Tài liệu về : “DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Bài giảng diện tích xung quanh diện tích toàn phần

Bài giảng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
... diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ: Bài giải Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là(5+3) x 2 x 2 = 32 (cm2) Diện tích toàn phần ... hai ngày 1 tháng 2 năm 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm?5cm5cm5cmThảo ... 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương 5cm5cm5cmThứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương 2cm5cm3...
  • 18
  • 138
  • 3

Tài liệu diện tích xung quanh diện tích toàn phần

Tài liệu diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
... diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ: Bài giải Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là(5+3) x 2 x 2 = 32 (cm2) Diện tích toàn phần ... hai ngày 1 tháng 2 năm 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương Ví dụ: Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5 cm?5cm5cm5cmThảo ... 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương 5cm5cm5cmThứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2010Toán Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lập phương 2cm5cm3...
  • 18
  • 108
  • 1

Gián án Diện tích xung quanh diện tích toàn phần hình lập phương

Gián án Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương
... *Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng 2cm, cao 1cm.Tính diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?Bài làmBài làm Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: ... nhật: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: (3+2) x 2 x 1 = 10 (cm(3+2) x 2 x 1 = 10 (cm22)) Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật: Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật: 3 ... chữ nhật: 3 x 2 x 2 = 12 (cm3 x 2 x 2 = 12 (cm22)) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: 10 + 12 = 22 (cm10 + 12 = 22 (cm22)) Đáp...
  • 10
  • 596
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP