KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2015

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan tới kiến thức hành vi về sức khoẻ sinh sản của học ... một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu: 1. Đánh giá thực trạng kiến thức, ... Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI...
 • 83
 • 2,645
 • 8

Kiến thức, thái độ, hành vi một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
... hành vi phụ nữ chưa con đến phá thai dưới 12 tuần tại BVPSTW.2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi phụ nữ chưa con đến phá thai dưới 12 tuần tại BVPSTW.2 ... cứu tại bệnh vi n đề tài: Kiến thức, thái độ, hành vi một số yếu tố liên quan phụ nữ chưa con đến phá thai dưới 12 tuần tại BVPSTW” với 2 mục tiêu:1. Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi ... căn NPT liên quan mạnh mẽ đến các thai kỳ về sau [12] . Nếu như chúng ta xác định được kiến thức, thái độ, hành vi 1 số yếu tố liên quan đến NPT những phụ nữ chưa con áp dụng vào chiến...
 • 59
 • 742
 • 3

các biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường đại học y dược thái nguyên đào tạo theo học chế tín chỉ

các biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường đại học y dược thái nguyên đào tạo theo học chế tín chỉ
... luận của quản hoạt động học tập của sinh viên đại học Y Dƣợc theo học chế tín chỉ. - Nghiên cứu thực trạng quản hoạt động học tập của sinh viên trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên theo ... học Y Dƣợc Thái Nguyên theo học chế tín chỉ. - Đề xuất những biện pháp quản hoạt động học tập của sinh viên trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên theo học chế tín chỉ. - Tổ chức khảo nghiệm. ... trạng quản chƣơng trình học tập của sinh viên 53 2.3.3. Thực trạng quản nề nếp học tập của sinh viên 53 2.3.4. Thực trạng quản hoạt động d y học 54 2.3.5 Huy động nguồn lực để quản lý...
 • 106
 • 691
 • 4

Nghiên cứu tình trạng lệch lạc khớp cắn nhu cầu điều trị chỉnh nha của sinh viên trường Đại học Y Hải Phòng

Nghiên cứu tình trạng lệch lạc khớp cắn và nhu cầu điều trị chỉnh nha của sinh viên trường Đại học Y Hải Phòng
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỒNG THỊ MAI HƢƠNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG LỆCH LẠC KHỚP CẮN VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG ... chúng tôi tin hành nghiên c  tài: “ Nghiên cứu tình trạng lệch lạc khớp cắn nhu cầu điều trị chỉnh nha của sinh viên trƣờng Đại học Y Hải Phòng Với mục tiêu: 1. Mô t tình trng lch ... SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2012 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỒNG THỊ MAI HƢƠNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG LỆCH LẠC KHỚP CẮN VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA CỦA...
 • 98
 • 847
 • 7

Thực trạng khám thai một số yếu tố liên quan của phụ nữ đẻ tại xã thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 12 tháng năm 2013

Thực trạng khám thai và một số yếu tố liên quan của phụ nữ đẻ tại xã thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 12 tháng năm 2013
... cứu Thực trạng khám thai một số yếu tố liên quan của phụ nữ đẻ tại thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 12 tháng năm 2013 , qua đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt chương ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC LÊ VĂN HIỆP THỰC TRẠNG KHÁM THAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ ĐẺ TẠI XÃ THUẬN, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ ... CSSKSS năm 2013 Tại Thuân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần trong 3 thời kỳ trong toàn 48,45% tăng so với năm 2 012 là 35,04%. Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ đẻ...
 • 43
 • 575
 • 2

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM VIÊM GAN B MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2015

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG LÂY NHIỄM VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2015
... trạng kiến < /b> thức, < /b> thái < /b> độ, < /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> l y < /b> nhiễm < /b> virus viêm < /b> gan < /b> B của sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng.< /b> 2. Xác định một số y u tố liên quan đến kiến < /b> thức, < /b> thái < /b> độ, < /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> l y < /b> ... nhiễm < /b> HBV 35 4.2. Một số y u tố liên quan đến phòng < /b> l y < /b> nhiễm < /b> HBV của sinh viên 44 KẾT LUẬN 49 1. Kiến < /b> thức, < /b> thái < /b> độ, < /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh viêm < /b> gan < /b> B của sinh viên 49 2. Một số y u tố liên quan ... KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG L Y NHIỄM VIÊM GAN < /b> B VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: B C SĨ Y HỌC...
 • 74
 • 4,037
 • 71

Thực trạng, kiến thức, thái độ với hút thuốc một số yếu tố liên quan của học sinh trường THCS Như Quỳnh, Hưng Yên năm 2015

Thực trạng, kiến thức, thái độ với hút thuốc và một số yếu tố liên quan của học sinh trường THCS Như Quỳnh, Hưng Yên năm 2015
... nhiêu? Kiến thức, thái độ với hút thuốc HTL thụ động của học sinh như thế nào? Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: Thực trạng, kiến thức, thái 2 độ với hút thuốc một số yếu tố liên quan của ... trường THCS Như Quỳnh, Hưng Yên năm 2015. 2. Xác định một số yếu tố liên quan với việc hút thuốc hút thuốc lá thụđộng ở học sinh trường THCS Như Quỳnh, Hưng Yên năm 2015. 3Chương 1TỔNG QUAN 1.1. ... học sinh trường THCS Như Quỳnh, Hưng Yên năm 2015 với hai mục tiêu sau:1. Mô tả thực trạng, kiến thức, thái độ với sử dụng thuốc tiếp xúc với khói thuốc thụ động của học sinh trường THCS...
 • 67
 • 2,219
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: thái độ thực hành phòng chống hút thuốc thụ động và một số yếu tố liên quannghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạithực trạng nhiễm khuẩn bàn tay của nhân viên y tế bệnh viện tuyến huyện tỉnh đắk lắk năm 2012 và một số yếu tố liên quanthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longthực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóanghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007thực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nộithực trạng công tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học y tế công cộngkhảo sát tình hình tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành trong đô tuổi 2560 tại phường phú hội tp huế năm 2012tỷ lệ mắc đái tháo đường thai nghẽn ở thai phụ đến khám thai tại khoa khám bệnh viện phụ sản trung ương năm 2012 và một số yếu tố liên quannghiên cứu chỉ số sức cản động mạch thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính do viêm cầu thận mạn10 sự nỗ lực ý chí của sinh viên trường đại học sư phạm hải phòng khi học tập môn tâm lý họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ