bài giảng số học 6 chương 1 bài 15 phân tích một số ra thừa số nguyên tố

bài giảng số học 6 chương 1 bài 1 tập hợp. phần tử của tập hợp

bài giảng số học 6 chương 1 bài 1 tập hợp. phần tử của tập hợp
... là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 Tập hợp A gồm những số nào ?* Cách viếtA = {0; 1; 2; 3} hoặc A = {1; 2; 0; 3} Số 0; 1; 2; 3 được gọi là phần tử của tập hợp A 1 có là phần tử của tập hợp ... không ? 1 thuộc A hay 1 phần tử của AKý hiệu : 1 ∈ A5 có là phần tử của tập hợp A không ? 5 không thuộc A hay 5 không là phần tử của AKý hiệu : 5 ∉ A Bài tập áp dụng Bài 1 : Cho tập hợp ... “,”.- Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.* Các cách viết một tập hợp - Liệt kê các phần tử của tập hợp A = {0; 1; 2; 3}- Chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử A = {x ∈N/x...
 • 14
 • 374
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 2 tập hợp các số tự nhiên

bài giảng số học 6 chương 1 bài 2 tập hợp các số tự nhiên
... học hôm nay cỏc em s gii thớch c iu ny! 2. TP HP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Các số 0, 1, 2, 3, Là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệuN. N = { 0 ; 1 ; 3; }. Các số 0, 1, 2, 3, Là các ... NHIấN 2. TP HP CÁC SỐ TỰ NHIÊNc) Mỗi số tự nhiên có một số liền sau và số liền trước duy nhấtVD: Số tự nhiên liền sau số 2 số 3. Số 2 số liền trước số 3, s 2số 3 là hai số tự nhiên ... SỐ TỰ NHIÊNe) Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần: 28 , , , 10 0 , 29 3099 10 1 1. TẬP HỢP NVÀ TẬP HỢP...
 • 21
 • 513
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 3 ghi số tự nhiên

bài giảng số học 6 chương 1 bài 3 ghi số tự nhiên
... Số trăm Chữ số hàng trăm Số chục Chữ số hàng chục 14 25 230 7 14 4 14 2 2 23 3 230 0 Số đó là: 13 57 Bài 2: (B 13/ SGK -10 ) a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất ... MGiá trị 30 40 50 90 10 0 400 500 900 10 00 Bài 1: (B 11/ SGK -10 ) a) Viết số tự nhiên số chục là 13 5, chữ số hàng đơn vị là 7. b) Điền vào bảng: Dạng 1: Ghi các số tự nhiên. Số đã cho Số trăm ... ≠Cách ghi số La Mã:Chữ số I II III IV V VI VII VIII IX XGiá trị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chữ số XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XXGiá trị 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Chữ số XXX XL...
 • 13
 • 442
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 4 số phần tử của một tập hợp. tập hợp con

bài giảng số học 6 chương 1 bài 4 số phần tử của một tập hợp. tập hợp con
... MMXIBÀI 4: Số phần tử của một tập hợp .Tập hợp con. BÀI 4: Số phần tử của một tập hợp .Tập hợp con. Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? 1 .Số phần tử của một tập hợp. Cho các tập hợp ... các phần tử của tập hợp E so với tập hợp F ? -Số phần tử của F nhiều hơn số phần tử của E-Mọi phần tử của E đều nằm trong F.Khi đó ta nói rằng E là tập con của F .Nếu mọi phần tử của tập hợp ... thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp BVí dụ : Tập hợp D gồm các học sinh nam trong lớp 6A1 là tập hợp con của tập hợp G gồm tất cả các học sinh lớp 6A1 Tập hợp...
 • 10
 • 401
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 5 phép cộng và phép nhân

bài giảng số học 6 chương 1 bài 5 phép cộng và phép nhân
... (a.b).c=a.(b.c) Cộng với số 0 a+0=0+a=a Nhân với số 1 a .1= 1.a=aPhân phối của phép nhân đối với phép cộng a(b+c)=ab+acTính nhanh.a/ 46+ 17 +54 b/ 4.37. 25 c/ 87. 36+ 87 .64 ?3= 46+ 54 +17 = 10 0 +17 = 11 7=4. 25. 37= ... d/ 13 2 +12 8 +12 4+…+72 +68 = (12 5. 8).(4. 25) .19 75 =22344. 36+ 22344.(2.22344)= (1+ 2008).20008:2= (13 2 +68 ).[ (13 2 -68 ):4 +1] :2HDVN -Học bài theo sgk vở ghi.-Làm bài tập 26; 27; 28. 29 (sgk- 16 ; 17 ).-Tiết ... 4.x.y=4xy Phép cộng Phép nhân a + b = c a . b = c (số hạng) + (số hạng) = (Tổng) (Thừa số) . (Thừa số) = (Tích)Điền vào chỗ trống. ?1 a 12 21 1b 5 0 48 15 a+ba.b 0 17 49 15 21 060 480?2Điền vào...
 • 8
 • 381
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 6 phép trừ và phép chia

bài giảng số học 6 chương 1 bài 6 phép trừ và phép chia
... phép chia có dư .?3Điền vào ô trống ở cỏc trng hp cú th xy ra : Số bị chia Số bị chia 60 0 60 0 13 12 13 12 15 15 Số chia Số chia 17 17 323200 13 13 Thơng Thơng 44Sè dSè d 15 15 37 ... biết 37 . 3 = 11 1 . Tính nhanh 37 . 12 ? b) Cho biết 15 873 . 7 = 11 1 11 1 . Hãy tính nhanh : 15 873 . 21 . Giải thích cỏch lm Đ 6 . PHẫP TR V PHẫP CHIA Em hãy cho biết có số tự nhiên ... S HC 6 BI GINGĐ 6 . PHẫP TR VÀ PHÉP CHIA KIỂM TRA BÀI CŨ 1 . Tính nhanh :a) 2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3 .b) 36 . 28 + 36 . 82 + 64 . 69 + 64 . 41 . Hãy cho biết...
 • 8
 • 482
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên. nhân hai lũy thừa cùng cơ số

bài giảng số học 6 chương 1 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên. nhân hai lũy thừa cùng cơ số
... a 6 . a = a + + = ad) 6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6 3 . = 6 e) 60 00 = . 10 00 = 6 . 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a.4a.4aa4433 6 6 1 1 10 10 6 644 6 6339mTrái đất= 60 00000000000000000000 ... (hay bình phương của a)50 1 2 3 4 5n2n3nnTính nhẩmTính nhẩm0000 1 1 1 1448899 27 27 16 16 64 64 2525 12 5 12 5* Chú ý : 1 * Chú ý : 1 nn = 1 = 1 6 .a) = (2 . 2 . 2) .25b) ... . 3 34 81 10 21 10 21 10 . 10 . … 10 21 thừa số 10 10 0…… 0 21 chữ số 04* Chú ý: * Chú ý: a2a3còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a)* Quy ước: * Quy ước: a 1 a=còn...
 • 10
 • 385
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 8 chia hai lũy thừa cùng cơ số

bài giảng số học 6 chương 1 bài 8 chia hai lũy thừa cùng cơ số
... d .10 0 987 = 9 .10 0 +8 .10 + 7 = 9 .10 2+ 8 .10 + 7 .10 0abcde = a .10 000+b .10 00+ c .10 0+d .10 +e .10 0 = a .10 4+ b .10 3 + c .10 2+ d .10 +e .10 0TIẾT 14 : 8. CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ 1/ Ví dụ:2/ Tổng ... ngoc.TIT 14 : 8. CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ- Phân biệt giữa cách nhân và chia hai lũy thừa cùng số. - Làm bài tập : 68 , 70, 71/ T30, 31( SGK) và bài tập trong sách bài tập.- Xem trước bài “Thứ ... các số 5 38; abcd; 987 ; abcdedưới dạng tổng các lũy thừa của 10 .Ví dụ: (SGK)5 38 = 5 .10 0+3 .10 + 8 = 5 .10 2+ 3 .10 + 8 .10 0abcd = a .10 00+b .10 0+ c .10 + d = a .10 3+ b .10 2 + c .10 + d .10 0 987 =...
 • 13
 • 525
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 9 thứ tự thực hiện các phép tính

bài giảng số học 6 chương 1 bài 9 thứ tự thực hiện các phép tính
... thứ tự sau?2. Tìm số tự nhiên x, biết: b) 23 + 3x = 5 6 : 53 6x – 39 = 2 01. 3 6x – 39 = 60 3 6x = 60 3 + 39 6x = 64 2x = 64 2 : 6 x = 10 723 + 3x = 5323 + 3x = 12 53x = 12 5 - 233x = 10 2x ... về biểu thức * Chú ý : b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính. Tiết 15 : THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNHa) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.5 ... BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬMÔN: SỐ HỌC 6 BÀI 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNHKIỂM TRA BÀI CŨ a) 2 10 : 28 b) 4 6 : 432) Áp dụng: 1) Phát biểu và viết công thức tổng quát khi...
 • 9
 • 509
 • 1

bài giảng số học 6 chương 1 bài 10 tính chất chia hết của một tổng

bài giảng số học 6 chương 1 bài 10 tính chất chia hết của một tổng
... hết cho 6. Thì Nếu hai số hạng của một tổng chia hết cho 6. Thì tổng đó chia hết cho 6. tổng đó chia hết cho 6. Thì 18 + 48 MM 6 6 b)b) 14 14 MM 7 7 56 56 MM 7 7Vì 14 ... Vì 33 Vì 33 M 11 và 22 M 11 Vì 88 M 11 và 55 M 11 Vì 44, 66 , 77 M 11 Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.a M m, b M m và ... + 56 = 70Vì 14 + 56 = 70- Nếu hai số hạng của một tổng chia hết cho 7. - Nếu hai số hạng của một tổng chia hết cho 7. Thì tổng đó chia hết cho 7.Thì tổng đó chia hết cho 7.Thì 14 + 56 MM...
 • 12
 • 318
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

bài giảng số học 6 chương 1 bài 12 dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
... 62 1; 12 05; 13 27; 63 54 Đáp án: Số chia hết cho 9 là: 62 1; 63 54 Số không chia hết cho 9 là: 12 05; 13 27 ?1 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia ... cho 3. Số 213 9 chia hết cho 3. Số 54 36 chia hết cho 9. Số 764 1 chia hết cho 9. 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: Mọi số đều viết ... chia hết cho 2, cho 5 ?BCA2 012 12 34 56 78 9 10 0 Hết giờCâu 1) Số 7380 chia hết cho số nào?D35 9 Cả ba số trên.BCA2 012 12 34 56 78 9 10 0 Hết giờCâu 2) Trong các số sau, số nào chia...
 • 19
 • 642
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 13 ước và bội

bài giảng số học 6 chương 1 bài 13 ước và bội
... các ước của 1 tỡm một vài bội của 1 Trả lời : Ước của 1 1. Một vài bội của 1 là 0, 1, 2, 3, …Chú ý :- Số 1 chỉ có một ước 1 - Số 1 ước của tất cả các số tự nhiên- Số 0 là bội ... của 4 không ? Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ?Trả lời : Số 18 bội của 3 18 không là bội của 4 Số 4 là ước của 12 4 không là ước của 15 1. Ước bội Định nghĩa ... BÀI 13 : ƯỚC VÀ BỘI Bài 1. Cho các số 405; 7 569 ; 9537 ; 84 31; 83 01 a) Viết tập hợp các số chia hết cho 9b) Viết tập hợp các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. Bài 2. Cho...
 • 39
 • 447
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 14 số nguyên tố. hợp số. bảng số nguyên tố

bài giảng số học 6 chương 1 bài 14 số nguyên tố. hợp số. bảng số nguyên tố
... không? Số 1 có là số nguyên tố không, có là hợp số không? Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10 ?Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 10 ? 1. Số nguyên tố. Hợp số. Định nghĩa: (SGK – 46) a là số nguyên ... 12 22324252 62 728292 51 81 21 33 63 93 424 14 345444 64 74 84 94 45 55 15 25 35 65 758595 16 26 36 46 66 56 76 86 96 6 18 828385848 68 78889820 10 30 40 50 60 80 ... lại số 7, loại các bội của 7 mà lớn hơn 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 Bảng các số nguyên tố không vượt quá 10 0 1. Số nguyên tố. Hợp số. a là số...
 • 15
 • 613
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 15 phân tích một số ra thừa số nguyên tố

bài giảng số học 6 chương 1 bài 15 phân tích một số ra thừa số nguyên tố
... như vậy ( nếu có thể ) 1. PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ LÀ GÌ ?BÀI 15 : PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ 18 0 18 10 5 2 3 3 2 9 18 0 6 302 3 6 5 18 0 = 18 .10 Chẳng hạn ta có thể ... Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Phân tích số 18 0 ra thừa số nguyên tố “theo cột dọc” 2 33 5 Bài 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố ?b, 84 c, 285 d, 420Đáp án:a, 60 a, ... SỐ HỌC 6 – BÀI GIẢNGBÀI 15 :PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Phát biểu định nghĩa số nguyên tố, hợp số. Viết tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 30.Câu...
 • 13
 • 362
 • 0

bài giảng số học 6 chương 1 bài 16 ước chung và bội chung

bài giảng số học 6 chương 1 bài 16 ước chung và bội chung
... tất cả các học sinh của lớp 6B. SaiSaiĐúngĐúng 012 34 567 8 910 111 213 1 415 Hộp quà màu TímĐúngĐúngSaiSai 012 34 567 8 910 111 213 1 415 Gọi M là giao của hai tập hợp B (6) B(9). Khi đó các phần tử ... KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1: Viết các tập hợp: Ư(4) , Ư (6) , ƯC(4 ,6) . Bài 2:Viết các tập hợp: B(3), B(4), BC(3, 4).Đáp án: Bài 1: Ư(4) = {1; 2; 4} Ư (6) = {1; 2; 3; 6} ƯC(4, 6) = {1; 2} Bài 2: ... B =∩4c. A B =∩ 6 4; 6 d. A B =∩a. A B =∩ 31. a. X Y =∩a2.d. X Y =∩bb. X Y =∩cc. X Y =∩ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG (TIẾP)A 6 43BbcXaYƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG (TIẾP)X = { a,...
 • 22
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toan hoc 6 chuong 1 bai tap bai 8 chia hai luy thua cun co sobài tập số học 6 chương 1 violetbài kiểm tra số học 6 chương 1bai giang co hoc dat chuong 1bài tập hình học 6 chương 1bài tập ôn tập hình học 6 chương 1đề kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 1kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 1đề kiểm tra hình học 6 chương 1ma trận đề kiểm tra hình học 6 chương 1kiểm tra 1 tiết hình học 6 chương 1đề kiểm tra 1 tiết hình học 6 chương 1de kiem tra mot tiet hinh hoc 6 chuong 1ôn tập hình học 6 chương 1kiem tra 45 hinh hoc 6 chuong 1đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP