câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

200 câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

200 câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng
... Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn Vì cọc nhồi sử dụng tốt cho công trình chòu tải trọng lớn đồng thời sử dụng tốt cho công trình ... đơn theo liên tục ? Các trường hợp áp dụng ? 39 200 Tính sàn theo sơ đồ đàn hồi sơ đồ dẻo có khác ? 39 CÂU HỎI THAM KHẢO DÙNG CHO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ð•Đ Xác đònh gió nội gió ngoại khác ? · ... hoạt tải theo dạng ô cờ -23- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn 123 Tính sàn theo sơ đồ đàn hồi & sơ đồ khớp dẻo có khác ? · Sơ đồ đàn hồi : Không cho phép...
 • 39
 • 16,902
 • 61

Tài liệu CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP doc

Tài liệu CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP doc
... CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Nguyên tắc bố trí cần trục tháp ? + với xa phía + khoảng cách an toàn Bố trí ... chạy SAP90 ? tra qua file liệu + Kiểm + Kiểm tra tải trọng tác dụng đồ mô men + Kiểm tra biểu + Kiểm tra nút cân lưc Đất đào đỏ đâu ? Phương án công tác đất ? tuỳ phương án thi công Tại dùng giáo ... định vị thi công ván khuôn trượt ? 87 Khống chế tốc độ đông cứng BT ? 88 Cách khắc phục sơ đồ tính so với làm việc thực tế ? ( Tính hai khung vuông góc với ) 89 Khi thiết kế đồ án phần kiến trúc...
 • 26
 • 2,327
 • 6

Một số câu hỏi cơ bản khi tiến hành bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng - có đáp án

Một số câu hỏi cơ bản khi tiến hành bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng - có đáp án
... đứng Câu 7: Nêu sơ đồ tính toán ? So sánh sơ đồ tính khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? Sơ đồ khớp dẻo cho phép nứt sơ đồ đàn hồi không cho phép nứt Sơ đồ khớp dẻo không tính cho sàn mái, sàn khu vệ sinh, ... dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính bê tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 25: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? -Sơ đồ ... sơ đồ mà vật liệu làm việc miền đàn hồi Khi tính toán theo sơ đồ đàn hồi nội lực kết cấu phân phối lại chịu lực -Sơ đồ khớp dẻo: sơ đồ mà vật liệu làm việc xuất khớp dẻo Khi tính toán theo sơ đồ...
 • 34
 • 5,648
 • 56

tổng hợp câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng

tổng hợp câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng
... cỏch khỏc l rt nh) CÂU HỏI BảO NGHIệP Nguyên tắc bố trí cần trục tháp ? Vệ Đồ áN TốT +với xa phía +khoảng cách an toàn Bố trí giá đài nh để di chuyển ?tuỳ công trình Trờng hợp chất tải để Mmax ... rừ rt v a tng 35.Khi no dựng liờn kt cng ? no dựng liờn kt khp ? Dựng liờn kt cng kt cu l mt h siờu tnh Dựng liờn kt khp kt cu l mt h tnh nh 36.Ti dựng cc nhi m khụng dựng cc ộp ? Vỡ cc nhi s ... rừ rt v a tng 35.Khi no dựng liờn kt cng ? no dựng liờn kt khp ? Dựng liờn kt cng kt cu l mt h siờu tnh Dựng liờn kt khp kt cu l mt h tnh nh 36.Ti dựng cc nhi m khụng dựng cc ộp ? Vỡ cc nhi s...
 • 52
 • 7,945
 • 34

CÂU hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

CÂU hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng
... CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Nguyên tắc bố trí cần trục tháp ? + với xa phía + khoảng cách an toàn Bố trí ... trọng tác dụng + Kiểm tra biểu đồ mô men + Kiểm tra nút cân lưc Đất đào đỏ đâu ? Phương án công tác đất ? tuỳ phương án thi công Tại dùng giáo thép ? tuỳ phương án 10 Tác dụng cốt đai cột ? + ... định vị thi công ván khuôn trượt ? 87 Khống chế tốc độ đông cứng BT ? 88 Cách khắc phục sơ đồ tính so với làm việc thực tế ? ( Tính hai khung vuông góc với ) 89 Khi thiết kế đồ án phần kiến trúc...
 • 43
 • 2,781
 • 7

Một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thường gặp (có đáp án)

Một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp thường gặp (có đáp án)
... việc Câu 5: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, sơ đồ đàn hồi ? Tính toán theo sơ đồ khớp dẻo: BT mác < 300; A < 0,3; tính cho công trình bình thường, thường xâm thực cốt thép Tính toán theo sơ đồ ... dầm, đồng thời giữ ổn định cho cốt đai Câu 24: ý nghĩa đoạn neo cốt thép ? Đảm bảo lực dính bê tông cốt thép cho kết cấu làm việc Câu 25: Khi tính toán theo sơ đồ khớp dẻo sơ đồ đàn hồi ? -Sơ đồ ... phủ lớp đồng Câu 79: Thế tải trọng tính toán ?tải trọng tiêu chuẩn? Tải trọng tiêu chuẩn : tải trọng sử dụng điều kiện bình thường Tải trọng tính toán: tích số tải trọng tiêu chuẩn với hệ số an...
 • 20
 • 2,879
 • 2

TRẢ LỜI CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU

TRẢ LỜI CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU
... ti trng tạc dủng b.Ngun l phán bäú ti trng: Ti trng phán bäú cạc dáưm ch theo ngun l phán bäú phn lỉûc tải cạc gäúi tỉûa ân häưi ca dáưm liãn tủc âãø toạn hãû säú phán bäú ngang cho dáưm no thç ... cng phán bäú âãưu cho dáưm chênh nãúu mämen dáưm chênh giäúng hay phán bäú theo tè lãû mämen quạn nãúu mämen quạn khạc P = (hãû b) : cạc dáưm chuøn vë thàóng âỉïng AiP = 1/n M = P×e (hãû c cán bàòng ... EJng = b.Ngun l phán bäú ti trng: Ti trng tạc dủng lãn cạc dáưm ngang âỉåüc phán bäú lãn cạc dáưm ch theo qui tàõc ân báøy Khi ti trng tạc dủng lãn dáưm ngang, ti trng ny phán bäú cho dáưm ch...
 • 36
 • 5,653
 • 40

Câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường ĐH GTVT TP.HCM

Câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường ĐH GTVT TP.HCM
... Khi bắt buộc phải dùng máy rải ? 114 Đặc điểm xây dựng đất Bazan đồ án , cách thức xác định đồ án , cách xác định dặc điểm ? 115 Láng nhựa ? 9:30 am 20\5\2002 116 Trình bày quan hệ bớc lập báo ... cần đánh cấp ,yêu cầu? 9:30 am 20\5\2002 109-Mục đích, tác dụng đờng cong nối dốc? 110-Sự liên quan vị trí tuyến đờng cầu? 111-Các dạng h hong đờng,nguyên nhân? 112-Trình tự thiết kế độ cầu nhỏ? ... lớp kết cấu áo đờng? 120-Định vị cống, tính khối lợng đào móng cống? 121-Yêu cầu cấp phối sỏi sạn đồ án? 122-Kiểm toán ổn định đờng sờn dốc? 123-Khi phải tính thời gian hoàn vốn, cách tính? 124-Thế...
 • 43
 • 2,234
 • 1

CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG

CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG
... thiênhiên chọn móng cọc đề nghò sinh viên bảo vệ ý kiến mình? Tuy móng băng thiên nhiên có kinh tế thấp móng cọc, thi công đơn giản phạm vi đồ án tốt nghiệp em muốn chọn móng cọc để thi công móng ... 805T1842 CÂU HỎI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Thiết kế rông cột nhằm chống lại lực đạp ngang chống phình hông coppha Cây chống giữ ổn đònh cho coppha đổ bêtông 23 Trình bày tiêu lý để so sánh nhận biết đất tốt ... TIẾN Trang MSSV : 805T1842 CÂU HỎI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 51 Cốt thép cột thường đối xứng? - Momen cột có trò số khác dấu - Thuận tiện thi công, tránh đặt nhằm thép - Hình dáng cột đối xứng - Fa Fa’...
 • 21
 • 5,770
 • 38

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp
... trọng tác dụng + Kiểm tra biểu đồ mô men + Kiểm tra nút cân lưc Đất đào đỏ đâu ? Phương án công tác đất ? tuỳ phương án thi công Tại dùng giáo thép ? tuỳ phương án 10 Tác dụng cốt đai cột ? + ... định vị thi công ván khuôn trượt ? 87 Khống chế tốc độ đông cứng BT ? 88 Cách khắc phục sơ đồ tính so với làm việc thực tế ? ( Tính hai khung vuông góc với ) 89 Khi thiết kế đồ án phần kiến trúc ... Sơ đồ tính toán cho sàn? Tại sao? đồ tính theo đàn hồi hay khớp dẻo phụ thuộc: Kích thước Sơ + + Tải trọng tác dụng + Môi trường làm việc (Phần cốt mũ kéo theo nhịp bé) 108 Tải trọng tính toán...
 • 25
 • 667
 • 0

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cầu đường

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cầu đường
... t, nh nh t c a l p k t c u m t ng? ể bảo đảm điều kiện làm việc tốt đảm bảo thi công thuận lợi, bề dày lớp kết cấu thiết kế không đợc nhỏ bề dày tối thiểu, đồng thời thích hợp với việc phân chia ... xác định hớng thoát nớc mơng rãnh cầu cống sông suối, có biện pháp nối tiếp rãnh thoát nớc với cầu cống hay sông suối Ngợc lại bố trí cầu cống phải xét tới yêu cầu thoát nớc nhanh từ mơng rãnh ... chung khu vực, đảm bảo hiệu sử dụng cao giá thành hạ Việc bố trí mơng rãnh thoát nớc đờng phải đảm bảo tập trung thu đón nớc không để nớc tự chảy đờng, phải kết hợp với việc bố trí cầu cống thoát...
 • 64
 • 1,082
 • 0

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng

câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng
... ? Câu 15 : Phép nhân biểu đồ áp dụng cho hệ ? Câu 16 : Tung độ yo nhân biểu đồ lấy biểu đồ bậc không ? Nếu không lấy biểu đồ bậc ? Câu 17 : Hãy cho biết bậc biểu đồ, Zc diện tích biểu đồ ? Câu ... thức quan hệ đc viết ? Câu 16 : Nêu định luật đối ứng ứng suất tiếp ? Câu 17 : Trong biểu thức với n > gọi ? Câu 18 : Hãy nêu tên toán SBVL ? Câu 19 : Thế toán siêu tĩnh ? Câu 20 : Kể tên trạng ... Tại ? Câu : Kể tên thành phần chuyển vị toán phẳng ? Câu : Nhận xét tượng điểm 1, 2, ? Câu : Chuyển vị thường ký hiệu Hãy nêu rõ ký hiệu ký hiệu ? Câu : Chuyển vị đơn vị thường ký hiệu ? Câu :...
 • 24
 • 1,020
 • 2

một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp XDDCN đại học mỏ địa chất hà nội

một số câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp XDDCN đại học mỏ địa chất hà nội
... khung? Câu 63 : Các cách để giảm chiều cao dầm? Câu 64 : Quan hệ độ cứng đà cột khung ngang? Câu 65 : Khi dùng sàn không dầm? Vì sao? Câu 66 : Trình bày bước tính toán nhà cao tầng? Câu 67 : Sơ đồ ... đất gia tải trước? Câu 74 : Thiết kế công trình đất yếu đất tốt khác ? Câu 75 : Cách tính cỗ móng chịu tải trọng lệch tâm? Câu 76 : Sau ngày lắp hố móng? 2: KHE LÚN Câu Câu Câu Câu 77 78 79 80 : ... quy ước? Câu 121 : Giải thích phương pháp tính toán móng bè ? Câu 122 : Phương pháp thi công hạ cọc btct vào đất,các thông số ảnh hưởng đến tính toán cọc btct? Câu 123 : Cách kiểm tra chất lượng...
 • 6
 • 476
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đườngcác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệpcác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đườngcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựngnhững câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp200 câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệpnhững câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cầucâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành cầucâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng200 câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành xây dựngcác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp cầu thépcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nghành địa chất chất công trìnhcâu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành kỹ sư chất công trìnhnhững câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp xây dựngcau hoi va dap an bao ve do an tot nghiep dai hoc xay dung va cong nghiepĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ