Tài liệu về : “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... toán tiền lơng tại Nhà máy 753.4.2. Tình hình hạch toán công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy.3.4.3. Tình hình công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo ... toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Doanh nghiệp493.4. Thực trạng công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II653.4.1. Tổ chức công tác kế ... của công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở những kiến thức đã học, qua thực tế tìm hiểu về công tác kế toán tiền lơng các khoản...
 • 107
 • 480
 • 3

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo l- ơng trong các doanh nghiệp. Chơng II. Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Viễn thông Hà Nội. ... - Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả cho công nhân viên chức. D Nợ(nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức. D Có :Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả công ... tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thởng các khoản khác thuộc thu nhập của họ. Kết cấu của tài khoản này nh sau: Bên Nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lơng của công...
 • 72
 • 1,207
 • 7

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng-Viglacera.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Hữu Hưng-Viglacera.DOC
... góp nhằm hoàn thiện kế toán tiền l - ơng các khoản trích theo l ơng tại công ty. 1. Nhận xét khái quát về công tác kế toán tiền l ơng các khoản trích theo l ơng tại công ty. ... hạch toán. Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằM hoàn thiện kế toán tiền l ơng các khoản trích theo L ơng tại công ty. I- Nhận xét về công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo ... sử dụng phơng pháp hạch toán, II- Nội dung kế toán các khoản trích theo lơng tại công tỵ. 1 )Các khoản trích theo lơng tại công ty. 2) Chứng từ kế toán sử dụng. 3) Tài khoản kế toán sử...
 • 21
 • 246
 • 4

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại Du lịch Nam Long.doc

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Du lịch Nam Long.doc
... vụ kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. Tiền lơng các khoản trích theo lơng là vấn đề quan tâm đặc biệt của cả ngời lao động doanh nghiệp. Trong mỗi doanh nghiệp công tác kế toán ... Hạch toán các khoản trích theo lơng :.......................................................401II-Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của phòng kế ... toán các khoản trích theo lơng: BHXH, BHYT, KPCĐ...........32Phần IIMột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty Thơng mại Du lịch Nam...
 • 47
 • 341
 • 3

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại Du lịch Nam Long.doc

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và Du lịch Nam Long.doc
... chức kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty Thơng Mại Du Lịch Nam Long. Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo ... Hạch toán các khoản trích theo lơng :.....................................................75II -Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng của phòng kế toán ... vụ kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngTiền lơng các khoản trích theo lơng là vấn đề quan tâm đặc biệt của cả ng-ời lao động doanh nghiệp. Trong mỗi doanh nghiệp công tác kế toán...
 • 85
 • 1,073
 • 11

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.DOC
... Đại học kinh tế quốc dânKhoa kế toán Chuyên đềThực tập chuyên ngànhĐề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty TNHH Phát Đạt Họ tên sinh viên: Hà Thị Ngọc ... đổi mới công nghệ.1.3. Chế độ trích lập, nộp sử dụng các khoản trích theo lơng tại công ty TNHH Phát Đạt. Công ty thực hiện các khoản trích theo lơng bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ ... lơng của công nhân, hiện tại đang tính mức lơng chung là 750.000đ.Phần 2Thực trạng kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty TNHH Phát Đạt2.1. Kế toán tiền lơng tại công ty...
 • 83
 • 127
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long (2).DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long (2).DOC
... lý luận chung về công tác kế toán tiền l-ơng các khoản tính trích theo lơng trong các doanh nghiệp. Phần 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo lơng tại nhà ... nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo l-ơng tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. Phần I - lý luận chung về tổ chức hạch toán tiền lơng các khoản tính trích theo ... bày những nôị dung cơ bản của công tác kế toán tiền l-ơng, từ đó đa ra một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo lơng của nhà máy Thuốc lá...
 • 27
 • 207
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long.DOC
... lý luận chung về công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo lơng trong các doanh nghiệp. Phần 2 : Thực trạng công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo lơng tại nhà ... cấp bậc công nhân mà phải là lơng cấp bậc công việc. 2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơngứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán một cách có ... nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản tính trích theo lơng tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. 2Phần Ilý luận chung về tổ chức hạch toán tiền lơng các khoản tính trích theo...
 • 21
 • 97
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.DOC
... 225.000 = 1.278.000V. kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng1. kế toán tiền lơngKế toán tiền lơng là một phần hành quan trọng không những trong công tác kế toán để kết chuyển tính giá thành ... 111: 10,083,850 2. Kế toán các khoản trích theo lơngHạch toán các khoản trích theo lơng là công việc đi đôi với hạch toán tiền l-ơng. Để có thể hạch toán các khoản trích theo lơng thì Ban đã ... khoản thanh toán với công nhân viên của ban về tiền lơng, tiền công, phụ cấp BHXH các khoản khác, tài khoản này có kết cấu của một tài khoản nguồn.Bên Nợ: - Tiền lơng, tiền công các khoản khác...
 • 16
 • 207
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư dịch vụ Việt Hà.DOC

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà.DOC
... trạng công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty SXKD đầu t dịch vụ Việt Hà.Ch ơng III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản ... tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty SXKD đầu t dịch vụ Việt Hà. Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lơng các khoản trích ... viên về tiền lơng, tiền công, tiền thởng, các khoản trợ cấp. Nội dung kết cấu của tài khoản 334 là: Bên nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của CNV, tiền lơng, tiền công các khoản...
 • 80
 • 108
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP