Tài liệu về : “Phân loại quy mô doanh nghiệp ở nước ta

Phân loại quy doanh nghiệp nước ta

Phân loại quy mô doanh nghiệp ở nước ta
... chức tín dụng nào chuyên doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nớc ta, laịi có sự phân biệt đối xử giữa các Doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ngoài ra việc cha có ... kinh doanh quy vừa và nhỏ, một số nhà doanh nghiệp sẽ trởng thành lên thành những nhà doanh nghiệp lớn tài ba, biết đa doanh nghiệp của mình nhanh chóng phát triển. Các tài năng kinh doanh ... qui doanh nghiệp. Ví dụ: Doanh nghiệp may với số lao động là 2000 ngời có thể xếp vào loại lớn vì vốn lớn. Hoặc với các doanh nghiệp trong cùng một ngành sản xuất cùng một mặt hàng doanh nghiệp...
 • 22
 • 154
 • 0

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nước ta hiện nay.DOC

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.DOC
... chủ doanh nghiệp. Việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần đã tách biệt rõ ràng quy n sở hữu và quy n sử dụng t liệu sản xuất của doanh nghiệp ,quy n sở hữu và quy n kinh doanh, hành ... mại dịch vụ;chỉ có doanh nghiệp nhà nớc là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; số doanh nghiệp t nhân sản xuất công nghiệp rất ít và quy nhỏ.Từ đó có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nớc vẫn ... và sẽ chuyển dần lên doanh nghiệp nhà n-ớc.Thời cực thịnh của doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam có khoảng 12000 doanh nghiệp nhng thời điểm này chỉ còn khoảng 40005000 doanh nghiệp và khả năng sẽ...
 • 33
 • 209
 • 0

Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp nước ta hiện nay

Thực trạng cổ phần hóa các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
... Trung ơng 9 đã chủ trơng mở rộng quy và diện doanh nghiệp cổ phần hoá nên đã triển khai thực hiện cổ phần hoá một số doanh nghiệp quy lớn ,có giá trị doanh nghiệp tới hàng tỷ đồng , vốn ... đã tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, bao gồm nhà nớc, ngời lao động trong doanh nghiệp , cổ đông ngoài doanh nghiệp , trong đó ngời lao động trong doanh nghiệp trở thành ngời ... Chúng ta lần lợt xem xét từng hình thái và sự tiến hoá của chúng . 1.2.1. Hình thái kinh doanh một chủ Hình thái kinh doanh một chủ dùng để chỉ các loại hình doanh nghiệp, trong đó sở hữu...
 • 18
 • 94
 • 0

557 So sánh những ưu nhược điểm của hình quản lý phương Tây, Nhật Bản & đề xuất hình quản lý doanh nghiệp nước ta

557 So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản & đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp ở nước ta
... đó các doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò chủ chốt. Sau đây là một số đề xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. II.Đề xuất hình quản lý doanh nghiệp nước ta hiện nay: Mỗi hình ... điểm của hình quản lý phương Tây:  Ưu điểm: Với sự chuyên môn hoá nghề nghiệp, nghiệp có một đội ngũ cán bộ, kỹ thuật cao giúp cho doanh nghiệp chuyên sâu vào lĩnh lực mà doanh nghiệp ... nào vào các doanh nghiệp Việt Nam,nên em đã lựa chọn đề tài: “So sánh những ưu nhược điểm của hình quản lý phương Tây, Nhật Bản và đề xuất hình quản lý doanh nghiệp nước ta hiện nay”...
 • 15
 • 479
 • 5

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
... Trung ơng 9 đã chủ trơng mở rộng quy và diện doanh nghiệp cổ phần hoá nên đã triển khai thực hiện cổ phần hoá một số doanh nghiệp quy lớn ,có giá trị doanh nghiệp tới hàng tỷ đồng , vốn ... đã tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, bao gồm nhà nớc, ngời lao động trong doanh nghiệp , cổ đông ngoài doanh nghiệp , trong đó ngời lao động trong doanh nghiệp trở thành ngời ... và VII ,Đảng và Nhà nớc ta đã đa ra giải pháp là tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc.Do đó em chọn đề tài Thực trạng của việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nớc ta hiện nay.Theo ý anh...
 • 18
 • 64
 • 0

Phân tích tình hình tài chinh doanh nghiệp nươc ta

Phân tích tình hình tài chinh doanh nghiệp ở nươc ta
... thể phân loại là luồng tiền kinh doanh, luồng tiền đầu t hoặc luồng tiền tài chính tuỳ thuộc vào doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tài chính). Tuy nhiên việc phân loại ... cho các bên góp vốn liên doanh, các cổ đông, các doanh nghiệp, các thành viên của công ty. Đối với doanh nghiệp Nhà nớc và các doanh nghiệp khác có lập các quỹ doanh nghiệp từ lợi nhuận sau ... các chủ sở hữu - Mã số 35 Chỉ tiêu này đợc lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi hoàn vốn cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc mua lại cổ phần của doanh nghiệp bằng tiền. Với doanh nghiệp Nhà...
 • 28
 • 77
 • 0

Công ty cổ phần và tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nước ta hiện nay

Công ty cổ phần và tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
... chủ doanh nghiệp. Việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần đã tách biệt rõ ràng quy n sở hữu và quy n sử dụng t liệu sản xuất của doanh nghiệp ,quy n sở hữu và quy n kinh doanh, hành ... mại dịch vụ;chỉ có doanh nghiệp nhà nớc là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; số doanh nghiệp t nhân sản xuất công nghiệp rất ít và quy nhỏ.Từ đó có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nớc vẫn ... sẽ chuyển dần lên doanh nghiệp nhà n- ớc.Thời cực thịnh của doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam có khoảng 12000 doanh nghiệp nhng thời điểm này chỉ còn khoảng 40005000 doanh nghiệp và khả năng...
 • 33
 • 80
 • 0

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nước ta

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta
... chủ doanh nghiệp. Việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần đã tách biệt rõ ràng quy n sở hữu và quy n sử dụng t liệu sản xuất của doanh nghiệp ,quy n sở hữu và quy n kinh doanh, hành ... mại dịch vụ;chỉ có doanh nghiệp nhà nớc là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; số doanh nghiệp t nhân sản xuất công nghiệp rất ít và quy nhỏ.Từ đó có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nớc vẫn ... và sẽ chuyển dần lên doanh nghiệp nhà n- ớc.Thời cực thịnh của doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam có khoảng 12000 doanh nghiệp nhng thời điểm này chỉ còn khoảng 40005000 doanh nghiệp và khả năng...
 • 33
 • 53
 • 0

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nước ta hiện nay

Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
... chủ doanh nghiệp. Việc chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc thành công ty cổ phần đã tách biệt rõ ràng quy n sở hữu và quy n sử dụng t liệu sản xuất của doanh nghiệp ,quy n sở hữu và quy n kinh doanh, hành ... mại dịch vụ;chỉ có doanh nghiệp nhà nớc là hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp; số doanh nghiệp t nhân sản xuất công nghiệp rất ít và quy nhỏ.Từ đó có thể thấy rằng doanh nghiệp nhà nớc vẫn ... là hình thức sở hữu tạm thời trong thời kỳ quá độ và sẽ chuyển dần lên doanh nghiệp nhà n- ớc.Thời cực thịnh của doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam có khoảng 12000 doanh nghiệp nhng thời điểm này...
 • 24
 • 96
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP