Tài liệu về : “Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cấp phường

Tìm hiêu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay

Tìm hiêu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay
... cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền cấp phờng trong giai đoạn hiện nay.3. Đối t ợng và khách thể nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu : chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức ... nghiên cứu Chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phờng hiện nay còn cha thực sự cao, cụ thể là :- Cơ cấu độ tuổi ở mức trung bình, còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.- Mặt ... trình độ lý luận chính trị còn thấp. Tồn tại sự khác biệt trong chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền phờng giữa quận cũ và quận mới thành lập. Đội ngũ cán bộ, công chức của các phờng...
 • 68
 • 391
 • 0

Tìm hiểu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay

Tìm hiểu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay
... cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền cấp phờng trong giai đoạn hiện nay.3. Đối t ợng và khách thể nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu : chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức ... nghiên cứu Chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phờng hiện nay còn cha thực sự cao, cụ thể là :- Cơ cấu độ tuổi ở mức trung bình, còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.- Mặt ... trình độ lý luận chính trị còn thấp. Tồn tại sự khác biệt trong chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền phờng giữa quận cũ và quận mới thành lập. Đội ngũ cán bộ, công chức của các phờng...
 • 68
 • 227
 • 0

Bước đầu tìm hiểu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay

Bước đầu tìm hiểu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phường trong giai đoạn hiện nay
... Tìm hiểu thực trạng chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền cấp phờng tại các phờng thuộc quận Ba Đình, Cầu Giấy. Xem xét chất lợng của đội ngũ cán bộ, công chức phờng thông ... cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền cấp phờng trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối t ợng và khách thể nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu : chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức ... nghiên cứu Chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp phờng hiện nay còn cha thực sự cao, cụ thể là : - Cơ cấu độ tuổi ở mức trung bình, còn thiếu đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. -...
 • 68
 • 138
 • 0

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG
... THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG Nền hành chính nhà nước bao gồm ba bộ phận cấu thành là cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính, cơ cấu tổ chức nhân ... nền hành chính nhà nước nói chung và của chính quyền cấp phường nói riêng phụ thuộc vào đội ngũ công chức nhà nước và hoạtđộng của đội ngũ đó. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức được ... ở đội ngũ cán bộ, công chức phường là một điểm yếu của tổ chức bộ máy chính quyền phường hiện nayBảng 3 : Thống kê trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị của cán bộ, công chức chính quyền...
 • 14
 • 657
 • 0

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay.
... 2: thực trạng chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang472.1. Thực trạng chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền ... tác động đến chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã1.2.1. Khái niệm chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xãTheo Từ điển tiếng Việt thì " ;chất lợng" ... yếu tố tác động đến chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã 221.3. Yêu cầu khách quan của việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã thuộc khu vực...
 • 131
 • 127
 • 0

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bắc giang hiện nay

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền các xã miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh bắc giang hiện nay
... tác động đến chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã1.2.1. Khái niệm chất lợng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã22Theo Từ điển tiếng Việt thì " ;chất lợng" ... trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã 1.1.2.1. Khái niệm đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã- Nớc ta khi bớc vào thời kỳ mới vừa đẩy mạnh công nghiệp hóa, ... trò của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Vốn quý nhất của Đảng, Nhà nớc và nhân dân ta là đội ngũ cán bộ. Cán bộ là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công hay...
 • 130
 • 108
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
... giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp về mặt toàn bộ a.Số lượng thực tế - Số lượng nhu cầu b.Số lượng thực tế / Số lượng nhu cầu x 100% 2. Đánh giá chất lượng đội ngũ ... giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than Hà Tu. trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; Đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ... Phần 1: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Phần 2: Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty than Hà Tu. Phần...
 • 77
 • 233
 • 2

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh, huyện Mê linh, thực trạng và giải pháp

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh, huyện Mê linh, thực trạng và giải pháp
... thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức) là một trong ... luận chính trị :- Có 1 cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp. - 13 cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp. - Và 5 cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị sơ cấp. Xét ... mới. Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước bao gồm nhiều cấp; tuy nhiên, cán bộ cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ cấp xã) có tầm quan trọng bậc nhất. Lý do là mặc dù cấp xã là cấp...
 • 33
 • 787
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND Huyện Bình Chánh Tp. HCM

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở UBND Huyện Bình Chánh Tp. HCM
... Chí Minh. Ba là: Đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đề ra các giải pháp căn cơ để đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong bốn nội dung ... dựng được đội ngũ cán bộ, công chức vừa có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại vừa đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, ... loại cán bộ, công chức, luận văn chỉ nghiên cứu cán bộ, công chức hành chính, không nghiên cứu cán bộ, viên chức cán bộ công tác Đảng, Đoàn thể. 5. Phương pháp thực hiện đề tài: Để thực...
 • 73
 • 2,687
 • 19

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP