BÀI GIẢNG CON NGƯỜI và môi TRƯỜNG

Bài giảng Con người môi trường: Chương 3 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 3 - Nguyễn Nhật Huy
... Mỹ ( 23, 1), châu Đại Dương (24,2 tấn) 3. 2 .3 Biến đổi khí hậu 3. 2 Tác động người đến Môi trường 47 10/16/2008 3. 2 .3 Biến đổi khí hậu 3. 2 Tác động người đến Môi trường 3. 2 .3 Biến đổi khí hậu 3. 2 ... 10/16/2008 3. 2 Tác động người đến Môi trường Biến đổi Khí hậu 3. 2 .3 Biến Đổi Khí Hậu 3. 2 Tác động người đến Môi trường 42 10/16/2008 3. 2 .3 Biến đổi khí hậu 3. 2 Tác động người đến Môi trường Thủ ... nhận 3. 1 Khái niệm mối tương tác người môi trường nguồn thải người: Con người làm Ô nhiễm Suy thoái môi trường huỷ hoại sống người; Con người vừa nạn nhân vừa thủ phạm mình; Mâu thuẫn giữ MÔI...
 • 74
 • 709
 • 6

Bài giảng Con người môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 4 - Nguyễn Nhật Huy
... DHBK-Khoa Mơi trư ng _ Mơn h c: Con ngư i & mơi trư ng Chương 4: Cách ti p c n b o v mơi trư ng Tài ngun 33 CÁC H TH NG QU N LÝ MƠI TRƯ NG 2.1 ISO ISO 140 00 đư c áp d ng ISO 140 01, ISO 140 04 Vi ... nguyên liệu đầu vào ngành khác DHBK-Khoa Mơi trư ng _ Mơn h c: Con ngư i & mơi trư ng Chương 4: Cách ti p c n b o v mơi trư ng Tài ngun 86 43 11/13/2008 4. 3 HI U QU SINH THÁI 4. 3.2 Cơng nghi ... động thỏa mãn tiện nghi DHBK-Khoa Mơi trư ng _ Mơn h c: Con ngư i & mơi trư ng Chương 4: Cách ti p c n b o v mơi trư ng Tài ngun 88 44 11/13/2008 4. 3 HI U QU SINH THÁI 4. 3.2 Cơng nghi p sinh thái...
 • 49
 • 555
 • 2

Bài giảng Con người môi trường: Chương 2 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 2 - Nguyễn Nhật Huy
... itrobacter) 2N H4+ + 3O2 2N O 2- + 4H+ 2N O 2- + O2 2N O3Khử nitrat hóa: vi khuNn kỵ khí phá vỡ nitrat, giải phóng nitơ trở lại vào khí Quá trình khử N itrate: 5CH2O + 4H+ + 4N O 3- 2N + 5CO2 + 7H2O Con người ... tấn) N2 O2 Ar CO2 Ne He CH4 Kr N2O H2 O3 Xe 78,08 20 ,91 0,93 0,035 0,0018 0,0005 0,00017 0,00014 0,00005 0,00005 0,00006 0,000009 75,51 23 ,15 1 ,28 0,005 0,000 12 0,000007 0,000009 0,000 029 0,000008 ... đậu, chuyển nitơ dạng khí sang dạng N O 3- Cố định nitơ (Planosarcina urea, Micrococcus urea, Bacillus amylovorum, Proteus vulgaris): CO(N H2 )2 + H2O (N H4)2CO3 (N H4)2CO3 2N H3 + CO2 + H2O Ammon...
 • 47
 • 394
 • 0

Bài giảng Con người môi trường: Chương 1 - Nguyễn Nhật Huy

Bài giảng Con người và môi trường: Chương 1 - Nguyễn Nhật Huy
... 10 /16 /2008 Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI Q trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ Các ... nhận xét tác động người qua giai đoạn tiến hóa lồi người? Câu 2: Ở hình thái kinh tế người tác động vào mơi trường mạnh nhất? Tại sao? 10 /16 /2008 MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘN G ĐẾN CON N GƯỜI Một số ... học: Thuyết Malthus Thuyết q độ dân số 12 10 /16 /2008 THUYẾT MALTHUS N ội dung: Dân số tăng theo cấp số nhân (2,4,8,…); lương thực, thực phN m, phương tiện sinh hoạt tăng theo cấp số cộng (1, 2,3,4…)...
 • 31
 • 472
 • 2

bài giảng con người môi trường

bài giảng con người và môi trường
... v cung cp thụng tin cho ngi Trang Bi ging HP: Con ngi v Mụi trng Con ngi luụn cn mt khong khụng gian dnh cho nh , sn xut lng thc v tỏi to mụi trng Con ngi cú th gia tng khụng gian sng cn thit ... dõn tc ú vi cỏc dõn tc khỏc v vi thiờn nhiờn Con ngi ch khai thỏc c nhng gỡ thiờn nhiờn mang li ngha l ngi ch phỏt trin gii hn thiờn nhiờn cho phộp Con ngi khụng loi b nhng phỳc li cỏch mng k ... thỏi Trang 23 Bi ging HP: Con ngi v Mụi trng Ngc li, nu cỏc sinh vt cú phm vi chng chu hp i vi mt yu t thay i no ú, thỡ chớnh yu t ú l yu t sinh thỏi gii hn Yu t ngi Con ngi c tỏch lm yu t c lp...
 • 113
 • 667
 • 0

BÀI GIẢNG CON NGƯỜI môi TRƯỜNG

BÀI GIẢNG CON NGƯỜI và môi TRƯỜNG
... mỡnh Mụi trng l ni lu tr v cung cp thụng tin cho ngi Con ngi luụn cn mt khong khụng gian dnh cho nh , sn xut lng thc v tỏi to mụi trng Con ngi cú th gia tng khụng gian sng cn thit cho mỡnh bng ... dõn tc ú vi cỏc dõn tc khỏc v vi thiờn nhiờn Con ngi ch khai thỏc c nhng gỡ thiờn nhiờn mang li ngha l ngi ch phỏt trin gii hn thiờn nhiờn cho phộp Con ngi khụng loi b nhng phỳc li cỏch mng k ... sinh hc, sinh thỏi hc, khoa hc trỏi t, khoa hc xó hi, khoa hc kinh t Cú th xem mụn hc Mụi trng v Con ngi l phn ng dng ca sinh thỏi hc, nhm gii quyt cỏc núng bng ca xó hi éú l cỏc dõn s (population);...
 • 99
 • 621
 • 0

Bài giảng con người môi trường chương 5 nguyễn nhật huy

Bài giảng con người và môi trường chương 5  nguyễn nhật huy
... vững” DHBK-Khoa Mơi trường _ Mơn học: Con người & mơi trường Chương 5: Phát triển bền vững 12 /5/ 2008 LỊCH SỬ PTBV DHBK-Khoa Mơi trường _ Mơn học: Con người & mơi trường Chương 5: Phát triển bền ... Con người & mơi trường Chương 5: Phát triển bền vững 12 /5/ 2008 LỊCH SỬ PTBV 1992 4/1968 1989 2002 6/1972 1987 1984 13 DHBK-Khoa Mơi trường _ Mơn học: Con người & mơi trường Chương 5: Phát triển ... Mơi trường Phát triển Thế giới - WCED (nay Ủy ban Brundtland) 14 DHBK-Khoa Mơi trường _ Mơn học: Con người & mơi trường Chương 5: Phát triển bền vững 12 /5/ 2008 Thước đo PTBV 15 DHBK-Khoa Mơi trường...
 • 17
 • 299
 • 0

bài giảng địa lý 8 bài 21 con người môi trường địa lí

bài giảng địa lý 8 bài 21 con người và môi trường địa lí
... đới BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Đoạn phim nói hoạt động người? BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa - Hoạt động sản xuất nông nghiệp người ... thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng tiêu cực BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ Hoạt động công nghiệp với môi trường địa - Gồm có công nghiệp ... nhiên - Loài người với tiến khoa học kĩ thuật ngày tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên - Để bảo vệ môi trường người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với phát triển bền vững môi trường Nhóm...
 • 14
 • 1,508
 • 0

BÀI 21 - CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ

BÀI 21 - CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ
... với với mô nh môi trmạnh mẽ so quy trớc lớn tới môi Vì sao? nào? trờng tự nhiên Bài 21: ngời môi trờng địa Bài 21: ngời môi trờng địa lí Hoạt động công nghiệp với môi trờng địa - Hoạtsát hình ... Rừng kim- Ôn đới Hoang mạc-nhiệt đới Hãy nêu cảnh quan ảnh trên? Xavan nhiệt đới Rừng rậm- nhiệt đới Bài 21: ngời môi trờng địa lí Hình ảnh nói hoạt động ngời? Bài 21: ngời môi trờng địa lí Hoạt ... nông nghiệp với môi trờng địa -? Quan Sát sản xuất nông có nhậncủa Hoạt động hình bên Em nghiệp xét convề hoạt động nông nghiệp ngời châu lục đa dạng, gồm có môi trờng địa lý? ngời trồng trọt...
 • 11
 • 1,119
 • 0

BÀI 21: CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps

BÀI 21: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ pps
... nhập cĩ ảnh hưởng tới mơi trường no? (dầu mỏ đen đến cho người sống văn minh, bn cạnh đĩ đem đến cho người qu nhiều nhiễm, gy tc động sấu cho mơi trường, nguy hiểm cho người, l nguồn nước tu chở ... nghiệp, họat động với mơi trường địa lí: cơng nghiệp cĩ thể diễn đu, người thu nhiều lợi nhuận -Nhĩm 1: Quan st h21.2, nhận xt v nu tc động hoạt động cơng nghiệp mơi trường tự nhin? Để khắc phục ... người, chí lm ảnh hưởng đến mơi trường, giữ gìn nguồn trường) sống lồi người Chng ta phải lực chọn cch hnh động ph hợp với pht triễn bền vững mơi trường *Hoạt động 2: nhĩm 2.Hoạt động cơng +Hoạt đơng...
 • 4
 • 586
 • 0

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG
... mỡnh Mụi trng l ni lu tr v cung cp thụng tin cho ngi Con ngi luụn cn mt khong khụng gian dnh cho nh , sn xut lng thc v tỏi to mụi trng Con ngi cú th gia tng khụng gian sng cn thit cho mỡnh bng ... dõn tc ú vi cỏc dõn tc khỏc v vi thiờn nhiờn Con ngi ch khai thỏc c nhng gỡ thiờn nhiờn mang li ngha l ngi ch phỏt trin gii hn thiờn nhiờn cho phộp Con ngi khụng loi b nhng phỳc li cỏch mng k ... thỏi Trang 24 Bi ging HP: Con ngi v Mụi trng Ngc li, nu cỏc sinh vt cú phm vi chng chu hp i vi mt yu t thay i no ú, thỡ chớnh yu t ú l yu t sinh thỏi gii hn Yu t ngi Con ngi c tỏch lm yu t c lp...
 • 115
 • 1,019
 • 0

Bài con người môi trường

Bài con người và môi trường
... Xavan nhiệt đới Rừng rậm- nhiệt đới Bài 21: người môi trường địa lí Hình ảnh nói hoạt động người? Bài 21: người môi trường địa lí Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa lí -? Quan sát hìnhxuất ... nghiệp người có tác động tích cực Lấytiêudụ minh họa? trường ví cực đến môi ? Hiện trìnhcon ngườicủa người tới Quá tác động ngày tác động mạnh mẽ so với mô lớn tới môi trường nayvới quytrước môi trường ... xét convề hoạtở châu lục đa dạng, người động nông nghiệp gồm cóởtrồngmôi trường địa lý? người trọt chăn nuôi ?- Hoạt động công nghiệp người Trong trình phát triển nông có tác động đến môi trường? ...
 • 9
 • 389
 • 0

Tác động tới con người môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ

Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ
... giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng 45 Tác động tới chất lượng không khí .45 Tác động nguồn gây ô nhiễm môi trường nước .48 Tác động tới môi trường đất 51 Tác động ... hoạt động 55 Tác động nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn .55 Tác động nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 63 Tác động chất thải rắn 67 Tác động ô nhiễm phóng xạ ... - Zircon ST T Đối tượng bị tác động Nhân dân địa phương Quy mô bị tác động Các hộ dân sống gần khu khai thác ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG Đánh giá tác động môi trường giai đoạn xây dựng Tác động tới chất...
 • 100
 • 857
 • 1

Bài 21: Con người với môi trường địa lí

Bài 21: Con người với môi trường địa lí
... nhiệt đới Bài 21: người môi trường địa Đoạn phim nói hoạt động người? Bài 21: người môi trường địa Hoạt động nông nghiệp với môi trường địa - Hoạt động sản xuất nông nghiệp người châu ... nghiệp làm thay đổi cảnh quan môi trường theo chiều hướng tiêu cực Bài 21: người môi trường địa Bài 21: người môi trường địa Hoạt động công nghiệp với môi trường địa - Gồm có công nghiệp khai ... nhiên - Loài người với tiến khoa học kĩ thuật ngày tác động mạnh mẽ đến môi trư ờng tự nhiên - Để bảo vệ môi trường người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với phát triển bền vững môi trường Nhóm...
 • 14
 • 552
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 21 con người và môi trường địa lýbài giảng hành vi con người và môi trường xã hộibài tập trắc nghiệm con người và môi trườngcon người và môi trườngcon người và môi trường địa líhành vi con người và môi trườngmối quan hệ con người và môi trườngquan hệ giữa con người và môi trườngmôn con người và môi trườngsách con người và môi trườngmôn con người và môi trường là gìhành vi con người và môi trường xã hộicon người và môi trường lê thanh vâncon người và môi trường tự nhiêncon người và môi trường nướcBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ