Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... mã gốc của gen, Có trình tự Nu đặc biệt giúp ARN polimeraza nhận biết liên kết để khởi động quá trình phiên đồng thời chứa trình tự Nu điều hòa quá trình phiên mã. Vùng mã ... gồm đoạn hóa axit amin (exon) các đoạn không hóa axit amin (intron).Vùng kết thúc: -Nằm ở cuối gen, mang trình tự kết thúc quá trình phiên .  Cf<i?Eem@@<<V@Cf\Vgg9G<Cf@gCCC ... tin hóa các axit amin. + Gen ở sinh vật nhân sơ có vùng hóa liên tục (gen không phân mảnh). + Gen ở sinh vật nhân thực có vùng hóa không liên tục (gen phân mảnh). Bao gồm đoạn mã...
 • 17
 • 541
 • 5

Bài 1. Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... động 3. Tìm hiểu về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) GV: Đưa tranh câm về quá trình tự nhân đôi của ADN lên bảng-> đưa ra tranh nhỏ từng bước quá trình nhân đôi của ADN -> yêu cầu ... a.a )2. di truyền bộ ba.- Có 64 bộ ba (3 nu xác định 1a.a ->43 = 64 bộ ba ).- Gen giữ thông tin di truyền dạng di truyền, phiên sang mARN, dịch thành trình tự ... của di truyền: - di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nu mà không gối lên nhau.- di truyền có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung 1 di truyền...
 • 3
 • 3,709
 • 30

Tài liệu Bài 1: Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN cơ bản pptx

Tài liệu Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN cơ bản pptx
... trình nhân đôi ADN như thế nào?7. Ý nghĩatự nhân đôi ADN là gì?? ?11 Bảng minh chứng cho MDT có: tính đặchiệu, tính thoái hoá tính phổ biến III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN ADN dạng xoắnkép ... mạch gốccủagencấutrúc.d.Vùng kết thúc luôn nằmcạnh vùng điều hoà, đểkết thúc quá trình điềuhoàgen II . MÃ DI TRUYII . MÃ DI TRUYỀỀNN1. di truyềnlàtrìnhtự 3 Nukế tiếp nhau (mã ... Nu của ADN ( gen ). Số Nugen= (Số bộ ba ) x 3 x 2.4. di truyềncủaADN được phiên sang mARN, do đósự giải mARN cũng chính là giải ADN. ADN- pôlimeraza chỉ có thể nhận biết bổ...
 • 17
 • 378
 • 5

ôn thi sinh học 12:CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ GEN, DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pptx

ôn thi sinh học 12:CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN pptx
... cấp cho quá trình tiến hoá là các biến dị di truyền ( BDDT ) do di nhập gen. - Biến dị di truyền + Biến dị đột biến ( biến dị sơ cấp ) + Biến dị tổ hợp ( biến dị thứ cấp ) II. Các nhân tố ... Thật Trang 2 + di truyền có tính phổ biến. + di truyền có tính đặc hiệu. + di truyền có tính thoái hoá. III. Quá trình nhân đôi ADN: 1. Bước 1:(Tháo xoắn phân tử ADN) -Nhờ các enzim ... GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN. 1. Khái niệm công nghệ gen, sinh vật biến đổi gen Nội dung ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học 12 Lê Văn Thật Trang 3 - Di n biến của quá trình phiên mã. ARN polimeraza...
 • 46
 • 634
 • 9

Bài 1: Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN ppsx

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN ppsx
... Bài 1: Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN Nếu Khách vào đây để chia sẻ với bạn bè của mFacebook nha! I. GEN: Khái niệm: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin hóa ... III. QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ 1. Khái niệm: Là quá trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang ARN mạch đơn (sgk Sinh 12 nâng cao). Quá trình này có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng ... vật nhân sơ, quá trình phiên (tổng hợp mARN) quá trình dịch (tổng hợp protein) gần như xảy ra đồng thời. Còn ở sinh vật nhân thực, do gen là gen phân mảnh (có xen kẽ exon intron),...
 • 10
 • 366
 • 3

bài 1 gen, di truyền quá trình nhân đôi adn

bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... di truyền? A. di truyền có Enh đặc hiệu.A. di truyền có Enh đặc hiệu.B. di truyền có Enh thoái hóa.B. di truyền có Enh thoái hóa.C. di truyền có Enh phổ biến.C. di truyền ... Cơ chế di truyền biến dị Bài 1 Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN ...
 • 36
 • 465
 • 0

chương i cơ chế di truyền biến dị, bài 1 gen, di truyền quá trình nhân đôi adn

chương i cơ chế di truyền biến dị, bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... "%%9%*ã*= 97g1LB'98*ã-*%P R7V W= '(* Chương I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊB i 1. GEN,DI TRUYỀNVÀQUÁTRÌNHNHÂNĐ I ADN Câu 21:  >%  4I 6% J -E=84%J% ... Cõu15:OF( B=48'# ! cB15 4! 3;ã *15 A ;15 12 ; 15 ( B*ã, *15 A ;15 ( B157V W*ã *15 A ;15 12 ; 15 7V W*ã- *15 12 ; 15 ( B157V W*  / p [E " ... 3^=9V=B%9%4=48'*ã-*B%9%3b( B4* ./0 12 bã*B" ;15 ( B'H*ã,*B7 8" ;15 ( B'H*ã*= ULB" ;15 ( B7 8'H*ã-*= ULB7 8" 15 ( B'H* Cõu27:;-Eã*O%...
 • 281
 • 210
 • 0

BÀI 1. GEN, DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN + ĐÁP ÁN

BÀI 1. GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN + ĐÁP ÁN
... khi nhân đôi của ADN trong nhân. Câu 30: Cơ chế nhân đôi của ADN trong nhân là cơ sở Bài 1 : GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Câu 1: Gen là gì?A. Gen là một đoạn của phân tử ADN ... của ADN trong quá trình nhân đôi. D. các đoạn ADN mới được tổng hợp trên hai mạch của phân tử ADN cũ trong quá trình nhân đôi. Câu 27: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi ADN ... 29: Sự nhân đôi ADN ngoài nhân (trong ti thể, lạp thể) di n ra A. độc lập với sự nhân đôi của ADN trong nhân. B. phụ thuộc với sự nhân đôi của ADN trong nhân. C. phụ thuộc với sự nhân đôi của...
 • 9
 • 270
 • 1

bài giảng sinh học 12 bài 1 gen, di truyền quá trình nhân đôi adn

bài giảng sinh học 12 bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... Bài 1: GEN, DI TRUYỀNVÀ SỰ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 I. ADN 1 chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch polinucleotit xoắn song song, ngược chiều nhau : Mạch 1 : từ 3/ ... Cấu trúc của sinh vật nhân sơ ( Gen liền mạch)vùng khởi đầu vùng hoá vùng kết thúcCistron1 Cistron 2 Cistron 3 Cistron 4- Cấu trúc chung một gen mang di truyền của sinh vật nhân chuẩn(gen ... trong prôtêin -Mã di truyền bộ 3 có nghĩa là cứ 3 Nu liên tiếp trên mạch gốc của AND quy định 1 aa. 1 Bộ 3 trên AND = 3 Nu liên tiếp trên 1 mạch gốc của AND = 1 Triplet 1 Bộ 3 trên ARN...
 • 28
 • 212
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 1 gen, di truyền quá trình nhân đôi adn

bài giảng sinh học 12 bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... BÀI 2: PHIÊN Mà VÀ DỊCH MÓGà có trước hay trứng có trước?”BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 I. PHIÊN MÃSơ đồ tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADNARN vận chuyển – tARNLà quá trình tổng ... MÃmARNDỊCH MÃPRÔTÊINTÍNH TRẠNGNHÂN ĐÔISƠ ĐỒ CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN+ Vật liệu DT là ADN trong mỗi tế bào được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế nhân đôi ADN. + TTDT trong ADN ... (phiên bản di truyền) mang thông tin qui định tổng hợp chuỗi pôlipeptit (prôtêin)tARN-Một mạch, có đầu cuộn tròn. Có liên kết bổ sung. - Mỗi loại có một bộ ba đối 1 đầu gắn...
 • 11
 • 401
 • 0

Bài giảng sinh học 12: Bài 1. Gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN

Bài giảng sinh học 12: Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... HỌCChöôngChöông I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊBIẾN DỊ Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN NỘI DUNGNỘI ... DUNGI.I.GENGENII.II.MÃ DI TRUYỀNMÃ DI TRUYỀNIII.III.QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN (TÁI BẢN ADN) (TÁI BẢN ADN) I. Gen I. Gen Gen là một đoạn phân tử ADN mang thông tin hoá một ... đôi ADN (tái bản ADN) III. Quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) Vai trò của enzim ADN polimeraza trong Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: quá trình nhân đôi ADN...
 • 24
 • 124
 • 0

bài giảng sinh học 12. bài 1. gen, di truyền quá trình nhân đôi adn

bài giảng sinh học 12. bài 1. gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi adn
... :DI TRUYỀN HỌCPhần 5 :DI TRUYỀN HỌCChương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊChương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ Bài 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN ... NguyênUUXXAAGGUUUUUUUUUUXUUXUUAUUAUUGUUGPhePheLeuLeuUXUUXUUXXUXXUXAUXAUXGUXGSerSerUAUUAUUAXUAXUAAUAAUAGUAGTyrTyrKTKTUGUUGUUGXUGXUGAUGAUGGUGGCysCysKTKTTrpTrpUUXXAAGGXXXUUXUUXUXXUXXUAXUAXUGXUGLeuLeuXXUXXUXXXXXXXXAXXAXXGXXGProProXAUXAUXAXXAXXAAXAAXAGXAGHisHisGlnGlnXGUXGUXGXXGXXGAXGAXGGXGGArgArgUUXXAAGGAAAUUAUUAUXAUXAUAAUAAUGAUGILeILeMetMet(MĐ)(MĐ)AXUAXUAXXAXXAXAAXAAXGAXGThrThrAAUAAUAAXAAXAAAAAAAAGAAGAsnAsnLysLysAGUAGUAGXAGXAGAAGAAGGAGGSerSerArgArgUUXXAAGGGGGUUGUUGUXGUXGUAGUAGUGGUGValValGXUGXUGXXGXXGXAGXAGXGGXGAlaAlaGAUGAUGAXGAXGAAGAAGAGGAGAspAspGluGluGGUGGUGGXGGXGGAGGAGGGGGGGlyGlyUUXXAAGGBẢNG MÃ DI TRUYỀNDD:01212854499Bùi Thảo NguyênII. MÃ DI TRUYỀN 1. Khái niệm di truyền trình tự các Nu trong gen quy định trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin. di truyền ... hợpEnzim nốiligaza ADN polimerazaĐoạn mồiEnzim mở xoắnDD:01212854499Bùi Thảo NguyênIII. Quá trình nhân đôi ADN (tái bản AND)III. Quá trình nhân đôi ADN (tái bản AND) ADN nhân đôi trong pha nào...
 • 16
 • 171
 • 0

Bài 1: GEN, DI TRUYỀN QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Bài 1: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
... BÀI 1: GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I.Gen1. Khái niệmGen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin hoá 1 chuỗi pôlipeptit hay 1 phân ... Vùng hoá: mang thông tin hoá a.a- Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên II. di truyền 1. Khái niệm* di truyền trình tự các nuclêôtit trong gen quy định trình ... điểm :- di truyền bộ ba : nghĩa là cứ 3 nu đứng kế tiếp nhau hoá cho 1 a.a hoặc làm nhiệm vụ kết thúc chuỗi pôlipeptit- di truyền được đọc theo 1 chiều 5’ 3’- di truyền được...
 • 1
 • 167
 • 0

Bài tập trắc nghiệm gen, di truyền quá trình nhân đôi ADN

Bài tập trắc nghiệm gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
... trường cung cấp cho gen nhân đôi: A = T = G = X = 32130D. Quá trình nhân đôi đã hình thành 128394 liên kết phôtphođiesteĐÁP ÁN GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN 1A 7C 13B 19C 25B 31C ... Trắc nghiệm sinh học 12Trang 1 GEN, DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Câu 1: Gen là một đoạn của phân tử ADN A. mang thông tin hoá chuỗi polipeptit hay phân ... tính đặc hiệu. B. di truyền có tính thoái hóa.C. di truyền có tính phổ biến. D. di truyền luôn là bộ ba.Câu 5: Gen không phân mảnh cóA. vùng hoá liên tục. B. vùng hoá không liên...
 • 4
 • 268
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bai tap gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adnbài 1 gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adnbài giảng gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adngiáo án bài gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adngen mã di truyền và quá trình nhân đôi adngen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn violetchuyên đề 1 gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adnbai tap toan ve gen ma di truyen va qua trinh tu nhan doi cua adnbai tap phan gen ma di ctruyen va qua trinh nhan doi adngen mã di truyền và quá trình nhân đôi của adnghen ma di truyen va qua trinh nhan doi adn inh hoc 12mã di truyền và quá trình nhân đôi adntrắc nghiệm gen mã di truyềnbai tap toan ve gen ma di truyenbai tap trac nghiem quy luat di truyen violetHoạt động giám sát của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HóaHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLuật dân sự trong hệ thống Luật công - Luật tưMô hình Markov ẩn và ứng dụng trong nhận dạng tiếng nóiMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của sản phẩm dệt may Việt NamNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu đặc tính nước thải từ khai thác chế biến quặng phóng xạ và khả năng sử dụng vật liệu khoáng để xử lýNghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Hồ Tây, thành phố Hà NộiNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPhân tích và đánh giá xu hướng ô nhiễm của một số kim loại nặng trong trầm tích lõi tại vùng ven biển Quảng Ninh và HuếPháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcPhương pháp hiệu chỉnh giải phương trình tích phân tự chậpTình trạng nhiễm Norovirus ở trẻ khỏe mạnh dưới 3 tuổi tại một trường mầm non ở Hà Nam năm học 2014 – 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập