Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, mã số hồ sơ 136309 docx

Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... cho người yêu cầu Công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ Công chứng. Hồ Thành phần hồ 1. - Phiếu yêu cầu Công chứng. 2. - 01 bản dự thảo văn bản Công chứng. ... Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng Tên bước Mô tả bước ... yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2....
 • 5
 • 689
 • 1

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx
... yêu cầu Công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ Công chứng. Hồ Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ... hồ sơ. + Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ cho người yêu cầu ... tiếp nhận hồ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy đủ thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. 2. Phòng Công chứng + Nghiên...
 • 4
 • 538
 • 1

Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng Hồ Thành phần hồ 1. ... hồ sơ. + Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ cho người yêu cầu ... quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản Công chứng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Xác lập hồ Công chứng + Cá nhân nộp một bộ hồ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ Phòng...
 • 4
 • 467
 • 0

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot
... lực hành vi của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Thông ... ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng. 5. Bước 5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng. Hồ Thành phần hồ 1. Phiếu yêu cầu công chứng ... cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); 2. Hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo ; Tên phí Mức phí Văn bản qui định 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị...
 • 7
 • 464
 • 0

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng ppsx

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng ppsx
... đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ... theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng; - Người yêu cầu công chứng ... trong hồ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. - Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng,...
 • 7
 • 507
 • 0

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, số hồ 136309 docx

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, mã số hồ sơ 136309 docx
... thảo hợp đồng, giao dịch. - Bước 4: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng ... nghị của người yêu cầu công chứng, số hồ 136309 a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nêu ý định giao kết hợp đồng, giao dịch, kèm hồ nộp tại tổ chức hành nghề công chứng. ... toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. - Bước 5: Cá nhân,...
 • 6
 • 369
 • 0

Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ cho người yêu cầu Công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ Công chứng. Hồ Thành phần hồ ... 1. Xác lập hồ Công chứng + Cá nhân nộp một bộ hồ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công Tên ... Công chứng hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh...
 • 5
 • 815
 • 0

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chungdo công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. docx

Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. docx
... cho người yêu cầu Công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ Công chứng. Hồ Thành phần hồ 1. - Phiếu yêu cầu Công chứng 2. - 01 bản dự thảo văn bản Công chứng ... Công chứng hợp đồng cho thuê nhà chung cư do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ ... hồ sơ. + Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên cho cá nhân ký văn bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ cho người yêu cầu...
 • 5
 • 657
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... bản Công chứng. 4. Cán bộ tiếp nhận hồ cho đóng lệ phí và đóng dấu giao trả hồ cho người yêu cầu Công chứng. 5. Phòng Công chứng lưu hồ Công chứng Hồ Thành phần hồ ... lập hồ Công chứng + Cá nhân nộp một bộ hồ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận và kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy ... Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ...
 • 5
 • 1,268
 • 1

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng Thành phần hồ 2. - 01 bản dự thảo văn bản Công ... Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh ... quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản Công chứng Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Xác lập hồ Công chứng: + Cá nhân nộp một bộ hồ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ Phòng...
 • 5
 • 674
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịchcác loại hợp đồng giao dịch phải công chứngthủ tục công chứng hợp đồng giao dịchcông chứng hợp đồng giao dịchphiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch theo mẫumẫu sổ công chứng hợp đồng giao dịch docphiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịchđiều 35 công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵnđiều 37 thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sảnđiều 44 công chứng việc sửa đổi bổ sung huỷ bỏ hợp đồng giao dịchhợp đồng giao dịch của công ty với những người có liên quan điều 75 luật doanh nghiệplệ phí chứng thực hợp đồng giao dịchthẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịchhợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoánmức thu lệ phí chứng thực hợp đồng giao dịchBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015