Tài liệu về : “Rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình cho học sinh lớp 9 trường THCS Long Giang

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)
... bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt ? Để giải hệ phương trình ta có những cách giải nào ? * HS2 : sữa bài 36 SGK /24 HS nhận xét bài làm của bạn Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt ... TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ ... điều kiện ,đơn vị cho ẩn -Yêu cầu HS đọc những câu để thiết lập 2 pt của hệ ? ?có nhận xét gì về cách giải hệ pt này -GV gọi 1 HS lên bảng giải hệ và trả lời Học sinh tìm hiểu bài toán –tìm thời...
  • 2
  • 2,845
  • 12

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP