Tài liệu về : “Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân

Đơn xin xác nhận tình trạng hôn nhân
... Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................Tôi là (Họ và tên người làm đơn) : ...........................................Giới ... chịu trách nhiệm trước pháp luật.XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN).............về tình trạng hôn nhân của người làm đơn. ....…, ngày……tháng…….năm…Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ... phương:..........................................................................Mục đích đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 1
 • 32,869
 • 577

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
... Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................Tôi là (Họ và tên người làm đơn) : ...........................................Giới ... chịu trách nhiệm trước pháp luật.XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN).............về tình trạng hôn nhân của người làm đơn. ....…, ngày……tháng…….năm…Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) ... phương:..........................................................................Mục đích đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 • 1
 • 9,485
 • 172

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
... lập - Tự do - Hạnh phúc ..................,ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật ... để:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số................Quyển số.................... ... ngày...........tháng...........năm................, đến ngày...........tháng...........năm............... .Tình trạng hôn nhân: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Giấy...
 • 1
 • 1,928
 • 14

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
... lập - Tự do - Hạnh phúc ..................,ngày……...tháng……....năm……....GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂNCƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAMCăn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật ... để:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số................Quyển số.................... ... ngày...........tháng...........năm................, đến ngày...........tháng...........năm............... .Tình trạng hôn nhân: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Giấy...
 • 1
 • 8,137
 • 55

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
... ngày... không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức); (4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, ... ..............................................................................................................................................Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: .................................................................Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:Họ ... đăng ký kết hôn với ai).Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình...
 • 2
 • 1,511
 • 20

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN (Để dùng ở nước ngoài)

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN (Để dùng ở nước ngoài)
... do – Hạnh phúc -------------------------------------- GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN (Để dùng ở nước ngoài) UỶ BAN NHÂN DÂN XÁC NHẬN Ông/bà Họ và tên (1):.................................................................Giới ... tháng, năm cấp Giấy xác nhận đã ghi chú vào Sổ đăng ký kết hôn của Sở Tư pháp; (5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. ... ký kết hôn với ai hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết; trong trường hợp việc ly hôn do Toà án nước ngoài xét xử, thì phải ghi rõ ngày, tháng, năm cấp Giấy xác nhận đã...
 • 1
 • 583
 • 8

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP