient • Ưu: – Khả tách tốt – Thành phần pha động xác, đặc biệt với hệ gradient áp suất cao – Có thể thay đổi nhiều ... Ưu nhược điểm chế độ Isocratic • Ưu: – Thành phần pha động xác – Hệ thống phân tích đơn giản, rẻ tiền – Đường ổn định thành phần không...
 • 5
 • 351
 • 0

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 6 doc

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 6 doc
... Tách Protein sử dụng cột GFC Analytical Conditions Column : Asahipak GFA-50 Mobile phase : 0.1 M sodium phosphate 0.1 M NaCl (pH=7.0) Flow rate : 0.5 mL/min Temperature : ambient Detector : ... tách Sắc pha thuận pha đảo 54 Tách đồng phân quang học – cách • Tách trực tiếp sử dụng cột Chiral - Pha tĩnh gắn đồng phân quang học biết (R) (R) (L) Tương tác mạnh Tương tác yếu (R) 55 Cách ... ion Các chất dạng ion ion hóa Normal Phase Hexane, CH2Cl2 Hỗn hợp chất không tan hỗn hợp dung môi hữu – nước Ion Exchange H2O/Đệm Các ion vô cơ, protein, axit nucleic 56 Cách lựa chọn loại sắc ký...
 • 10
 • 284
 • 3

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 5 ppsx

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 5 ppsx
... giải – Đẳng dòng : Isocratic – Gradient pH – Gradient lực ion 44 Sắc gel SEC • Sắc gel (sắc size phân tử) (SEC) thường biết tên : GPC (Gel Permeation chromatography) : sắc thẩm thấu gel, ... Column : Shim-pack WCX-1 Mobile phase : [A] 20 mM phosphate buffer (pH=6.0) [B] A+0.25M sodium sulfate [A] - [B] 30 linear gradient Flow rate : 1.0 mL/min Temperature : ambient Detector : UV-280 ... amino acid) • Sắc Ion : phân tích hợp chất ion Bao gồm loại cột: – Cột trao đổi Cation - • Strong Cation Exchange (SCX) • Weak Cation Exchange (WCX) (R-COO ) – Cột trao đổi Anion • Strong Anion...
 • 10
 • 404
 • 0

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 4 pot

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 4 pot
... Decanesulfonic acid sodium salt (C10) 34 Tách Carboxylic Acid ghép cặp ion Column: bonded C18 Mobile phase: H2O/MeOH 1:1 tetrabutyl ammonium hydroxide 35 Tách hợp chất Amino cách ghép cặp Analytical Conditions ... Riboflavin Column : Shim-pack CLC-ODS Mobile phase : [A] : [B] = : [A] 100 mM phosphate buffer (pH=2.1) 0.8 mM sodium octane sulfonate [B] acetonitrile Flow rate : 1.5 mL/min Temperature : 40 C Injection ... Temperature : 40 C Injection volume : 10 uL 36 Những lưu ý quan trọng sắc ghép cặp ion • Loại chất ghép cặp • Nồng độ chất ghép cặp • pH pha động RCOO- + H+ R-COOH (pKa =4. 5) R-NH2 + H+ R-NH3+ (pKa=6.0)...
 • 10
 • 392
 • 0

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 2 doc

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 2 doc
... phân tích đường : phân tích protein -Si-CH2CH2CH2CN Si Silica gel -Si-CH2CH2CH2NH2 Si -Si-CH2CH2CH2OCH(OH)-CH2(OH) 16 Sillica gel biến tính (bổ trợ) Các liên kết xảy nào? Hydrogen bonding Silica ... Thường không phân hủy mẫu 12 Sắc pha thuận (thường) Normal Phase Mode M Tswett : Là người phát triển phương pháp sắc ký, sử dụng để tách Chlorophylls Ber Deut Botan Ges., 24 , 384 (1906) Adsorptionsanalyse ... Các loại cột HPLC pha thuận • • • • Cột Silica gel use) Cột Cyano use) Cột Amino Cột Diol : dùng đa mục đích (general : dùng đa mục đích (general : phân tích đường : phân tích protein -Si-CH2CH2CH2CN...
 • 10
 • 445
 • 2

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 1 docx

Bài giảng : CÁC QUÁ TRÌNH TÁCH TRONG SẮC KÝ LỎNG part 1 docx
... • Quá trình tách trình quan trọng phương pháp sắc nói chung sắc lỏng nói riêng • Hiệu trình phụ thuộc nhiều vào tương tác chất pha tĩnh pha động • Mục đích sắc tách định tính ... (thuận) : Normal phase – Pha đảo : Reversed phase – Ghép cặp ion : Reversed phase ion pairing – Sắc ion : Ion exchange (IC) – Sắc gel : SEC (GPC/GFC) – Sắc tách đồng phân quang học : Chiral ... Gas Chromatography (GC) : sắc khí Thin-Layer Chromatography (TLC) : sắc lớp mỏng Capillary Electrophoresis(CE) : sắc điện di mao quản Ưu điểm phương pháp sắc Có thể phân tích đồng...
 • 10
 • 447
 • 4

bài giảng các quá trình gia công

bài giảng các quá trình gia công
... sau : Khái niệm sản phẩm khí mối lắp ghép Các loại mối lắp vá độ xác lắp ráp Các hình thức tổ chức lắp ráp Thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp Cách lập sơ đồ lắp Lắp số mối lắp điển hình ... tia la in, cỏc thụng s cụng ngh gia cụng v phm vi ng dng ca phng phỏp Nguyờn lý gia cụng kim loi bng c - in - húa v cỏc phng phỏp gia cụng c - in húa S khỏc gia gia cụng c - in - húa v thy in ... GIA CễNG C BIT I Mc ớch ca bi yờu cu sinh viờn nm c cỏc ni dung sau : Khỏi nim v vt liu mi v c im gia cụng cỏc loi vt liu mi S nguyờn lý gia cụng kim loi bng tia la in, hỡnh dng ca dng c gia...
 • 26
 • 618
 • 0

Bài giảng các quá trình địa chất

Bài giảng các quá trình địa chất
... Tập giảng Đòa chất công trình (ver 02) 11 - 41 CHNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT Hình 2-7 Bản đồ phân bố động đất Việt nam Tập giảng Đòa chất công trình (ver 02) 12 - 41 CHNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT ... gia cố Hình 2-8 Lực quán tính phát triển khác loại công trình chòu động đất Tập giảng Đòa chất công trình (ver 02) 13 - 41 CHNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT 2 CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT NGOẠI ĐỘNG LỰC ... sét hóa, điện hóa, … Hình 2-40 Các biện pháp chống trượt Tập giảng Đòa chất công trình (ver 02) 34 - 41 CHNG 2: CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT CÁC QUÁ TRÌNH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 2.3.1 HIỆN TƯNG ĐẤT CHẢY...
 • 41
 • 772
 • 0

Đo lưu lượng đề tài “Đo lưu lượng”, nhằm củng cố và nâng cao hơn kiến thức về bản chất, sở thuyết của các quá trình công nghệ hoá học..

Đo lưu lượng đề tài “Đo lưu lượng”, nhằm củng cố và nâng cao hơn kiến thức về bản chất, cơ sở lý thuyết của các quá trình công nghệ hoá học..
... loại lưu lượng kế đo trực tiếp đo gián tiếp Ở đây, nghiên cứu nguyên số loại lưu lượng kế đo gián tiếp 4 Vì lí nên nhóm em chọn đề tài Đo lưu lượng , nhằm củng cố nâng cao kiến thức chất, sở ... nhiều cần phải đo lưu lượng lưu chất trình công nghê Để đo lưu lượng người ta sử dụng loại lưu lượng kế đo trực tiếp đo gián tiếp Ở đây, nghiên cứu nguyên số loại lưu lượng kế đo gián tiếp: ... chuyển lưu chất cách kinh tế hoàn thiện nắm vững áp dụng quy luật thuỷ lực mà dòng lưu chất phải tuân theo Trong thực tế nhiều cần phải đo lưu lượng lưu chất trình công nghê Để đo lưu lượng người...
 • 6
 • 800
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng các quá trình và thiết bị cơ họcbài giảng các quá trình gia công cơ khíbài tập các quá trình cơ họcbài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệt chương 2bài giảng các quá trình và thiết bị truyền khốibai giang co so ly thuyet cua qua trinh hap phubài giảng các quá trình và thiết bị truyền nhiệtxây dựng và sử dựng bài giảng điện tử trong day học chương từ trường vật lý 11 trung học phổ thôngcơ sở lý thuyết của quá trình sinh học kỵ khícơ sở lý thuyết của các quá trình trong sản xuất tinh bộtcơ sở lý thuyết của quá trình tự họcgiáo trình cơ sở lý thuyết hóa họccơ sở lý thuyết của quá trình làm đông lạnhcơ sở lý thuyết của quá trình lên men sữa chuatiểu luận môn thị trường chứng khoán cơ sở lý thuyết của quá trình cổ phần hóaGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI