CÂU HỎI ÔN THI MÔN KẾT CẤU GẠCH ĐÁ

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CÂU HỎI ÔN THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... a ch n nh ng ch tiêu tài chính ch y uủ ệ ị ẽ ự ọ ữ ỉ ủ ế nào đ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p. ể ệ6. Trình bày các ph ng pháp phân tích tài chính doanh nghi p và cho nh ... tích tài chính doanh nghi p đ i v i ch DN,ụ ả ệ ố ớ ủ ch n , nhà đ u t và nhà qu n lý.ủ ợ ầ ư ả5. Trình bày m c tiêu và n i dung ch y u trong phân tích tài chính doanh nghi p.ụ ộ ủ ế ệ Là ch doanh ... Nam. ấ ề ở ệ7. Trình bày ý nghĩa c u các t s tài chính khi phân tích tài chính doanh nghi p. ả ỷ ố ệ8. Trình bày các ch tiêuv kh năng sinh lãi c a doanh nghi p và ý nghĩa c a cácỉ ề ả ủ ệ ủ ch...
 • 8
 • 3,129
 • 26

Giáo trình và câu hỏi ôn thi môn chế tạo phôi

Giáo trình và câu hỏi ôn thi môn chế tạo phôi
... ĐỀ THI MÔN CHẾ TẠO PHÔIPHẦN 1: CHẾ TẠO PHÔI ĐÚCm) Trình bày thực chất, đặc điểm phân loại sản xuất đúc. n) Trình bày quá trình sản đúc trong khuôn cát các bộ phận cơ bản của một khuôn ... một khuôn đúc. o )Trình bày công nghệ chế tạo khuôn lõi. p )Trình bày công nghệ chế tạo mẫu lõi. q)Hệ thố ng rót là gì. Trình bày các bộ phận cơ bản của hệ thống rót. r) Trình bày tính đúc ... tập thi tốt ! ) Giáo trình: Công nghệ tạo phôi nâng cao 37Ch ơng 4Một số thi t bị thông dụng trong rèn dậph) Máy búa không khí nén - Khái niệm Máy búa không khí nén làm việc nhờ không...
 • 18
 • 488
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực

Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực
... Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực 6 <B*&/":; ;B*&/!'&/"+B+"/*B*&/!A ... a*(+@"+,!&CE"F"/"F."+,:25'3/1Lê Văn Ánh_K43 QTKDTM22 Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực JW"= 6JW &"F;JW -, AJW"\BHA=(%':1H]U#b()K/$% ... '"1'"2!+.O+@"*HT!8(1'"2."!/N#T(C+.+N*"Lê Văn Ánh_K43 QTKDTM28 Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực A. ;"2&H'P&)?1#"B....
 • 63
 • 2,845
 • 5

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh doc
... 2: Nguồn gốc ra đời tưởng HCM. Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Câu 4: tưởng HCM về cách mạng ... bảng.Truyền thống gia đình: tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống gia đình bên nội, ngoại, nhất là tưởng, phong cách của Nguyễn Sinh Sắc_ Thân sinh Hồ Chí Minh. Phó bảng Nguyễn ... cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Câu 6: tưởng HCM về xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân Câu 7: tưởng HCM về những phẩm chất...
 • 21
 • 1,673
 • 21

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Mônhội học phát triển pptx

Tài liệu Câu hỏi ôn thi Môn xã hội học phát triển pptx
... trong hội Vốn hội không phải chỉ đơn thuần là sự tổng hợp những khối lýợng vật chất của hội mà là chất keo làm dính chặt những khối lýợng tài sản hội nầy lại với nhau.- Vốn hội: - ... chậm phát triển của nó1. Khái niệm phát triển (tt) Theo từ điển hội học - Phát triển là: + Mở rộng lực lýợng sản xuất + Sự công bằng về cõ may Theo quan niệm của Tibon - Phát triển ... phi pháp. XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN Phát triển XH: Các vấn đề như giáo dục, bảo vệ sức khỏe, việc làm, nhà ở, nước sạch, bài trừ tệ nạn XH,… (Sự phát triển về mặt XH đòi hỏi phải tạo công ăn việc...
 • 39
 • 2,316
 • 33

Tài liệu CÂU HỎI ÔN THI MÔN SINH HỌC docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN THI MÔN SINH HỌC docx
... số tế bào sinh dưỡng hoặc 1 phần cơ thể mẹĐáp án D Câu 27 Giâm cành, chiết, ghép là hình thức:A) Sinh sản sinh dưỡngB) Sinh sản hữu tínhC) Sinh sản vô tínhD) Nuôi cấy môĐáp án A Câu 28 HÌnh ... án A Câu 29 Nuôi cấy mô là hinh thức sinh sản:A) Sinh sản sinh dưỡngB) Sinh sản bằng bào tửC) Sinh sản hữu tínhD) Sự phân đôiĐáp án A Câu 30 Hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự co thắt ... thức sinh sản mà trong đó cơ thể mới được hình thành từ 1 tế bào đặc biệt gọi là bào tử là hình thức:A) Sinh sản vô tínhB) Sinh sản sinh dưỡngC) Sinh sản hữu tínhD) Nuôi cấy môĐáp án ACâu...
 • 15
 • 1,059
 • 22

Câu hỏi ôn thi môn kinh tế lao động

Câu hỏi ôn thi môn kinh tế lao động
... CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ LAO ĐỘNG Câu hỏi: 1. Anh chị hãy trình bày sự cần thi t phải nghiên cứu kinh tế lao động? 2. Hãy giải thích 3 trường hợp cơ ... ngân sách của một cá nhân có liên hệ giữa làm việc hay không làm việc?7. Cho ví dụ và vẽ đồ thị minh họa về hàm cung lao động dưới tác động bởi hiệu ứngthu nhập trội hơn và hiệu ứng thay thế ... moat số các chỉ tiêu sau:a. Lực lượng lao động b. Tỷ lệ có việc làm trên dân sốc. Tỷ lệ thất nghiệp4. Hãy cho ví dụ cụ thể và giải thích , minh họa bằng đồ thi về đường bàng quan (đường độ thỏa...
 • 2
 • 2,456
 • 14

Câu hỏi ôn thi mônhội học ĐC có trả lời

Câu hỏi ôn thi môn xã hội học ĐC có trả lời
... cuẩ ngời đợc hỏi. - Câu hỏi phải dễ hiểu, phù hpợ với đối tợng đợc hỏi, ngôn ngữ phải rõ ràng, cần chú ý phơng ngữ, khẩu ngữ điạ phơng.- Phơng án trả lời không đợc chồng chéo nhau, không ghép máy ... sự kiện trong 1 câu hỏi - Tuyệt đối không đợc đặt câu hỏi dạng phủ định. Câu 16: Tơng tác x hội là gí? Các loại tà ơng tác Xh ? Mối quan hệ giữa tơng tác x hội và hành động x hội ?à Ã1. Khái ... soát BĐXH đợc chia thành: BĐ kế hoạch và BĐ không KH.BĐ KH là những BĐ đà đợc dự báo, dự đoán trớc (có thể là đặt ra chỉ tiêu XH)BĐ không KH là BĐ do thi n tai gây ra nh: bÃo lụt,...
 • 47
 • 2,133
 • 0

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam
... vay mà không trả. Sự giao lưu và tiếp biến văn hoá là đem những cái tốt đẹp trong văn hoá của nhân loại hoà vào và phát triển cùng văn hoá dân tộc, nâng tầm văn hoá dân tộc lên, đưa văn hoá dân ... biết sâu sắc nhấtLàng việt còn gọi là nông thôn Việt Nam là danh từ để chỉ những vùng trên lãnh thổ Việt Nam, ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp.Ở Việt Nam có đến khoảng trên ... văn hóa giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Độ Cùng cội nguồn văn hóa Đông Nam Á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng với việc áp đặt văn hóa Hán, nền văn hóa Việt Nam...
 • 46
 • 22,207
 • 66

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn

Câu hỏi ôn thi môn triết học có đáp án chuẩn
... nhất giúp cho ta luôn được một lập trường thực tiễn sáng suốt, tránh được chủ nghĩa thực dụng thi n cận, cũng như chủ nghĩa giáo điều máy móc và bệnh lý luận suông./. Câu 5:Tính độc lập ... quan hệ kinh tế được phản ánh bằng cách này hay cách khác trong các tư tưởng ấy.Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải thái độ biện chứng khi xem xét sự phản ánh tồn tại xã hội của ý ... gồm Tư liệu sản xuất và Lực lượng lao động) luôn luôn phát triển do sự tiến bộ của Khoa học - Công nghệ. - Để sử dụng LLSX hiệu quả thì đòi hỏi QHSX cũng phải phát triển để theo kịp với...
 • 23
 • 3,735
 • 2

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... CÂU HỎI ÔN THI MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I. HỌC PHẦN 1: điều kiện lịch sử Câu 1: * những điều kiện, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác: những tiền đề lí luận Những ... Ăngghen định nghĩa vấn đề bản của triết học như sau: “Vấn đề bản lớn của mọi Triết học, nhất là Triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”* Vấn đề bản của triết học ... giới khách quan.Có 3 hình thức bản: - chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại- chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII – XVIII- chủ nghĩa duy vật biện chứng của triết học Mác – Lênin CNDT-...
 • 6
 • 27,764
 • 680

Tuyển tập 32 câu hỏi ôn thi môn học lịch sử đảng

Tuyển tập 32 câu hỏi ôn thi môn học lịch sử đảng
... lûúåc vâ phûúng phấp cấch mẩng chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo do àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi. HNG DấẻN ệN THI MệN LếCH S ANG CệNG SAN VIÏÅT NAM 35 http://ebooks.vdcmedia.com ... chûâng nâo àậ côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo. Nhûäng hẩn chïë nối trïn, sau àố đt lêu, àậ àûúåc cấc hưåi nghõ Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng tiïëp theo khùỉc phc. HNG DấẻN ệN THI MệN LếCH S ... phẫi lâ nhiïåm v cấch mẩng trûåc tiïëp trong lc nây. u cêìu cêëp thi ët trûúác mùỉt ca nhên dên Àưng Dûúng lâ tûå do, dên ch, cẫi thi ån àúâi sưëng. Phẫi thânh lêåp Mùåt trêån nhên dên phẫn àïë...
 • 94
 • 1,097
 • 0

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KẾT CẤU GẠCH ĐÁ

CÂU HỎI ÔN THI MÔN KẾT CẤU GẠCH ĐÁ
... khô cứng. Sự co ngót tự do của vữa bị gạch cản trở. Sự cản trở này gây nên ứng suất co ngót, làm tách vữa ra khỏi gạch đá ở mộtsố chỗ. Kết quả là viên gạch đá ko tiếp xúc lên toàn bộ nền vữa mà ... phực tạp của viên gạch đá còn do ảnh hởng của các mạch vữa đứng, của các lỗ rỗng trong các viên gạch đá và do tính chất biến dạng khác nhau của bản thân các viên gạch đá *công thức xác đinh ... loại : nhà có sơ đồ kết cấu cứng và nhà có sơ đồ kết cấu mềm.2/ tính toán tường, trụ nhà có sơ đồ kết cấu mềm: - thông thường nhà có kết cấu mềm có số tầng ko quá 1 tầng vì nếu ko trong tưpừng...
 • 14
 • 2,487
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn tâm lý học đại cươngcâu hỏi ôn thi môn luật tố tụng dân sựcâu hỏi ôn thi môn toán lớp 11câu hỏi ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn thi môn toán lớp 11 hàm số lượng giáccâu hỏi ôn thi môn tín hiệu sốcâu hỏi ôn thi môn lập trìnhcâu hỏi ôn thi môn tư tưởngcâu hỏi ôn thi môn tài chính doanh nghiệpcâu hỏi ôn thi môn triết học mác lênincâu hỏi ôn thi môn triết họccâu hỏi ôn thi môn quản trị họccâu hỏi ôn thi môn pháp luật đại cươngcâu hỏi ôn thi môn quản trị doanh nghiệpcâu hỏi ôn thi môn luật hành chínhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ