Bài tập điện từ ôn học sinh giỏi vật lý

bài tập tìm CTHH luyện học sinh giỏi

bài tập tìm CTHH luyện học sinh giỏi
... tỷ lệ khối lợng 4,9:1 .tìm công thức của A Bài 18:Hoà tan hoàn toàn 2g kim loại A (cha rõ hoá trị )bằng dung dịch H2SO4 loÃng đợc 0,1 g khí hiđrô .Hỏi A là kim loại nào ? Bài 19:Hoà tan hoàn toàn ... Bài 16:Đốt cháy 2,25g hợp chất hữu cơ A chứa C,H,O phảI cần 3,08 lít oxy (đktc)và thu đợc VH2O =5\4 VCO2 .Biết tỷ khối hơi của A đối với H2 là 45.Xác định công thức của A Bài 17:Hyđrô ... 1,35g một kim loại M hoá trị III vào dung dịch HCL thu đợc 1,68lít khí hiđrô (đktc).Xác định M Bài 20:Khử hoàn toàn 23,2g môt oxit của sắt (cha rõ hoá trị của sắt )bằng khí CO ở nhiệt độ cao...
 • 2
 • 636
 • 8

BAI TAP PASCAL BOI DUONG HOC SINH GIOI- KHONG CO DAP AN

BAI TAP PASCAL BOI DUONG HOC SINH GIOI- KHONG CO DAP AN
... OutputNguyen van truong truong 4Truong thich hoc pascal Truong pascal 5BÀI 5: DÃY CON LỚN NHẤTCho một mảng số nguyên gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤n) sao cho dãycon này có tổng ... (m≤n) sao cho dãycon này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử liên tiếp nhau trong mảng).nhập n, nhập các phần tử của dãy, nhập m, in ra dãy con có m phần tử.Input Output84 3 5 2 8 7 ... và xoá hết các ký tự liên tiếp giống nhau trong xâu chỉ chừa lại một?Input Outputcccccaaannnnooo cano Yêu cầu: 1. Biết độ dài BM, tính diện tích hình chữ nhật ABCD và diện tích tam giácMCN....
 • 5
 • 2,175
 • 86

Bài tập hình 6 cho học sinh giỏi

Bài tập hình 6 cho học sinh giỏi
... Các BàI toán hình học bồi dỡng học sinh giỏi lớp 6 Bài1 : a) Vẽ bốn điểm A;B;C: D Trong đó ba điểm B;C: D thẳng hàng .- Vẽ ... Sao cho AM = BN.So sánh độ dàI các đoạn thẳng BM và AN? Bài5 : Cho gãc xOy = 900 ,vÏ tia Oz sao cho góc yOz = 300 a) Tia Oz có xác định duy nhất không?b) Tính góc xOz trong từng trờng hợp Bài6 : ... nhau. Bài9 : Tính số đo góc A và B biết rằng chúng bù nhau và 4A = 5B Bài1 0: Cho góc vuông xOy ,tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy Tính góc xOz và yOz Biết rằng 51xOz = 41 yOz Bài1 1 :cho điểm...
 • 2
 • 859
 • 4

Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS

Các dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi THCS
... http://eBook.here.vn - Download Tài liệu – ðề thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 3 Bài tập hoá học dùng cho HS giỏi THCS    I/ viÕt PT biÓu diÔn sự chuyển đổi sau: ... http://eBook.here.vn - Download Tài liệu – ðề thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 5 22/ Tách riêng Cu(NO3)2 và AgNO3 bằng phương pháp hóa học ?. 23/ Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn ... & http://eBook.here.vn - Download Tài liệu – ðề thi min phớ Bài tập hoá học THCS Nguyễn Ngọc Anh 13 A/ Phương pháp dùng các giá trị mol trung bình (M) Lưu ý : Hỗn hợp nhiều chất...
 • 11
 • 7,538
 • 43

Bài soạn BAI TAP PASCAL BOI DUONG HOC SINH GIOI KHONG CO DAP AN

Bài soạn BAI TAP PASCAL BOI DUONG HOC SINH GIOI KHONG CO DAP AN
... quả cũng phải ghi rõ KHONG CAN DI CHUYEN LAN NAO”Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra:Input Output65 2 4 1 7 557 Khong can di chuyen lannao yeseeeyysss yeseysBÀI 7: SỐ ĐƠN ĐIỆUCác ... CÁC BÀI TẬP PASCAL HAY DÀNH CHO HS LỚP 9BÀI 1 : XẾP GẠCH. Minh rất thích trò chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. ... dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứK. Input Output2 3137BÀI 9: TỔNG 2 SỐ NGUYÊN TỐTrong mt bc th mà Christian Goldbach gi cho Euler, ông ã   cp   n phng oán ca mình:...
 • 5
 • 1,095
 • 16

MOT SO BAI TAP GHEP DIEN TRO ON HOC SINH GIOI LY 9

MOT SO BAI TAP GHEP DIEN TRO ON HOC SINH GIOI LY 9
... dài có giá trị là Rb = 15 Ω; C là con chạy di chuyểnđược trên MN; UAB = 15V (không đổi).a/ Xác định vị trí con chạy C vôn kế chỉ số 0.b/ Tìm vị trí con chạy C để vôn kế chỉ 1V. Cho điện ... độ dòng điện trong mạch chính I = IĐ1 + IR1 = A65 Suy ra: Rtm =28,8 ΩU R1 R2 R4 R3 R5 Q M N P ãN123R1R2MAB Bồi dưỡng HSG Vật lí 9 Bồi dưỡng ... 43R23= ΩBT4( Sưu tầm). Cho mạch điện có dạng như hình vẽ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch trong các trường hợp sau:a) R1 = R3 = R4 = R6 = 1 Ω; R7 = R8 = 2 Ω; R2 = 3,5 Ω;...
 • 5
 • 4,245
 • 71

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử sinh học 9

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử  sinh học 9
... đã thực hiện nghiên cứu đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng HSG nội dung kiến thức di truyền, biến dị cấp độ phân tử - Sinh học 9 . Chúng tôi hy vọng kết quả ... quan đến xây dựng sử dụng hệ thống Câu hỏi -bài tập (CH-BT) nội dung kiến thức Di truyền- biến dị (DT-BD) – sinh 9. Xác định thực trạng về xây dựng sử dụng CH-BT nội dung kiến thức DT-BD ... của biện pháp xây dựng sử dụng hệ thống CH-BT để dạy bồi dưỡng HSG nội dung kiến thức di truyền biến dị cấp độ phân tử - Sinh học 9. - Xác định tính khả thi của việc xây dựng CH-BT đã...
 • 19
 • 1,559
 • 1

đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao hiệu quả giải bài tập mạch cầu bằng việc lựa chọn ẩn là hiệu điện thế trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật 9

đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao hiệu quả giải bài tập mạch cầu bằng việc lựa chọn ẩn là hiệu điện thế trong bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9
... ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG 1. Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả giải bài tập mạch cầu bằng việc định hƣớng lựa chọn ẩn hiệu điện thế trong bồi dƣỡng học sinh giỏi vật 9 ... Đề tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng: Nâng cao hiệu quả giải bài tập mạch cầu bằng việc định hƣớng lựa chọn ẩn hiệu điện thế trong bồi dƣỡng học sinh giỏi vật 9 Nhóm nghiên cứu: ... - Giải pháp thay thế: Định hướng học sinh lựa chọn ẩn số hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở trong giải bài toán về mạch cầu. - Vấn đề nghiên cứu: Định hướng học sinh lựa chọn ẩn số hiệu...
 • 29
 • 2,451
 • 5

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lớp 8 ( có đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 ( có đáp án chi tiết)
... Đầu dây kia vật nặng m1; và ở đầu B của đòn bẩy vật m2 . Biết M=24kg, m1= 8 kg; OA =20cm; OB=30cm95 TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT Lí LP 8 THCSb. Ngời ta chỉ thể tác ... Tính chi u dài của đoàn tàu thứ haiCâu 3:9> TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT Lí LP 8 THCSgDdg:h<yãg:}D:gDd# $() $$*$?N!O= (1 [<m(QbgNQ/ ?86 $..N'$U\/-*K'PJ8UB/?2.)Q ... (1 ), (2 ), (3 ) >*>*9>9>*-*-mmmm==Vậy quả A rỗng.-15/-15/-15/-15/-15/-15/-1>5/-15/-15/_,$>15/'*~ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP...
 • 39
 • 17,640
 • 94

Bài tập điện từ ôn học sinh giỏi vật

Bài tập điện từ ôn học sinh giỏi vật lý
... BÀI TẬP ĐIỆN TỪ ÔN HSG VẬT LÝ Bài 1: Một ống kim loại hình trụ rỗng, tiết diện là một hình vành khăn có bán kính ... điện trở R bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Một dây nối với tâm đĩa, dây kia tiếp xúc với vành đĩa. Bỏ qua điện trở của đĩa. Tìm công suất trên điện trở R. Đs: 2 2 4B rP4Rω= Bài ... là r. Tìm từ thông do từ trường của cuộn dây gửi qua tiết din vũng xuyn. s: a2NnbIln 1r = + ữ  Bài 4: Một vòng dây mỏng, đồng chất có bán kính r, điện trở R được đặt trong từ trường...
 • 2
 • 987
 • 5

Bài Tập Điền Từ Ôn Thi Đại Học

Bài Tập Điền Từ Ôn Thi Đại Học
... is important. This PHNG PHÁP LÀM BÀI TP IN T (BÀI TP T LUYN) Giáo viên: V MAI PHNG Các bài tp trong tài liu này đc biên son kèm theo bài ging Phng pháp làm bài tp đin ... ging tng ng.  s dng hiu qu, Bn cn hc trc bài ging sau đó làm đy đ bài tp trong tài liu này. Khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Phng pháp lƠm bƠi tp ... to a rich American film producer. The only thing I share with me heroine is her (10) …. to work hard.” 1. A. wealth B. wealthy C. wealthier D. wealthiest 2. ambitious B. ambition C. ambitiously...
 • 11
 • 495
 • 6

Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi vật lớp 8 có đáp án chi tiết

Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 có đáp án chi tiết
... SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: VẬT LÝ LỚP 8 Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Ngày thi: 11/01/2013Câu 1: (2 điểm)Một ô tô trọng lượng 12000N. xe 4 bánh, mỗi bánh diện ... và bằng 00C1,0 đ (Học sinh thể làm các cách khác nếu đúng vẫn đợc tính điểm)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠOTHANH OAIĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP 8 NĂM HỌC: 2012 - 2013Thời ... citpQH .100% Q= Trong đó H: Hiệu suất toả nhiệt của nhiên liệu (%); Qci: Nhiệt lượng ích (J); Qtp:Nhiệt lượng toàn phần (J) Đề thi thu học sinh giỏi cấp huyện môn Vật 8 Năm học: ...
 • 238
 • 8,525
 • 37

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử - sinh học lớp 9

Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử - sinh học lớp 9
... pháp xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phần di truyền biến dị cấp độ phân tử. 3.2. Khách thể Dạy học di truyền học phân tử cho HSG lớp 9. - 3 - 3.3. Nghiệm thể Học sinh ... đã thực hiện nghiên cứu đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng HSG nội dung kiến thức di truyền, biến dị cấp độ phân tử - Sinh học 9 . Chúng tôi hy vọng kết quả ... bởi thiếu nguồn tài liệu cũng như giáo trình cụ thể. Như vậy với đề tài Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập để bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung kiến thức di truyền biến dị cấp...
 • 95
 • 751
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống bài tập ôn thi học sinh giỏi vật lýôn tập học sinh giỏi vật lý 8đề cương ôn tập học sinh giỏi vật lý 8cac bai tap cua boi duiong hoc sinh gioi libồi dưỡng học sinh giỏi vật lý thông qua dạy học bài tập chương các định luật bảo toàn vật lý lớp 10bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 11bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 7100 bài tập pascal bồi dưỡng học sinh giỏi thcscác bài tập oán 6bồi dưỡng học sinh gioi tcác dạng bài tập hóa bồi dưỡng học sinh giỏi thcsbai tap thi hoc sinh gioi vat ly 10bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử dạy học sinh học 11 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ