Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN )

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên sở mạng thế hệ mới ( NGN )

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN )
... TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 10 1.1 Sơ lƣợc mạng viễn thông 10 1.2 Giới thiệu mạng hệ (NGN) .14 1.3 Các công nghệ phát triển NGN .18 1.4 Các dịch vụ NGN ... Tổng quan mạng hệ (NGN) 10 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI (NGN) 1.1 Sơ lƣợc mạng viễn thông 1.1.1 Khái niệm mạng viễn thông Mạng viễn ... đề tài nghiên cứu tìm hiểu công nghệ phát triển ứng dụng cho hệ thống IPTV giới Tiếp dựa trạng mô hình thực tế sở hạ tầng mạng Việt Nam đề xuất giải pháp cho việc cung cấp hệ thống IPTV dịch vụ...
 • 81
 • 692
 • 1

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên sở mạng thế hệ mới ( NGN )

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hệ thống IPTV trên cơ sở mạng thế hệ mới ( NGN )
... đề tài nghiên cứu tìm hiểu công nghệ phát triển ứng dụng cho hệ thống IPTV giới Tiếp dựa trạng mô hình thực tế sở hạ tầng mạng Việt Nam đề xuất giải pháp cho việc cung cấp hệ thống IPTV dịch vụ ... VASC (2 00 6), Kết nghiên cứu nhu cầu thị trường dịch vụ IPTV [3] VnExperts, Công nghệ ADSL2+ http://www.vnexperts.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid =91 [4] Moroc Telecom (2 00 7), ... (2 00 7), IPTV Platform”, Request for Proposal [5] Tạp chí Bưu viễn thông, Tổng quan Mpeg4 http://www.tapchibcvt.gov.vn/vi-VN/PhocapkienthucBCVT/2006/4/ 16440.bcvt [6] VNPT (2 00 4), Mạng hệ NGN ...
 • 3
 • 155
 • 0

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
... đánh giá chuyển đổi cấu kinh tế nông thôn 39 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HUYỆN BẠCH ... NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN ... ĐIỂM CHUYỂN DỊCH VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐỂ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BẠCH THÔNG TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2015 85 3.1.1 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp...
 • 142
 • 319
 • 1

Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ số dựa trên hạ tầng khóa công khai

Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ số dựa trên hạ tầng khóa công khai
... dựng hệ thống cấp chứng số dựa hạ tầng khóa công khai với mục đích tìm hiểu chứng số, hạ tầng khóa công khai PKI triển khai thử nghiệm hệ thống cung cấp chứng số để minh họa Số hóa trung tâm ... trữ chứng cấp chứng huỷ bỏ 3.1.2 Một số đặc tính hệ thống cung cấp chứng số Hệ thống xây dựng tuân theo thiết kế PKIX: - Tách riêng chức cấp chứng (CA), đăng kí cấp chứng (RA), phục vụ cấp chứng ... CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP CHỨNG CHỈ SỐ THỬ NGHIỆM 40 3.1 Tổng quan hệ thống 41 3.1.1 Mô hình hệ thống 41 3.1.2 Một số đặc tính hệ thống cung cấp chứng số 41...
 • 71
 • 333
 • 0

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống đê biển Nam Bộ

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống đê biển Nam Bộ
... trạng hệ thống đê biển Nam Bộ - Kiến nghị vị trí tuyến, quy mô công trình thông số kỹ thuật đê biển Nam Bộ - Đề xuất kỹ thuật xây dựng đê biển Nam Bộ qua thời kỳ Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống ... nâng cấp xây dựng đê biển tỉnh Nam Bộ; Chưa đề cập đến vấn đề dâng cao mực nước biển biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng hệ thống đê biển Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống đê biển Nam Bộ 22 ... biển phá hủy Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống đê biển Nam Bộ 34 Hình 2.13: Bản đồ trạng đê biển tỉnh Trà Vinh Hình 2.14: Đoạn đê Hiệp Thạnh trực diện với biển Nghiên cứu giải pháp xây dựng...
 • 123
 • 676
 • 2

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080

Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080
... d ch v 1080 Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài Đ tài Nghiên c u giái pháp ng d ng kho d li u khai thác d ch v bưu ñi n 1080 có ý nghĩa khoa h c th c ti n: - Xây d ng ñư c mô hình kho d li ... văn mang tên: Nghiên c u gi i pháp ng d ng kho d li u khai thác d ch v Bưu ñi n 1080 M c ñích nhi m v c a ñ tài Đ tài s nghiên c u s lý thuy t v t ch c d li u, cách qu n lý khai thác tri th c ... khai thác: h th ng ph n m m ñư c xây d ng ñ t o môi trư ng khai thác giúp ngư i s d ng d dàng khai thác h th ng 15 - Ngư i khai thác: khai thác viên, nh ng ngư i c n tìm tri th c t h th ng - Các...
 • 26
 • 543
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080 docx

Luận văn:Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kho dữ liệu khai thác dịch vụ bưu điện 1080 docx
... ñ tài Đ tài “Nghiên c u giái pháp ng d ng kho d li u khai thác d ch v bưu ñi n 1080 có ý nghĩa khoa h c th c ti n: - Xây d ng ñư c mô hình kho d li u tr giúp khai thác d li u thông minh - Có ... tên: “Nghiên c u gi i pháp ng d ng kho d li u khai thác d ch v Bưu ñi n 1080 M c ñích nhi m v c a ñ tài Đ tài s nghiên c u s lý thuy t v t ch c d li u, cách qu n lý khai thác tri th c c a mô ... khai thác: h th ng ph n m m ñư c xây d ng ñ t o môi trư ng khai thác giúp ngư i s d ng d dàng khai thác h th ng 15 - Ngư i khai thác: khai thác viên, nh ng ngư i c n tìm tri th c t h th ng - Các...
 • 26
 • 455
 • 0

Nghiên cứu giải pháp xây dựng và phát triển chữ ký số dùng trong các quan tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu giải pháp xây dựng và phát triển chữ ký số dùng trong các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
... VỀ CHỮ KÝ SỐ 13 2.1.1 Khái niệm chữ số: 13 2.1.2 Các ƣu điểm chữ số: 13 2.1.3 Phân loại chữ số: 15 2.1.4 Sơ đồ tổng quan hệ thống chữ số 16 2.2 CHỮ ... "Nghiên cứu giải pháp xây dựng phát triển chữ số dùng quan tỉnh Thái Nguyên" Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG –HỆ MẬT MÃ KHOÁ CÔNG KHAI 1.1 CÁC KHÁI ... đƣợc dùng để tạo chữ số khóa công khai dùng để thẩm định chữ số hay xác thực ngƣời tạo chữ số [3] 2.3.1 Sơ đồ chữ số RSA Dựa vào ƣu điểm hệ mã RSA, thiết lập đƣợc sơ đồ chữ dựa...
 • 69
 • 439
 • 0

Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất bột nhẹ trên địa bàn thành phố phủ lý, hà nam

Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất bột nhẹ trên địa bàn thành phố phủ lý, hà nam
... quỏ trỡnh sy bt 1.6 S lc v thnh ph Ph Lý tnh H Nam [5] 1.6.1 iu kin t nhiờn xó hi V trớ a lý TP Ph Lý cỏch th ụ H Ni gn 60km v phớa Nam, cỏch thnh ph Nam nh 30 km v Phớa Tõy Bc v cỏch thnh ph Ninh ... 169ha Khu cụng nghip Hong ụng huyn Duy Tiờn cỏch H Ni 48 km v phớa nam cú quy mụ 100 ha.ó cú nh u t kinh doanh h tng phc v cỏc doanh nghip Khu cụng nghip Chõu Giang thuc a phn xó (Chuyờn Ngoi, ... 24 CHNG KT QU V THO LUN 3.1 Hin trng sn xut v ụ nhim mụi trng ti cỏc doanh nghip sn xut bt nh trờn a bn thnh ph Ph Lý, tnh H Nam 3.1.1 Hin trng sn xut [4] Ton thnh ph Ph Lý cú trờn 20 c s sn xut...
 • 69
 • 389
 • 1

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng IPTV trên nền NGN

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng IPTV trên nền NGN
... cho dịch vụ IPTV 13 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ IPTV TRÊN MẠNG NGN 3.1 Đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV 3.1.1 Mô hình đo lường QoS ITU-T Một mô hình IPTV đơn giản ... nội dung sau: Chương 1: Tổng quan IPTV triển khai IPTV IMS /NGN Chương 2: QoS IPTV Chương 3: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng IPTV mạng NGN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, TS.Nguyễn ... nhận công nghệ IPTV đảm bảo chất lượng dịch vụ yêu cầu quan trọng nhà cung cấp Do vậy, em chọn luận văn với đề tài: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng IPTV IMS /NGN với mục tiêu nắm bắt vấn...
 • 17
 • 472
 • 1

Nghiên cứu các phương pháp và thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron và logic mờ trong công nghệ thông tin và viễn thông

Nghiên cứu các phương pháp và thuật toán thông minh trên cớ sở mạng nơron và logic mờ trong công nghệ thông tin và viễn thông
... nghiên cứu logic mờ mạng tốc độ cao Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các phơng pháp thuật học mạng nơron 3.1.1 Các thuật học 3.1.2 Phơng pháp, thuật toán nơ ... viện Công nghệ Bu Viễn thông đặc biệt quan tâm, tạo nhiều điều kiện cho nghiên cứu tiếp cận phơng pháp công nghệ Nghiên cứu phơng pháp thuật toán thông minh sở mạng nơ ron logíc mờ công nghệ thông ... hiểu biết có, thông qua thiết kế máy siêu vi tính Phần Nghiên cứu phơng pháp tính toán xử lý sở mạng nơron logic mờ 3.1 Các thuật học mạng nơ ron 3.1.1 Các thuật học Các tính toán mạng nơron phần...
 • 90
 • 633
 • 1

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ TRÊN MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN (CÂY MÚI, VÚ SỮA, SẦU RIÊNG VÀ ỔI) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI RỄ TRÊN MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ ĐẶC SẢN (CÂY CÓ MÚI, VÚ SỮA, SẦU RIÊNG VÀ ỔI) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... biện pháp tổng hợp để quản lý bệnh thối rễ múi, sữa, sầu riêng ổi cho kết quản lý bệnh tốt, tăng suất lợi nhuận so với đối chứng Từ kết xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ ... Văn Hòa (2006) Kết điều tra xác định tác nhân gây bệnh vàng thối rễ số kết thử thuốc sinh học gốc ghép múi phòng trừ bệnh vàng thối rễ Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau 2005-2006 Viện Nghiên ... Chỉ số bệnh (%); số lượng rễ thối, rễ mới, rễ nhánh; trọng lượng tươi thân lá; trọng lượng khô rễ; chiều cao cây, chiều dài rễ tháng sau chủng 2.2.3 Nghiên cứu biện pháp tổng hợp để quản lý bệnh...
 • 10
 • 815
 • 1

Nghiên cứu giải pháp quản trị hệ thốngứng dụng trên công nghệ internet intranet

Nghiên cứu giải pháp quản trị hệ thống và ứng dụng trên công nghệ internet intranet
... hƣớng Nghiên cứu giải pháp quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ Intranet /Internet với mục đích tìm kiếm giải pháp quản trị phù hợp hiệu cho hệ thống mạng LAN Mục đích cụ thể là: Về lý thuyết: Nghiên ... sử dụng sản phẩm quản trị mạng Xuyên suốt trình nghiên cứu việc lựa chọn giải pháp quản trị thích hợp cho hệ thống mạng ứng dụng nó, làm tiền đề cho bƣớc xây dựng thử nghiệm hệ thống quản trị ... hệ quản trị mạng theo OSI Theo quan điểm ISO, mô hình kiến trúc quản trị mạng OSI thể mối quan hệ tiến trình ứng dụng quản trị hệ thống SMAP với sở liệu thông tin quản trị MIB tầng hệ thống quản...
 • 105
 • 681
 • 0

Nghiên cứu giải pháp quản trị hệ thốngứng dụng trên công nghệ internet

Nghiên cứu giải pháp quản trị hệ thống và ứng dụng trên công nghệ internet
... giải pháp quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ Intranet /Internet với mục đích tìm kiếm giải pháp quản trị phù hợp hiệu cho hệ thống mạng LAN Mục đích cụ thể là: Về lý thuyết: Nghiên cứu hệ thống ... dụng sản phẩm quản trị mạng Xuyên suốt trình nghiên cứu việc lựa chọn giải pháp quản trị thích hợp cho hệ thống mạng ứng dụng nó, làm tiền đề cho bước xây dựng thử nghiệm hệ thống quản trị Về thực ... chức quản trị mạng mô hình chuẩn OSI Bên cạnh đó, rút yêu cầu khái niệm quản trị hệ thống quản trị ứng dụng Chương - Kiến trúc hệ thống quản trị mạng SNMP: Chương trình bày kiến trúc quản trị...
 • 3
 • 312
 • 0

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm

nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng của hệ thống thông tin quang bằng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng wdm
... hiểu công nghệ ghép kênh theo bước sóng thông tin quang em muốn thông qua đồ án “ Nghiên cứu giải pháp tăng dung lượng hệ thống thông tin quang kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng WDM “ để nâng ... khác WDM ghép kênh phân chia theo tần số – FDM (Frequency Division Multiplexing) Một hệ thống thông tin quang sử dụng kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng gọi hệ thống thông tin quang ghép kênh theo ... Phân loại hệ thống WDM Có cách để phân loại hệ thống WDM: Phân loại theo hướng truyền dẫn, phân lọai theo phương pháp ghép kênh phân loại theo cấu trúc hệ thống Phõn loại hệ thống WDM theo hướng...
 • 85
 • 1,652
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp sử dụng tuyến cáp ngầm trung áp liên thông giữa các trạm biến áp 110 kv nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại hà nộinghiên cứu giải pháp quản lý hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng tứ giác long xuyên nhằm nâng cao hiệu quả thoát lũ và chủ động phân phối nước ngọt kiểm soát xâm nhập mặnđồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselnghiên cứu giải pháp xây dựng đê biển vũ tàu gò công bằng tổ hợp xà lân bê tông cốt thép với vật liệu tại chỗnghiên cứu giải pháp xây dựng và áp dụng định mức đơn giá trong quản lý chi phí xây dựngnghiên cứu giải pháp xây dựng tường ngăn nước ngầm giải pháp ưu tiênứng dụng công nghệ thông tin thành lập bản đồ đẳng dày và nghiên cứu cấu trúc tầng oligoxen mỏ bạch hổ trên cơ sở sử dụng cps 3giải pháp ứng dụng nghệ thông tin vào quản lý tăng cường công tác kê khai kế toán thuế tin họccơ sở nghiên cứu giải pháp quy hoạch giao thông khu đô thị đại họcđồ án nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ 3d trên bộ phần mềm skyline áp dụng thành lập bản đồ 3dđẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường sinh tháiứng dụng của benzen dựa trên cơ sở nàođề xuất giải pháp phát triển thương hiệu mobifone trên cơ sở hoàn thiện các chiến lược marketingnghiên cứu lựa chọn các giải pháp ứng dụng dsm vào san bằng đồ thị phụ tải của hệ thống cung cấp điện cho thành phố thái nguyênđề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học giáo dục ở một số cơ sở nghiên cứuchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015