Tài liệu về : “Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

Cấu tạo giải phẫu của rễ cây
... Cấu tạo giải phẫu của rễ cây 2.1. Cấu tạo chóp rễ và miền sinh trưởng a. Chóp rễ Là phần tận cùng của rễ, có nhiệm vụ bảo vệ cho mô phân sinh ngọn, nên các tế bào ngoài của nó thường ... cấp của rễ cây cấu tạo gồm nhiều lớp '74ế bào nhu mô và có cấu tạo tương đối đồng đều. Đối với những rễ cây có sinh trưởng thứ cấp (cây Hạt trần và cây 2 lá mầm) thì vỏ sơ cấp của rễ chỉ cấu ... 2.2. Cấu tạo sơ cấp của rễ cây (cấu tạo miền hấp thu) Khi cắt ngang qua tầng lông hút (miền hấp thu) của rễ cây, người ta phân biệt được các phần chính sau đây: a. Lớp biểu bì Biểu bì của rễ gồm...
 • 9
 • 8,142
 • 64

Cấu tạo giải phẫu củacây thực vật hai lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của lá cây thực vật hai lá mầm
... dẫn mà thôi. Cuống lá của cây thực vật 2 lá mầm chỉ có cấu tạo sơ cấp chứ không có cấu tạo thứ cấp vì sự sinh trưởng của lá có hạn. b. Cấu tạo của phiến lá Phiến lá của cây thực vật 2 lá mầm ... Cấu tạo giải phẫu của cây thực vật hai lá mầm Đa số cây thực vật hai lá mầm đều có cuống lá và phiến lá phân biệt với nhau tương đối rõ rệt, do đó trong cấu tạo giải phẫu cũng phân ... cấu tạo này thuận lợi cho việc trao đổi khí giữa lá cây và môi trường, vì nó tạo cho diện tích tiếp xúc khí ở mô xốp tăng lên rất nhiều. Các tế bào của mô xốp chứa ít lục lạp hơn các tế bào của...
 • 13
 • 5,690
 • 23

Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm
... Cấu tạo giải phẫu của thân cây một lá mầm Thân cây thực vật 1lá mầm không có cấu tạo thứ cấp (do không có tầng phát sinh trụ) mà cấu tạo sơ cấp tồn tại suốt đời sống của cây. Trong cấu tạo giải ... bản Cấu tạo bởi những tế bào sống hình trứng, màng mỏng bằng cellulose, các tế bào có kích thước lớn dần từ ngoài vào, giữa các tế bào có các khoảng gian bào rất rõ. Hình 3.11. Cấu tạo giải phẫu ... bào và thường tiêu biến đi tạo nên một khoảng trống. *Sự sinh trưởng thứ cấp của thân cây Một lá mầm: một số cây Một lá mầm sống nhiều năm (họ Cau - Arecaceae.) thân cây có sự sinh trưởng theo...
 • 6
 • 8,199
 • 89

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật Một lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật Một lá mầm
... Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật Một lá mầm Đa số thực vật Một lá mầm chỉ gồm có bẹ lá và phiến lá a. Bẹ lá Bẹ lá có cấu tạo giải phẫu tương tự như cấu tạo giải phẫu của thân cây thực ... mép trên của lá lại làm cho phiến lá cuốn lại thành ống, để hạn chế sự thoát hơi nước của cây. + Thịt lá (nhu mô đồng hóa) Nhu mô đồng hoá của cây thực vật 1 lá mầm thường có cấu tạo đồng ... đứng, hai mặt lá được chiếu sáng tương đối đồng đều nhau, do đó về mặt cấu tạo giải phẫu ít có sự sai khác nhau và có cấu tạo tương đối đồng nhất. Khi cắt ngang qua phiến lá, người ta phân biệt...
 • 5
 • 4,526
 • 54

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật: Một lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật: Một lá mầm
... Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật Một lá mầm Đa số thực vật Một lá mầm chỉ gồm có bẹ lá và phiến lá a. Bẹ lá Bẹ lá có cấu tạo giải phẫu tương tự như cấu tạo giải phẫu của thân cây thực ... mép trên của lá lại làm cho phiến lá cuốn lại thành ống, để hạn chế sự thoát hơi nước của cây. + Thịt lá (nhu mô đồng hóa) Nhu mô đồng hoá của cây thực vật 1 lá mầm thường có cấu tạo đồng ... đứng, hai mặt lá được chiếu sáng tương đối đồng đều nhau, do đó về mặt cấu tạo giải phẫu ít có sự sai khác nhau và có cấu tạo tương đối đồng nhất. Khi cắt ngang qua phiến lá, người ta phân biệt...
 • 5
 • 850
 • 14

Cấu tạo thứ cấp của rễ cây (cấu tạo miền trưởng thành)

Cấu tạo thứ cấp của rễ cây (cấu tạo miền trưởng thành)
... phần vỏ thứ cấp của rễ cây. Phần còn lại ở bên trong thường dày hơn rất nhiều, chứa chủ yếu là các yếu tố của gỗ thứ cấp, gọi là phần gỗ của rễ cây. Cấu tạo thứ cấp của rễ cây (cấu tạo miền trưởng ... lá mầm và cây hạt trần, rễ cây có khả năng tăng thêm kích thước về đường kính nhờ có cấu tạo thứ cấp thay thế cấu tạo sơ cấp. Cấu tạo thứ cấp của rễ cây được hình thành do hoạt động của tầng sinh ... Cấu tạo thứ cấp của rễ cây (cấu tạo miền trưởng thành) Ở đa số thực vật Một lá mầm và một số thực vật Hai lá mầm, cấu tạo sơ cấp của rễ được duy trì suốt đời sống của cây. Ở phần...
 • 10
 • 1,987
 • 21

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật hai lá mầm

Cấu tạo giải phẫu của lá thực vật hai lá mầm
... mà thôi. Cuống lá của cây thực vật 2 lá mầm chỉ có cấu tạo sơ cấp chứ không có cấu tạo thứ cấp vì sự sinh trưởng của lá có hạn. b. Cấu tạo của phiến lá Phiến lá của cây thực vật 2 lá ... Cấu tạo giải phẫu của cây thực vật hai lá mầm Đa số cây thực vật hai lá mầm đều có cuống lá và phiến lá phân biệt với nhau tương đối rõ rệt, do đó trong cấu tạo giải phẫu cũng ... trên và dưới của cây (lá cây Sam biển - 81 Sesuvium portulacastrum). Ở một số cây, trong phần thịt lá có rất nhiều tế bào đá nằm rải rác, đó chính là yếu tố cơ học của cây. + Các bó...
 • 13
 • 1,396
 • 8

Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm

Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm
... Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm Thân cây thực vật 2 lá mầm sống nhiều năm và cây hạt trần có cấu tạo thứ cấp, thân cây có khả năng tăng trưởng về bề ... sinh trụ có vai trò chủ yếu. Thân cây Một lá mầm và thân cây Hai lá mầm sống một năm không có cấu tạo thứ cấp. Cấu tạo thứ cấp của thân cây Hai lá mầm rất phức tạp. Người ta phân biệt thành ... cấp của thân do hoạt động của tầng phát sinh trụ. Ở cây thân gỗ, quá trình sinh trưởng thứ cấp kéo dài trong suốt đời sống của cây, còn ở cây thân thảo, quá trình sinh trưởng thứ cấp của...
 • 13
 • 4,407
 • 10

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
... được cấu tạo và chức năng các bộ phận miền hút của rễ. - Bằng quan sát nhận xét thấy được đặc điểm cấu tạo các bộ phậnphù hợp với chức năng của chúng.- Biết sử dung kiến thức đã học để giải ... sao miền hút lại là phần quan trọng nhất của rễ? Các hoạt động TG Nội dung tiếtdạyHoạt động của thầy Hoạt động của tròTiểu kết 1: Cấu tạo miền hút của rễ. Gồm 2 phầnchính: vỏ và trụgiữa.- ... Mạchrây, mạch gỗ. năng của miền hút.- Cho học sinh thảo luận :* Cấu tạo miền hút gồmmấy phần?* Vỏ và trụ giữa gồmnhững phần nào?* Nêu cấu tạo của từngphần?* Tiểu kết: cấu tạo miềnhút gồm:...
 • 3
 • 1,116
 • 3

Bai 10 cau tao mien hut cua re

Bai 10 cau tao mien hut cua re
... Nêu đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm?2. Nhận biết các cây dưới đây. Hãy giải thích vì sao trên thực tế bộ rễ thường ăn sâu, lan rộng, nhiều rễ con? Hãy chỉ ra các bộ phận của miền hút ... Mạch rây5. Mạch gỗ6. Ruột1. Cấu tạo miền hút 1. Cấu tạo miền hútQuan sát tranh cho biết:+ Miền hút của rễ gồm mấy phần?Miền hútVỏTrụ giữa 1. Cấu tạo miền hútQuan sát tranh cho ... sinh trưởng: làm cho rễ dài raMiền chóp rễ: che chở cho đầu rễ Các miền của rễ đều có chức năng quan trọng , nhưng vì sao miền hút lại là phần quan trọng nhất của rễ? Miền hút hút nước...
 • 22
 • 607
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP