Tài liệu về : “Đề thi tham khảo môn toán khối D

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D 2002 - 2013

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D 2002 - 2013
... 00πdsin 2d sin 2d sin2232xI xx x xx x xx x xx=+ =+ =+∫∫ ∫ ∫ d. 0,25 Đặt suy ra ;d sin2 d ,uxv xx==1dd; cos22uxv x==− . 0,25 Khi đó πππ444000111sin 2 d cos 2 cos 2 d cos2 d 222π40x ... CHUYấN CN S N BNBỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT ... AC AD, hay . Tơng tự, ta có BD nên BD (P), do đó CBD . Vậy A và B A, B nằm trên mặt cầu đờng kính CD. 090=CAD090=Và bán kính của mặt cầu là: 22122CDR BC BD== +...
 • 65
 • 767
 • 99

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2003

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2003
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2003 Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2 điểm)1. Khảo sát sự biến thi n và ... mặt phẳng (Q) lấy điểm D sao cho AC, BD cùng vuông góc với ∆ và AB = AC = BD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) theo a.Câu IV (2 điểm)1. ... n để 3 326 .na n−= HẾT Thí sinh không được sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh ; Số báo danh ...
 • 2
 • 62
 • 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2004

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2004
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2004 Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2 điểm)Cho hàm số ... nghiệm5 22 1 0x x x− − − = HẾT Thí sinh không được sử d ng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh ; Số báo danh ... không kể thời gian phát đề Câu I (2 điểm)Cho hàm số 3 23 9 1y x mx x= − + + (1) với m là tham số1. Khảo sát hàm số (1) khi m = 2.2. Tìm m để điểm uốn của đồ thị hàm số (1) thuộc đường thẳng...
 • 2
 • 69
 • 0

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2005

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN KHỐI D 2005
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2005 Môn: TOÁN; Khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (2 điểm)Gọi (Cm) ... giác đều.2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d 1: 1 2 13 1 2x y z− + += =− ; d 2: 2 03 12 0x y zx y+ − − =+ − =a) Chứng minh rằng d 1 và d 2 song ... trình mặt phẳng (P) chứa cả hai đường thẳng d 1 và d 2 .b) Mặt phẳng tọa độ Oxz cắt hai đường thẳng d 1, d 2 lần lượt tại các điểm A, B. Tính diện tích tam giác AOB (O là gốc tọa độ).Câu...
 • 2
 • 51
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP