Tiểu luận web và các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc

TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNGTRÊN INTERNET.doc
... trong mạng đảm nhiệm vai trò trạm dịch vụ (server) các máy khác là trạm làm việc (workstation) sử dụng tài nguyên của các trạm dịch vụ. Server chứa hầu hết tài nguyên quan trọng của mạng ... hiện những phi vụ làm ăn, ….Vì Internet là mạng của các mạng, tức bao gồm nhiều mạng máy tính kết nối lại với nhau, Số lượng máy tính nối mạng số lượng người truy cập vào mạng Internet trên ... truyền.+ Thông tin được truyền nhanh chóng kịp thời.+ Các máy tính trong cùng một mạng phải nhận biết nhau.+Cách đặt tên trên mạng cũng như cách xác định các đường truyền trên mạng phải...
 • 118
 • 1,899
 • 10

Nền tảng dịch vụ thế hệ mới

Nền tảng dịch vụ thế hệ mới
... một dịch vụ mới. Trước đây việc chuẩnhóa dịch vụ và thực hiện kiểm tra năng lực dịch vụ là nguyên nhân gây trễ đáng kể. VớiIMS để giảm thời gian này, người ta chuẩn hóa các năng lực dịch vụ ... Về mặt dịch vụ, IMS chỉ tập trung đến quản lý dịch vụ, do đó thiếu các ứng dụng “hấp dẫn” mang đặc thù riêng của IMS. Hệ thống IMS khá phức tạp và chi phí để triển khai một hệ thống như thế là ... hội tụ- Hội tụ mạng : sử dụng chung hạ tầng mạng cho các dịch vụ cố định và di động- Hội tụ dịch vụ: có thể truy nhập đến cùng một dịch vụ từ các loại thiết bị và mạng khác nhau.Hội tụ thiết...
 • 27
 • 267
 • 0

Thuật toán viterbi tiểu luận môn mạng thông tin quang thế hệ mới

Thuật toán viterbi  tiểu luận môn mạng thông tin quang thế hệ mới
... là một thuật toán giải mã cho mã chập qua các tuyến thông tin số có nhiễu. Nó được sử dụngtrong cả hai hệ thống CDMA và GSM, các modem số, vệ tinh, thông tin vũ trụ, và các hệ thống mạng cục ... Thuật toán Viterbi không phải là một thuật toán đơnlẻ có thể dùng để giải mã những chuỗi bit mà được mã hóa bởi bất cứ một bộ mã hóachập nào. Thuật toán Viterbi được khởi xướng bởi Andrew Viterbi ... chập và thuật toán giải mã Viterbi được sử dụng trong khoảng hơn một tỉđiện thoại, có thể là lớn nhất trong các loại thuật toán được ứng dụng. Tuy nhiên, hiện tạithì thuật toán xử lý viterbi...
 • 42
 • 1,426
 • 4

LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan pptx

LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch và thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành và các dịch vụ liên quan pptx
... Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan. 2.1.1.Cơ sở lý luận về hướng dẫn du lịch: Với ... trách. LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan ... cao của hướng dẫn viên. 2.2 Nội dung 2: Hoạt động marketing thị trường khách du lịch xu hướng mới trong du lịch, ưu tiên nghiên cứu những cơ hội thách thức trong kinh doanh du lịch ở các...
 • 17
 • 476
 • 1

TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ

TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ
... TỬ PHỤCVỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤHỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ MỘT GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN.Giảng viên hướng dẫnThS.Trần ... với vài triệu độc giả,Nhóm 3_K45.QT QHCC4 ĐẠI HỌC HUẾKHOA DU LỊCH  BÀI TẬP NHÓMMÔN : THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬĐề Bài: TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤCVỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, ... gia thương mại điện tử ở mức độ cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.Lợi ích thương mại điện tử: Thương mại điện tử được xem là một côngcụ hỗ trợ...
 • 19
 • 761
 • 5

Tiểu luận : Bán lẻ các dịch vụ trực tuyến

Tiểu luận : Bán lẻ và các dịch vụ trực tuyến
... Công ty tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam Dịch vụ việc làm trực tuyến Sau dịch vụ du lịch, một trong những dịch vụ trực tuyến thành công nhất của Internet là dịch vụ việc làm (các trang web ... bị khai tử Bán lẻ các dịch vụ trực tuyến TS. Nguyễn Quang TrungThành viên:Nguyễn Thanh SangNguyễn Thanh ĐiềnMai Bá NamPhan Trịnh Dũng TâmVõ Trí Dũng Xu hướng bán lẻ trực tuyến 1.Thương ... Du lịch- Dịch vụ chuyên nghiệp: tài chính, luật- Dịch vụ kinh doanh: tư vấn, quảngcáo, marketing…- Dịch vụ sức khỏe- Dịch vụ giáo dục Lĩnh vực dịch vụ trực tuyến Sức khỏeDu lịchVận...
 • 39
 • 341
 • 0

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin
... Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6G III. Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin 1. Tổng quan v tớch hp ng dng!"##$%"Y"&'()*'(uheld'S|+#K'#DL+'Q'+f'(uheS01'c5+c#/'(%#f0SKDL++Y"P*)=)K'(N}#/'("s"/'(+#&"'K-"#-P0]"+!"##$%+^++,-'(DL++#J0(04''('DKc#/'("siXlz'('#a+NAi4-l0'v4M0ph,4<"#-%#%lC+l?$"iX+!"##$%,01'(Pj0'(3z'SX"+^0+#0Z3N!"##$%0ph,4<-,+4Se0"Y"+#K'#%#_'"si'Pj0'#43PK'(3z'SX""s+#Z"#-,a+'#0Q3S-C0c5+O3fc#Y"'#43\ã ... +4+05%+*"(0f0+#!"#,„,K'("Y"+!'#'E'("[4.'(+#/'(+0'0ph,4<PKSKD"Y"#'K-"#x'((0x%eC'+C-l?$"'#0Q3'#a++,-'(eK0+-Y'c0'#+5"[4eC'N1.3. Tích hợp ứng dụng trong Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6G ... Š%h'W-"04SNd'SKP05+%-,+Sh+M'53eC'O3h'+#3L"Pj0"Y"+0]'!"#R(4)(h+TM0ph,4<"s+#ZS?3+,g+,X"+05%"Y"+0]'!"#S1'".'(+#/'(+0'+#/'(O34#’+,$Š%h'W-"04S"[40ph,4<NY"c#Y0'0]DM+#X"+#ZPK#K'#lL'("[4Š%h'W-"04Sl?$"l@'#'(#ˆ+,-'("Y"l{"l0ZDc·+#3q+"[4'sl?$"Y'#`Cl5'"Y"c#Y0'0]D+?d'(l?d'("[40ph,4<NY"o#?j'(`€#L0"[4Š%h'W-"04S"#-%#†%'#0Q3"/'(P0]"%#&"+C%+,1'&'()*'("[4eC'l?$"#-K'+#K'#N5.5. Các kỹ thuật tích hợp nâng cao0ph,4<+#qD"#!"…'"3'("a%'#0Q3+A<"#>'+!"##$%c#0'#g'(+#&"def'c#/'(#-C+lL'(N!)*M'#0Q3#]+#^'()gS0]3)-4'#'(#0]%l?$"+!"##$%iƒ)*'(PK0+#Z+#&""[4c1'#'#‚'+0''#?W#4<+#qD"#!c5+#$%c1'#+0''#‚'"[4,01'(0ph,4<Pj0c05'+,x"#?j'(uheN#g'((0f0%#Y%'#‚'+0''K<`ƒSyc#f'E'("[4S’0DC'(Ml@'#)C'(+,4-l.0)gS0]3"[4'#g'(&'()*'(c#Y"'#43MPK+#4<l.0c#/'(+#ZG:...
 • 40
 • 646
 • 0

Sử dụng quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)

Sử dụng và quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)
... H NIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V TRUYỀN THÔNG********************BI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB V CC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾNCHỦ ĐỀ 12: Sử dụng quản workflow trong liferay 6 Giáo viên ... thể quản mọi thứ trong community29 Báo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn AnhTrước tiên chúng ta xác định lược đồ.Đối với liferay Workflow sử dụng Kaleo .Liferay -workflow- definiton -6_ 0_0.xsd ... cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn Anh5.2. Định nghĩa qui trình nghiệp vụ trong file XMLTrước tiên chúng ta xác định lược đồ.Đối với liferay Workflow sử dụng Kaleo. Liferay -workflow- definiton -6_ 0_0.xsd...
 • 65
 • 2,534
 • 3

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Công nghệ web và các dịch vụ trực tuyến: Xây dựng một trang tin điện tử với Liferay (sử dụng tính năng CMS)
... thiệu về Liferay 7II. Ứng dụng Liferay trong xây dựng trang tin điện tử 81. Quy trình cài đặt 81.3 Quy trình xây dựng trang tin điện tử 81.4 Các thành phần cơ bản 91.5 . Xây dựng trang tin 101.6 ... management 30iii. Web Site Tools 46iv. Phân quyền 54IV. Xây dựng trang tin điện tử với Liferay sử dụng CMS 561. Hướng dẫn dành cho người quản trị 562. Xây dựng quản lý trang 652.1 Dock ... cấp các ứng dụng chuyên biệt khácnhau.b. Tính năng cơ bản: Các loại cổng thông tin đều c chung một số tính năng cơ bản. Người taxem các tính năng đ như một tiêu chuẩn để phân biệt portal với...
 • 77
 • 2,686
 • 10

Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa

Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa
... Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 16 Bảng 3.1. Bảng tổng hợp so sánh các ngôn ngữ truy vấn trong Web ngữ nghĩa Trong đó: Y: Có hỗ ... tả truy vấn không đầy đủ hoặc dựa trên dạng (pattern-based). Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 4 2. Ngôn ngữ truy vấn SPARQL 2.1. Giới thiệu SPARQL ... vấn [7]. Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 12 3.1.3. TRIPLE TRIPLE thể hiện tốt trong cả hai dạng ngôn ngữ truy vấn ngôn ngũ luật trong hệ thống...
 • 18
 • 1,957
 • 5

tiểu luận ĐỊNH GIÁ các DỊCH vụ của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

tiểu luận ĐỊNH GIÁ các DỊCH vụ của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại
... nhu cầu của họ về dịch vụ của ngân hàng vào một ngân hàng 12/25/144.3 Định giá dịch vụ ngân hàng 2. Các phương pháp định giá b. Phương pháp định giá cá biệt (mô hình đặt giá hẹp) Định giá trên ... Chương 4 : ĐỊNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI12/25/14NỘI DUNG Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại - Các loại giá sản phẩm (Lãi ... chống đỡ rủi ro của ngân hàng 12/25/144.3 Định giá dịch vụ ngân hàng 2. Các phương pháp định giá a. Phương pháp tổng hợp chi phí và thu nhập (mô hình đặt giá rộng) Định giá các sản phẩm trên...
 • 35
 • 850
 • 5

Tiểu luận web các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa

Tiểu luận web và các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa
... lồng các truy vấn [7]. Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 12 3.1.3. TRIPLE TRIPLE thể hiện tốt trong cả hai dạng ngôn ngữ truy vấn ngôn ngũ luật trong ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Tiểu luận môn: Web các dịch vụ thế hệ mới Đề tài: Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa. Giảng viên hướng dẫn : TS. Phạm ... TopicMaps) cũng cho phép đặc tả truy vấn không đầy đủ hoặc dựa trên dạng (pattern-based). Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 4 2. Ngôn ngữ truy vấn SPARQL...
 • 20
 • 356
 • 0

TIỂU LUẬN WEB CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚI TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA RDF – TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA

TIỂU LUẬN WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚI TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA VÀ RDF – TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA
... NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG * TIỂU LUẬNHỌC PHẦN: WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚIMÃ HỌC PHẦN: IT6210TÊN ĐỀ TÀITÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA VÀ RDF TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA Giảng ... Loan 14 Tìm hiểu Web ngữ nghĩa RDF, Truy vấn dữ liệu trong Lib camera 3.4.2. Thực hiện xây dựng HignOnt Vấn đề xây dựng ontology tương tự như cách người dùng nhập dữ liệu vào cơsở dữ liệu. ... 2/2013 Tìm hiểu Web ngữ nghĩa RDF, Truy vấn dữ liệu trong Lib camera MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 4Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SEMANTIC WEB 51.1. Web ngữ nghĩa (Semantic Web) 51.1.1. Giới thiệu 51.1.2. Web...
 • 18
 • 501
 • 5

tiêu chuẩn quốc giaTCVN/TC 228 "Du lịch các dịch vụ có liên quan

tiêu chuẩn quốc giaTCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan
... thuật tiêu chuẩn quốc giaTCVN/TC 228 "Du lịch các dịch vụ liên quan& quot; biênsoạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - BộVăn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn ... hướng dẫn sửdụng điện thoại tivi, dịch vụ giá dịch vụ, thời gian đón tiếp khách, phục vụ ăn uống các dịch vụ, chính sách khuyến mại, phong bì, giấy, bút viết tranh ảnh quảng cáo.3TCVN ... Khuyến khích dịch vụ thông tin, nhận đặttour du lịch, dịch vụ vậnchuyển.sảnh đón tiếp.- dịch vụ văn phòng. - Internet.- Thông tin.- Bưu chính.- Thu đổi ngoại tệ.- Dịch vụ đặt chỗ,...
 • 41
 • 426
 • 0

NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐIỆN THOẠI GSM mẫu V306

NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐIỆN THOẠI GSM mẫu V306
... HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ  TIỂU LUẬN MÔN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐI N THOẠI GSM mẫu V306 Lớp ... 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh:  Đi n thoại di động GSM  WCDMA đi n thoại di động  CDMA đi n thoại di động  Thẻ dữ liệu 3G  Đi n thoại di động G + C  Đi n thoại thông minh 1.2. BÊN ... năm từ khi thành lập đến nay: 1.2.2. Giao dịch thực hiện: Nhập khẩu sản phẩm các dịch vụ đi kèm tên GSM handset mẫu V306 sản xuất bởi Shenzen Fortune Ship Technology, Ltd 1.2.3. Ngân...
 • 32
 • 493
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: web và dịch vụ thế hệphòng ngủ và các dịch vụngân hàng và các dịch vụ ngân hàngtín dụng và các dịch vụ ngân hàng thương mạicác ứng dụng và các dịch vụ đtdđtổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ