Bài 12.phép chia phân số

Bài 12: Phép Chia Phân Số

Bài 12: Phép Chia Phân Số
... tra cũ Bài tập: Tính -8 = a /(−8) =1 -8 -8 4.7 −4 = b/ 7.4 −4 =1 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số không? BÀi 12 Là số nghịch đảo −8 −8 −8 Là số nghịch đảo phân số Hai số −8 −8 ... 0, b ≠ 0) 10 b Các số nghịch đảo 10 b 7; ; ; ( a, b ∈ Z, a ≠ 0, b ≠ 0) −5 −11 a Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c ... số nghịch đảo −4 Là số nghịch đảo 7 −4 Là số nghịch đảo phân số −4 Hai số −4 −4 −8 −4 Là hai số nghịch đảo Vậy em hiểu hai số nghịch đảo? Định nghĩa: Hai số gọi nghịch đảo tích chúng ?3 Tìm số...
 • 11
 • 3,387
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... ÷  Muốn chia một phân sốcho s số nguyên Muốn chia phân số cho (khác 0), ta giữ nguyên tửnhư nào? nguyên khác 0, ta làm phân số nhân mẫu với số nguyên a a :c = b b.c (c ≠ 0) ?6 Làm phép tính: ... b a Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh : 4 × Giải 2.4 × = = 7.3 21 2.4 : = = 7.3 21 ⇒ : = Thực phép tính: −6 : Giải −6 −6 −6 : = : = × = −10 5 Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ... tắc phép nhân phân số? Viết công thức tổng quát Áp dụng: Tính  −7   12   + ÷× + ÷    11 22  Số nghịch đảo ?1 Làm phép nhân: −4 × =1 ? −4 (−8) × = ? −8 Ta nói −8 số nghịch đảo -8 -8 số...
 • 20
 • 1,812
 • 5

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số

Chương III - Bài 12: Phép chia phân số
... Bài tập: Tính -8 = a /(−8) =1 -8 -8 4.7 −4 = b/ 7.4 −4 =1 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số không? BÀi 12 Là số nghịch đảo −8 −8 − Là số nghịch đảo phân số Hai số − −8 Là hai số ... 0, b ≠ 0) 10 b Các số nghịch đảo 10 b 7; ; ; ( a, b ∈ Z, a ≠ 0, b ≠ 0) −5 −11 a Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c ... nghịch đảo −4 Là số nghịch đảo 7 −4 Là số nghịch đảo phân số − Hai số − −4 − − Là hai số nghịch đảo Vậy em hiểu hai số nghịch đảo? Định nghĩa: Hai số gọi nghịch đảo tích chúng ?3 Tìm số nghịch đảo...
 • 11
 • 1,276
 • 3

Bai 12 Phep chia phan so

Bai 12 Phep chia phan so
... đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12km/h hết 1/3 Khi về, Hòa xe với vận tốc 10km/h.Tính thời gian Hòa từ trường đến nhà? Giải: Quãng đường từ nhà Hòa đến trường: 12 = 4(km) Thời gian Hòa từ trường ... a)Phát biểu quy tắc chia phân số b)Tìm x biết: −2 :x= −1 + :x= −1 + :x= −1 −10 :x= − = = −2 5 6 −3 x = : (−2) = = 7.( ... viết chữ tương ứng với kết vào ô chữ,em có tên địa danh lịch sử nước ta I A L −2 −3 : = H −48 12 : = 55 −11 −14 −3 : = 10 15 −1 14 −2 H I −1 −4 :8 = 14 −8 = M 16 : −18 −3 4 −18 M L A M −18 Quân...
 • 18
 • 643
 • 0

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ

BÀI 12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ
... phân số Phân số ?ta thay phép chia phân số LÊ THỊ DANH : phép tính nào? 2 .Phép chia phân số Thực phép tính Giải −: − − : = : 5 − = = 10 − Vậy chia số ngun cho phân số chia Phân số cho phân số ... thể thay phép chia phân số phép nhân phân số khơng? PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1 .Số nghịch đảo Thực phép nhân ?1 ( 8) = − − − = − Ta nói −8 số nghịch đảo -8 -8 số nghịch đảo Của hai số -8 −18 hai số nghịch ... chia phân số cho Một phân số? Quy tắc: muốn chia phân số cho phân số ,ta nhân số Bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c d a.d (c ≠0 ) : = = LÊ THỊ;DANH a: =a = b d b c b.c d c c 2.Phép...
 • 15
 • 614
 • 2

bai 12. Phép chia phân số

bai 12. Phép chia phân số
... thay phép chia phân số phép nhân phân số đợc không? Số nghịch đảo: ?1 Làm phép nhân: =1 (-8 ) = -8 -4 Ta nói số nghịch đảo -8, -8 số -8 nghịch đảo -8 ; hai số nghịch đảo -8 -8 hai số Số nghịch ... có quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d c d a.d : = = ; a: =a = (c 0) b d b c b.c d c c ?5 Hoàn thành phép tính sau: ... 2= : = ì = = = Từ phép chia 4 4.2 4.2 -3 : 2= 4 Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0),ta gi nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên a a :c = ( c ) ; b b.c ?6 Làm phép tính: 10 -7...
 • 13
 • 577
 • 3

Bài 12 Phép chia phân số

Bài 12 Phép chia phân số
... http://violet.vn/thanhliem24 Thực phép tính: −6 : Giải −6 −6 −6 : = : = × = −10 5 http://violet.vn/thanhliem24 Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d ... = × = = 4  4.2 ÷  Muốn Muốn một phân sốcho s số nguyên chia chia phân số cho (khác 0), ta giữ nguyên tửnhư nào? nguyên khác 0, ta làm phân số nhân mẫu với số nguyên a a :c = b b.c (c ≠ 0) http://violet.vn/thanhliem24 ... b (a,b ∈ Z,a ≠ 0,b ≠ 0) Giải Số nghịch đảo = 1 Số nghịch đảo -5 −5 −11 10 Số nghịch đảo 10 −11 a Số nghịch đảo b b a http://violet.vn/thanhliem24 Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh : 4 × Giải...
 • 20
 • 588
 • 1

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số

bài giảng số học 6 chương 3 bài 12 phép chia phân số
... tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia * Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên ... 2.4 = = 7 .3 21 Vậy : = ×4 7 3 × 4: Ta có: : = 4 .3 = 3 4 .3 4× = × = =6 2 1.2 Vậy : = × * Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a ... giá trị tìm với số bị chia rút kết luận Kết luận: Nếu số chia thương số bị chia Nếu số chia nhỏ thương lớn số bị chia Nếu số chia lớn thương nhỏ số bị chia * Định nghĩa: Hai số gọi nghịch đảo...
 • 17
 • 394
 • 6

bài 12 phép chia phân số

bài 12 phép chia phân số
... Kim tra c Bài tp: Tớnh -8 = a /(8) =1 -8 -8 4.7 = b/ 7.4 =1 Có thể thay phép chia phân số phép nhân phân số đợc không ? Bi 12 L s nghch o ca 8 L s nghch o ca phõn ... quà màu vàng Khẳng định sau hay sai: Phân số số nghịch đảo 63 63 Đúng Sai 15 14 13 12 11 10 Hộp quà màu xanh 15 14 13 12 11 10 Một bạn học sinh thực phép tính sau, theo em bạn giải hay sai? ... lt l 10 b 7; ; ; ( a, b Z, a 0, b 0) 11 a Quy tc: Mun chia mt phõn s hay mt s nguyờn cho mt phõn s, ta nhõn s b chia vi s nghch o ca s chia a c a d a.d : = = ; b d b c b.c c d a.d a : = a =...
 • 19
 • 287
 • 0

bai 12: Phep chia phan so

bai 12: Phep chia phan so
... PHÉP CHIA PHÂN SỐ Phép chia phân số ?4 Hãy tính so sánh: : ⋅ 7 Giải: 2.4 : = ⋅ = = 7 7.3 21 2.4 ⋅ = = 7.3 21 : = 7 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ  QUY TẮC CHIA PHÂN SỐ: Muốn chia phân số hay số nguyên ... học tiểu học, em thực phép chia: : 2 =? Giải: 3.2 = : = = 2 2.5  Em phát biểu qui tắc phép chia phân số học tiểu học? Các em học phép chia phân số tiểu học, với phép chia phân số Có tử mẫu số ... 7.9 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ  Thế hai số nghòch đảo nhau? Hai số gọi nghòch đảo tích chúng  Nêu quy tắc chia phân số?  Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0) ta lam nào? §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ...
 • 15
 • 379
 • 8

Bài 12.phép chia phân số

Bài 12.phép chia phân số
... Vậy, : = ( = ) Số nghịch đảo: * Định nghĩa: (SGK)  Phép chia phân số:  * Quy tắc: (SGK) Muốn chia phân số hay số nguyên cho d a.d a a c a d số. d chia c số nghịch đảo số ( c ≠ 0) phân : = nhân= ... a : với a = số, ta = c c d b chia d b c b.c * Bài tập: Làm phép tính sau: − − (−5).1 − −5 = = : = :3 = 12 4.3 4 Muốn chia phân số cho số nguyên (khác 0), ta làm nguyên tử phân số nhân giữ nào? ... cũ: Muốn nhân hai phân số ta làm nào? tử với nhân hai phân số, ta nhân nhân mẫu với Áp dụng: Tính: − 12 (−3).12 (−3).3 − = = = 4.7 1.7  Số học lớp Tiết 87 §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ * Ví dụ: Làm phép...
 • 13
 • 226
 • 0

Bài 12: phép chia phân số

Bài 12: phép chia phân số
... Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo số chia a c a d a.d : = = b d b c b.c c d a.d a : = a = (c ≠ 0) d c c Nhận xét: muốn chia phân số cho số nguyên ... trả lời nhất: Thế hai số nghịch đảo? a Là hai số có tích b Là hai số có tổng c Là hai số có tích Câu 2: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số ta làm sau: a c a d a.d c d a.d a : = = ; ... I /Số nghịch đảo: ?1 Làm phép nhân: (-8) (−8).1 ( −1).1 = =1 (−8) (−1) −4 −4 (−4).7 (−1).1 = =1 7.(−4) 1.(−1) 1 1 số nghịch đảo -8, −8 số nghịch đảo Ta nói −8; hai số -8 & −8 −8 hai số nghịch...
 • 9
 • 168
 • 0

Tiết 87 bài 12 PHÉP CHIA PHÂN số

Tiết 87 bài 12 PHÉP CHIA PHÂN số
... Phép chia phân số Phép chia phân số Hãy tính so sánh : = Ví dụ: Tính −6 : Quy tắc: Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số bị chia với số nghich đảo số chia a c a d a.d : = = ... −4 số nghịch đảo −4 7 −4 nghịch đảo Hai số hai số −4 Tìm số nghịch đảo −11 a ; −5; ; (a, b ∈ Z , a ≠ 0, b ≠ 0) 10 b Số Số nghịch đảo -5 a ( a, b ∈ Z , a ≠ 0, b ≠ ) b Phép chia phân số Phép ... Học - ĐN hai số nghịch đảo - Quy tắc chia phân số -Làm bài: 86 ;87; 88(SGK – Tr 43) BTVN -Bài 85 tìm thêm cách viết khác -Bài 96;97,98;104 (SBT-Tr 19;20) Chuẩn bị: Chuẩn bị trước tập để tiết sau luyện...
 • 14
 • 281
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : PHÉP CHIA PHÂN SỐ ppsx
... HS làm ?4 HS: :3 = = 21 phép chia phân số 4 = = 7 21 HS: a quy tắc : sgk :3 = a : c b d HS: hai phân số a: nghịch đảo GV: phân số HS: ta thay phép chia hai phân số nào? : phép nhân GV: từ nhận ... ra: :3 = ta vừa thay phép chia thành phép toán gì? GV: muốn chia phân số cho ta làm nào? với phân số nghịch đảo HS: lầy phân số bị chi nhân cho phân số nghịch đảo phân số chia HS: -8 : = 8 : ... 1.4 -6 GV: xét VD khác: -8 : HS: lấy số nguyên nhân với phân số nghịch đảo phân số chia HS: đọc quy tắc sgk c d = a.d = a.d b.c b c = a d c = a.d c b nhận xét: a : b c= a b.c Hoạt động 4: luyện...
 • 8
 • 1,976
 • 26

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC

Bài soạn Phép chia phân số - Đơn giản nhưng hay-DC
... PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1) Số nghòch đảo: 2) Phép chia phân số: * Quy tắc: Hãy viết dạng tổng quát quy tắc? Muốn chia phân số hay số nguyên cho phân số, ta nhân số chia với số nghich đảo số chia a ... Muốn chia phân số hay số nguyên cho Có nhận xét mối quan hệ phân sốgiữa m thế4nào? ta ? Ta nhân số chia với số nghòch đảo số chia Ta chuyển phép chia bbbbb : thành phép tính nào? §12 PHÉP CHIA ... nguyên tử phân số nhân mẫu với số nguyên §12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ 1) Số nghòch đảo: 2) Phép chia phân số: * Quy tắc: Hãy viết dạng tổng quát phần nhận xét? * Nhận xét: Muốn chia phân số cho số nguyên...
 • 14
 • 1,445
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng phép chia phân số lớp 6bài giảng phép chia phân số toán 6bài tập phép chia phân số lớp 6bai 81 phep chia phan sobai tap phep chia phan so lop 4giáo án môn toán lớp 6 tên bài dạy phép chia phân sốcác bài toán về phép chia phân sốtoán lớp 6 bài phép chia phân sốtoán 6 bài phép chia phân sốbài giảng điện tử phép chia phân số lớp 6bài phép chia phân số lớp 6toán lớp 4 bài phép chia phân sốbài giảng điện tử phép chia phân số toán 6toán bài phép chia phân sốgiáo án bài phép chia phân số lớp 6chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ