Tài liệu về : “vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ

vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ

vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ
... và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa . Đánh giá vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, ... nhân dân anh hùng của Tổ quốc ta. Trong quan điểm của Đảng ta về việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến lược chiến tranh nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ đóng một vai trò ... tiễn lịch sử của cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam đã chứng minh rằng, lực lượng dân quân tự vệ luôn luôn giữ vai trò chiến lược trong chiến tranh nhân dân. Sức mạnh của toàn dân vũ trang...
 • 12
 • 14,472
 • 6

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
... DÂN QUÂN TỰ VỆ. Lực lượng dân quân tự vệ lực lượng chiến lược của “chiến tranh nhân dân Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ ... nước, lực lượng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lược hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lược của dân quân tự vệ, không phải chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ đã ... trường cách đánh của từng lực lượng. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị. Duy trì số lượng, quy...
 • 16
 • 688
 • 0

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY.doc.DOC

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG DQTV TRƯỚC ĐÂY VÀ HIỆN NAY.doc.DOC
... Nói đến chiến tranh nhân dân thì không thể không nói đến vai trò chiến lợc của dân quân tự vệ. Nói đến chiến tranh nhân dân mà đánh giá thấp vai trò của dân quân tự vệ thì đó là một quan niệm ... minh điều đó.2) Dân quân tự vệ lực l ợng quan trọng để bảo vệ hậu ph ơng. (2) Điều 1, Pháp lệnh về dân quân tự vệ, Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 83 Dân quân tự vệ giữ một vai trò hết sức quan ... dân, Hà Nội2I) vị trí, vai trò của lực l ợng DQTV tr ớc đây và hiện nay 1) Là một lực l ợng quan trọng trong hệ thống tổ chức lực l ợng vũ trang của Đảng, là một lực l ợng chiến...
 • 12
 • 2,903
 • 8

Vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

Vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
... lợng dân quân tự vệ. Vì vậy, việc nhận thức vai trò của dân quân tự vệ là rất quan trọng. Trong chiến tranh lực lợng dân quân tự vệ luôn là lực lợng đi đầu trong công tác bảo vệ trật tự an ... toàn dân với lực lợng dân quân tự vệ vững mạnh của nớc ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết. 2. Nội dung. 2.1 Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lợng dân quân tự vệ. ... nớc, lực lợng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lợc hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lợc của dân quân tự vệ, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ...
 • 13
 • 5,955
 • 3

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ
... DÂN QUÂN TỰ VỆ. Lực lượng dân quân tự vệ lực lượng chiến lược của “chiến tranh nhân dân Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ ... nước, lực lượng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lược hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lược của dân quân tự vệ, không phải chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ đã ... trường cách đánh của từng lực lượng. Nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân tự vệ theo quy định của pháp lệnh về Dân quân tự vệ, nhất là chất lượng về chính trị. Duy trì số lượng, quy...
 • 16
 • 1,321
 • 0

Quan điểm của đảng là phải xây dựng 1 lực lượng dân quân tự vệ:” vững mạnh rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”.

Quan điểm của đảng là phải xây dựng 1 lực lượng dân quân tự vệ:” vững mạnh rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”.
... đội Biên phòng. Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt gồm dân quân tự vệ bộ binh, dân quân tự vệ binh chủng và dân quân tự vệ biển, được tổ chức thành 17 lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ; ... xem xét tổ chức lực lượng dân quân thường trực .Lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi gồm cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ và công dân trong độ tuổi ... dựng dân quân tự vệ trở thành lực lượng nòng cốt của công tác quân sự địa phương. Nhiều năm qua, Quảng Trị đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong phát triển lực lượng dân quân tự...
 • 17
 • 2,030
 • 3

Lực lượng dân quân tự vệ.DOC

Lực lượng dân quân tự vệ.DOC
... dân với lực lợng dân quân tự vệ vững mạnh của nớc ta trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.2. Nội dung.2.1 Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của lực lợng dân quân tự vệ. Lực ... nớc, lực lợng dân quân tự vệ giữ một vai trò chiến lợc hết sức quan trọng. Khẳng định vai trò chiến lợc của dân quân tự vệ, không phải chúng ta chỉ căn cứ vào những thắng lợi mà dân quân tự vệ ... luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh nhân dân. Nói đến chiến tranh nhân dân nhất thiết phải nói đến lực lợng dân quân tự vệ. Vì vậy, việc nhận thức vai trò của dân quân tự vệ là rất...
 • 13
 • 6,380
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP