Tài liệu về : “ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6

ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6
... LANG - ÂU LẠC Quan lại đô hộ Vua Hào trưởng Việt Địa chủ Hán Quý tộc Nông dân công xã Nông dân công xã Nông dân lệ thuộc Nô tì Nô tì ⇒Xã hội có sự phân hóa sâu sắc. TI T 28Ế ÔN TẬP CHƯƠNG III ... THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH LỊCH SỬ 6 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ ÁNH ÔN TẬP CHƯƠNG III 1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối ... nhớ tên các nhân vật lịch sử Hãy ghi lại tên các nhân vật lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ năm 40 đến năm 791 trong thời gian 1’ BÀI TẬP CỦNG CỐ CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1. Trình bày...
 • 21
 • 29,003
 • 9

ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 học kỳ ii

ngân hàng câu hỏi ôn tập lịch sử lớp 6 học kỳ ii
... những nét đặc sắc :-Chữ viết:Chữ Phạn (ấn độ).-Tôn giáo:Theo đạo Bà la môn& đạo phật.-Tín ngưỡng:có tục hoả táng người chết.-Kiến trúc, điêu khắc độc đáo ( Tháp Chàm )-Người Chăm có quan ... phong tục, tập quán & tiếng nói của tổ tiên?Đáp án: - Chỉ có1 số ít tầng lớp trên mới có tiền cho con ăn học, còn nhân dân lao động nghèo khổ không có điều kiện. - Do các phong tục tập quán ... án:-Năm 61 8 nhà Đường thống trị nước ta.-Năm 67 9 nhà Đường đổi Giao châu thành An Nam đô hộ phủ & chia thành 12 châu, nắm quyền cai trị đến cấp huyện.-Trụ sở đặt tại Tống Bình( Hà Nội).-Chúng...
 • 11
 • 5,197
 • 12

Bài tập ôn tập chương III giáo án sinh học lớp 9

Bài tập ôn tập chương III giáo án sinh học lớp 9
... G GCâu 21 ( 3 /64 -SGK) : Một đoạn chuỗi polypeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hóa bởi đoạn ADN sau: - GGX TAG XTG XTT XXT TGG GGA - - XXG ATX GAX GAA GGA AXX XXT - mạch nào là mạch ... dẫnGGXADNmARNAGGXXG TXXXXG UXX GGXAGGĐối chiếuĐoạn chuỗi polypeptit: Arg - Gly - Ser - Phe - Val - Asp - ArgmARN: 5’AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG3’ADN:m.gốc : 3’TXX XXA AGG AAG XAG XTA ... 1b:c !6!!6 <2!?2!: !6 <!><G2dRK - !LGR: !6 <!><G2dRK#!LGT! - W% %e%%&'8f[R.8[)'8f[R8f[('.8[R8f['.8[R.8[TT:AaBbTự...
 • 37
 • 430
 • 0

Đề kiểm tra lịch sử lớp 6 HK II

Đề kiểm tra lịch sử lớp 6 HK II
... PHOèNG GD&T ệ KIỉM TRA HOĩC KYè II NM HOĩC 200 > 6-< /b> 2007 HAI LNG MN: LậCH Sặ 6 ........................ ( thồỡi gian laỡm baỡi: 45 phuùt ) I.PHệN TRếC NGHIM (3 ... gian theo mỏựu sau sang giỏỳy laỡm baỡi thi: Thồỡi gian Tón cuọỹc khồới nghộa 40 248 542 722 77 > 6-< /b> 7 91 905 Cỏu 2: (1.5 õióứm): Em haỡy traớ lồỡi caùc cỏu hoới bũng caùch vióỳt chổợ caùi trổồùc...
 • 1
 • 1,664
 • 3

TAI LIEU ON TÂP CHUONG III-LY 12 NC

TAI LIEU ON TÂP CHUONG III-LY 12 NC
... trường ở đây là yếu nhất. -Tại những điểm khác thì biên độ sóng có giá trị trung gian. *Điều kiện giao thoa: -Dao động cùng phương , cùng chu kỳ hay tần số -Có hiệu số pha không đổi theo t M d 1 d ... vùng không có sóng Sóng âm. Nguồn nhạc âm 1. Nguồn góc của âm và cảm giác về âm: • Nguồn gốc của âm là vật dao động. • Khi vật dao động thì lớp không khí bên cạnh nó lần lượt nén rồi dãn. Không ... B.CÁC DẠNG CƠ BẢN- PHẦN TỰ LUẬN Dạng toán 1: phương trình sóng- sự truyền sóng Bài1: a) Một sóng truyền trên một sợi dây với biên độ không đổi. Tại một điểm M cách nguồn sóng 17 /6 bước sóng ở thời...
 • 5
 • 343
 • 0

đề thi học kì 1 lịch sử lớp 6

đề thi học kì 1 lịch sử lớp 6
... Đề thi học kì I Môn thi: Lịch sử lớp 6 I. L ị ch s ử th ế gi ớ i: (4 đi ể m)  1. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông?  2. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở đâu và từ ... 2. Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở đâu và từ bao giờ? II. L ị ch s ử Vi ệ t Nam: (6 đi ể m)  1. Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội của nhà nước Văn Lang? Vì sao nói nhà nước Văn Lang là nhà...
 • 1
 • 497
 • 0

Ôn tập chương III

Ôn tập chương III
... nên Ta lại có Â chung nên , ABCAKH ∆ ∆ đồng dạng Suy ra . 7 .6 42 9 9 KH AH AH BC KH cm BC AC AC = ⇒ = = = Tiết 53: ÔN TẬP CHƯƠNG III I/ Đoạn thẳng tỉ lệ: 1/ Định nghĩa:(Sgk) 2/ Tính chất: (Sgk) ... ⇒ x = 2 x = 2 ⇒ y = 2 y = 3 x + y 10 = = 2 2 + 3 5 …. …. 4 6 x + y . . . = = . . . . . . . . . Gợi ý :- Tính chất đường phân giác - Sử dụng tính chất dãy tỉ lệ thức Tam giác đồng dạng : 1/ Định ... // BC. c) Cho biết BC = 6cm, AB = AC = 9cm. Tính độ dài đoạn thẳng HK? Hướng dẫn: Câu c: Vẽ đường cao AI - Xét hai tam giác đồng dạng IAC và HBC rồi tính CH suy ra AH - Xét hai tam giác đồng...
 • 18
 • 1,139
 • 1

on tap chuong III

on tap chuong III
... 6n c) Số hạng u n-1 bằng: (A)3 n -1 (B) . 3 n (C) 3 n -3 (D) 3n-1 d) Số hạng u 2n-1 bằng: (A) 3 2 . 3 n -1 (B) 3 n .3 n-1 (C) 3 2n -1 (D) 3 2(n-1) CÂu hỏi Trắc nghiệm Tiết 50: Ôn tập chương III ... (A)x= 36 (B) x = >-6 < /b> ,5 (C) x =6 (D) x =-3 6 15/01/2008 7 5.Cho cấp số cộng (u n ) . Hãy chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau: CÂu hỏi Trắc nghiệm Tiết 50: Ôn tập chương III Ôn tập chương III 4. ... trong các kết quả sau: (A)x = >-6 < /b> , y =-2 (B) x=1, y=7 (C) x=2, y=8 (D) x=2, y=10 CÂu hỏi Trắc nghiệm Tiết 50: Ôn tập chương III Ôn tập chương III 4. Cho cấp số nhân -4 , x, -9 . Hãy chọn kết quả đúng...
 • 8
 • 364
 • 0

tiet 49 on tap chuong III

tiet 49 on tap chuong III
... Năm 19 96 diện tích bị phá là thấp nhất (5 nghìn ha) - Chiều hướng rừng bị phá ngày càng tăng. 16 1921 30 54 66 1 960 1980 1990 76 1999 Nhận xét (Hình 3/15 Sgk) - Số dân thấp nhất là 1921 ( 16 triệu ... (Xem Sgk) II. Bài tập: (1) Bài 20/23 (Sgk) NS 20 25 30 35 40 45 50 TS 1 3 7 9 6 4 1 N = 31 b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng: O 20 25 3035 40 4550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÔN TẬP CHƯƠNG III thế nào? HĐ2: ... như - Đứng tại chỗ trả lời. - HS khác cho nhận xét - Thực hiện trên giấy trong. - Gồm 2 dòng. Dòng 1: Năng suất. Dòng 2: Tần số. - Trục hoành biểu diễn giá trị. - Trục tung biểu diễn tần số. -...
 • 2
 • 645
 • 5

Ôn tập chưong III đại số 10

Ôn tập chưong III đại số 10
... Minh Tiến Bài tập ôn chương III Tiết 26, Tuần 13 I.MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: - Phương trình và điều kiện của phương trình. - Khái niệm phương trình tương đương, phương trình hệ quả. - Phương trình ... dạng ax + b = 0. - Phương trình bậc hai và công thức nghiệm. - Định lý Vi-ét. 2. Về kĩ năng: - Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 và phương trình quy về dạng đó. - Giải phương trình ... GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị các phần lý thuyết và làm trước một số bài tập ở nhà. - Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Phương pháp gợi mở vấn...
 • 3
 • 428
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP