câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh chương di truyền 1 pot

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... Ar40 18 B. Sc37 21 C. K39 19 D. Ca3820E. Kết quả khác Câu 17 :Xét phản ứng hạt nhân:C 12 6 + H2 1 N 13 7 + XAZX là:A. He42B. n 1 0C. e0 1 D. P 1 1E. H 1 1 Câu 18 :Cấu ... E. B C Bài 4 - Hoá đại cơng Câu 1: Trộn 10 ml HCl 36% (d = 1, 18 kg/lit) với 50 ml HCl 20% (d = 1, 1 kg/lit)Nồng độ % dd axit thu đợc là:A. 15 ,6 B. 48,5 C. 22,83 D. 20,5 E. Kết quả khác Câu ... đều sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X 1 , X2, X6B. X2, X5C. X 1 , X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét...
 • 160
 • 1,072
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH
... 11 4. D 11 5. C 11 6. B 11 7. C 11 8. C 11 9. D 12 0. A 12 1. B 12 2. D 12 3. A 12 4. B 12 5. C 12 6. A 12 7. A 12 8. C 12 9. A 13 0. A 13 1. D 13 2, A 13 3. C 61. a - 1; b -1; c - 5; d - 3.69. 1 - b; 2 - a; 3 - a; ... C 81. C 82. A 83. C 85. D 86. C87. B 88. D 89. D 90. C 91. C 92. C93. B 94. C 95. B 97. B 98. C 99. B 10 0. C 10 3. C 10 4. B 10 6. D 10 7 A 10 9. A 11 0. D 11 1. C 11 2. D 11 3. C 11 4. D 11 5. C 11 6. ... (đvC) 1 1 0,00055Khối lợng (kg) 1, 6726 .10 -27 1, 6748 .10 -279 ,10 95 .10 - 31 Điện tích nguyên tố 1+ 0 1- Điện tích (Culông) 1, 602 .10 -19 0 -1, 602 .10 -19 2. Hạt nhân nguyên tử: Khi bắn phá một lá vàng...
 • 193
 • 820
 • 2

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem
... Ar40 18 B. Sc37 21 C. K39 19 D. Ca3820E. Kết quả khác Câu 17 :Xét phản ứng hạt nhân:C 12 6 + H2 1 N 13 7 + XAZX là:A. He42B. n 1 0C. e0 1 D. P 1 1E. H 1 1 Câu 18 :Cấu ... C% = (a 1 + a2) .10 0%/(m 1 + m2)Thay các giá trị a1 a2 ta có:C = (m 1 C 1 + m2C2)/(m 1 + m2) m 1 C + m2C = m 1 C 1 + m2C2 m 1 (C - C 1 ) = m2(C2 - C)hay m 1 /m2 ... không gianA. (1) B. (2) C. (3) D. (1) (3) E. (2) (3) Câu 22:Biết rằng tỉ khối của kim loại paltin (Pt) bằng 21, 45, khối lợng nguyên tử bằng 19 5 đvC, tỉ khối của vàng bằng 19 ,5 khối lợng...
 • 160
 • 730
 • 8

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ
... 7, 718 8 MeVB. 77 ,18 8 MeVC. 7 71, 88 MeVD. 7, 718 8 eV 14 6. Khối lợng của hạt nhân Be 10 4 là 10 , 011 3 (u), khối lợng của nơtrôn là mn = 1, 0086(u), khối lợng của prôtôn là mp = 1, 0072 (u) ... np + F 19 9 O 16 8 + yA. x: C 14 6; y: H 1 1B. x: C 12 6; y: He42C. x: C 14 6; y: Li73D. x: B 10 5; y: Li73 14 8. Từ hạt nhân Ra22688 phóng ra 3 hạt a một hạt ... A. chậm pha đối với dòng điện. 14 5. Cho phản ứng hạt nhân sau:McV 3,25 n He H H 1 0422 1 2 1 +++Biết độ hụt khối của H2 1 là DmD = 0,0024 u 1u = 9 31 MeV/c2. Năng lợng liênkết...
 • 50
 • 806
 • 1

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC
... trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.20HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC. Câu 1. Chức năng khởi thủy của ... nhưng không có thu nhập.d. Câu a be. Câu b c Câu 19 1. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học:a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập ... phía nước ngoài: 1. 000 USDTỷ giá 1 USD = 18 .000 VNĐGiá tính thuế GTGT?a. 32.000 x 18 .000b. 23.000 x 18 .000c. 22.000 x 18 .000-Đáp ánd. 20.000 x 18 .000 Câu 66: Ngày 09/ 01/ 2009, CSKD A chuyên...
 • 44
 • 7,885
 • 51

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf
... D .11 Câu 24. Số ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,05M cần phải dùng để trung hòa 50ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HCl 0,3M HNO3 0,2M là: A. 12 5ml B. 15 2ml C. 12 7ml D. 13 0ml Câu ... B. 12 ,6 C. 18 ,9 D. 15 ,3 Câu 15 . Cho 3,9 g kali vào 10 1,8 g nước thu được dung dịch KOH có khối lượng riêng là 1, 056 g/ml. Nồng độ % của dung dịch KOH là bao nhiêu (Cho K = 39, O = 16 , H = 1) ... C. 450 ml D. 200 ml Câu 49. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 10 0 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1, 5M KHCO3 1M. Thể tích khí CO2 thu được (ở đktc) là A. 1, 12 lít B. 4,48 lít...
 • 5
 • 853
 • 11

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc
... theo thời gian có dạng 1 đường thẳng. 17 . Trong các đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây ... với vận tốc v 1 , đi nửa đoạn đường sau với vận tốc v2. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi của vật là : A. 12 tbv v v . B. 12 12 2( ).tbvvvvv. C. 12 12 2.()tbvvvvv. ... t(h) 21. Theo đồ thị trên. Phương trình chuyển động của vật là : A. (I) x 1 = 80 + 40t (km) (II) x2 = 40 + t (km) . B. (I) x 1 = 80t (km) (II) x2 = 40 + 40t (km) . C. (I) x 1 = 40...
 • 6
 • 870
 • 1

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
... [H+].[A-].Ka -1 = [A-]. (1 + h.Ka -1 ) (2)Từ (1) (2): S2 = [Mn+].[A-]. (1 +β.h -1 ). (1 + h.Ka -1 ) = KS. (1 +β.h -1 ). (1 + h.Ka -1 ) → S = -1 S -1 aK . (1+ β.h ). (1+ h.k )2 .1. 4 Các ... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học. 1. 2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14 ] 1. 2.4 .1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... tủa AgCl; AgBr; AgSCN Ag2CrO4 lần lượt là: 10 -9,75; 10 -12 ,28; 10 -11 ,97; 10 -11 ,95; -4a(HCrO )pK = 6,5.A. 0,208 M B. 0,0 71 M C. 0 ,12 3 M D.9,96 .10 -3 M Câu 10 6. Đánh giá khả năng...
 • 99
 • 924
 • 4

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf
... nông nghiệp vào mục đích xây dựng nhà ở. e. Cả a,b,c d Câu 11 . Căn cứ tính thuế nhà đất là: a. Di n tích đất, giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thuế suất thuế nhà đất b. Di n tích đất, ... phát sinh tại Việt Nam b. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. c. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam thu nhập chịu thuế phát sinh ... nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học: a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập...
 • 52
 • 1,197
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpt800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmcâu hỏi và bài tập của sgk sinh học 12câu hỏi và bài tập địa lí 6 chương 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM