giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ

Giáo án Sinh học 12 bài 6

Giáo án Sinh học 12 bài 6
... hạt, hạt ít rụng, chín Trang 35 Đ 6. Đột biến nhân tạo - Biên soạn: Nguyễn Văn Vu 6 . Đột biến nhân tạo I. Mục đích yêu cầu : Qua bài học này, học sinh phải:- Nêu đợc các tác nhân gây ... đợc những thành tựu về chọn giống đột biến ở vi sinh vật, động vật và thực vật.- Hình thành ở học sinh lòng tin vào khoa học. II.Đồ dùng dạy học: Hình 1 SGV (đột biến giao tử, đột biến tiền ... để xử lý trên các đối tợng khác nh cơ quan sinh sản ĐV? (Vì đặc điểm của loại tác nhân này là không có khả năng xuyên sâu) 3. Sốc nhiệt : Học sinh đọc SGK - Loại tác nhân gây ĐB là gì? -...
 • 7
 • 1,204
 • 1

giáo án lịch sử 12 cơ bản

giáo án lịch sử 12 cơ bản
... bị : - Giáo viên: Giáo giáo khoa, Sách giáo viên, bài soạn- Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.III. Các b ớc lên lớp: Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm häc ... nhà l nh đạo Nhật Bản. Ã* Kinh tế Nhật bản cũng bộc lộ những hạn chế.? Kinh tế Nhật bản bộc lộ những - Sự không cân đối giữa các ngành kinh tế.Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 ... Học bài cũ, đọc trớc ở nhà bài . Ngày tháng năm 2005 Duyệt của TTCM Nguyễn Văn Nhẫn Giáo án lịch sử 12 Năm học 2007-2008 Page: 12 Trờng THPT Bán công Bố Trạchđế quốc.? Thành tựu đó có...
 • 86
 • 3,037
 • 25

Giáo án địa lý 12 - Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi pot
... Đông Nam. - Cấu trúc gồm 2 hướng chính: + Hướng Tây Bắc - Đông Nam: Từ hữu ngạn sông Hồng đến Bạch Mã. Đặc điểm chung của tự nhiên Giáo án địa 12 - Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi I. Mục ... minh địa hình nước ta 1) Đặc điểm chung của địa hình: a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình cao dưới 1000 m chiếm 80% núi trung bình 14%, núi ... lại của địa hình tới các thành phần tự nhiên khác hình thành trên đặc điểm chung của tự nhiên nước ta - đất nước nhiều đồi núi. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính nước...
 • 12
 • 12,883
 • 29

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 6: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 6: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX potx
... giới. Xuất khẩu bản Bài 6: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức Các nước bản lớn ... về các nước đế quốc vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG Bản đồ thế giới. Bản đồ hệ thống các thuộc địa đế quốc. Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử ... 1. Các hoạt động dạy học Các hoạt động Nội dung ghi bảng I. CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Hoạt động 1: Nội dung Tình hình kinh tế, chính trị ở Anh Giáo...
 • 10
 • 12,522
 • 19

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX doc

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX doc
... các nước trong khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. II/ TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP 1) Tài liệu: _ Bản đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX (treo tường) _ Các tài liệu, chuyên khảo ... lược, nhân dân các nước đã làm gì ?  Kiên quyết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phần ghi Bài 11: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến ... CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Phần giảng * Gv: Treo bản đồ Các nước Đông Nam Á cuối TK XIX đầu TK XX và giới thiệu ngắn gọn về khu vực Đông Nam Á: Vị trí địa lí, tầm quan...
 • 6
 • 13,410
 • 11

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX ppt
... Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức rõ _ Những cải ... sử dụng bản đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học. II/ TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP 1) Tài liệu: _ Bản đồ treo tường nước Nhật cuối TK XIX đầu TK XX. _ Tranh ảnh về Nhật Bản đầu ... các nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX đầu TK XX. Tại sao những phong trào này đều thất bại ? 3/ Giới thiệu bài mới: Vì sao vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, trong khi hầu hết các nước ở...
 • 5
 • 5,179
 • 23

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) ppsx
... Bài 18 : NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1 918 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức :  Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế xã hội Mỹ ... tình hình kinh tế xã hội Mỹ năm 1 918 - 1939. - Bản đồ thế giới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Giới thiệu bài. 2. Bài mới : MỤC1 : NƯỚC MỸ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỶ XX  Mục ... biết tư duy so sánh để rút ra bài học lịch sử từ những sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU - Một số tranh ảnh mô tả tình hình nước Mỹ trong những thập niên 20 và 30 của thế kỷ XX. -...
 • 6
 • 6,873
 • 7

giáo án điện tử lịch sử 9 bài 8 Nước Mỹ

giáo án điện tử lịch sử 9 bài 8 Nước Mỹ
... 194 5Việt Nam 196 1- 197 3Trung Quốc 194 5- 194 6 195 0- 195 3Cam pu chia 196 9- 197 0Triều Tiên 195 0 195 3 Li bi 196 9Goa ta mê la 195 4, 196 0, 196 7Grê na đa 1 98 3In đô nê xi a 195 8 En xan va đo 1 98 0Cu ... 195 8 En xan va đo 1 98 0Cu Ba 195 9- 196 1 Ni ca ra goa 1 98 0Công Gô 196 4 Pa na ma 1 98 9Pê ru 196 5 Xu Đăng 1 98 8 Lào 196 4 - 197 3Áp ganixtan 199 8 Xô ma li 199 0 Nam Tư 199 9Sau chiến tranh thế giới 2 ... tơ 197 7 – 1 98 1Dân chủ 8 R.Ri – gân 1 98 1 – 1 98 9Cộng hòa 9 G. Bush (Cha) 1 98 9 - 199 3Cộng hòa10 Bill Clin – tơn 199 3 – 2001Dân chủ 11 G. Bush 2001 – 20 09 Cộng hòa12 B. Ô – ba - ma20 09 Dân...
 • 24
 • 4,293
 • 9

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1614-1918)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1614-1918)
... tham chiến ? 2/ Kết cục chiến tranh thế giới I ? Qua kết cục chiến tranh thế giới I gợi cho em suy nghĩ gì? Bài 6CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức: ... Chiến tranh cách mạng”, Chiến tranh chính nghĩa”, Chiến tranh phi nghĩa”.II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC- Lược đồ Chiến tranh thế giới thứ nhất. - Bảng thống kê kết quả của chiến tranh. - Tranh ... cuộc chiến bùng nổ.- Tính chất, kết cục của chiến tranh. 5. Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới * KIỂM TRA 15 PHÚT :Đề ra: ( Khối cơ bản)1/ Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất...
 • 4
 • 13,480
 • 58

Giáo án lịch sử 4 bài 1 nước văn lang

Giáo án lịch sử 4 bài 1 nước văn lang
... NƯỚC VĂN LANG I Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Nắm được một số sự kiện về nhà nước Văn Lang : thời gian ra đời, những nét chính về đời sống ... đời sống vật chất và tinh thần của người việt Cổ: + Khoảng năm 700 TCN nước Văn Lang nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước tara đời. + Người Lạc Việt biết làm ruộng , ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng ... vậtIII Các hoạt động dạy – học :Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 - Khởi động: Hát2 - Bài mới: Giới thiệu: Nước Văn Lang Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp- Treo lược đồ Bắc Bộ và...
 • 3
 • 5,167
 • 30

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước
... BÀI: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN (CANH TÂN) ĐẤT NƯỚCI . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:Sau bài học, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Đánh giá của ... dùng 2 * Hoạt động 3:Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra những đề nghị gì ?- Theo em qua những đề nghị trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều ... canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - HS trả lời các câu hỏi- GV cho HS tự do trình bày ý kiến đánh giá của mình về Nguyễn Trường Tộ. - Thuyết trìnhHình trong SGK- Chuẩn bị bài 3,...
 • 3
 • 648
 • 1

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ

giáo án lịch sử 12 bài 6 nước mỹ
... Bài 6: NƯỚC MỸI. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: Khái quát quá trình phát triển của nước Mỹ từ sau 1945 – nay:- Nhận thức vai trò cường quốc của nước Mỹ trong quan hệ quốc ... John Kenedy (dân chủ): 1-1 961 đến 11-1 963 - Giônxơn (dân chủ): 1-1 965 đến 1 969 - R. Nickxơn (cộng hoà): 1-1 969 đến 8-1974+ “Chiến tranh lạnh”, Mỹ phát động tháng 3-1947. “Họcthuyết Truman” mở đầu ... bài cũ.- Những thành quả trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi từ sau CTTG II?- Những khó khăn các nước Mỹ latinh gặp phải sau ngày độc lập?2. Bài mới: GV khái quát về nước...
 • 2
 • 7,936
 • 31

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời

giáo án lịch sử 12 bài 16 phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939 -1945). nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
... Bài 16 PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘCVÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945 ) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜII. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1.Kiến thức: Hiểu rõ: ... vũ trang.- Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam Uỷ ban Dân tộc giải phóng các cấp ( 4-1945). - Khu giải phóng Việt Bắc Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng ... sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 6. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945a) Nguyên nhân thắng lợi- Nguyên nhân chủ quan: + Dân...
 • 9
 • 11,657
 • 99

giáo án địa lý 12 bài 6 đất nước nhiều đồi núi

giáo án địa lý 12 bài 6 đất nước nhiều đồi núi
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 Bài 6 : ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI A. Mục tiêu.1. Kiến thức:- Trình bày được đặc điểm chung của địa hình và các khu vực địa hình đồi núi. 2. Kĩ năng:- Sử ... lát địa 12. 2. Chuẩn bị của trò:- SGK, át lát địa 12. C. Tiến trình bài học.1. Ổn định: Ngày giảng Lớp Sĩ số HS vắng12A112A212A3GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 12A412A72. Kiểm tra bài cũ:- Kiểm ... vực địa hình.a. Khu vực đồi núi. - Vùng núi Đông Bắc:- Vùng núi Tây Bắc:- Vùng núi Trường Sơn BắcGIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 biết điền nội dung vào bảng:Đặc điểm Vùng Trường SơnNamGiới hạnHướng núi Cấu...
 • 6
 • 1,537
 • 12

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 12: ĐỨC GIỮA CHIẾN TRANH

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11 BÀI 12: ĐỨC GIỮA CHIẾN TRANH
... Bài 12 Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)I. Mục tiêu bài học1. Kiến thứcQua bài này, HS cần nắm được:- Những nét chính về các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa ... Đức phải * Hoàn cảnh lịch sử: - Sau CTTG thứ nhất, Đức là nước bại trận bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng.bồi thường một khoản chiến phí khổng lồ. Lên tới hơn 100 tỷ mác. Tất nhiên gánh ... cảnh lịch sử nào làm bùng nổ cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở nước Đức? ( GV đưa ra câu hỏi gợi mở: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây hậu quả tới nước Đức như thế nào? Việt chính phủ Đức...
 • 7
 • 2,974
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử 12 bài 6 nước mỹgiáo án lịch sử 12 bài 3 các nước đông bắc ágiáo án lịch sử 7 bài 6giáo án lịch sử 8 bài 6giáo án lịch sử 9 bài 6giáo án lịch sử 10 bài 6giáo án lịch sử 11 bài 6giáo án lịch sử 12 bài 13giáo án lịch sử 12 bài 12giáo án lịch sử 12 bài 11giáo án lịch sử 12 bài 10giáo án lịch sử 12 bài 9giáo án lịch sử 12 bài 8giáo án lịch sử 12 bài 7giáo án lịch sử 12 bài 5Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ