nghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillin-clarithromycin-rabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pylori

Nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học, tỷ lệ nhiễm và kiểu gen helicobacter pylori bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính trào ngược dịch mật

Nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học, tỷ lệ nhiễm và kiểu gen helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính có trào ngược dịch mật
... TNDM 10,5% nhóm không TNDM). 4.3. Trào ngợc dịch mật bệnh học cuả viêm dạ dày mạn tính: 4.3.1. Viêm dạ dày mạn nông: tỷ lệ viêm dạ dày mạn tính nông nhóm bệnh nhân TNDM là ... 3.8. bệnh học cuả viêm dạ dày mạn trào ngợc dịch mật, nhiễm H .pylori: 3.8.1. Trào ngợc dịch mật với viêm dạ dày mạn các bệnh nhân không nhiễm H .pylori: Bảng 3.16. Trào ngợc dịch mật ... TuyÒn Nghiên cứu hình ảnh nội soi, bệnh học, tỷ lệ nhiễm v kiểu gen Helicobacter pylori bệnh nhân viêm dạ dy mạn tính tro ngợc dịch mật Chuyên ngành: Nội Tiêu hoá MÃ...
 • 27
 • 833
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị
... 1 Nghiên cứu các yếu tố huyết áp, phù protein niệu trong bệnh tiền sản giật ảnh hưởng đến sức khoẻ thai phô thai nhi. 2 Đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị tiền sản giật tại Bệnh ... thớch hp tiền sản giật , cỏc bin chng ca tiền sản giật. Đề ti Nghiên cứu nh hng ca bnh tiền sản giật lờn thai phụ, thai nhi đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị đợc tiến hành nghiên cøu ... pháp phòng điều trị thích hợp TSG, các biến chứng của TSG. ti: Nghiên cứu ảnh hng ca bnh tin sn git lờn thai phụ v thai nhi đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị c nghiên cứu với 2...
 • 177
 • 1,528
 • 7

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG và phác đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm.

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG và phác đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm.
... đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm” với các mục tiêu sau:1. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn /hMG phác đồ ngắn/rFSH để xử trí buồng trứng đáp ... ra phác đồ kích thích buồng trứng hiệu quả đối với nhóm buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiêm chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn /hMG phác ... đáp ứng kém phác đồ dài là 22,1% [7].● Tình hình xử trí buồng trứng đáp ứng kém: Có nhiều biện pháp xử trí đáp ứng kém: đồ 2.1. Các biện pháp xử trí buống trứng đáp ứng kém Lựa chọn phác...
 • 137
 • 427
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG và phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm (tóm tắt)

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG và phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm (tóm tắt)
... có hiệu quả đối với nhóm có buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiêm chúng tôi tiến hành NC: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng ... trí buồng trứng đáp ứng kém trong TTTON” với các mục tiêu sau:1. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm tại BVPSTƯ.2. ... VÀ ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁNNHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong TTTON. Phác đồ ngắn/ hMG...
 • 24
 • 946
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG và phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hMG và phác đồ ngắn rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm
... đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm với các mục tiêu sau:1. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ... ra phác đồ kích thích buồng trứng hiệu quả đối với nhóm buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiêm chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác ... kích buồng trứng, nhưng có khoảng 10-20% buồng trứng đáp ứng kém hoặc hoàn toàn không đáp ứng [1]. Tỷ lệ buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm xảy ra vào khoảng 9 – 24% [2]. Hậu quả...
 • 137
 • 536
 • 0

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính
... cao lỏng Vị quản khang trên động vật thực nghiệm.2 .Nghiên cứu tác dụng điều trị của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính. 8 Hầu hết các nghiên ... trên bệnh nhân Viêm dạ dày mạn tính H.P dương tính. Do vậy chúng tôi nghiên cứu đề tàinày với 2 mục tiêu sau:1 .Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và một số tác dụng dược lý của cao ... chứng minh trên thực nghiệm,lâm sàng có hiệu quả điều trị cao. Bài thuốc Vị quản khang (VQK) đã được bướcđầu nghiên cứu đánh giá điều trị cho bệnh nhân Viêm dạ dày mạn tính tại Bệnh viện Đa...
 • 145
 • 633
 • 1

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính (tóm tắt)

Nghiên cứu tác dụng của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính (tóm tắt)
... thựcnghiệm.2 .Nghiên cứu tác dụng điều trị của cao lỏng Vị quản khang trên bệnh nhânviêm dạ dày mạn tính Helicobacter pylori dương tính. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁNCông trình khoa học được nghiên cứu một cách ... Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIVŨ MINH HOÀNNGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CAO LỎNGVỊ QUẢN KHANG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊMDẠ DÀY MẠN TÍNH HELICOBACTER PYLORI DƯƠNG TÍNH Chuyên ngành : Y học cổ truyềnMã ... tiêu nghiên cứu đề tài là: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1 .Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và một số tác dụng dược lý của cao lỏng Vị quản khang trên động vật thựcnghiệm.2 .Nghiên cứu tác...
 • 30
 • 633
 • 0

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính (tóm tắt tiếng anh)

nghiên cứu tác dụng của cao lỏng vị quản khang trên bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính helicobacter pylori dương tính (tóm tắt tiếng anh)
... to many different reasons, but inthese cases, most patients with gastritis were caused by Helicobacter pylori. The symptoms were relieved thanks totheanalgesic and anti-inflammatory effects which ... gastric mucosal lesionscaused by many different reasons, which are divided into 3main types. Helicobacter pylori bacteria accounts for 70% -80% of all gastritis in developing countries.The most ... heart, lungs, liver,spleen, pancreas, kidneys and digestive system. 1ABBREVIATIONSH.P :Helicobacter pylori MBH : HistopathologyYHHĐ : Modern medicineYHCT : Traditional MedicineVDDMT : Chronic...
 • 28
 • 394
 • 0

nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm

nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm
... hơng Nghiên cứu hiệu quả của hai phác đồ xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiệm đề cơng nghiên cứu sinh Hà nội - 20121 Bảng 3.22. Chi phí của KTBT trên từng nhóm nghiên ... nang trứng thu được,số noãn thụ tinh . đều có giá trị cho việc dự báo đáp ứng buồng trứng vớichu kỳ tiếp theo. Thực tế các test dự trữ buồng trứng có giá trị dự báo đáp ứng của buồng trứng ... bằng của cả 2 loại nội tiết FSH và LH. Trong KTBT đặc biệt vớinhóm buồng trứng đáp ứng kém việc bổ sung LH là rất cần thiết để tối ưu hoásự đáp ứng của buồng trứng [6]. LH được sử dụng trong...
 • 67
 • 539
 • 0

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ antagonist trong điều trị vô sinh người bệnh hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ antagonist trong điều trị vô sinh ở người bệnh có hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm
... kết quả kích thích buồng trứng bằng phác đồ Antagonist người bệnh hội chứng buồng trứng đa nang được điều trị bằng thụ tinh trong ống nghiệm. 2. Đánh giá kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ... chúng tôi tiếnhành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ Antagonist trong điều trị sinh người bệnh hội chứng buồng trứng đa nang bằng thụ tinh trong ống nghiệm với 2 mục ... tỷ lệ thai nhóm bệnh nhân hội chứng buồng trứng đa nang đượclàm IVF/ICSI, theo Lainas T.G thì tỷ lệ thai nhóm bệnh nhân sinh do hội chứng buồng trứng đa nang điều trị bằng IVF/ICSI...
 • 79
 • 1,176
 • 2

nghiên cứu hiệu quả của chế độ dinh dưỡng điều trị bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng

nghiên cứu hiệu quả của chế độ dinh dưỡng điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng
... VŨ THỊ THANHNGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỢT CẤPBỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH NẶNG Chuyên ngành: DINH DƯỠNGMã số: 62.72.03.03ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINHNgười ... dưỡng điều trị và áp dụng cho bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng tại khoa Hồi Sức Tích Cực Bệnh Viện Bạch Mai.3. Đánh giá hiệu quả chế độ dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân đợt cấp ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI= = = == VŨ THỊ THANHNGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỢT CẤPBỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH NẶNG HÀ NỘI – 2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ...
 • 57
 • 969
 • 1

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hmg và phác đồ ngắn rfsh để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong ttton

nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn hmg và phác đồ ngắn rfsh để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong ttton
... có hiệu quả đối với nhóm có buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh trong ống nghiêm chúng tôi tiến hành NC: Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng ... để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong TTTON với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong thụ tinh ống nghiệm ... quan đến cả tỷ lệ làm tổ tỷ lệ thai lâm sàng. KẾT LUẬN Sau khi NC hiệu quả của phác đồ ngắn/ hMG phác đồ ngắn/ rFSH để xử trí buồng trứng đáp ứng kém trong TTTON tại BVPSTƯ, chúng tôi...
 • 25
 • 247
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillin-clarithromycin-rabeprazole 14 ngày các bệnh nhân viêm dạ dày mạn nhiễm helicobacter pylori

Nghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillin-clarithromycin-rabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pylori
... loại: + Viêm dạ dày typ A: Viêm dạ dày tự miễn. + Viêm dạ dày typ B: Dùng cho các viêm dạ dày nhiễm Hp, viêm chủ yếu vùng hang vị. + Viêm dạ dày typ C: Bao gồm những viêm dạ dày do trào ... HU Vế THNH NAM BèNH NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA PHáC Đồ AMOXICILLIN CLARITHROMYCINRABEPRAZOL 14 NGàY CáC BệNH NHÂN VIÊM Dạ DàY MạN NHIễM HELICOBACTER pylorI LUN N CHUYấN KHOA ... Vế THNH NAM BèNH NGHIÊN CứU HIệU QUả CủA PHáC Đồ AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN-RABEPRAZOL 14 NGàY CáC BệNH NHÂN VIÊM Dạ DàY MạN NHIễM HELICOBACTER pylorI LUN N CHUYấN...
 • 105
 • 445
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiệu quả của phác đồ rabeprazoleamoxicillinclarithromycin 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloringhiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycin rabeprazol 14 ngày về lâm sàng nội soi tiệt trừ helicobacter pylori và mô bệnh học ở các bệnh nhân viêm dạ dày mãnnghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không hodgknghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án áp dụng cho dự án nạo vét hồ tây hà nộiđánh giá kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp và hiệu quả của việc giáo dục sức khỏe ở các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấp tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu sự biến đổi nồng độ interleukin6 cortisol trong huyết tương bệnh nhân bị tai biến mạch máu não giai đoạn cấpnghiên cứu đặc điểm của đất và vật rơi rụng ở các trạng thái đất trống xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạn         chiếm khoảng 10 các ung thư tuyến giáp thường thấy ở các bệnh nhân nhiều tuổi đây là loại ung thư tuyến giáp tiến triển nhanh nhất và tiên lượng xấu nhất ít bệnh nhân sống quá 5 nămvề sự thay đổi nồng độ il 6 và crp ở các bệnh nhân viêm tụy cấp có và không có hoại tửnghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gannghiên cứu hiệu quả hóa trị bổ trợ trước phẫu thuật phác đồ ap trong ung thư vú giai đoạn iiinghiên cứu hiệu quả điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngluận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả thắt giãn tĩnh mạch thực quản kết hợp propranolol trong dự phòng xuất huyết tái phát và tác động lên bệnh dạ dày tăng áp cửa do xơ gannghiên cứu hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của một số mô hình nông lâm kết hợp miền núi phía bắc luận văn thạc sỹNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ