Tài liệu về : “Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 32 2010 TT-BGDDT doc

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
... chương trình GDMN mới năm 2009 -2010. _Quy t định số 239 /2010/ QĐ-TTg: Quy t định phê duyệt đề án " Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015"._Thông tư số 13 /2010/ TT-BGDĐT: ... Quang. _Quy t định số 58/2008/QĐ-BGDĐT: Quy t định ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục Mầm non. _Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT: Ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non. _Công ... cơ sở giáo dục mầm non công lập *Quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục mầm non -Năm 2010: Hoàn thành quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất cho 50%...
  • 9
  • 420
  • 3

Tài liệu TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập pdf

Tài liệu TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập pdf
... giáo viên mầm non từng bước được cải thiện, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ngày càng cao. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2008 và 2009, các cơ sở giáo dục mầm non ... hiện Quy t định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy t định ... sóc - giáo dục trẻ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo...
  • 4
  • 841
  • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP