Các câu hỏi chọn lọc phần sóng cơ trong các đề thi thử đại học năm 2013

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D, ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D, CÓ ĐÁP ÁN
... of words.Điểm thi 24hXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTMã đề thi: 423 ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: DThời gian làm bài: 90 phút. Không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: ………………………………………….Số báo danh: ……………………………………………… ... videos. But is this…… 46……a bad thing? For years, newspaper reports havebeen ………47… that children who spend too much time playing computer games becomeunsociable, bad- tempered, even violent...
 • 8
 • 411
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH; Khối D, ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH; Khối D, CÓ ĐÁP ÁN
... THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn : TIẾNG ANH; Khối: DThời gian làm bài: 90 phút. Không kể thời gian phát đề Họ ... notĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm đề thi: 216 http://diemthi.24h.com.vn/Question ... 80. AĐiểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/Read...
 • 8
 • 357
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D, ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn TIẾNG ANH Khối D, CÓ ĐÁP ÁN
... Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/ĐỀ THI ... the back”, Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm đề thi: 234 ... 80. B Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTXem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm http://diemthi.24h.com.vn/Question...
 • 8
 • 355
 • 5

THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN SINH KHỐI B pot

THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN SINH KHỐI B pot
... 36%. B. 16%. C. 25%. D. 75%. Câu 25: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể? A. Đột biến điểm. B. Đột biến dị đa b i.< /b> C. Đột biến tự đa b i.< /b> ... gen là: AB = l,5 cM, AC = 16,5 cM, BD = 2.0 cM, CD = 20 cM, BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. A B C D. B. C A B D. C. B A C D. D. D B A C. Câu 2: B ng phương ... THPT < /b> PHAN < /b> B I CHÂU NGHỆ AN Họ, tên thí sinh< /b> : Số b o danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH < /b> (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, ...
 • 6
 • 426
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ ĐÁP ÁN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ CÓ ĐÁP ÁN potx
... Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ĐỊA LÝ Năm học 2012 - 2013 Câu 1.( 3,5 điểm) Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ ... 0.5 Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 7
 • 304
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ đáp án pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ có đáp án pptx
... THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ ( Thời gian: 90 phút) ĐỀ LẺ. Dành cho thí sinh số báo danh ... http://diemthi.24h.com.vn/ Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Dựa ... http://diemthi.24h.com.vn/ Điểm thi 24h Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm rừng....
 • 8
 • 213
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 234) doc

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 234) doc
... Vietnam British degree. World class future TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI _________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút. Không kể ... C. chalk and cheese D. here and there Question 35: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more. C. ... organization made it possible to take place this conference. B. Your organization made possible for this conference to take place. C. Your organization made it possible this conference to take place. D....
 • 8
 • 463
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 252) potx

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 252) potx
... organization made it possible to take place this conference. B. Your organization made possible for this conference to take place. C. Your organization made it possible this conference to take place. D. ... machine of this type will certainly………….normal domestic use. A. stand up for B. come up with C. get on to D. take down with Question 44: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this ... 700 species were found within an hour's walk, whereas the total number found on the British islands did not exceed 66, and the whole of Europe supported only 321. This early comparison of...
 • 8
 • 371
 • 0

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 423) ppt

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 môn anh văn (đề 423) ppt
... Vietnam British degree. World class future TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI _________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút. Không kể ... organization made it possible to take place this conference. B. Your organization made possible for this conference to take place. C. Your organization made it possible this conference to take place. D. ... C. salt and pepper D. here and there Question 44: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more. C....
 • 8
 • 347
 • 3

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 môn anh văn potx

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI:ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 môn anh văn potx
... Vietnam British degree. World class future TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG HÀ NỘI _________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút. Không kể ... can’t see the point of this rule which we don’t cycle to school. B. I can’t see the point of this rule which says we can’t cycle to school. C. I don’t see the point of this rule which we are ... breakthrough C. an outburst D. an outbreak Question 20: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy. A. I couldn’t agree more. C....
 • 8
 • 491
 • 2

TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HỎI “XẤC LÁO” PHẦN SÓNG potx

TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HỎI “XẤC LÁO” PHẦN SÓNG CƠ potx
... http://violet.vn/bienhongduc 1 TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HỎI “XẤC LÁO” PHẦN SÓNG CƠ Ngày nay, tài liệu tham khảo quá nhiều nhưng lại chưa đủ. Đa số các tài liệu cứ chép đi chép lại của nhau gây khó chịu cho các giáo viên ... lỏng 20 (cm/s). Tìm số cực tiểu trên đoạn AB. A. 5 B. 6 C. 4 D. 3 Câu 14.Hai ngun sóng AB cách nhau 21 cm dao động theo các phương trình u1 = acos(4t); u2 = bcos(4t + ), lan truyền ... Câu 11.Trong mt thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha A, B dao động với tần số f = 20 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng 25 cm và 20 cm, sóng...
 • 3
 • 303
 • 1

các đề thi thử đại học năm 2013

các đề thi thử đại học năm 2013
... Đề thi thử Đại học www.VNMATH.com Trần Sĩ TùngTrần Sĩ Tùngwww.VNMATH.com Đề thi thử Đại học 2012ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 1 )I. PHẦN CHUNG ... ≥www.VNMATH.comTrang 5Trang 5 Đề thi thử Đại học www.VNMATH.com Trần Sĩ TùngTrần Sĩ Tùngwww.VNMATH.com Đề thi thử Đại học 2012ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 5 )I. PHẦN CHUNG ... CTrang 21Trang 21 Đề thi thử Đại học www.VNMATH.com Trần Sĩ TùngTrần Sĩ Tùngwww.VNMATH.com Đề thi thử Đại học 2012www.VNMATH.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 18 )I. PHẦN...
 • 203
 • 234
 • 0

de thi thu dai hoc nam 2013 co dap an

de thi thu dai hoc nam 2013 co dap an
... của một tế bào quang điện chùm ánh sáng f và 3f thì vận tốc ban đầu cực đại củaquang e tương ứng là v và 7v. Nếu dùng chùm sáng có tần số 2f thì vận tốc ban đầu cực đại của quang e làA. 3v ... Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng nhau, cùng đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang.Hòn bi của con lắc thứ nhất không tích điện, chu kì dao động của nó là T. Hòn bi của con ... Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thu n cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệtheo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần...
 • 5
 • 406
 • 0

Dao động tong các đề thi thử đại học năm 2013 đáp án.

Dao động cơ tong các đề thi thử đại học năm 2013 có đáp án.
... soạn: Phạm Văn Điệp –THPT Chuyên Lào Cai. DAO ĐỘNG CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 L3 Câu 1. Vật nhỏ khối lượng 200 g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4cm. ... Điệp –THPT Chuyên Lào Cai. DAO ĐỘNG CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 L5 Câu 1. Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất, nâng ... Biên soạn: Phạm Văn Điệp –THPT Chuyên Lào Cai. DAO ĐỘNG CƠ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 L1 Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi...
 • 28
 • 611
 • 5

Các câu hỏi chọn lọc phần sóng trong các đề thi thử đại học năm 2013

Các câu hỏi chọn lọc phần sóng cơ trong các đề thi thử đại học năm 2013
... CÁC CÂU HỎI SÓNG CƠ TRONG MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 L1 Câu 1. Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, ba điểm S, A, B nằm trên một phương truyền sóng (A, ... thẳng là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 12m/s. B. 8m/s. C. 16m/s. D. 6m/s. CÁC CÂU HỎI SÓNG CƠ TRONG MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 L2 Câu 1. Trong thí nghiệm giao thoa áng ... tốc truyền sóng trên dây là A. 80 m/s. B. 40 m/s. C. 60 m/s. D. 100 m/s. CÁC CÂU HỎI SÓNG CƠ TRONG MỘT SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 L3 Câu 1. Tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 21...
 • 15
 • 655
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các đề thi thử đại học năm 2013tuyển tập các đề thi thử đại học năm 2013he phuong trinh trong cac de thi thu dai hoc nam 2014đề thi thử đại học năm 2013 có đáp ántuyển tập các đề thi thử đại học năm 2012các đề thi thử đại học năm 2012đề thi thử đại học năm 2013 tiếng anh có đáp áncâu 8a đề thi thử đại học năm 2013 lần 1cac cau hoi phan doc hieu trong cac de thi thu dai hoccác đề thi thử đại học mn6 sinh có đáp áncác đề thi thử đại học khối a có đáp áncác đề thi thử đại học môn tiếng anh có đáp áncác đề thi thử đại học môn toán năm 2014 co dap antích phân trong các đề thi thử đại họcchuyên đề phản ứng nhiệt luyện trong các đề thi thử đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ