Tài liệu về : “THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM 1000 l-h

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất rượu etylic năng suất sản phẩm 1000 lh

thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất rượu etylic năng suất sản phẩm 1000 lh
... học Máy và Thiết bị GVHD : TSKH. Lê Xuân Hải SVTH : trang 2 THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h Đồ án môn học Máy và Thiết bị ... dddddd.cPrλμ= ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h Đồ án môn học Máy và Thiết bị GVHD : TSKH. Lê Xuân Hải ... riêng dung dịch, kg/m3 1239 1291 1344 1399 II. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Aùp suất thiết bị ngưng tụ Po = 0.35 at. ⇒Nhiệt độ hơi thứ ở thiết bị ngưng tụ to = 72.05oC ( Bảng I.251 trang 314...
 • 51
 • 536
 • 1

THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM 1000 l-h

THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM 1000 l-h
... và Thiết bị GVHD : TSKH. Lê Xuân Hải THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h Lời nói đầu Ngày nay, công nghiệp sản ... hiện quá trình Cô đặc áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sôi, áp suất không đổi. Thường dùng cô đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định để đạt năng suất cực đại và thời gian ... trong những sản phẩm được quan tâm sản xuất khá nhiều là Kali hydroxyt (KOH) do khả năng sử dụng rộng rãi của nó. Trong qui trình sản xuất KOH, quá trình cô đặc thường được sử dụng để thu được...
 • 48
 • 778
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC "THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h" pot

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
... học Máy và Thiết bị GVHD : TSKH. Lê Xuân Hải SVTH : trang 2 THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h Đồ án môn học Máy và Thiết bị ... dddddd.cPrλμ= ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000 l/h Đồ án môn học Máy và Thiết bị GVHD : TSKH. Lê Xuân Hải ... riêng dung dịch, kg/m3 1239 1291 1344 1399 II. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG Aùp suất thiết bị ngưng tụ Po = 0.35 at. ⇒Nhiệt độ hơi thứ ở thiết bị ngưng tụ to = 72.05oC ( Bảng I.251 trang 314...
 • 51
 • 297
 • 1

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC

THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC
... lượng kế. 5. Thiết bị đun sôi dòng nhập liệu. 6. Bẩy hơi. 7. Nhiệt kế. 8. Áp kế. 9. Tháp chưng cất. 10. Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh. 11. Bồn chứa sản phẩm đỉnh. 12. Thiết bị đun sôi đáy tháp. ... Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic – Nước SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ 1 2 3 9 12 T T T Vũ Bá Minh Thiết bò đun sôi đáy tháp Áp kế Tháp chưng cất Thiết bò ... GVHD : Hồng Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic – Nước SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ Vậy ta sử dụng tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp AXIT AXETIC – NƯỚC...
 • 56
 • 3,057
 • 26

Tài liệu Đồ án môn học " Tháp chưng cất laoij mâm chóp để chưng cất hổn hợp Axit axetic – Nước '''' docx

Tài liệu Đồ án môn học
... Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic – Nước SVTH : Mai Thị Ngọc Hạ 10 123912TTTVũ Bá Minh Thiết bò đun sôi đáy tháp Áp kế Tháp chưng cất Thiết bò ngưng tụ sản phẩm đỉnhNhiệt ... : TỔNG QUAN I . LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT 1 . Phương pháp chưng cất 2 . Thiết bị chưng cất: Đồ án môn học QT & TB GVHD : Hồng Minh Nam Tháp chưng cất mâm chóp Axit axetic – Nước SVTH : ... khí BỘ MÔN MÁY & THIẾT BỊ WYZXWYZX ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ THÁP CHƯNG CẤT LOẠI MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP AXIT AXETIC - NƯỚC CBHD: Thầy HỒNG MINH NAM Sinh...
 • 57
 • 278
 • 0

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí so2 bằng nước

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí so2 bằng nước
... quả và kinh tế không , để có thể đưa vào hệ thống xử lý khí thải trong các nghành sản xuất công nghiệp và sinh hoạt .Nội dung khảo sát : thiết kế tháp đệm xử lý SO2 với năng suất 2000m3/h , nồng ... nhà máy sản xuất acid H2SO4 . Khí được xử lý sơ bộ trước khi vào tháp .Chọn dung môi hấp thu là nước vì nước là dung môi hấp thu rẻ tiền , dễ tìm , không ăn mòn thiết .Tháp hấp thu là tháp đệm ... tháp : Thiết bò làm việc ở môi trường ăn mòn , nhiệt độ làm việc 300C , Pmt = 1 at = 0.1 N/m2 . Nên ta chọn vật liệu là thép không rỉ để chế tạo thiết bò .Chọn thép : X18H10T .- Ứng suất...
 • 40
 • 2,938
 • 92

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí so2 bằng nước-Thuyết minh

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí so2 bằng nước-Thuyết minh
... lạnh thường được dùng để đông lạnh nhanh thủy hải sản, thòt. Sản phẩm làm lạnh gần như được tiếp xúc với dàn lạnh nên thời gian đông lạnh được rút ngắn, chất lượng sản phẩm tốt. - Tủ cấp đông ... máy nén và thiết bò gọn nhẹ.- Hệ số dẫn nhiệt và trao đổi nhiệt lớn, thuận tiện cho thiết kế, chế tạo các thiết bò ngưng tụ và bay hơi.- Độ nhớt nhỏ → lưu động tốt → đỡ tổn thất áp suất. SVTH: ... nước đi trong ống cũng là để dễ vệ sinh.- Để tiết kiệm nước ta sử dụng tháp giải nhiệt. Ngoài ra khi sử dụng tháp giải nhiệt thì nhiệt độ ngưng tụ và do đó cả công suất lạnh rất ổn đònh, ít phụ...
 • 34
 • 525
 • 9

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí SO2 bằng nước (Bìa)

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí SO2 bằng nước (Bìa)
... KhoaKhoa Công nghệ Hóa học & Dầu khíBỘ MÔN MÁY & THIẾT BỊ ĐỒ ÁN MÔN HỌCQuá Trình & Thiết bòTHIẾT KẾ THÁP ĐỆM DÙNG ĐỂ HẤP THU KHÍ SO2 BẰNG NƯỚCGVHD : Cao Thò NhungSVTH :...
 • 2
 • 191
 • 0

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí SO2 bằng nước(Nội dung)

Thiết kế tháp đệm dùng để hấp thu khí SO2 bằng nước(Nội dung)
... và kinh tế không , để có thể đưa vào hệ thống xử lý khí thải trong các nghành sản xuất công nghiệp và sinh hoạt .Nội dung khảo sát : thiết kế tháp đệm xử lý SO2 với năng suất 2000m3/h , ... Bin , “ Tính toán Quá trình & Thiết bò Công nghệ hóa chất & Thực phẩm – tập 2 “ , NXB KHKT .[9]. Hồ Lê Viên , “ Thiết kế & Tính toán các chi tiết thiết bò hóa chất – tập 1 “ , NXB ... trước khi vào tháp .Chọn dung môi hấp thu là nước vì nước là dung môi hấp thu rẻ tiền , dễ tìm , không ăn mòn thiết bò . Tháp hấp thu là tháp đệm nên dung môi hấp thu là nước sạch để không tạo...
 • 39
 • 443
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP