Tài liệu về : “Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính nước ta để đi đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua
... xác định cần: " ;Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính nước ta để đi đến ổn định,< /b> chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua& quot;. Nghị quy t ... thống các đơn vị hành chính các cấp nước ta 1.1. Khái quát chung về đơn vị hành chính cấp huyện 1.1.1. Khái niệm đơn vị hành chính huyện Đơn vị hành chính là khái niệm được sử dụng để chỉ ... chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính huyện nước ta Phần III. Những vấn đề về nguyên tắc, tiêu chí và giải pháp cụ thể xác lập đơn vị hành chính huyện 4 I. Đơn vị hành chính huyện...
 • 62
 • 145
 • 0

Các tiêu chí đánh giá đối với từng hạng nhà chung

Các tiêu chí đánh giá đối với từng hạng nhà chung cư
... dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng tốt tại thời đi m xây dựng.- Sử dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng khá tại thời đi m xây dựng.- Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 2. ... Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. - Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 1.3. Môi trường - Không gian xung quanh rộng rãi, môi trường thoáng mát, sạch đẹp.- Không gian xung quanh rộng ... Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. - Đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 2.2. Diện tích căn hộ - Phụ thuộc vào quy mô thiết kế, nhưng không nhỏ hơn 70 m2;- Diện tích phòng ngủ chính lớn...
 • 3
 • 391
 • 5

Đánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta.docx

Đánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta.docx
... cơ quan nhà nước lẫn các đối tượng được hưởng chính sách; việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình…Ngành nghề truyền thống giữ vai trò quan ... thôn nước ta: Các chính sách nổi bật trong nông nghiệp có thể kể đến là xây dựng cơ chế chính sách khoán ruộng đất, rừng cho người nông dân; tạo đi u kiện thông thoáng để khuyến khích mọi thành ... phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, các chính sách của ta vẫn còn nhiều đi m bất cập so nhu cầu của ngành nông nghiệp, cũng như so với mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.3.1. Chính sách...
 • 19
 • 100
 • 3

Đánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta

Đánh giá tác động của công cụ chính sách đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta
... cơ quan nhà nước lẫn các đối tượng được hưởng chính sách; việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình…Ngành nghề truyền thống giữ vai trò quan ... thôn nước ta: Các chính sách nổi bật trong nông nghiệp có thể kể đến là xây dựng cơ chế chính sách khoán ruộng đất, rừng cho người nông dân; tạo đi u kiện thông thoáng để khuyến khích mọi thành ... phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, các chính sách của ta vẫn còn nhiều đi m bất cập so nhu cầu của ngành nông nghiệp, cũng như so với mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.3.1. Chính sách...
 • 18
 • 59
 • 1

BÌNH LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NƯỚC TA

BÌNH LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA
... BÌNH LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NƯỚC TA I) MỞ ĐẦU:Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự về thời gian, không gian khi ... thẩm quy n nhất định của bộ máy nhà nước; là cách thức giải quy t công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Thủ tục hành chính ... về thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị còn hạn chế, dẫn đến nhiều thủ tục không phù hợp chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai như: cho thuê...
 • 4
 • 120
 • 1

NHỮNG HÌNH THỨC cụ THỂ của KINH tế TBNN ĐANG được vận DỤNG nước TA

NHỮNG HÌNH THỨC cụ THỂ của KINH tế TBNN ĐANG được vận DỤNG ở nước TA
... Lênin chính là những “cống vật”. Trong đI u kiện trên thế giới chỉ có một chính quy n Xô Viết, xung quanh là cả một hệ thống các nước tư bản. Muốn tồn tại, chính quy n Xô Viết không thể bỏ qua ... như ng phảI bán thêm cho chính quy n Xô Viết từ 50 đến 100% số lượng tiêu dùng cho các công nhân các xí nghiệp tô như ng cùng với giá bán như trên, làm như vậy là để cảI thiện đời sống công ... nếu các xí nghiệp tô như ng muốn mời thì phảI được sự đồng ý của các cơ quan chính quy n trung ương. Theo tinh thần không thể để các chuyên gia ưu tú nhất làm việc các xí nghiệp tô như ng....
 • 42
 • 42
 • 0

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá và vai trò của nó đối với sự nghiệp xây dựng xã hội nước ta hiện nay.DOC

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá và vai trò của nó đối với sự nghiệp xây dựng xã hội ở nước ta hiện nay.DOC
... nền kinh tế nhiều thành phần chính là xây dựng hệ thống quan hệ sản xuất phù hợp". Nh vậy, từ quan đi m của C.Mác về kết cấu chính thể của hình thái kinh tế - xã hội với t cách là sự thống ... Việt Nam. Chúng ta có thêm đi u kiện thuận lợi để hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới.14Bên cạnh đó tình hình kinh tế chính trị tự ổn định nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần vận động ... động của mình không hởng quy n của con ngời. Hiện nay Đảng ta đã đi đôi với công nghiệp hoá đất nớc phải thực hiện mục tiêu " ;ổn định chính trị, xây dựng nhà nớc pháp quy n của dân, do dân...
 • 24
 • 197
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP