Tài liệu về : “Luật Bảo vệ môi trường SO 52 2005 QH1 1 NGAY 29-11-2005 doc

Tài liệu Báo cáo "Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 về lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư " pptx

Tài liệu Báo cáo
... bởi các quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2005. 1. 3. Nội dung báo cáo ĐTM Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 17 5/CP hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, có thể hiểu nội dung ... bản nêu trên, Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được thông qua ngày 29 /11 /2005 và có hiệu lực từ ngày 1/ 7/2006 đã quy định một số điểm mới về vấn đề này. 1. Về lập báo cáo ĐTM 1. 1. Đối tượng ... trạng môi trường tại địa bàn họat động của dự án; - Dự báo những ảnh hưởng đến môi trường do hoạt dộng của dự án; - Kiến nghị các giải pháp để bảo vệ môi trường. Điều 20 Luật bảo vệ môi trường...
 • 4
 • 243
 • 2

Dự thảo báo cáo rà soát luật bảo vệ môi trường 2005

Dự thảo báo cáo rà soát luật bảo vệ môi trường 2005
. giá tác động môi trường iều 19 khoản 3, 5 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 16 Nghị định 29/2 011 /NĐ-CP ngày 18 /4/2 011 quy định về đánh giá môi trường chiến. khoản 1 điểm a Luật bảo vệ môi trường, Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 29/2 011 /NĐ-CP ngày 18 /4/2 011 quy định về đánh giá môi trường...
 • 40
 • 134
 • 1

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
. động môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, kết quả xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường. của Luật Bảo vệ môi trường _____________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 20 01; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường...
 • 7
 • 265
 • 0

Đề xuất những vấn đề cơ bản sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2005

Đề xuất những vấn đề cơ bản sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2005
. Đề xuất những vấn đề cơ bản sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2005Th.s Hoàng Minh SơnTổng cục Môi trườngTrong số 2/2 012 , Tạp chí đã giới thiệu bài viết. chính - tín dụng môi trường trong công tác BVMT. Các định chế này có thể bao gồm: Quỹ môi trường, ngân hàng môi trường, các công ty đầu tư môi trường; Thuế...
 • 6
 • 109
 • 0

Thực trạng thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 tại TPHCMx

Thực trạng thực hiện các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 tại TPHCMx
... cũng đã ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trường và ápdụng từ 01/ 01/ 2 012 . Các văn bản dưới luật gồm có Nghị định số 17 4/2007/NĐ-CPngày 29 /11 /2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất ... phí bảo vệ môi trường tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng,…Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày thực trạng thực hiện các công cụ kinhtế trong bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ Môi trường ... và bảo vệ môi trường. Quốc hội đã ban hành Luật BVMT năm 2005, trong đó cũng có quy địnhmột số biện pháp kinh tế như Điều 13 , Điều 11 2 Luật BVMT năm 2005 quy định vềthuế môi trường. Năm 2 010 ,...
 • 6
 • 195
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP