Tài liệu về : “Các bài toán về tổ hợp chỉnh hợp và phép đếm

Tài liệu TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG CÁC BÀI TOÁN VỀ MÀU ĐỒ THỊ doc

Tài liệu TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc
... nhau.18Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô màu đồ thị Bài toán Tô màu một bản đồMô hình hóa bài toán Đỉnh: các miền có trên bản đồCạnh: nối hai đỉnh nếu các miền được biểu ... ýKết quả của thuật toán có thể không là sắc sốThuật toán chỉ cho ta kết quả chấp nhận được Bài toán tìm sắc số là một bài toán khó!28Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô ... phẳng bài toán tô màu đồ thịĐỒ THỊ PHẲNG Bài toán Tìm cách làm cho các con đường đi dẫn từ 3 ngôi nhà tới 3 cái giếng sao cho không có 2 con đường nào cắt nhau?Mô hình bài toán Đỉnh:...
 • 30
 • 220
 • 6

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG CÁC BÀI TOÁN VỀ MÀU ĐỒ THỊ doc

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ doc
... nhau.18Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô màu đồ thị Bài toán Tô màu một bản đồMô hình hóa bài toán Đỉnh: các miền có trên bản đồCạnh: nối hai đỉnh nếu các miền được biểu ... ýKết quả của thuật toán có thể không là sắc sốThuật toán chỉ cho ta kết quả chấp nhận được Bài toán tìm sắc số là một bài toán khó!28Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô ... phẳng bài toán tô màu đồ thịĐỒ THỊ PHẲNG Bài toán Tìm cách làm cho các con đường đi dẫn từ 3 ngôi nhà tới 3 cái giếng sao cho không có 2 con đường nào cắt nhau?Mô hình bài toán Đỉnh:...
 • 30
 • 233
 • 3

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG CÁC BÀI TOÁN VỀ MÀU ĐỒ THỊ pptx

TOÁN RỜI RẠC ỨNG DỤNG TRONG TIN HỌC - ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ pptx
... nhau.18Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô màu đồ thị Bài toán Tô màu một bản đồMô hình hóa bài toán Đỉnh: các miền có trên bản đồCạnh: nối hai đỉnh nếu các miền được biểu ... ýKết quả của thuật toán có thể không là sắc sốThuật toán chỉ cho ta kết quả chấp nhận được Bài toán tìm sắc số là một bài toán khó!28Chương 2. Đồ thị phẳng bài toán tô màu đồ thịTô ... phẳng bài toán tô màu đồ thịĐỒ THỊ PHẲNG Bài toán Tìm cách làm cho các con đường đi dẫn từ 3 ngôi nhà tới 3 cái giếng sao cho không có 2 con đường nào cắt nhau?Mô hình bài toán Đỉnh:...
 • 30
 • 148
 • 2

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
... quyt bài toán t c nhìu cách gii bài toán nh c nhiu li gi c cách gii t. 2.3.2.4. Sáng to bài toán mi Sáng to bài toán mi ... dng các bài toán cùng dng. Ví d 1. Bài toán 1. Cho a, b, c 0 tha mãn a b c 1   Tìm Giá tr nh nht ca 1 1 1P 1 1 1a b c            . Bài toán ... c bit gia các bài toán. 4 Có kh ng kin th gii tt các bài toán thc tng nhanh, bit phân tn d tìm cách t...
 • 24
 • 184
 • 0

Các bài tập về tổ hợp

Các bài tập về tổ hợp
... 46GiaûiBaøi 47GiaûiTrang 47 Bài 48GiảiIII. CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON Bài 49Giải Bài 50Giải Bài 51Giải Bài 51Giải Bài 52Giải Bài 53Giải Bài 54Trang 48 GiaûiBaøi 55GiaûiBaøi ... 83GiaûiBaøi 84GiaûiBaøi 85GiaûiTrang 42 Bài 8Giải Bài 9Giải Bài 10Giải Bài 11Giải Bài 12Giải Bài 13Giải Bài 14Giải Bài 15Giải2) Các chữ số có thể trùng nhauTrang 43 Baøi 16GiaûiBaøi ... Trang 41 I.THÀNH LẬP SỐ TỪ CÁC SỐ CHO TRƯỚC 1) Các chữ số đôi một khác nhau Bài 1Giải Bài 2Giải Bài 3Giải Bài 4Giải Bài 5Giải Bài 6Giải Bài 7GiảiTrang 50 GiaûiBaøi 67GiaûiBaøi...
 • 12
 • 525
 • 9

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP