bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Thiết kế bài giảng khoá trình lịch sử thế giới cận đại thời kì thứ hai (lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh

Thiết kế bài giảng khoá trình lịch sử thế giới cận đại thời kì thứ hai (lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh
... tích cực để góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở THPT hiện nay.Chơng 2 Thiết kế bài giảng khoá trình lịch sử thế giới cận đại thời thứ hai (lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động ... viên lịch sử trong tơng lai để chuẩn bị hành trang vào nghề tôi lựa chọn đề tài Thiết kế bài giảng khoá trình Lịch sử thế giới cận đại thời kỳ thứ hai (Lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động ... Lịch sử thế giới cận đại thời kỳ thứ hai ( Lịch sử lớp 11) nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh nhằm mục đích:- Góp phần giải quyết yêu cầu thực tiễn dạy học lịch sử ở trờng phổ...
 • 100
 • 1,013
 • 0

Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)

Sử dụng bài tập lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn)
... Sử dụng bài tập Lịch sử nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 11, trung học phổ thông, chương trình chuẩn) ... việc sử dụng bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT. Chƣơng 2: Một số biện pháp sử dụng bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trong ... tập nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho học sinh trung học phổ thông (Vận dụng khóa trình lịch sử thế giới cận đại (thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX) lớp 11, chương trình chuẩn) làm đề tài luận...
 • 16
 • 1,539
 • 0

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... - Bài tập: Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII – ... củachủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…) - Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từđầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giới ThờigianNơidiễn ... 4.Về Phong trào công nhân thế giới -GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào? Nêu một...
 • 8
 • 11,739
 • 60

Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin

Giáo án Bài giảng về: Đề cương bài giảng và hướng dẫn đáp án ôn tập môn triết học Mác LêNin
... Triết học Mác- Lênin - Đề cương bài giảng hướng dẫn ôn tập 39không có sự đối lập giữa triết học thần học. Tômátđacanh đã hạ thấp vai trò của triết ... 13Chương 1 TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI A. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG I. TRIẾT HỌC LÀ GÌ? 1. Triết học đối tượng nghiên cứu của triết học 2. Triết học - hạt nhân ... phương pháp luận của triết học 2. Vai trò của Triết học Mác Lênin B. CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Câu hỏi 1. Đặc trưng của tri thức triết học sự biến đổi đối tượng nghiên cứu của triết...
 • 142
 • 1,235
 • 1

Lịch sử thế giới cận đại bài giảng bùi văn hùng đại học đà lạt, 2002

Lịch sử thế giới cận đại bài giảng bùi văn hùng đại học đà lạt, 2002
... SÁCH ĐỐI NGOẠI 15Th.s. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại 4 2.2. GIAI ĐOẠN II 342.3. GIAI ĐOẠN CUỐI 34PHẦN II 35LỊCH SỬ CẬN ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 35CHƯƠNG ... nhất. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất Nhật Bản tham gia phe Hiệp ước. Th.s. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại 28 Đại hội bất thường của ... 482.3. TÍNH CHẤT, NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ 48Th.s. Bùi Văn Hùng Khoa Lịch Sử Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại 47 của Ấn Độ vào Anh có khi tới 30%. Ấn Độ trở thành...
 • 53
 • 1,264
 • 4

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ppt
... thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại; câu hỏi ôn tập, phân công học sinh theo nhóm, tổ. - Học sinh chuẩn bị: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa TK XVI đến 1917). III. ... thảm khốc cho nhân loại. III. BÀI TẬP THỰC HÀNH: Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố những kiến ... tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới. 3. Hoạt động dạy và học 1/ Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính - Mục tiêu: Hệ thống lại toàn bộ các sự kiện lịch sử cơ bản của lịch sử thế giới cận...
 • 5
 • 14,089
 • 18

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng lịch sử 11 bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... Bài 8 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI 1 - Những kiến thức cơ bản Thời gian1566Sự kiệnCách mạng Hà lanKết quả1640 – 1 688 Cách mạng tư sản Anh - Lật ... Đức đầu hàng không ĐKThời gian 11/ 11/19 18 28/ 7/19141 /8/ 19144 /8/ 19142/4/1917Tên nước Ha- i- ti Mê- hi- cô Ac- hen- ti- na Bra- xin Năm giành độc lập 182 2 182 1 180 3 181 6Chân thành ... thành cám ơn Quý thầy cô và các em học sinhĐến dự và giúp tôi hoàn thành bài dạy Karl Marx( 181 8- 188 3)Engels ( 182 0- 189 5)Ai là người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học ? ...
 • 20
 • 6,865
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)

bài giảng lịch sử 8 bài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ 16 đến năm 1917)
... LỊCH SỬ 8 BÀI 14 LỊCH SỬ 8 BÀI 14  ÔN TẬP LỊCH SỬ ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) BÀI 14 : ÔN TẬP ... TẬP LỊCH SỬBÀI 14 : ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI THẾ GIỚI CẬN ĐẠI(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) I. Những sự kiện lịch sử chínhI. Những sự kiện lịch sử ... sản nào triệt để nhất trong lịch sử thế triệt để nhất trong lịch sử thế giới cận đại? Thời gian diễn ra? giới cận đại? Thời gian diễn ra?TL: CMTS PHÁP ( 187 9 – 189 4)TRÒ CHƠI: THỬ TÀI TRÍ NHỚTRÒ...
 • 23
 • 1,038
 • 0

bài giảng âm nhạc 5 tiết 8 ôn tập bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh

bài giảng âm nhạc 5 tiết 8 ôn tập bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh
... ? Tiết 8: - Ôn tập 2 bài hát : 1. Reo Vang Bình Minh. 2. Hãy Giữ Cho Em Bu Tri Xanh. ãễN BI HT :ễN BI HT : - - Hãy giữ cho em Hãy giữ cho em bầu trời xanh : bầu trời xanh : Tiết ... tập 2 bài hát : 1. Reo Vang Bình Minh. 2. Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh. BIỂU DIỄN NHÓM Tiết 8: - Ôn tập 2 bài hát : 1. Reo Vang Bình Minh. 2. Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh. - Nghe nhạc ... Tiết 8: - Ôn tập 2 bài hát : 1. Reo Vang Bình Minh. 2. Hãy Giữ Cho Em Bầu Trời Xanh. * ÔN BÀI HÁT :* ÔN BÀI HÁT :- Reo Vang Bỡnh Minh.- Reo Vang Bỡnh Minh.ãKhi ng giọngUO AIXem tranh...
 • 18
 • 476
 • 0

bài giảng môn lịch sử 11 bài giảng về nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 - 1873)

bài giảng môn lịch sử 11 bài giảng về nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 - 1873)
... CHUNGMÔN: LỊCH SỬ 11 Tiết 24. Bài 19. NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 - 1873) (Tiết 1)NGƯỜI THỰC HIỆN: NHÓM LỊCH SỬMÔN: LỊCH SỬ 11 Tiết 24. Bài 19. NHÂN DÂN VIỆT ... 19. NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 - 1873) (Tiết 1) Phần ba. LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)Chương I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Tiết 24. Bài ... Nguyên nhân của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 3. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến 1962. I. LIÊN QUÂN PHÁP...
 • 11
 • 2,702
 • 0

bài giảnglịch sử 11 bài giảng về cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
... từ năm 1917 đến năm 1945)CHƯƠNG ICÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 1941) Bài 9CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH ... cương tháng 4.- Đầu tháng 10 /1917 không khí cách mạng bao trùm cả nướcI. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng ... Bôn-sê-víchI. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 (Trình bày Nguyên nhân, hình thức, lực lượng, kết quả của cách mạng DCTS tháng Hai năm 1917 Nga? ) 2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười. a)...
 • 23
 • 2,617
 • 0

bài giảnglịch sử 11 bài giảng về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp

bài giảng mô lịch sử 11 bài giảng về xã hội việt nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân pháp
... NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP2. Những chuyển biến về hội CƠ CẤU XÃ HỘI VIỆT NAM Trong cuộc khai thác lần thứ nhất Cuối thế kỷ XIXNông dân Công nhânĐịa chủ phong kiếnNông dân Địa chủ ... THỰC DÂN PHÁP Cuộc sống người dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc Tiết 34-Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP2. Những chuyển biến về hội * ... 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Pháp khai thác thuộc địa ở Việt Nam. Tiết 34-Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ...
 • 27
 • 3,350
 • 0

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn

Thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử theo hướng dạy học tích cực trong môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông (phần lịch sử thế giới cận đại lớp 11, chương trình chuẩn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HOÀNG THỊ HẰNG THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ... khi thiết kế bài giảng điện tử theo hưng dạy học tích cực trong môn Lịch sử 28 Thực trạng thiết kế sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Lịch sử trƣờng THPT 29 1.2.1. Nội dung, kết ... bày trong 2 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn của việc thiết kế sử dụng bài giảng điện tử môn Lịch sử theo hướng dạy học tích cực trường Trung học phổ thông Chương 2: Thiết kế, ...
 • 112
 • 746
 • 1

bài giảng điện tử ôn tập lịch sử thế giới cận đại

bài giảng điện tử ôn tập lịch sử thế giới cận đại
... sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới Cận đại mà em cho là có tác động lớn đến lịch sử thế giới giai đoạn đó và có ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử thế giới giai đoạn sau và giải ... kỳ lịch sử thế giới hiện đại IJKLMNguyên nhân bùng nổ các cuộc Cách mạng tư sản?NOPQG/c TS ngày càng lớn mạnh,có thế lực về KT nhưng không ... tranh thế giới thứ nhấtLà cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, ảnh hưởng đến tình hình thế giới sau chiến tranhFBCách mạng Tháng 10 NgaLà cuộc CMVS thắng lợi đầu tiên trên thế giới. ...
 • 26
 • 698
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 8 ôn tập lich sử thế giới cận đạibài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạibài 14 ôn tập lịch sử thế giới cận đạibai 14 on tap lich su the gioi can daiôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11ôn tập lịch sử thế giới cận đại 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8 violetôn tập lịch sử thế giới cận đại 11ôn tập lịch sử thế giới cận đại 11 violetôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 11 violetlịch sử lớp 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại ppstài liệu ôn thi lịch sử thế giới cận đạilịch sử thế giới cận đại lớp 8lịch sử thế giới cận đại lớp 11Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ