Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 1)

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 1)

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 1)
... a while, etc Present Continuous: a Công thức: S + am/is/are + V_ing b Cách dùng: – Something happening at the time of speaking (Ex: I’m eating now) – Something happening around now (Ex: I’m studying ... newspaper while my mom was making dinner) c Định ngữ kèm: + at (time) yesterday, this time last week/month/year, while, etc Past Perfect: a Công thức: S + had + past participle b Cách dùng: – ... (Ex: I’ll be meeting Ann tomorrow) c Định ngữ kèm: at (time) tomorrow, this time next week/month/year, etc 11 Future Perfect & Future Perfect Continuous: a Công thức: S + will be + V_ing b Cách dùng:...
 • 4
 • 369
 • 0

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 3)

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 3)
... mother, she burst into tears - At no time: Không + đảo ngữ - On no condition / On no account + auxiliary + S + V: Dù lý không On no account must this switch be touched On no account should you ... you be late for the Exam - By no means: Hoàn toàn không By no means does he intend to criticize your idea - “so great, so much + Noun” đảo ngữ với“such” The problem is so great that everybody ... a walk of life = a person’s job or position in society - regard as: think - those who + S + V … - be up to my neck in work: công việc ngập đầu - be involved in có liên quan - pretend + toV1 giả...
 • 6
 • 502
 • 1

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 4)

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (phần 4)
... a while, etc Present Continuous: a Công thức: S + am/is/are + V_ing b Cách dùng: – Something happening at the time of speaking (Ex: I’m eating now) – Something happening around now (Ex: I’m studying ... newspaper while my mom was making dinner) c Định ngữ kèm: + at (time) yesterday, this time last week/month/year, while, etc Past Perfect: a Công thức: S + had + past participle b Cách dùng: – ... (Ex: I’ll be meeting Ann tomorrow) c Định ngữ kèm: at (time) tomorrow, this time next week/month/year, etc 11 Future Perfect & Future Perfect Continuous: a Công thức: S + will be + V_ing b Cách dùng:...
 • 8
 • 416
 • 1

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học
... tâm tài toàn cầu.) * LƯU Ý: Tiếng Việt nói: Mặc dù … Tiếng Anh nói: Although/Though … (KHÔNG có “but” theo sau) ☺ Nguyễn Đặng Hoàng Duy 31 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC UNIT 16: HISTORICAL ... nghó.) ☺ Nguyễn Đặng Hoàng Duy 33 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC II- So sánh nhất: 1) Tính từ ngắn: the + adj + EST cold -> the coldest thick -> the thickest lucky -> the luckiest happy ... furthest Ex: Her English is better than mine (Tiếng Anh cô ta tốt tôi.) Nguyễn Đặng Hoàng Duy 34 Từ vựng Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC PHỤ LỤC: ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP Hiện am/is/are arise...
 • 39
 • 2,675
 • 12

TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC

TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC
... the questions (Anh thông minh mà anh trả lời tất câu hỏi) So quickly did he run that no one could catch him (Anh ta chạy nhanh mà không bắt anh ta) Đảo động từ to be lên trước chủ ngữ cấu trúc: ... a few • Little + danh từ không đếm được: ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) • A little + danh từ không đếm được: có chút, đủ để • Few + danh từ đếm số nhiều: có ít, không đủ để (có tính ... 10.Only if + a clause + đảo ngữ: 11 Only in this way: cách 12.By no means: hoàn toàn không 16.Not+ Object+ Vaux+s+v 17 No longer: Không 18 Nowhere: Không nơi II Đảo ngữ câu phức Mãi Not until...
 • 31
 • 2,853
 • 56

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... 21 Sự hòa hợp chủ ngữ động từ Trong câu tiếng Anh, thông thờng chủ ngữ đứng liền với động từ định việc chia động từ nhng luôn nh Các trờng hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ Xen vào ngữ giới ... the dishes by himself (alone) 33 Tân ngữ Động từ dùng làm tân ngữ Không phải động từ tiếng Anh đòi hỏi tân ngữ đứng sau danh từ Một số động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau phải động từ khác Chúng chia ... chủ ngữ danh từ đợc nhắc đến dới cần dùng Another other nh đại từ đủ Nếu danh từ đợc thay số nhiều: Other -> Others Không đợc dùng Others + danh từ số nhiều Chỉ đợc dùng hai Trong số trờng hợp...
 • 177
 • 2,186
 • 7

cấu trúc ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

cấu trúc ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... see mooncakes —OK Thank you very much Biểu lộ đồng ý không đồng ý: —I think the shop is closed at this time of day —No, I think it’s open —I think foreign languages are more interesting than science ... thì… just as … : 27) đảo ngữ : từ mang nghĩa phủ định đứng đầu câu Gồm từ như: Seldom, never, neither(cũng không), nor (cũng không), not, never before, on no account (không lý nào), under/in no ... cho tối He is likely to come now : anh đến 51) Given + cụm danh từ, … vào Ex: Given his age, he' s a remarkably fast runner =Ở tuổi anh ta, thật người chạy nhanh 52) regardless of …: bất chấp...
 • 19
 • 1,629
 • 12

từ vựng ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

từ vựng ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... is recommended that he … this course on management A not take Hotline: 0964.945.647 B doesn’t take C won’t take D shan’t take Page7 Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn Tiếng Anh Mclass.vn E03 074: The ... E03 086: By the end of this month my illness… me 5000 pounds A has cost Hotline: 0964.945.647 B costs C will have cost D will cost Page8 Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn Tiếng Anh Mclass.vn E03 087: ... new oil well can bring great… to this poor country A Property Hotline: 0964.945.647 B wealth C purchase D belongings Page15 Khóa Luyện Giải Bài Tập Môn Tiếng Anh Mclass.vn E03 175: Mary suggested...
 • 34
 • 1,064
 • 2

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

Bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... This quarrel is likely to lead to a fight A This quarrel is likely to result from a fight B The result of this quarrel is likely to lead to a fight C This quarrel is somewhat like a fight D This ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This computer runs fast ten times than the old one D This ... instead of Mr Turner A been calling B called C having called D being called 22 I think you should choose … colour This one is too dark A other B another C the other D others 23 I saw him … round...
 • 7
 • 1,020
 • 23

full ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (đề thi thử)

full ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học (đề thi thử)
... Tham gia nhóm Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH Facebook: www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ thi Th Đ I H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi C p nh t h ng ngày! Sưu t m thi t k b i ... Tham gia nhóm Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH Facebook: www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ thi Th Đ I H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi C p nh t h ng ngày! Sưu t m thi t k b i ... Tham gia nhóm Ôn Thi ĐH TOÁN - ANH Facebook: www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ thi Th Đ I H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ôn Thi C p nh t h ng ngày! Sưu t m thi t k b i...
 • 129
 • 763
 • 0

bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học

bài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học
... dùng để giúp học sinh ôn lu từ vựng tiếng anh ,chủ yếu cho đối tượ đại học ,ôn thi vào lớp 10 ,thi HSG,yêu thích [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] cao tiếng anh 2Đăng kí ... LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] Ex:an apple,an orange,an egg,an umbrella…… -Plural nouns:N-s/es +Quy tắc chung:muốn chuyển danh từ số sang số nhiều ta thêm “s” vào sau danh từ ... Ex:bamboobamboos;radioradios;cameocameos - Danh từ có nguồn gốc từ nước Ex:pianopianos;kilokilos;dynamodynamos;photosphotos [TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH 2015-2016] (3) (4) Danh từ tận “Y”, a đổi...
 • 13
 • 582
 • 0

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học
... This quarrel is likely to lead to a fight A This quarrel is likely to result from a fight B The result of this quarrel is likely to lead to a fight C This quarrel is somewhat like a fight D This ... fast / this / old one / A This ten times computer runs faster than the old one B This computer runs ten times faster than the old one C This computer runs fast ten times than the old one D This ... been calling B called C having called D being called C the other D others 22 I think you should choose … colour This one is too dark A other B another 23 I saw him … round the corner and ………...
 • 7
 • 484
 • 2

Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học
... Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thi t kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM 2012 GRAMMAR Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý: Danh từ ghép: - danh từ gồm ... some, plenty + of + danh từ số  động từ số - Half, part, a lot, + of + danh từ số nhiều  động từ số nhiều Tài liệu ôn thi Đại học – Năm 2012 Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thi t kế website,phần ... liệu ôn thi Đại học – Năm 2012 Công ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thi t kế website,phần mềm CRM www.susasoft.com - Thêm – s trước y nguyên âm: plays, boys - Thêm – es trước y phụ âm: lorries - Danh...
 • 15
 • 1,406
 • 1

chủ điểm ngữ pháp tiếng anh khi thi đại học

chủ điểm ngữ pháp tiếng anh khi thi đại học
... nào, không c n xét ngh ĩa Khi dùng m t "ING" dùng m t"ED" ? - N u phía sau có danh t dùng m t "ING" Ví d : This is a boring film.(phía sau có danh t :film) - N u phía sau danh t nhìn phía tr dùng ... which đ i t quan h ph i đ ng sau danh t ) Ví d : This is _ you like Tr c ch tr ng is (đ ng t ) nên ch có th dùng what mà không th dùng which N u tr c ch c n n danh t em ph i d ch ngh ĩa nh sau: ... dùng what đ c Ví d khác: This is _ you like Đây mà b n thích => không h p nghĩa => không dùng which đ c Đây mà b n thích => h p nghĩa => dùng what đ c Ví d khác: This is the book _ you like...
 • 5
 • 1,171
 • 16

Bài tập ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại học

Bài tập ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại học
... date Now 17 A: What _ (you/do)? B: I (weigh) _ this letter I (need) _ to know how many stamps to put on it 18 A: I (think) _ this road is really dangerous Look how fast that lorry ... They haven’t cleaned the streets this week The streets No one has signed this cheque This cheque He ... carpet than this? Is this _ 10 They understand more than we We don’t 11 Tom is the best football player in this team...
 • 42
 • 1,245
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ngu phap tieng anh on thi dai hocngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối dngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học violetngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học pdfbài tập ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họcsách ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họcchủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họctài liệu ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họctổng hợp ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họctóm tắt ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họctrọng tâm ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại họcsách bài taaph ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại hoctài liệu ngữ pháp tiếng anh luyện thi đại họcngữ pháp tiếng anh luyện thi đại họcngữ pháp tiếng anh trong thi đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015