slide thuyết trìnhToán 5 Phép cộng phân số

BÀI 45 : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( TT )

BÀI 45 : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( TT )
... Hà lấy: Hà lấy: 1 An lấy: lấy: An 3 Hai bạn lấy:? phần Hà lấy: An lấy: Hai bạn lấy:? phần + = +6 =6 Cả hai bạn lấy băng giấy màu 6 Toán: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( tiếp theo) Muốn cộng hai phân số khác ... + + + = = = 10 10 x 10 10 10 + = Toán: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ ( tiếp theo) Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số ... hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số Phép tính sau đúng :( Em đưa hoa màu đỏ với phép tính đúng, đưa hoa màu vàng với phép tính sai) + = 6 2 1x 2 + + +...
 • 6
 • 3,502
 • 14

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số
... số hai phân số so với tử số phân số 8 phép cộng + = 8 Tử số hai phân số bé tử 8 số phân số Và + = Em có nhận xét mẫu số hai phân số so với mẫu số phân số phép cộng + = 5 8 Ba phân số có mẫu số ... phân số có mẫu số Từ ta có phép cộng phân số sau: + = + = Muốn cộng hai phân số có mẫu số ta làm nào? Muốn cộng hai phân số mẫu số ta cộng hai tử số giữ nguyên mẫu số Bài 1: Tính + = + = =1 ... Tính chất giao hoán phép cộng số tự nhiên: Khi ta đổi chỗ số hạng tổng tổng không thay đổi a+b=b+a Phép cộng phân số có tính chất giao hoán, tính chất giao hoán phép cộng phân số nào, làm tập để...
 • 17
 • 1,802
 • 8

Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
... Các tính chất: c/ −2 −2 −2 +0= + = 5 5 - Cộng với số 0: a a a + = 0?+ = =? b b b BÀI TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Các tính chất a c c a + = + a Tính chất giao hoán: b d d b b Tính chất ... Nêu tính chất phép cộng số nguyên? Viết dạng tổng quát HS2: - Thực phép tính: a/ 1 + 1 + b/  + −1  +  ÷  2  −1  + + ÷  6 c/ −2 + BÀI TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Các tính chất: ... + ÷ b d q b d q c Cộng với số 0: a a + = 0+ =0 b b Sè Häc Áp dụng * Tính tổng: −3 A= + Giải −3 A= + −1 + + + 7 −1 (tính chất giao hoán) + + + 7  −3 −1    (tính chất kết hợp) A= + ÷+...
 • 18
 • 3,894
 • 7

Chương III - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Chương III - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
... 7 + = = 3 3 = + 7 + < 3 = -1 + < 7 Suy -3 < < -1 - < -2 < - Dạng : Bài tập phát tiển tư Viết phân số thành tổng phân số Ai Cập khác cho : a, Có số hạng b, Có số hạng Lờigiải : a, b, = + ... {-3 ; -2 ; -1 ; ; ; ; ; 4} II Bài tập lớp : Dạng : BTTN : BT 57 / SGK / 31 : Trong câu sau chọn câu : Muốn cộng hai phân số 4 ta làm sau : a, Cộng tử với tử cộng mẫu với mẫu b, Nhân mẫu phân ... {-3 ; -2 ; -1 ; ; ; ; ; 4} II Bài tập lớp : Dạng : BTTN : BT 57 / SGK / 31 : Trong câu sau chọn câu : Muốn cộng hai phân số 4 ta làm sau : a, Cộng tử với tử cộng mẫu với mẫu b, Nhân mẫu phân...
 • 19
 • 1,337
 • 4

Bài: Phép cộng phân số

Bài: Phép cộng phân số
... số hai phân số so với tử số phân số 8 phép cộng + = 8 Tử số hai phân số bé tử 8 số phân số Và + = Em có nhận xét mẫu số hai phân số so với mẫu số phân số phép cộng + = 5 8 Ba phân số có mẫu số ... phân số có mẫu số Từ ta có phép cộng phân số sau: + = + = Muốn cộng hai phân số có mẫu số ta làm nào? Muốn cộng hai phân số mẫu số ta cộng hai tử số giữ nguyên mẫu số Bài 1: Tính + = + = =1 ... Tính chất giao hoán phép cộng số tự nhiên: Khi ta đổi chỗ số hạng tổng tổng không thay đổi a+b=b+a Phép cộng phân số có tính chất giao hoán, tính chất giao hoán phép cộng phân số nào, làm tập để...
 • 17
 • 12,389
 • 31

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số
... 21 Chúng ta biết cách cộng hai phân số mẫu , cộng hai phân số không mẫu ta làm , xét sang phần hai 2 _Cộng hai phân số không mẫu Ví dụ: Tính a) + Câu hỏi : Em đưa hai phân số mẫu ? Đáp án : Vậy ... ví dụ em rút quy tắc cộng hai phân số không Trả lời : mẫu ? Quy tắc : Muốn cộng hai phân số không mẫu ta đưa chúng mẫu cộng tử với giữ nguyên mẫu áp dụng Bài : Cộng phân số sau 11 + + a) b) 15 ... hai phân số , áp dụng so sánh hai phân số sau : Đáp án : > 5 > Thầy có toán sau : Hãy so sánh 2 + 3 để + 2 + giải toán trước tiên phải tính tổng + muốn vào nghiên cứu Phép cộng phân số 1_ Cộng...
 • 12
 • 693
 • 0

GAĐT- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

GAĐT- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
... BÀI CŨ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I Các tính chất: a c c a + = + 1 .Tính chất giao hoán: b d d b a c p a c 2 .Tính chất kết hợp:  + ÷ + = +  + b d q b d a a a +0 = 0+ = 3 .Cộng ... hợp:  + ÷ + = +  + b d q b d a a a +0 = 0+ = 3 .Cộng với số 0: b b b p ÷ q TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ II Áp dụng: 1 .Tính nhanh: −3 −4 a) + + 13  −3 −  =  + ÷+  13  = −1 + ... −2 b) + + 21 24 21  −5 −2  =  + ÷+  21 21  24 =− + 21 24 − 1 = + =0 3 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 2 .Tính tổng: −2 15 −15 A= + + + + 17 23 17 19 23  −2 −15   15  = + ÷+ ...
 • 8
 • 903
 • 4

tiếtt 78 bài phép cộng phân số

tiếtt 78 bài phép cộng phân số
... cộng hai phân số? cho ví dụ Cộng hai số nguyên trường hợp riêng cộng hai phân số số nguyên viết dạng phân số có mẫu 2/ Cộng hai phân số không mẫu: Quy tắc: Muốn cộng hai phân số khơng mẫu, ... Bài tập 41(a,b)/ 24 SGK: −5 11 b) a) 17 10 11 >1 10 Có ...
 • 20
 • 1,667
 • 2

slide thuyết trìnhToán 5 Phép cộng phân số

slide thuyết trìnhToán 5 Phép cộng phân số
... 2011 Toán: Phép cộng phân số Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai tử số với giữ nguyên mẫu số Thực hành: Bài 1: c) d) Tính: 3+ 7 10 + = = = 8 8 35 + 42 35 + = = 25 25 25 25 Thứ tư ... năm 2011 Toán: Phép cộng phân số Cộng hai phân số mẫu số: Ta phải thực phép tính: Ta có: 3+2 + = 8 = + 8 Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai tử số với giữ nguyên mẫu số Thứ tư ngày ... năm 2011 Toán: Phép cộng phân số Cộng hai phân số mẫu số: Ta phải thực phép tính: Ta có: 3+2 + = 8 = + 8 Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu số, ta cộng hai tử số với giữ nguyên mẫu số Thứ tư ngày...
 • 15
 • 183
 • 0

TOAN 5 PHEP CONG HAI SO THAP PHAN

TOAN 5 PHEP CONG HAI SO THAP PHAN
... 1,84m đoạn thẳng BC dài 2,45m Hỏi đường gấp khúc dài mét? Ta phải thực phép cộng: 1,84 + 2, 45 = ? (m) m , 45 1,84m A C Ta có : 1,84m = 184cm 2,45m = 245cm B 184 + 2 45 429 (cm) 429cm = 4,29m Vậy: ... phẩy xuống tổng Khoa : Giáo dục Tiểu học Giáo sinh : Lê Đức Nhật Toàn + 1,84 2, 45 4,29 Ví dụ 2: 15, 9 + 8, 75 24, 65 ……………… Khoa : Giáo dục Tiểu học Giáo sinh : Lê Đức Nhật Toàn Viết số………này ……… ... cộng………………… Cộng cộng hai số tự nhiên Hạ ………….xuống…………… Hạ dấu phẩy xuống tổng Khoa : Giáo dục Tiểu học Giáo sinh : Lê Đức Nhật Toàn 15, 4 + 8,93 = 43 ,54 + 9, 08 = 38, 05 + 9,706 = Khoa : Giáo...
 • 9
 • 304
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam