Tài liệu về : “Đề thi dự bị môn toán khối B

Đề thi dự bị môn toán khối B

Đề thi dự bị môn toán khối B
... ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI < /b> ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn < /b> thi:< /b> TOÁN, khối < /b> B Thời gian làm b i 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I ... thể tích khối < /b> tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB, AC. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn:< /b> TOÁN (đề < /b> số 1), khối < /b> B Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi< /b> n và ... tam giác ABC với 5, ( 1; 1)AB C   , đường thẳng AB có phương trình x + 2y – 3 = 0 và trọng tâm của tam giác ABC thuộc đường thẳng x + y – 2 = 0. Hãy tìm tọa độ các đỉnh A và B. Câu V .b Theo...
 • 6
 • 8,984
 • 222

Đề thi dự bị môn toán khối A 2006

Đề thi dự bị môn toán khối A 2006
... cần chứng minh:a b c abcabcbca cab+ +++≥+++2224 ⇔abcaba abc b abc c abc++++≥+++3332224c (2) Thay abc vào (2) ta có: ()()()()()()a b c abcabac bcba cacb+ +++≥++ ++ ++3334 Áp dụng B T côsi cho 3 ... .()()aabacaabac++++≥ =++333388 643a4 .()()bbcbabbcba++++≥ =++333388 64 3b4 .()()ccacbccacb++++≥ =++333388 643c4 Cộng ba b t đẳng thức cùng chiều trên ta có ĐPCM. Câu Va 1/ Tìm toạ độ A ,B, C Vì AC BH ... MNSBMaaaaS+=⎛⎞+⎜⎟==⎜⎟⎜⎟⎝⎠224221032333 ().SBCMNVSHdtBC=13MN Hạ SH BM.Ta có SH⊥ ⊥ BM và BC ⊥ (SAB) ≡ (SBM) BC SH ⇒⊥Vậy SH (BMCN) SH là đường cao của khối < /b> chóp SBCNM Trong tam giác SBA...
 • 5
 • 5,159
 • 52

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2003
... hình b nh hành BMDN là hình thoi. Do đó BMDN là hình 1 điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1 điểm 0,5đ G A B C M . D A D C B N M I A B C 3vuông MN = BD AC = BD AC2= BD2 = BB2 +BD2 ... 1 B giáo dục và đào tạo kỳ thi < /b> tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề < /b> thi < /b> chính thức Môn < /b> thi < /b> : toán < /b> Khối < /b> B Nội dung điểmCâu 1. ... Mặt khác ADCB là hình b nh hành nên trung điểm I của AC cũng chính là trung điểm của BD. Vậy MN và BD cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đờng nên BMDN là hình b nh hành. Do đó B, M, D, N cùng...
 • 3
 • 13,188
 • 69

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2006
... ΔABD ⇒ BI = 2BM3 = a23 và AI = 1aAC33=3 ΔABI có BI2 + AI2 = 22222a 3aaAB39+== ⇒ BI⊥ AI và BI ⊥ SA ⇒ BI⊥(SAC) ⇒(SMB) ⊥ (SAC) Gọi V = VSABC; V1 = VSABN; V2 = VCNBI Ta có : 12VVSN.SA.SB ... ĐỀ THI < /b> & B I GIẢI THI < /b> ĐH 2006 MÔN TOÁN KHỐI B Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = 2xx1x2+−+ 1. Khảo sát sự biến thi< /b> n và vẽ đồ thò (C) của hàm số đã cho. ... CN.CI.CBV V SC.SA.SB SC.CA.CB+= + 12VV112115.V22323+=+ =+=6 ⇒ VANIB = SABC111V.BA.BC.S666= A = 1a.a 2.a36 ⇒ VANIB = 3a236 Cách 2: Chọn hệ trục như hình vẽ. zxBSDAN...
 • 3
 • 13,392
 • 74

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2007
... ()( )Bb;2 b, Cc;8 c.− − Từ giả thi< /b> t ta có hệ: ( )( )()()222 2b1 c 4 2bc 4b c 2 0AB.AC 0AB ACb2bc8c1 8b 1c43.−−=⎧−−+=⎧⎧=⎪⎪ ⎪⇔⇔⎨⎨ ⎨=−=−+⎪⎪− −− =⎩⎩⎪⎩JJJG JJJG 0,50 Đặt x b 1, y c 4=− ... 1/4 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 200 7Môn:< /b> TOÁN, khối < /b> B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) ... )32fx x 6x 32=+ −với x2.> Ta có: ( )2f' x 3x 12x 0, x 2.= +>∀> B ng biến thi< /b> n: Từ b ng biến thi< /b> n ta thấy với mọi m0>, phương trình (1) luôn có một nghiệm trong khoảng...
 • 4
 • 14,934
 • 66

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2008
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 200 8Môn:< /b> TOÁN, khối < /b> B (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) ... AB, suy ra SH Do ú SH l ng cao ca hỡnh chúp S.BMDN. ()ABCD .2SB a 3a AB+=+=Ta cú: SA nờn tam giỏc SAB vuụng ti S, suy ra 2222ABSM a.2== Do ú tam giỏc u, suy ra SAMa3SH . 2=Din tớch t giỏc BMDN ... sát sự biến thi< /b> n và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) • TXĐ : .\• Sự biến thi< /b> n : , 2y' 12x 12x=−x0y' 0x1=⎡=⇔⎢=⎣.0,25 • yCĐ = y(0) = 1, yCT = y(1) = −1. 0,25 • B ng biến thi< /b> n...
 • 4
 • 1,314
 • 11

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2009

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2009
... Tính thể tích khối < /b> chóp… Gọi D là trung điểm và là trọng tâm tam giác AC G ABCta có '( )B G ABC⊥⇒ n&apos ;B BG =60D ⇒ n3''.sin'2aBG BB BBG== và 2aBG= ⇒ 3.4aBD= Tam giác ... ⇒ 3.4aBD= Tam giác có: ABC3,22ABABBC AC== ⇒.4ABCD= 0,50 IV (1,0 điểm) 222BABCCDBD+=⇒ 2226394161ABAB a+= ⇒ 313,13aAB = 313;26aAC = 293.104ABCaSΔ= 0,25 ' B C ' G C'AD ... 7abab a b −+ =⎨−=−⎩225( 2) 5 45( ) 7abab ba⎧−+ =⎨−= −⎩0,25 (2,0 điểm) (I) vô nghiệm; (II) ⇔225 20 16 02aaba⎧−+=⎨=−⎩⇔2284(;) ; .5525 40 16 0ababbb=⎧⎛⎞⇔=⎨⎜⎟−+=⎝⎠⎩ 0,25 B n kính 1():C22.52abR−==...
 • 4
 • 718
 • 7

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010

Đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2010
... A B C 'A &apos ;B 'C G D A E H G I tuoitre.vn Trang 3/4 Câu Đáp án ĐiểmTa có: M ≥ (ab + bc + ca)2 + 3(ab + bc + ca) + 212( )ab bc ca−++. 0,25 Đặt t = ab + bc ... '33VS.'8ABC A B C ABCaAA==. 0,25 • B n kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC. Gọi H là trọng tâm tam giác ABC, suy ra: GH //'A A ⇒ GH ⊥ (ABC). Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC, ta ... Trang 1/4 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn:< /b> TOÁN; Khối < /b> B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)...
 • 4
 • 4,027
 • 16

Đề thi đại học môn toán khối B năm 2002

Đề thi đại học môn toán khối B năm 2002
... b giáo dục và đào tạo kỳ thi < /b> tuyển sinh đại học, cao Đẳng năm 2002 đề < /b> chính thức Môn < /b> thi < /b> : toán,< /b> Khối < /b> B. ... ABCD có tâm 0;21I, phơng trình đờng thẳng AB là 022=+ yx và ADAB 2=. Tìm tọa độ các đỉnh DCBA ,,, biết rằng đỉnh A có hoành độ âm.2. Cho hình lập phơng 1111DCBABCDA ... 1111DCBABCDA có cạnh b ng a. a) Tính theo a khoảng cách giữa hai đờng thẳng BA1 và DB1. b) Gọi PNM ,, lần lợt là các trung điểm của các cạnh CDBB ,1,11DA . Tính góc...
 • 1
 • 530
 • 4

Xem thêm