Kế hoạch hoạt động Đội năm học 2013 - 2014

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM

MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM
... Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. Tên hoạt động phát sinh ... LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 1. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế - Luật Ký kết và thực hiện các điều ... động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh phí. ...
 • 2
 • 2,965
 • 4

KE HOACH HOAT DONG DOI VA PHONG TRAO THIEU NHI NAM HOC 2010-2011

KE HOACH HOAT DONG DOI VA PHONG TRAO THIEU NHI NAM HOC 2010-2011
... linh hoạt công tác Đội bằng nhi u hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Hướng dẫn thiếu nhi tham gia tích cực các diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy”, ... động và vai trò tự quản của Ban Chỉ huy Đội trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. -Tổ chức Đại hội Liên đội, Chi đội theo đúng nhi m kỳ năm học.*Chỉ tiêu:- Kết nạp 100% nhi đồng ... VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhường 8, ngày …. tháng 09 năm 2010KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO TTNNăm học: 2010 – 2011- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhi m vụ công tác đội và phong...
 • 6
 • 805
 • 1

ke hoach hoat dong doi nam hoc 2010-2011

ke hoach hoat dong doi nam hoc 2010-2011
... gd&ĐT Huyện nam sáchLiên đội trờng thcs hợp tiếnCộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do- hạnh phóc.–14 - Hoàn thành kế hoạch hoạt động Đội; đăng ký thiđua đầu năm học 2010-2011. - ... tác Đội và phong trào thiếu nhi trờng học năm học 2010-2011 của Đoàn TNCS Hồ ChíMinh- phòng GD&ĐT Nam sách ngày 31 tháng 8 năm 2010.Năm học 2010-2011 diên ra vào thời điểm có nhiều ngày lễ ... nghƯ cđa tr-êng6 Đoàn TNCS Hồ chí minh- phòng gd&ĐT Huyện nam sáchLiên đội trờng thcs hợp tiếnCộng hoà xà hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do- hạnh phúc.Kế hoạch hoạt động đội tntp hồ...
 • 15
 • 436
 • 0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2010-2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2010-2011
... trật tự trường lớp.- Kết nạp đội viên mới được 44 em.- Hướng dẫn đội viên sinh hoạt sao NĐ.PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2010-2011 Năm học 2010-2011 năm học diễn ra nhiều sự kiện ... tác đội viên:- Nâng cao chất lượng chương trình Rèn luyện đội viên.- Nâng cao chất lượng đội ngũ chỉ huy liên đội, chi đội. - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đội viên.- Thành lập đội ... nhi năm học 2010-2011 của Hội đồng Đội huyện Cù Lao Dung, Hội đồng đội xã An Thạnh 2.Liên đội trường Tiểu học TH An Thạnh 2A xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học...
 • 4
 • 401
 • 2

Tài liệu Kế hoạch hoạt động đoàn năm học 2010 - 2011

Tài liệu Kế hoạch hoạt động đoàn năm học 2010 - 2011
... Kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2010 - 2011 Kế hoạch hoạt động đoàn Năm học: 2010 - 2011. (( I/ Cơ sở xây dựng kế hoạch. - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. - Căn cứ vào ... và chương trình hoạt động: - Công tác Đoàn và phong trào của Đoàn TNCS HCM trường Tiểu học Đinh Trang Hòa II năm học 2010 - 2011 hướng vào nội dung sau:A/ Chương trình hoạt động. I/ Tư tưởng ... trị:1/ Phương hướng: - Nhằm xây dựng một đội ngũ Đoàn viên đủ sức, đủ tài để gánh vác nhiệm vụ, góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh, trong sạch, đoàn kết. - Đoàn viên trong chi Đoàn luôn giúp...
 • 2
 • 368
 • 0

Ke hoach ca nhan BDTX nam hoc 2013 -2014

Ke hoach ca nhan BDTX nam hoc 2013 -2014
...  !"#!$ % Kiên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2013 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯNG THƯNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM H%C 2013 - 2014 &'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()*+,-.'(((((((((((((((((((((((((((((((((/&012,-.'((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ... dưỡng:<(Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phng GDĐT bồi dưỡng: ThigianNội dung BDTX Sốtiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạtđượcF`:9;<! &06'9;<!9;<J! ...  !"#!$ % Kiên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2013 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯNG THƯNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM H%C 2013 - 2014 &'R4)*+,-.'$74...
 • 12
 • 280
 • 0

kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013

kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013
... KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI Tháng 04 năm học 2012 – 2013 Chủ điểm : “Mừng đất nước nở hoa – Hòa bình và hữu nghị”TUẦNNỘI DUNG CÔNG VIỆCThời GianĐiềuChỉnhTuần 1từ01/ 04 đến06/ 04 - Sinh hoạt ... GVCN + 4 -O6Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội tháng 04 của Liên đội Trường THCS Đạ Long Kính mong Giáo viên phụ trách chi và các bạn Đội viên theo dõi thực hiện./ Nơi nhận TM/ LIÊN ĐỘI- ... tuần- GVCN + 4 EO9Trong tuầnTuần 4 từ22/ 04 đến27/ 04 - Sinh hoạt đội 'LL&- Tập chung ôn luyện kiến thức chuẩn bò cho kỳ thi học kì II đạt kết quả cao.- Tổng kết đánh giá...
 • 3
 • 685
 • 0

Kế hoạch hoạt động tổ Hóa - Sinh ( 2013 - 2014 )

Kế hoạch hoạt động tổ Hóa - Sinh ( 2013 - 2014 )
... THCS. - Tham gia tổ chức Lễ Tổng kết (2 013 – 201 4) . - TTCM + GV được kiểm tra. - Cả tổ. - GVCN. - Cả tổ. - Cả tổ. - TTCM. - Phong. - Cả tổ. - Nếu có. 06 2014 - Thực ... Tham gia tổ chức Lễ Sơ kết HKI. - TTCM. - TTCM + GV được kiểm tra. - GV có đăng ký. - Cả tổ. - Cả tổ. - Cả tổ. - Cả tổ. - GVCN. - TTCM. - Cả tổ. 01 2014 - Báo cáo sơ kết HKI ... 0.00%91013.51%3141.89%2837.84%56.76%00.00%TT15240.53%11831.47%8121.60%225.87%20.53%SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) SL TL( %) 793 83.0% 16 14.3% 2 1.8% 1 0.9% 0 0.0%TT9383.0%1614.3%21.8%10.9%00.0% SLTL( %) SLTL( %) SLTL( %) SLTL( %) SLTL( %) 292 43.52%...
 • 9
 • 351
 • 0

Kế hoạch bồi thường xuyên năm học 2013-2014

Kế hoạch bồi thường xuyên năm học 2013-2014
... phúcMai Sơn , ngày 25 tháng 8 năm 2013KẾ HOẠCH CÁ NHÂNBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Họ và tên giáo viên: Lê Lương Dương;Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán.Chức vụ, ... 4/2014Thực hiện các nội dung bồi dưỡng của Mô đun THPT 18 và THPT 24 thông qua các hoạt động giáo dụcTháng 5/2014Rút kinh nghiệm việc bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 và tự đánh giá, ... chuyên mônBiết xây dựng các kế hoạch trong năm học, Xây dựng ma trận đề, hướng dẫn học sinh đề xuất ý tưởng nghiên cứu khoa học; tổ chức đổi mới các buổi sinh hoạch chuyên môn; Biết...
 • 3
 • 454
 • 0

Kế hoạch hoạt động Đội năm học 2013 - 2014

Kế hoạch hoạt động Đội năm học 2013 - 2014
... BCH Liên đội, Đội cờ đỏ, Đội phát thanh măng non, Đội Nghi thức, Đội trống, đội cờ. - Xây dựng chương trình kế hoạch năm học các loại. - Xây dựng chương trình kế hoạch năm học. - Chuẩn bị ... cấp trên , BGH nhà trường năm học 2013 - 2014. Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 -2 014. Nay Liên Đội đưa ra một số kế hoạch hoạt động sau:I. Đặc điểm tình ... điểm tình hình chung.1.Tình hình số lượng. - Liên Đội gồm có 8 chi Đội, 278 là Đội viên học sinh.2. Bối cảnh năm học . - Năm học 2013 - 2014 năm học tiếp tục nâng cao chất lượng nhà giáo và...
 • 8
 • 342
 • 1

Kế hoạch công tác đội năm học 2013-2014

Kế hoạch công tác đội năm học 2013-2014
... 9 năm 2013 của HĐĐ huyện Lục Yên về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014.Để chương trình công tác Đội năm học 2013- 2014 triển khai đồng bộ, sớm đi vào hoạt động. Liên đội ... xây dựng kế hoạch công tác Đội năm 2013- 2014 như sau:I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:Liên đội trường TH&THCS Minh Tiến năm học 2013- 2014: - Tổng phụ trách: Nguyễn Bá Tiến- Với tổng số học sinh ... phong trào thiếu nhi Năm học 2013 - 2014Căn cứ Chương trình số 02 ngày 27/8/2013 của Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014. Cứ công văn số 07-CTr/HĐĐ...
 • 40
 • 320
 • 0

ke hoach ngu van 8 nam hoc 2013-2014

ke hoach ngu van 8 nam hoc 2013-2014
... & ĐT TRẦN ĐỀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS ĐẠI ÂN 2 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc oOo KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MƠN VĂN NGỮ VĂNLớp: 8 1 -8 2 ; Năm học 2013- 20141 * Học kí I (19 ... từvựng.- Tích hợp- Quy nạp-Thựchành có hướng- Sơ đồ- Bảng phụ3 4 5 6 7 * * 8 * HỌC KỲ II ( 18 tuần) Tuần Tênchương/bàiTiết Mục tiêu chương/ bài Kiến thức trọng tâm Phươngpháp ... hợp-Vấn đáp- Quy nápGV soạn bài, bảng phụ.HS soạn bài theo 18 (Cáchlàm)đó. hướng dẫn của GV19 TứccảnhPác bó 81 Cảm nhận được tình yêut/nhiên đặc biệt sâu sắc củaBác Hồ, dù...
 • 83
 • 220
 • 0

ke hoach hoat dong y te hoc duong nam hoc 2010-2011

ke hoach hoat dong y te hoc duong nam hoc 2010-2011
... sán.- Tuyên truyền hướng dẫn học sinh vệ sinh ăn uống , giữ gìn sức khoẻ đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán .- Hưởng ứng ng y th y thuốc Việt Nam 27-2. - Mua bổ sung thuốc thiết y u đợt ... kế hoạch y tế cho năm học.- Bổ sung thiết bị y tế, thuốc thiết y u cho tủ thuốc- Phối hợp với Trạm y tế xã khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên và học sinh toàn trường.- Tuyên truyên công ... GD&ĐT HUYỆN ĐẦM HÀ TRƯỜNG TH XÃ ĐẦM HÀSố: 01/ KH - YTHĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐầm Hà, ng y 10 tháng 9 năm 2010.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC...
 • 4
 • 861
 • 4

Kế hoạch hoạt động đội viên tháng 2 năm 2015

Kế hoạch hoạt động đội viên tháng 2 năm 2015
... HỘI ĐỒNG ĐỘI KRÔNG PĂKLIÊN ĐỘI TH TÂN TIẾNSố: 06/KH-LĐĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Tân Tiến, ngày 1 tháng 2 năm 20 15KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI THÁNG 02 Năm học : 20 14 – 20 15* Chủ ... LĐBATừ : 16 / 02 Đến :23 / 02 NGHĨ TẾTTPT+GVPTBCH. LĐHSTƯTừ : 24 / 02 Đến: 27 / 02 - Sinh hoạt Đội – Sao.- Thi viết thư UPU lần thứ 44 nộp ngày 09/ 02. - Tập luyện đội nghi thức để tham ... tập luyện đội tuyển tham dự Hội thi Đội em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện.- Triển khai hội thi Sáng tạo trẻ cấp trường lần thứ III.- Tổng kết thi đua tháng2 .- Chuẩn bị kế hoạch tháng 3 /20 15.TPT+GVPTBCH....
 • 2
 • 353
 • 0

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2010-2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL NĂM HỌC 2010-2011
... dung hoạt động có sự kết hợp giữa chủ điểm trong tháng với nội dung của các cuộcvận động trong năm học, nh cuộc vận động Hai không, Trờng học thân thiện, học sinh tích cực 5- Các hoạt động ... từ năm học 2008-2009Thực hiện kế hoạch số 16/KH-PGD&ĐT- THCS ra ngày 20/9/2010 của PhòngGD&ĐT Cẩm Giàng về việc hớng dẩn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010- 2011Thực hiện kế hoạch ... Đội+ BCHĐoàn xã Sinh hoạt tại địa ph-ơngKý duyệt của hiệu trởng ngời lập kế hoạch Pht9 Phạm thị xếp10trờng THCS Cẩm Sơn Kế hoạch chỉ đạo hoạt động gdngll Năm học 2009 - 2010111213...
 • 13
 • 272
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ban phuong huong hoat dong doi nam hoc moikế hoạch công tác đội năm học 2012kế hoạch hoạt động đội theo thángkế hoạch hoạt động độikế hoạch hoạt động đội tháng 1so ke hoach hoat dong doi va phong trao tnso ke hoach hoat dong doike hoach hoat dong y te hoc duong mam nonxây dựng kế hoạch hoạt động đội ngũ giáo viên giảng viên nhân viên hỗ trợ cho người khuyết tật theo đơn vị lớp hoặc khối lớpđề thi học sinh giỏi vật lí 9 huyện kế sách tỉnh sóc trăng năm học 2013 2014đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt tỉnh đồng nai năm học 2013 – 2014ke hoach hoat dong thu vien truong tieu hoc nam 2012ke hoach hoat dong thu vien truong tieu hoc nam 2014ke hoach hoat dong thu vien truong tieu hoc nam 2011ke hoach hoat dong nam cua doi cong tac tinh nguyen xa hoiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ