Hiệu quả nghệ thuật của một số thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong tập thơ góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa (KL03765)

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, của một số dòng lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đễn năng suất dòng lúa clo2 tại tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đễn năng suất dòng lúa clo2 tại tỉnh vĩnh phúc
... gia thí nghiệm. - Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật (mật độ, phân bón) ảnh hƣởng đến sinh trƣởng năng suất của dòng lúa CL02. - Đánh giá đề xuất dòng luá có năng suất cao, chất lƣợng ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 2.2.1. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu các chỉ tiêu về sinh trƣởng, phát triển, năng suất, chất lƣợng khả năng chống chịu của các dòng, giống lúa thuần ... tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật (mật độ, phân bón) ảnh hƣởng đến dòng này trên địa bàn tỉnh. 2.1.2. Địa điểm thời gian nghiên cứu: - Địa điểm: Thí...
 • 109
 • 298
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang
... cấu giống theo năng ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN ... DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... xuất lúa của Tuyên Quang 33 Chƣơng 2. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. Đối tƣợng, địa điểm nghiên cứu 34 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.1.2. Địa điểm thời gian nghiên cứu 34...
 • 106
 • 432
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC
... giống lúa. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng ý nghĩa của việc này, chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của m ột số dòng lúa thuần ảnh hưởng của m ột số ... hưởng của m ột số biện pháp kỹ thuật đến năng suất dòng lúa CL02 tại tỉnh Vĩnh Phúc .2. Mục tiêu của đề tài:Lựa chọn đƣợc giống lúa năng suất, chất lƣợng tốt hiệu quả kinh tế ... giải pháp kỹ thuật trong thâm canh lúa Vĩnh Phúc. 3. Yêu cầu của đề tài:- Đánh giá khả năng sinh trƣởng, phát triển của các dòng, giống lúa chất lƣợng.- Đánh giá khả năng chống...
 • 163
 • 323
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG
... THỊ NHUNGNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA DÒNG LÚA CL02 TẠI SƠN DƯƠNG, TUYÊN QUANG Chuyên ... tiêu của đề tài:- Đánh giá đƣợc khả năng s inh trƣởng, phát triển, năng suất khả năng chống chịu của các dòng, giống lúa thuần. Chọn ra đƣợc dòng, giống lúa thuần có khả năng ... của các dòng, giống lúa 523.2.4. Tình hình sâu bệnh hại khả năng chống đổ của các dòng, giống lúa . 543.2.5. Đặc điểm hình thái các dòng giống lúa 563.2.6. Hệ số biến động một số chỉ...
 • 156
 • 313
 • 0

đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lily ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sản xuất

đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lily và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sản xuất
... nghiệm sản xuất thành công một số giống lily thơm nhập nội, do thu nhập từ hoa lily khá cao, nên đà hấp dẫn rất nhiều nhà đầu t trong ngoài nớc đầu t vào sản xuất hoa lily. Diện tích sản xuất ... bảo quản hoa lily 34 2.5. Một số tiêu chuẩn phân loại hoa cao cấp 36 2.6. Đặc điểm địa lý cơ sở khoa học của việc sản xuất hoa lily tại Sapa 40 3. Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên ... các sản phẩm cùng chất lợng. 2.6. Đặc điểm địa lý cơ sở khoa học của việc sản xuất hoa lily tại Sapa Sapa là vùng điều kiện tự nhiên phù hợp với khả năng sinh trởng phát triển của cây hoa...
 • 106
 • 499
 • 0

Luận văn sinh trưởng, phát triển của một số giống lily trong nhà lưới, nhà kính ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh

Luận văn sinh trưởng, phát triển của một số giống lily trong nhà lưới, nhà kính và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh
... tài Sinh trởng, phát triển của một số giống lily trồng trong nhà lới, nhà kính ảnh hởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng, phát triển của giống lily Sorbonne trồng trong nhà lới ... trởng phát triển của lily trong nhà lới. - Nghiên cứu ảnh hởng của một số loại phân bón đến sinh trởng phát triển của lily trong nhà lới. - Nghiên cứu ảnh hởng của một số giá thể đến đến ... số giống hoa lily trồng trong nhà kính, nhà lới ảnh hởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng, phát triển của giống Sorbonne trồng trong nhà lới để đề xuất quy trình trồng hoa lily...
 • 133
 • 268
 • 1

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... vảy. Tổng số củ (củ) Hệ số nhân (củ /vảy) = Tổng số vảy (vảy) - Khối lợng trung bình của củ: Tổng khối lợng củ thu đợc (củ) PTB củ (g /củ) = Tổng số củ thu đợc (củ) - Số củ cÊp 1 (PTB ... tiên nghiên cứu về nhân giống invivo về kỹ thuật trồng hoa liy tại tỉnh Thái Bình. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển hoa lily ... Kết quả nghiên cứu của đề tài đ chứng minh đợc khả năng nhân giống củ nhỏ từ vảy củ tại Thái Bình chỉ rõ một số biện pháp kỹ thuật (mật độ trồng, độ sâu trồng củ, sử dụng chế phẩm sinh học)....
 • 119
 • 361
 • 0

Nghiên cứu đặc tính nông học của các cây bưởi diễn chọn lọc ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất phẩm chất của cây bưởi diễn trồng tại xã minh khai từ liêm hà nội

Nghiên cứu đặc tính nông học của các cây bưởi diễn chọn lọc và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và phẩm chất của cây bưởi diễn trồng tại xã minh khai từ liêm hà nội
... Sức sống của hạt phấn của 22 cây bưởi Diễn chọn lọc trồng tại Từ Liêm - Nội 62 4.11 Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất bưởi Diễn chọn trồng tại Từ Liêm - Nội 65 4.12 Thành ... 2007-2009 của Minh Khai - Từ Liêm - Nội 51 4.6 ðặc ñiểm hình thái của 22 cây bưởi Diễn chọn lọc trồng tại Từ Liêm - Nội 53 4.7 ðặc ñiểm hình thái lá của 22 cây bưởi Diễn chọn lọc trồng tại ... tại Từ Liêm - Nội 56 4.8 Thời gian nở hoa của cây bưởi Diễn chọn lọc trồng tại Từ Liêm - Nội năm 2010 58 4.9 ðặc ñiểm hình thái hoa của bưởi Diễn chọn lọc trồng tại Từ Liêm - Nội...
 • 118
 • 2,058
 • 11

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE

Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của cây hoa lily SORBONNE
... Nghiên cứu khả năng nhân giống bằng vảy củ ảnh hởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trởng phát triển của cây hoa lily Sorbonne 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu ... 4.2 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt 65 4.2.1 ảnh hởng của độ sâu trồng củ đến sinh trởng, phát triển của hoa lily Sorbonne. 65 4.2.2 ảnh hởng của mật độ trồng củ đến sinh ... 4.1.1 ảnh hởng của tuổi củ mẹ đến sự tạo củ nhỏ từ vảy 44 4.1.2 ảnh hởng của giá thể đến khả năng tạo củ từ vảy 48 4.1.3 Nghiên cứu ảnh hởng của chất điều tiết sinh trởng IBA đến khả năng tạo củ...
 • 119
 • 347
 • 0

Tính từ mô phỏng trong tập thơ góc sân khoảng trời của trần đăng khoa

Tính từ mô phỏng trong tập thơ góc sân và khoảng trời của trần đăng khoa
... câu thơ trong bài đều có một tính từ phỏng. 2.2 Đặc điểm ngữ pháp của tính từ phỏng trong tập thơ Góc sân khoảng trời của Trần Đăng Khoa 2.2.1 Tính từ phỏng đứng trớc sau danh từ ... tng nhiờn cu của đề tài là các tính từ phỏng trong tập Góc sân khoảng trời của Trần Đăng Khoa. Tính từ phỏng được nghiên cứu ở cả các đặc điểm (ngữ nghĩa ngữ pháp) vai trò ca ... nhận một tiểu loại tính từ có tên là tính từ phỏng. 1.2.2 TÝnh tõ phỏng trong tiếng Việt1.2.2.1 Khái niệm về từ phỏng tính từ phỏng Từ phỏng là một lớp từ tính chất đặc biệt...
 • 66
 • 1,432
 • 9

nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện phápthuật tới việc nhân trồng cây cát cánh (platycodon grandiflorum) tại hà nội

nghiên cứu đặc điểm thực vật học và ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật tới việc nhân trồng cây cát cánh (platycodon grandiflorum) tại hà nội
... Nội thực hiện đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện pháp thuật tới việc nhân trồng cây Cát Cánh (Platycodon grandiflorum) tại Nội . 1.1 Đặt vấn đề. ... tiến hành T12-2011 đến T9-2012.2.3 Nội dung nghiên cứuNghiên cứu về đặc điểm thực vật học của cây Cát cánh.Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất rễ củ.  Nghiên cứu ảnh ... Phương pháp nghiên cứu. Thí nghiệm nghiên cứu hính thái giải phẫu thực vật Thu thập xử lý mẫu theo phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật về thành phần loài.Phân loại thực vật...
 • 38
 • 1,478
 • 3

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Đề tài: " Nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện phápthuật tới việc nhân trồng cây Cát Cánh (Platycodon grandiflorum) tại Hà Nội”. doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Đề tài:
... NỘI KHOA NÔNG HỌCBÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật học ảnh hưởng của một số biện pháp thuật tới việc nhân trồng cây Cát Cánh (Platycodon grandiflorum) ... dung nghiên cứuNghiên cứu về đặc điểm thực vật học của cây Cát cánh.Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng suất rễ củ.  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc ngắt bỏ nụ đến năng ... khi cây có khoảng 2- 3 cặp lá, có thể phân nhánh cấp 3. Trên cây xuất hiện chồi phụ ở cổ rễ sẽ phát triển thành thân năm 2 khi thân năm 1 tàn lụi.3.1 Đặc điểm thực vật học của Cát cánh. Một...
 • 38
 • 763
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC ppt

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LÚA CLO2 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC ppt
... NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LA CLO2 TI TNH VNH PHC chuyên ngành: trồng trọt MÃ số: ... THUẬT ĐỄN NĂNG SUẤT DÒNG LA CLO2 TI TNH VNH PHC chuyên ngành: trồng trọt MÃ số: 60.62.01 luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn ...
 • 109
 • 161
 • 0

So sánh biện pháp tu từ trong tập thơ Góc sân khoảng trời của Trần Đăng Khoa

So sánh biện pháp tu từ trong tập thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa
... Trần Đăng Khoa …………………………………………………………2.1. Cấu tạo của so sánh tu từ trong Góc sân khoảng trời 2.2. Từ so sánh trong tập Góc sân khoảng trời …………….3. Phân tích giá trị so sánh tu từ trong ... tu từ, phương tiện tu từ, biện pháp tu từ so sánh tu từ. Nó sẽ là những tiền đề, cơ sở nền móng vững chắc cho sự phân tích giá trị của nghệ thuật so sánh tu từ trong tập thơ Góc sân khoảng ... của biện pháp tu từ ngữ nghĩa so sánh trong trong các bài thơ của Trần Đăng Khoa. - Tìm hiểu biện pháp tu từ so sánh trong bài thơ “Trăng ơi… từ đâu tới” để từ đó thấy được giá trị biểu đạt và...
 • 41
 • 1,806
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: luan van nhung dac sac nghe thuat trong tap tho goc san va quang troi cua tran dang khoagia tri noi dung va nghe thuat tap tho goc san va khoang troinoi dung va nghe thuat tho goc san va khoang troi cua nha tho tran dang khoakết luận về nghệ thuật thơ góc sân và khoảng trờimột số loại phần tử hữu hạn thường được sử dụng trong mô hình hóa kết cấu tổng thểnghệ thuật trào phúng được sử dụng trong đoạn trích hạnh phúc của một tang gianghệ thuật những bài thơ viết về thế giới trẻ thơ trong góc sân và khoảng trời của trần đăng khoađề tài một số phương pháp giải các bài toán về chia hết trong tập nskkk một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 sử dụng đúng dấu câu1 một số phụ gia được sử dụng trong chế biến thủy sảnmột số phương pháp dự đoán thống kê thường sử dụngbiện pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng trong 2 câu thơ sau áo chàm đưa buổi phân li cầm tay nhau biết nói gì hôm naymột số loại phần tử hữu hạn hay được sử dụng để mô hình hóa kết cấu cục bộgóc sân và khoảng trời của emgóc sân và khoảng trời của hà mómTâm lý học phát triển Vũ Thị NhoBáo cáo thực tập Phân tích thiết kế hệ thống Thiết kế một trang web chia sẻ hình ảnhChính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ AnChuyên đề Độ tan và tinh thể Hidrat hóaTạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải phápThách thức đối với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu khi Trung Quốc gia nhập WTOThết Kế Hệ Thống Điều Khiển Đèn Giao Thông Trên Micro PLC SIMATIC S7- 200Thị trường sản phẩm thuỷ sản thực trạng và tiềm năngThiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 220 kV Xuân MaiThiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệpThiết kế công tắc tơ điện từ xoay chiều ba phaThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo máy bayThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng PhongThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đenThiết kế hệ thống điều chỉnh thyristor động cơ điện 1 chiều mạch vòngThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincThiết kế lưới điện khu vựcThiết kế lưới điện
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập