Biểu mẫu Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học và hội thảo

hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trường đại học cần thơ

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học cần thơ
... http://www.ctu.edu.vn Khoa, viện BM trực thuộc Khoa: Khoa học Tự nhiên Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Công nghệ Công nghệ thông tin và truyền thông Thủy sản Sư phạm Kinh tế - QTKD Luật Khoa học trị 10 Khoa ... học trị 10 Khoa học XHNV 11 Môi trường & TNTN 12 Khoa dự bị Dân tộc Khoa, viện BM trực thuộc Viện: NC&PT Công nghệ sinh học NCPT Đồng bằng sông Cửu Long Viện NC Biến đổi Khí hậu Khoa, viện BM ... CTU website 10 SỨ MẠNG    Đào tạo nguồn nhân lực, Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao KHCN phục vụ sản xuất 11  LĨNH VỰC NCKH CHÍNH - Môi trường tài nguyên, Cơ cấu trồng, Bảo vệ thực vật, Ứng...
 • 38
 • 6,826
 • 0

tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của đại học khoa học tự nhiên

tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của đại học khoa học tự nhiên
... Quản đề tài nghiên cứu khoa học - Quản đề xuất nghiên cứu khoa học - Quản hoạt đông nghiên cứu khoa học - Quản báo, công trình nghiên cứu khoa học - Quản hội đồng đánh đề tài nghiên ... Phần mềm đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động nghiệp vụ quản hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ từ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học đề tài nghiệm thu, kết thúc 1.2 Các tính phần mềm - Quản ... khoa học khác 18 2.10 Gửi ý kiến bình luận cho đề xuất, đề tài 19 I GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM 1.1 Giới thiệu chung Phần mềm “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ” công...
 • 20
 • 463
 • 0

HNTS 2012 12 tóm tắt HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HNTS 2012 12 tóm tắt HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học và CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
... lyrata) CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Trong giai đoạn 2011 -2 012, Khoa tổ chức số lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân nông dân nước Các khóa tập huấn tập chuyển giao công nghệ trung ... thủy sản thách thức nghiên cứu khoa học LỰC LƯỢNG CÁN BỘ NCKH Khoa Thủy sản Khoa mạnh Trường Đại học Cần Thơ lãnh vực nghiên cứu khoa học Hiện nay, số cán tham gia nghiên cứu 94 người bao gồm ... thành tựu giai đoạn 2011 -2 012 Với đề tài nghiên cứu Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ đạt thành tự đáng kể Cho tới Khoa nghiên cứu thành công đưa nhiều tiến khoa học ứng dụng hiệu sản xuất...
 • 6
 • 344
 • 0

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN QUA.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN QUA.
... nguyên nhân khách quan chủ quan C HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN QUA I NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO Nhìn chung, Viện cố ... A VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI Viện nghiên cứu thương mại đơn vị nghiệp nghiên cứu khoa học trực ... vị hoạt động nghiệp nghiên cứu khoa học có thu vào năm 2009, Viện cần có thay đổi định Chắc chắn thời gian tới, Viện Nghiên cứu Thương mại đứng đầu công tác nghiên cứu hoạch định sách thương mại...
 • 26
 • 115
 • 0

Phân tích cơ chế tài chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ tại thành phố hồ chí minh

Phân tích cơ chế tài chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại thành phố hồ chí minh
... h c công ngh t i thành ph H Chí Minh 2.1.1 N ho ng tài khoa h c công ngh t i Thành ph H Chí Minh 2.1.1.1 N i dun ho ng tài khoa h c công ngh 2.1.1.2 S d ng ngu n tài cho ... ngày thành -i- M CL C TRANG PH BÌA L U NG QUAN V HO HO NG TÀI CHÍNH TRONG NG KHOA H C, CÔNG NGH T I THÀNH PH H CHÍ MINH VÀ KINH NGHI M TH GI I 2.1 T m n ho ng tài ho ng khoa ... kinh t xã h i c a TP.HCM u tài d án KH&CN t i S y phát tri n -6- CHÍNH TRONG , CÔNG THÀNH CHÍ MINH VÀ 2.1 T H Chí Minh 2.1.1 2.1.1 Theo thu t ng kinh t h c cho bi tài t ng th bi n pháp hình th...
 • 68
 • 277
 • 0

Quản lí các hoạt động nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm trong trường học

Quản lí các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong trường học
... Hoạt động n hoạt động quản lý có mâu thuẫn hoạt động, phải có giải pháp giải cho mâu thuẫn - Hoạt động n hoạt động quản lý có khó khăn, phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn - Hoạt động n hoạt động ... KINH NGHIỆM VIẾT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Trình bày: Vấn đề cần nghiên cứu (nghiên cứu gì, nghiên cứu lĩnh vực vấn đề nào, ) ? Thông thường: Đối tượng nghiên cứu có nội dung gần Mục đích nghiên cứu ... thực trạng quản lý CSGD CQQLGD 2.2 Mục trình bày thực trạng yếu tố (từ đến n hoạt động quản lý) Trong đó: 2.2.1 Thực trạng hoạt động vấn đề nghiên cứu 2.2.2 Thực trạng n hoạt động quản lý 2.3...
 • 30
 • 339
 • 0

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu trang web thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành thương mại

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và trang web thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành thương mại
... thức đợc thiết kế đẹp - Các thông tin đa lên trang Web phải đợc biên tập rõ ràng - Thông tin đợc tổ chức khoa học, đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc - Thông tin phải đợc cập nhập thờng xuyên, ... thụng tin theo mc tin, hoc tỡm kim thụng tin theo t khoỏ QUN TR H THNG 3.1 Kin trỳc h thng Xem tin Cỏc ngi dựng Web site vi quyn truy cp khỏc Son tin Qun Website Cp nht tin H thng bo mt v qun ... 1.4.1 Xõy dng cỏc trang web tnh Cỏc trang web tnh c t chc di dng v c lu tr theo tng th mc mỏy ch Bn cht cỏc trang tnh l cỏc trang text nờn vic cp nht thụng tin lờn cỏc trang web tnh rt n gin,...
 • 64
 • 604
 • 0

Cơ cấu hệ thống chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ

Cơ cấu hệ thống chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ
... ban Cỏc c quan qun khoa hc v k thut bao gm: + V Tng hp v k hoch khoa hc v k thut + V Qun khoa hc v k thut cụng nghip + V Qun khoa hc v k thut Nụng - Sinh - Y + V Qun khoa hc v k thut ... K hoch c chuyn thnh V Qun khoa hc v V Qun k thut; sau mt 51 thi gian hot ng, thy qun tỏch ri khoa hc v k thut khụng thớch hp, hai V ny c nhp li thnh V Qun khoa hc v k thut n nm 1972, ... TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN KHOA KHOA HC QUN Lí _ Lấ TH THU HNG C CU H THNG CHC NNG QUN Lí NH NC V HOT NG NGHIấN CU KHOA HC CA B KHOA HC V CễNG NGH Chuyờn ngnh: Qun Khoa hc v...
 • 120
 • 497
 • 2

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công nghệ thông tin truyền thông

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông
... giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông 3.2 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Số ... khoa học giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Chương Các biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông 13 Số hóa ... trạng công tác quản hoạt động NCKH giảng viên trƣờng Đại học CNTT&TT Để nghiên cứu tìm hiểu thực trạng công tác quản hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin...
 • 95
 • 335
 • 0

Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên khoa quản trị kinh doanh tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông giai đoạn 2006- 2010

Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên khoa quản trị kinh doanh tại học viện công nghệ bưu chính viễn thông giai đoạn 2006- 2010
... nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2006 – 2010 2.2.1 Tình hình nghiên cứu khoa học sinh viên theo số lượng Trong năm gần đây, hoạt động NCKH sinh viên Học viện Công ... động nghiên cứu khoa học sinh viên Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông 20 2.2 Tổng quan việc tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh giai đoạn 2006 – 2010 ... nghiên cứu khoa học sinh viên khoa quản trị kinh doanh Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông giai đoạn 2006 – 2010 Chương trình bày giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh...
 • 46
 • 191
 • 0

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm - đhtn

Các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm - đhtn
... nim khoa hc, nghiờn cu khoa hc 23 Cỏc lun v qun hot ng nghiờn cu khoa hc ca 25 sinh viờn trng HSP- HTN 1.3.1 Qun hot ng NCKH ca sinh viờn trng H SP- HTN 25 1.3.1.1 Hot ng NCKH ca sinh ... trng HSP - HTN Khỏch th v i tng nghiờn cu - Khỏch th nghiờn cu: Hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn trng HSP - HTN - i tng nghiờn cu: Bin phỏp qun tng cng hot ng nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn ... 1: Lp k hoch - Phũng QLKH-QHQT nh trng gi k hoch ti cỏc Khoa - Cỏc Khoa xem xột, thc hin vic ng ký ti NCKH sinh viờn i vi nhng sinh viờn cú iu kin T chuyờn mụn v Hi ng khoa hc Khoa tin hnh...
 • 103
 • 1,269
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa họcmẫu thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa họccác biện pháp quản lý nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học sư phạm đại học thái nguyênmột số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minhmẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệhoat dong nghien cuu khoa hocbiểu mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa họcbiện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng dược phú thọmột số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đăng kinh tế tp hồ chí minhhoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại họcquản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệpgiải pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên trường đại học đồng tháp luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcthực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học huế ppthoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viênchức năng nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015